Kontantkort Halebop Periodkort

Priserna gäller fr.o.m. 15-05-27
PRISLISTA PERIODKORT
Periodkort
Periodkort 3 månader
Periodkort 6 månader
Laddningsbelopp:
499 kr
949 kr
Obegränsat
Obegränsat
0 kr
0 kr
Obegränsat
Obegränsat
1 GB surf / månad
1 GB surf / månad
Ringa inom Sverige:1
Samtal inom Halebop
Samtal till andra nät
Samtal till röstbrevlåda
Videosamtal inom Halebop
Videosamtal till andra nät
Öppningsavgift 2
Skicka SMS/MMS:3
SMS
MMS
Surfa i mobilen:
Surfa inom Sverige
Giltighetstid: Laddningen gäller i 93 respektive 183 dagar. Därefter gäller basprislistan tills nytt värdebevis laddas. Vi informerar
dig via SMS när din laddning är slut med erbjudande om att göra en ny laddning eller köpa till mer surf. Tilläggsköp av extra surf
gäller i 6 månader. För att kunna ringa till och från utlandet, surfa i utlandet och för att kunna nyttja premiumtjänster behöver
kontantkortet laddas med en extraladdning. Extraladdningar läggs på extrasaldot och dessa pengar kan även användas för
surftjänster i det fall då den inkluderade surfmängden förbrukats.
1. När de inkluderade samtalen är slut gäller basprislistan. Ej nyttjade fria samtal sparas inte till nästa månad.
Samtalen gäller inom Sverige till alla operatörer och fasta nät, dock ej betalsamtal. Betalsamtal debiteras som
ett samtal (öppningsavgift + minutpris) + priset för betalsamtalet. Betalsamtal kan spärras.
2. För utlandssamtal gäller minuttaxa. Aktuella utlandspriser finns på www.halebop.se. 99 öre tillkommer i
öppningsavgift på samtal till utlandet.
3. Meddelanden gäller från Sverige till hela världen. Ej nyttjade inkluderande meddelanden sparas inte till nästa
månad. När de inkluderade meddelandena är slut gäller basprislistan. Betal-SMS debiteras som ett SMS + priset
för betal-SMS:et.