Frågor och svar om tillfälliga

1 [10]
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
2015-10-15
Frågor och svar
Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande
Finns inte just din fråga besvarad?
Hör i så fall av dig till Kontaktcenter [email protected]) eller flyktingsamordnare Susanne Hedlund ([email protected]) så får du svar – och hjälper oss samtidigt att förbättra det här dokumentet. (Här hittar du en blandning av
frågor som vi i kommunen tror finns, och verkliga frågor som kommit till oss från
medborgare.)
Begrepp
Det förekommer en mängd olika begrepp i frågor som handlar om flyktingar och
immigranter. Här förklarar vi de vanligaste. Förklaringar av fler begrepp hittar du på:
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html
•
•
•
•
•
•
•
Asyl - Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom
han eller hon är flykting enligt utlänningslagen.
Asylboende – boende för asylsökande
Asylsökande - En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt
skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
Ensamkommande barn - Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som
kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.
ABO - Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden.
EBO - Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen
hand, till exempel hos släkt eller vänner.
Kvotflykting - Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
2 [10]
2015-10-15
Frågor kring det föreslagna boendet i Tullinge
Hur många kommer att bo i huset, det ser ju ganska litet ut?
Stendalsvägen 61: 40-50 personer.
Hur länge stannar personerna?
2-3 dagar, upp till en vecka.
Vad pratar de för språk, de som kommer hit?
De största asylsökande grupperna som kommer till Sverige just nu är från Syrien, Irak och Afghanistan. I Syrien och Irak pratar man olika dialekter av arabiska och i Afghanistan pratar man flera olika språk och dari och pashto är de
största. Men det kan även förekomma människor från andra länder.
Kommer det att bo några barn där?
Det är möjligt att barnfamiljer kommer att bo på boendet i Tullinge. Det är
Migrationsverket som ansvarar för vilka människor som kommer till boendet.
Om det är så stor genomströmning (40-50 personer per vecka eller mer), hur
kommer de till och från boendet?
Migrationsverket ansvarar för transporten.
Kommer det busslaster med massor av människor vid ett och samma tillfälle,
eller kommer det några i taget?
Det är Migrationsverket som ansvarar för vilka och hur många som kommer
till boendet. De ansvarar också för hur människorna kommer till boendet. Bemanning kommer att finnas på boendet dygnet runt.
När på dygnet kan det komma människor till boendet? På nätterna?
Migrationsverket ansvarar för när människor kommer till boendet. Bemanning
kommer att finnas på boendet dygnet runt. Migrationsverket försöker i nuläget
styra ankomsterna till dagtid.
Kommer det att finnas personal i boendet? Dygnet runt?
Ja, det kommer att finnas personal i boendet dygnet runt.
Hur länge ska det tillfälliga boendet finnas på Stendalsvägen?
Som längst fram till årsskiftet, enligt nuvarande uppgifter.
Är det bara män som kommer till boendet?
Det kan vara både ensamstående män och kvinnor, som par och barnfamiljer.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
3 [10]
2015-10-15
Vilken religion har de som kommer?
De största asylsökande grupperna som kommer till Sverige just nu är från Syrien, Irak och Afghanistan. I de länderna finns flera religioner representerade
bland befolkningen.
Hur ska alla som kommer, få någonstans att bo här i Botkyrka?
För personer som kommer till tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket
nu efterfrågar i kommunerna behöver det inte automatiskt innebära att de
också kommer att hamna i Botkyrka för mer stadigvarande boende. Planeringen är att de ska slussas vidare av Migrationsverket till verkets ordinarie anläggningsboenden i landet efter 2-3 dagar eller max en vecka.
När kommer Migrationsverket att skicka människor just till Botkyrka/Tullinge?
Det går ej att svara på då situationen med antalet asylsökande förändras dagligen. I dagsläget, 2015-10-15, ser de inget behov av att boendet på Stendalsvägen 61 sätts i drift men ber oss hålla beredskapen tillsvidare.
Behövs det inte bygglov för att det ska få vara bostad för 50 personer på
Stendalsvägen 61?
Nej, det behövs inte då det redan är avsett för boende i detaljplanen. Däremot
så krävs en godkänd brandtillsyn. Södertörns brandförsvarsförbund genomförde den tillsyn under onsdagen den 14:e oktober. De återkom med vissa krav
för verksamheten samt krav på åtgärder för att de ska kunna godkänna verksamheten. Dessa krav planerar vi ska vara åtgärdade senast fredag 15:e oktober. Som exempel krävdes det vaken personal dygnet runt vilket redan var planerat.
Hur långt i förväg får kommunen (och vi grannar) veta när det kommer att tas i
drift?
Kommunen har meddelat Migrationsverket att från och med måndag 19:e oktober är vi redo att gå i drift 36 timmar efter begäran inkommit.
Hur länge ska det här boendet finnas på Stendalsvägen?
Boendet på Stendalsvägen kommer att finnas tillgänglig för att sätta i drift
fram till årsskiftet som det ser ut nu.
Hur ska 50 personer få plats att bo på Stendalsvägen 61?
Det kommer att ställas in 20 våningssängar där den undre delen är 120 cm
bred, den nedre delen skulle par eller förälder och ett barn kunna dela. Det
finns också möjlighet att lägga ut extra madrasser på golvet. Då personerna
endast ska sova där ett fåtal nätter är kraven på komfort betydligt lägre än för
ett boende normalt.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
4 [10]
2015-10-15
Vad betyder egentligen ”tillfälligt”? Är det tillfälligt för de som kommer, eller är
det tillfälligt för kommunen?
Boendet på Stendalsvägen kommer att finnas tillgänglig för att sätta i drift
fram till årsskiftet som det ser ut nu. De som kommer till boendet stannar 2-3
dagar, upp till en vecka, innan de slussas vidare till Migrationsverkets ordinarie anläggningsboenden runt om i landet.
Ska man räkna med att de flyttar in för alltid?
De som kommer till boendet stannar 2-3 dagar, upp till en vecka, innan de
slussas vidare till Migrationsverkets ordinarie anläggningsboenden runt om i
landet. De stannar inte per automatik i Botkyrka kommun för att de har bott på
Stendalsvägen 61. För att bosätta sig i kommunen behöver de, som för alla
andra, ha ordnat med boende i kommunen.
Det står ”det planerade boendet” på Stendalsvägen. Är det beslutat eller inte?
Det är beslutat av kommunstyrelsen att boendet ska förberedas för att sättas i
drift och sedan kunna tas i drift efter Migrationsverkets begäran.
Vad är det för verksamhet på Stendalsvägen 61 idag?
Det är ingen verksamhet alls nu i väntan på ombyggnation. Boendet var tidigare ett barn- och ungdomsboende och i januari 2016 påbörjas ombyggnation
till ett boende för vuxna.
Jag känner mig inte trygg om det ska flytta in flyktingar på Stendalsvägen.
Kommunen har genomfört en riskbedömning och har ett säkerhetstänk kring
boendet i Tullinge för att säkerställa att det är tryggt och säkert – både för
grannar till boendet och de asylsökande som väntas komma till boendet.
Kan man rösta nej till boendet på Stendalsvägen 61?
Nej, det finns inget röstningsförfarande i den här frågan.
Kommer det att finnas personal på plats? (läkare, psykologer etc.)
Det kommer finnas minst två personal på plats dygnet runt. Vad gäller övriga
specialistkompetenser såsom läkare, psykologer kommer det ej finnas på plats.
Migrationsverket hänvisar till den ordinarie vården inom landstinget då personerna ska vistas så kort tid på boendet.
Hur har man tänkt kring säkerheten?
En riskanalys är gjord, av kommunens enhet för Trygghet och säkerhet tillsammans med projektet för Tillfälliga boendeplatser för asylsökande, för att
trygga de boendes säkerhet men har också tittat på incidenter som skulle kunna
skapas av de boende. Fackliga ombud har också fått ge synpunkter då mycket
rör arbetsmiljöfrågor.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
5 [10]
2015-10-15
Det ryktas om att det lugnar ner sig. Boendet på Stendalsvägen kanske inte
kommer att sättas i drift?
Vi förbereder för att kunna sätta det i drift, men det är Migrationsverket som
kommer med en begäran om att vi ska göra det. Det är korrekt att Migrationsverket just nu ser en avmattning. Evakueringsboendet i Sundbyberg, som tog i
drift i helgen som var, kommer förmodligen att tömmas nu till helgen. Men
saker kan förändras snabbt.
Frågor kring hur man kan engagera sig
Jag vill gärna engagera mig. Hur kan jag hjälpa till?
Om kommunen ser att behov finns för frivilliginsatser kommer sådan information att läggas ut på kommunens hemsida.
Kan jag gå och hälsa på dem som bor där?
Nej, på grund av säkerhet och omtanke om de boende.
Jag är intresserad av att jobba där. Hur gör jag?
Just nu förbereds bemanning av boendet på Stendalsvägen med befintlig personal från Botkyrka kommun som är beredda att jobba om och när Migrationsverket vill att vi sätter Stendalsvägen i drift.
Kan jag hjälpa till med något? Behövs kläder?
Om kommunen ser att behov finns för frivilliginsatser eller kläder och dylikt
kommer sådan information att läggas ut på kommunens hemsida.
De personer som kommer hit, är i behov av något som jag som privatperson
kan bidra med? Vinterkläder, leksaker till barnen eller liknande?
I nuläget är det svårt att veta exakt vad, eller om vi ser behov av frivilliginsatser, kläder eller annat. Håll utkik på www.botkyrka.se
Får man komma och hälsa på när de har flyttat in – för att visa sympati?
Nej, på grund av säkerhet och omtanke om de boende.
Hur kan vi Tullingebor hjälpa till? Finns det en lista över saker vi kan göra?
Om kommunen ser att behov finns för frivilliginsatser kommer sådan information att läggas ut på kommunens hemsida.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
6 [10]
2015-10-15
Frågor kring Botkyrkas arbete med evakueringsboenden
Varifrån kommer siffran 80-100 platser? Från Migrationsverket? Hur har den
räknats fram?
Siffran på 80-100 platser kommer inte från Migrationsverket. Det är kommunen som bestämt siffran 80-100 platser.
Vilka lokaler har kommunen tittat på?
Ca 25 lokaler runt om i Botkyrka har bedömts. Ett krav för att kunna återsöka
kostnaden för lokal till Migrationsverket har varit att kommunen äger lokalen
eller redan idag är inhyrda i lokalen.
Hur är urvalet av lokaler gjort? Vilka kriterier har man tittat på? (hänvisa Migrationsv.)
Kriterierna har varit att 50 personer ska få plats, att den lokal som tas i bruk
ska ge så få konsekvenser som möjligt på kommunernas verksamhet i övrigt
samt följa de krav som Migrationsverket ställt gällande exempelvis antalet
toaletter och duschar. Exempelvis så har vi därför valt att ej titta på gymnastiksalar och idrottshallar då det skulle få en större inverkan på medborgaren än att
tillfälligt använda ett tomställt gruppboende
Det finns ju en massa andra lokaler i Botkyrka. Varför har ni valt just Stendalsvägen?
Ett krav för att kunna återsöka kostnaden för lokal till Migrationsverket har
varit att kommunen äger lokalen eller redan idag är inhyrda i lokalen. Kriterierna har varit att 50 personer ska få plats, att den lokal som tas i bruk ska ge så
få konsekvenser som möjligt på kommunernas verksamhet i övrigt samt följa
de krav som Migrationsverket ställt gällande exempelvis antalet toaletter och
duschar. Stendalsvägen var tomställt och ingen verksamhet gällande byggnaden är planerad förrän i januari 2016, den mötte därmed väl de kriterierna
ställda ovan.
Hur mycket pengar har Botkyrka kommun satsat på detta?
Kommunen har hittills lagt ut pengar för att möblera boendet, alla faktiska
kostnader kan återsökas av Migrationsverket. Även personalkostnader om vi
går i drift kan återsökas. Utöver detta har medarbetare i kommunen lagt ned
arbetstimmar på förberedelsearbetet som ej kommer kunna återsökas. Kommunledningens inställning är att kommunen tar den kostnaden i den extraordinära situation som råder för att kunna ta sitt ansvar och ställa upp av medmänskliga skäl.
Hur får vi fortsatt information om läget?
Vi kommer att publicera information löpande på vår hemsida,
www.botkyrka.se. En bra källa är också Migrationsverkets hemsida
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
7 [10]
2015-10-15
(www.migrationsverket.se) som publicerar nyheter varje dag om Flyktingsituationen som helhet.
Du har också möjlighet att lämna din e-postadress så får du direkt information
när vi uppdaterar vår hemsida. (Skriv din e-postadress i samband med informationsmötet i Tullinge den 15 oktober, eller skicka ett mejl till
[email protected] och skriv i ämnesraden: Evakueringsboenden
Kommunens flyktingsamordnare Susanne Hedlund finns tillgänglig för frågor
och funderingar så länge det är aktuellt med kommunala evakueringsplatser.
Varför kom informationsbrevet så sent? Vi som bor i närheten har inte hunnit
reagera och inte hunnit komma med frågor och få svar på dem. Jag anser att
man inte kan fatta beslut innan vi har fått säga vårt.
Vi ber om ursäkt att informationsbrevet inte kom ut tidigare. Vår ambition är
att informera så snart vi kan till våra medborgare.
Alla kommuner har fått begäran från Migrationsverket om att ställa upp för att
försöka lösa flyktingsituationen. Vi har ett solidariskt ansvar att ta, och ser att
Botkyrka kommun ska bidra av medmänskliga skäl. Vår ambition är att Botkyrka kommun ska ställa upp med upp till 100 evakueringsplatser. (Jämförande exempel: Lidingö erbjuder 1400 evakueringsplatser.)
Så här har arbetet skett i kommunen:
2:a oktober
• Migrationsverket och Länsstyrelsen kallar kommunerna i Stockholms
län till möte eftersom Migrationsverkets ordinarie boendeplatser är på
väg att ta slut. De önskar svar 6 oktober.
• Kommundirektören ger i uppdrag till socialförvaltningen att leda arbetet
5:e oktober
• En projektgrupp startar för att se över hur vi kan möta upp Migrationsverkets begäran. Samtliga förvaltningar är representerade.
• Första mötet handlar om lämpliga lokaler,kriterier för vad som är en
lämplig lokal samt hur lösa matleveranser, bemanning, sängar etc.
6:e oktober
• Tre primära alternativ till lokaler finns (Stendalsvägen är ett)
• Projektets styrgrupp beslutar meddela Migrationsverket att vi kan svara
upp med 50 platser (utan att nämna specifik lokal), samt utreda möjligheten till ytterligare 50 - förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas.
(Som jämförelse: Lidingö svarade upp med 1400 platser.)
8:e oktober torsdag
• Kommundirektören beslutar att vi ska gå vidare med Stendalsvägen
61 och förbereda det för driftsättning
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
•
8 [10]
2015-10-15
Projektet beslutar avvakta med kommunikation till medborgare till
måndag då ingen beredskap finns för att svara upp för frågor under
helgen.
13:e oktober
• Extrainsatt kommunstyrelsemöte fattar beslut om att kommunen ska
förbereda totalt 100 platser för driftsättning.
14:e oktober
• Migrationsverket meddelar att trycket har minskat. Botkyrka och några
ytterligare kommuner står kvar med beredskap. Ej aktuell att det kommer asylsökande just nu, men situationen kan snabbt förändras.
Allmänna frågor kring flyktingar
Varifrån kommer personerna när de kommer till en ”tillfällig boendeplats för
asylsökande”, och vart tar de vägen sedan?
De kommer med Migrationsverkets hjälp till en tillfällig boendeplats för asylsökande. De största asylsökande grupperna som kommer till Sverige just nu
kommer från Syrien, Irak och Afghanistan.
Jag vet ensamkommande barn som kom i juli och som inte fått börja skolan
ännu. Varför?
Det är beklagligt att det tar lång tid att få skolplats i kommunen just nu (några
månader), men vi arbetar för att lösa frågan. Det pågår också ett intensivt arbete för att få till sysselsättning i väntan på skolplats.
Hur många flyktingar kommer till Botkyrka egentligen?
Flyktingar kan komma på två sätt till kommunen, förenklat;
Dels kommer man till kommunen som EBO. EBO innebär att individen egenbosätter sig i kommunen hos släkt, vänner eller i andra hand.
Fram till 1 oktober 2015 har kommunen tagit emot 1124 stycken som valt att
egenbosätta sig i kommunen. Merparten är asylsökande.
Dels kommer man till kommunen genom anvisning inom överenskommelse.
Kommunen har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om att ta
emot 7-22 st nyanlända på anvisning per år. Då förbinder sig även kommunen
att ordna med bostad för dessa. 2015 har kommunen tagit emot 1 genom anvisning inom överenskommelse.
Hur tar Botkyrka hand om ensamkommande barn?
Socialförvaltningen anvisas ensamkommande barn av Migrationsverket. I snitt
kommer nu ett barn per dag till Botkyrka sedan i juli. Hittills har vi kunnat
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
9 [10]
2015-10-15
placera inom tidsramen (några få dagar), men det blir svårare. Ensamkommande barn placeras i familjehem eller HVB-hem (hem för vård och boende).
De flesta placeras utanför kommunens gränser eftersom vi inte har tillräckligt
med platser i HVB-hem eller familjehem i kommunen.
På motsvarande sätt kan andra kommuner placera ensamkommande barn i familjehem som de har rekryterat och som ligger inom Botkyrka kommuns gränser. Det finns idag ingen samordning mellan kommuner. Läget är likadant i
hela landet. (Artikel i Dagens Samhälle) Vi vet att det finns en del ensamkommande barn i Botkyrka (t.ex. Tullinge) som andra kommuner har placerat i
vår kommun, men vi vet inte vilka de är eller var de bor. Kultur- och fritidsförvaltningen är inblandad i aktiviteter för ensamkommande t.ex. på bibliotek
och fritidsgårdar. De ska gå i skola, men väntan på skolplats är några månader
just nu.
Hur ser asylprocessen ut?
En person kommer till Sverige och lämnar in en asylansökan till Migrationsverket. Personen räknas som asylsökande tills hen får ett beslut från Migrationsverket. Personen erhåller ett LMA-kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande). På kortet framgår namn, dossienr etc. Kortet visar att hen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. Med kortet betalar hen en
mindre patientavgift om hen besöker sjukvården.
Migrationsverket gör en asylutredning och beslutar sedan om personen får
stanna i Sverige eller inte, baserat på Utlänningslagen.
Det finns många olika skäl till att man får stanna i Sverige och skälen utgörs av
olika klassningskoder exempelvis; A (flykting), K (anknyting), G (synnerligt
ömmande omständigheter).
Migrationsverket ska erbjuda boende under asyltiden. Boendet kan vara sk
anläggningsboende eller enskilda lägenheter som Migrationsverket hyr där
flera personer kan dela på samma lägenhet. Man får inte själv välja var man
ska bo utan måste vara beredd att flytta till en ort där det finns lediga bostäder.
Det kan också hända att personen på grund av platsbrist måste flytta till en ny
bostad under tiden som hen väntar på beslut. Om personen har egna pengar ska
hen betala för boendet, men om Migrationsverket ser att personen inte har
några pengar behöver hen inte betala. Personen kan också välja att ordna med
sitt boende på egen hand till exempel hos släkt eller i andra hand. Om personen
väljer att ordna sitt boende på egen hand får hen själv stå för boendekostnaden.
När en person ansöker om asyl i Sverige har hen rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är landstinget som beslutar om vilken
vård man kan få. Man har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.
Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria
sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.
BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
10 [10]
2015-10-15
Alla asylsökande får också ett erbjudande om att genomgå en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen får man råd om hälsofrågor, erbjudande om
provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige.
Vad händer efter ett uppehållstillstånd?
Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge man är bosatt i Sverige. Som
bevis för uppehållstillståndet får man ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte
en ID-handling eller en resehandling.
Direkt efter ett uppehållstillstånd får personen träffa Arbetsförmedlingen för
att prata om kunskaper, tidigare arbeten, ambitioner, intressen och talanger.
Om betyg och intyg från tidigare arbeten och utbildningar finns ska de tas med
till mötet med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen utreder personens
prestationsförmåga och upprättar en etableringsplan för flykting 20-64 år eller
18-19 år samt anhöriga till dessa.
Etableringsplanen pågår under 2 år och innehåller bland annat SFI (Svenska
för invandrare), samhällsorientering och aktiviteter för att påskynda etablering
i arbetslivet. En person med full prestationsförmåga får etableringsersättning
utbetald av Försäkrings-kassan.
Den som bor i Migrationsverkets logi ska lämna sin bostad så snart som möjligt efter att hen har fått uppehållstillstånd. Om personen inte själv kan hitta en
bostad får hen hjälp av Arbetsförmedlingen. Den som har bott hos släkt eller
vänner i ett eget boende under väntetiden bor kvar där.