6 månader betalningsfritt via Wasa kredit

Betala din värmepump sex månader efter installation!
Genom vårt samarbete med Wasa Kredit, ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank, erbjuder vi våra
kunder att betala sin värmepump sex månader efter att den har installerats, räntefritt.
Sex månader efter att värmepumpen har installerats skickar Wasa Kredit ut en avisering på hela
köpbeloppet för betalning. Ingen ränta tillkommer, endast en administrationsavgift på 45 kr.
Exempel på betalningsfri period (månader)
1
2
Installationsmånad
3
4
5
6
7
Avisering för betalning
Gustavkort på köpet
När ni blir beviljade kredit skickas ett gustavkort ut er. Gustavkortet, som är anslutet till VISA, ger er
möjlighet att utnyttja er beviljade kredit för framtida köp. Kortet är fritt från årsavgift hela första året
för att ni ska ha möjlighet att kunna prova gustavkortet och upptäcka alla dess fördelar. Önskar ni
istället att säga upp kortet kontaktar ni Wasa Kredits kundtjänst på 08- 635 36 50. Ni kan läsa mer
om gustavkortets alla fördelar på www.wasakredit.se/gustav
Med vänlig hälsning
Varmt och Skönt AB