Besiktningar för entreprenadbranschen

Besiktningar för
entreprenadbranschen
www.dekra.se
Besiktning och kvalitetssäkring
Det finns åtskilliga exempel inom entreprenadbranschen på hur synbart
obetydliga defekter har fått ödesdigra konsekvenser för människor, miljön
och naturligvis företaget. Driftstopp, tekniska problem och oförutsedda
reparationsarbeten har mer än i ett fall hotat företags hela existens.
Oavsett vilken bransch det handlar om på allt mer sammankopplad marknad
med allt kortare produktlivscykler kan till och med de minsta avvikelser
från den specificerade kvalitetsnivån få förödande effekter. Därför är
det inte förvånande att efterfrågan av kvalitetssäkring ökar från år till år.
Kvalitetssäkringen förhindrar onödiga kostnader och bevarar företagets goda
rykte.
Besiktningarnas betydelse som del av underhållet av entreprenadmaskiner
och utrustning ökar också. De skapar förutsättningar för att förhindra
fel och avvikelser som skulle kunna skada verksamheten. När det gäller
kvalitetssäkring och besiktningar kan du förlita dig på expertkunskapen
hos DEKRA specialister. Vi erbjuder såväl obligatoriska besiktningar, enligt de
aktuella lagstiftningarna, som ett brett utbud av frivilliga besiktningstjänster.
L-110007, 2012
Våra tjänster för entreprenadbranschen
Registreringsbesiktning
Kontrollbesiktning
Trafiksäkerhetskontroll
Lämplighetsbesiktning
Återkommande besiktning av grävmaskin och grävlastare
Återkommande besiktning av mobilkran, tornkran och
fordonskran
Första och återkommande besiktning av utrustning för
personlyft
Brandskyddskontroll enligt krav från försäkringsbolagen.
Återkommande besiktning av IBC- och ADR-tankar
Våra fördelar
Med DEKRA som leverantör av dina besiktningstjänster får du
en helthetslösning av ditt företags behov av besiktningar på
dina entreprenadfordon och utrustning till dessa.
Som kund till DEKRA kommer du även ha tillgång till
Besiktningswebben där du enkelt kan ha kontroll på företagets
maskiner och utrustning.
DEKRA
Fordonstyper och besiktningar
Motorredskap klass 1 och 2
Mobilkran
Grävlastare
Lastmaskin
Grävmaskin
Teleskoptruck
Väghyvel
Sopmaskin
Släp draget av
motorredskap klass 1
DEKRA
Besiktningar och intervall enligt Transportstyrelsens föreskrifter
Motorredskap klass
1 och släp draget av
motorredskap klass 1
Motorredskap
klass 2
Nytt/Importerat/
Ändrat fordon
-
36, 24 mån1
-
Registreringsbesiktning
Kontrollbesiktning
Trafiksäkerhetskontroll
-
Frivillig2
1. Första kontrollbesiktningen sker 36 månader efter ibruktagande datum, därefter med
24 månaders internall.
2. Frivillig besiktning som utförs enligt transportstyrelsens kontrollprogram.
Besiktningar och intervall enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Objekttyp
Återkommande besiktning
Grävmaskin och grävlastare
Lastmaskin med kranarm
36, 24, 12 månader
12 månader
Teleskoptruck med kranarm
12 månader
Krandel på mobilkran, semimobil
tornkran och fordonskran
12 månader
Utrustning för personlyft, exempelvis
arbetskorg, mobil arbetsplattform och
höj- och sänkbar hytt
12 månader1
1. Första återkommande besiktning sker 36 månader efter ibruktagande datum, nästa
efter 24 månader och därefter med 12 månaders intervall.
DEKRA
Tung terrängvagn
Skotare
Dumper
Besiktningar och intervall enligt Transportstyrelsens föreskrifter
Tung terrängvagn
Registreringsbesiktning
Kontrollbesiktning
Trafiksäkerhetskontroll
Nytt/Importerat/
Ändrat fordon
Frivillig1
1. Frivillig besiktning som utförs enligt transportstyrelsens kontrollprogram.
DEKRA
Traktor
Traktor
Besiktningar och intervall enligt Transportstyrelsens föreskrifter
Traktor
Registreringsbesiktning
Kontrollbesiktning
Trafiksäkerhetskontroll
Importerat/
Ändrat fordon
Frivillig1
1. Frivillig besiktning som utförs enligt transportstyrelsens kontrollprogram.
DEKRA
DEKRA
Telefon:
Hemsida:
010 - 455 10 00
www.dekra.se
DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer.
Företaget har för närvarande verksamhet i 50 länder och fler än 30 000 medarbetare arbetar
med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö.
DEKRA