Ansökningsblankett

Ansökan skickas till:
Svenska kommuner och landsting i samverkan
Kommuninvests forskningsfond
Box 124
70142 Örebro
Huvudsökande med ansvar för kontakter med Kommuninvest
Namn
Befattning
E-postadress
Telefonnummer (inkl riktnummer)
Forskningsinstitution
Institutionens postadress
Eventuell medsökande
Namn
Befattning
E-postadress
Telefonnummer (inkl riktnummer)
Ansökan
Projekttitel
Sökt belopp
Om bidrag sökts från annan finansiär, ange vilken
Projekttid
Sammanfattning av forskningsprojektet med dess syfte, relevans, genomförande och resultatspridning
Sökt anslag
Huvudsökande
Tidsperiod
3 månader
6 månader
12 månader
Halvtid
Heltid
6 månader
12 månader
Halvtid
Heltid
18 månader
24 månader
18 månader
24 månader
Arbetstid
Kvartstid
Medsökande
Tidsperiod
3 månader
Arbetstid
Kvartstid
Svenska kommuner och landsting i samverkan
Bifogade handlingar
Projektplan
Tidsplan
CV
Underskrift av huvudsökande
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Underskrift av ansvarig för forskningsinstitution eller liknande
Ort och datum
Underskrift
Hur fick du kännedom om utlysningen?
Namnförtydligande