Bredbandsavtal – Privat – ADSL – 6/18 mån Eksjö ENERGI ELIT AB

Sign
Nod
Avtalsnr
B Skanova
Knr
FB
Kontakt
Koder
Portplats
Best.bekr
Zem
Bredbandsavtal – Privat – ADSL – 6/18 mån
Kunduppgifter
Namn:
Personnr:
Adress:
Våning:
Postnr:
Mobil:
Ort:
Telefon:
OBS! Angivet telefonnummer är det nummer som
bredbandet kopplas till. Gäller enbart Delad Ledning.
Mailadress:
Anläggningsadress om annan än ovanstående:
Tjänst
Gäller enbart Hel Ledning
Bredband
Hastighet
Pris/Månad* Pris/Månad
Nätavgift/Månad
Installation
2
1~2 Mbps
197 kr
249 kr
79 kr
1 500 kr
OFP
8
4~8 Mbps
297 kr
349 kr
79 kr
1 500 kr
Par
25
12~25 Mbps
347 kr
399 kr
79 kr
1 500 kr
S-kabel
Vx
Ab
* Gäller helkund (kund som har tecknat elavtal med Eksjö Energi ELIT AB).
Jag väljer Bredbandsavtal – Privat – ADSL – Hel Ledning (Utan fast telefoni)
OBS! Då en tekniker kommer att kontakta er för installation i ert hem måste ni vara anträffbar på angivet mobilnummer.
Beställningen kommer annars att makuleras. Gäller enbart för installation av Hel ledning.
Jag väljer Bredbandsavtal – Privat – ADSL – Delad Ledning (fast telefoni)
Avtalstid
Jag väljer att teckna ett 18 månaders abonnemangsavtal för 0 kr i startavgift.
Vid tom kryssruta gäller 6 månaders abonnemangsavtal och 499 kr i startavgift.
Tillval
Jag väljer avbetalning av Installationsavgiften i 12 månader för 125 kr/mån.
Vid tom kryssruta debiteras hela installationsavgiften (1 500 kr) på första fakturan.
Gäller enbart Hel Ledning.
Jag väljer ett ADSL2+ modem Zyxel P-660 H Triple Play för 500 kr.
Jag har redan ett eget ADSL-modem. Om du väljer 24 Mbit kontrollera att ditt modem är ett ADSL2+ Modem.
Du som redan har bredband men byter till Eksjö Energi ELIT, ange nuvarande bredbandsleverantör
Nuvarande leverantör:
Datum för uppsägning:
Datum för inkoppling hos Eksjö Energi:
Faktureringsintervall
4 gånger/år
6 gånger/år
12 gånger/år
Jag beställer ovanstående abonnemang och accepterar avtalsvillkoren BA-DNR2014-10. (se www.eksjoenergi.se)
Ort:
Datum:
Egenhändig underskrift:
Eksjö ENERGI ELIT AB
Telefon 0381-19 20 30
www.eksjoenergi.se
575 80 EKSJÖ
Org. nr 556572-6568
Telefax 0381-135 48
Avtalsvillkor BA-DNR2014-10
Kunden tecknar härmed ett abonnemang avseende bredbandsanslutning. I abonnemanget
finns teknisk standardutrustning enligt nätägarens specifikation, samt rätten att trafikera
nätet med tillhörande Internetadress. Kunden är skyldig att se till att endast sådan
utrustning används, för anslutning till nätet, som är godkänd av Eksjö Energi ELIT AB.
Utrustning som ägs och placeras av Eksjö Energi ELIT AB får inte flyttas utan att först
meddela Eksjö Energi ELIT AB.
För utrustning, som ägs av Eksjö Energi ELIT och placerats hos kunden, gäller att kunden
äger tillträde endast till den del av utrustningen som gränsar mot kundens dator eller
nätverk. Sådan utrustning får endast konfigureras eller på annat sätt ändras av Eksjö Energi
ELIT. Vid förlust eller skada på sådan utrustning är kunden ersättningsskyldig till Eksjö
Energi ELIT, med det belopp som motsvarar nyanskaffningsvärdet av utrustningen.
Abonnemanget löper så länge som kunden tecknat avtal för och gäller från den dag
abonnemanget aktiveras.
Därefter gäller 1 månads uppsägningstid.
Nätägaren ger ingen lägsta möjliga bandbreddsgaranti på abonnemanget. Kapaciteten i
nätet kan variera beroende på aktuell trafikbelastning.
Nätägaren förbehåller sig rätten att avbryta abonnemanget vid bristande betalning eller om
abonnenten på ett olagligt eller störande sätt använder nätägarens utrustning eller
försöker komma åt otillåten information. Vid återinkoppling tillkommer öppningsavgift.
Vid ADSL-uppkoppling så upphör abonnemanget att gälla om Telia avvecklar Teliastationen.
Överträdelse kommer att beivras. Abonnemanget får ej överlåtas. Jag samtycker till att vid
fiberinstallation får Eksjö Energi ELIT AB sätta upp en liten trädgårdsskylt med texten
"Denna fastighet ansluts med fiber". Skylten tas bort när installationen är klar!
Meddelande till Eksjö Energi ELIT AB