Månadsrapport Simplicity Företagsobligationer

Simplicity Företagsobligationer
Strategi
Simplicity Företagsobligationer är en lång räntefond som huvudsakligen placerar
i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till
Norden. Fonden kommer att ha en portfölj med 50 till 70 företagsobligationer i
bolag med varierande men där tyngdpunkten kommer att ligga på innehav i
obligationer mednivåer på kreditbetyg, högt kreditbetyg.
Avkastning
Senast uppdaterad
Fondstart
Förvaltare
Andelskurs A
Andelskurs B
Valuta
Kursnotering/handel
Avgift till fondbolag
Bankgironummer
Nummer hos Pensionsmyndigheten
2015-12-31
2012-03-30
Henrik Tingstorp, Fabian Dahl
115,49
115,49
Svenska kronor
Dagligen
0,80%
768-7718
832717
Förfallostruktur
Denna månad
I år
3 månader
6 månader
12 månader
24 månader
Sedan start 2012-03-30
Årsberäknad avk sedan fondstart
-0,14%
0,96%
0,33%
-0,70%
0,96%
2,70%
15,49%
3,91%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
Nyckeltal
3.0%
Tillgångar MSEK
Ränteduration
Kreditduration
Positiva månader sedan fondstart
Maximal förlust senaste 12 M
Standardavvikelse 12 månader
Standardavvikelse 36 månader
Sharpe ratio 12 månader
Sharpe ratio 36 månader
3 156
1,04
2,80
2.0%
1.0%
80,0%
-1,5%
0.0%
< 1 år
1,65
1,48
0,73
1,62
1-2 år
2-5 år
>5 år
Fondens avkastning sedan fondstart
120,00
10 Största innehav
115,00
Bolag
SWEDBANK 160317
DNB 170329
DANSKE BANK 170316
VATTENFALL 220319
SBAB 250611
TVO 180913
SHB 210301
NIBE 200528
EXPORTFINANS 160525
LEASEPLAN 190115
Andel av tillgångar
Andel
4,4%
3,5%
3,3%
3,1%
2,6%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
27,2%
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
Innehavsstruktur
Riskindikator
Land
Sverige
Norge
Danmark
Holland
Island
Finland
Tyskland
Övriga
År
2015
2014
2013
2012
Andel
50,3%
16,7%
11,1%
4,6%
3,9%
2,9%
1,8%
8,7%
Helår
0,96%
1,73%
5,91%
6,18%
jan
0,16%
0,57%
0,74%
feb
0,48%
0,42%
0,37%
Sverige
Norge
Danmark
Holland
Island
Finland
Tyskland
Övriga
mar
0,35%
0,39%
0,43%
apr
0,67%
0,52%
0,76%
0,09%
maj
0,21%
0,43%
0,52%
0,39%
jun
-0,21%
0,33%
-0,40%
0,27%
jul
0,40%
0,27%
0,72%
0,92%
aug
-0,30%
0,14%
0,44%
1,21%
sep
-1,12%
-0,18%
0,52%
1,05%
okt
0,40%
-0,52%
0,65%
0,79%
nov
0,07%
-0,06%
0,58%
0,63%
dec
-0,14%
-0,58%
0,42%
0,67%
Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat
anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i
fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka
hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.