CHECKLISTA Nivå 1

Checklista för frågor i webbenkäten
CHECKLISTA Nivå 1
Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.
Denna checklista innehåller frågor som, beroende på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas
innan skolan svarar på Nivå 1 på SkolmatSveriges webbplats.
Genom att förbereda de frågor som till exempel tillagningskök eller kostchef kan ha information och
kunskap om underlättas arbetet och gör att kökschefen (eller motsvarande) själv kan driva arbetet
framåt.
Checklistan innehåller inte alla frågor som ingår i verktyget, utan de som kan behövas förberedas.
Observera att verktyget är utvecklat för att besvaras på webben där frågorna automatiskt anpassas
efter skolans egen verksamhet. I denna version redovisas även följdfrågor som eventuellt skulle ha
dolts i webbversionen.
När du ska besvara frågorna i Nivå 1 kan du förbereda arbetet genom att
☐ha tillgång till en matsedel som gäller för de senaste 4 veckorna
☐gå igenom frågorna och kontrollera om du kan svara på dessa exempelfrågor
☐inhämta svar för de frågor som du inte kan svara på själv
När du har all den information där uppgifter behöver inhämtas loggar du in på www.skolmatsverige.se
och besvarar verktyget.
*Betyder att frågan är obligatorisk.
Kontakta oss om du behöver stöd eller om något inte fungerar som det ska. Ring eller maila!
Lycka till!
Kontakta oss via:
[email protected]
08-123 37 144
Checklista för frågor i webbenkäten
Kategori Näringsriktighet
 Kontrollera om du kan svara på frågorna. Vi ställer frågor om planering av måltider, vad som
serverats och hur maten tillagats. Behöver du kontakta någon annan för att inhämta svaren?
Varmhålls en eller flera komponenter av skollunchen längre än 2 timmar? *
☐ja, varje dag
☐nej, mer sällan än 1 dag i veckan eller aldrig
☐ja, 1-4 dagar i veckan
☐vet ej
För hur många veckor i taget planeras skolans lunchmåltider (matsedel)? *
☐mindre än en vecka i taget
☐1-3 månader i taget
☐en vecka i taget
☐en termin i taget
☐2-3 veckor i taget
☐vet ej
Vem har tagit fram skolans matsedel? * Här kan du välja ett eller flera alternativ.
☐skolans kökschef
☐extern entreprenör
☐kökschef på en annan skola/kommunal
☐annan
verksamhet
☐vet ej
☐kommunens kostchef eller liknande
Vilka fyra sammanhängande veckor gäller matsedeln för?*
Veckonummer_____ till _____
Vad serverades till skolans elever under de 4 veckorna? Här kommer du att behöva svara för var och en
av de 4 veckorna. Inkludera endast de rätter som alla elever fick ta av, räkna inte in eventuell specialkost.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
en
kött
-färs
rätt
en rätt
baserad
på helt
kött från
nöt, gris,
lamm
eller vilt
en
blandrätt
med
mindre
mängd
kött
från nöt,
gris,
lamm
eller vilt
en
kyckling
/kalkonrätt
En
korvrätt
mager
fisk
fet
fisk
en
vegetarisk
rätt
blodpudding
eller
lever
annat
inget
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Checklista för frågor i webbenkäten
Hur många vegetariska rätter under varje vecka innehöll tofu, sojaprotein, bönor, linser, ärtor eller
bestod till huvuddelen av ägg? * ____________ Räkna INTE in Quorn här. Se över hur många gånger
skolans elever erbjöds en vegetarisk rätt under de olika veckorna. Exempel: Om ni svarat att skolans
elever erbjöds två vegetariska rätter under en vecka kan maximalt två vegetariska rätter ha innehållit
tofu/sojaprotein/bönor/linser/ärtor/ägg.
Matlagning
 Om du/skolans kök inte själv lagar maten kan du behöva ta reda på vissa saker för att kunna svara.
Hur många dagar under de senaste fyra veckorna använde köket följande produkter i mängder om 2 kg
(alt. 2 liter) eller mer per 100 portioner (motsvarar 20 g per portion)? Ange antal dagar.
Fet grädde/crème fraiche/ostcrème (fetthalt 30 % eller mer) *_____________
Ost (fetthalt 20 % eller mer) *______________
Vilken sorts matfett används i matlagningen? *
☐enbart flytande matfett och/eller olja
☐både flytande matfett/olja och hårt fett/smör
☐enbart hårt fett/smör
☐vet ej
När följande livsmedel används, hur ofta väljer köket nyckelhålsmärkta varianter? *
(Tillgången till nyckelhålsmärkta produkter kan variera beroende på vilka produkter som finns
upphandlade i kommunen.)
alltid
nyckelhålsmärkta
inte alltid,
men minst
hälften av
gångerna
ibland, men mer
sällan än hälften
av gångerna
aldrig
produkten
serveras ej
vet
ej
köttfärs
(nyckelhålsmärkt har
max 10% fett)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
korv gjord av kött,
oavsett sort
(nyckelhålsmärkt har
max 10% fett)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Checklista för frågor i webbenkäten
Varför väljer köket inte nyckelhålsmärkta varianter? Du kan bortse från frågan om köket använder
nyckelhålsmärkta varianter.
finns ej
tillgängliga
att beställa
finns ej alltid
tillgängliga
att beställa
kostar för
mycket
håller
dålig
kvalitet
finns ej i
lämplig
storlek
annat
vet ej
köttfärs
(nyckelhålsmärkt
har max 10% fett)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
korv gjord av kött,
oavsett sort
(nyckelhålsmärkt
har max 10% fett)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Används salt och saltinnehållande kryddor sparsamt i maten? * Saltinnehållande kryddor inkluderar t ex
buljong, örtsalt, salladskryddor och aromatkrydda.
☐ ja, köket saltar högst enligt recept och väljer
☐nej, köket saltar efter tycke och smak och
ofta lågsaltade produkter (t ex lågsaltad
försöker inte aktivt begränsa saltet
buljong)
☐ vet ej
☐ ja, köket saltar högst enligt recept men
använder vanliga produkter (ej lågsaltade)
Använder skolköket jodberikat salt? * Frågan gäller både salt som används i matlagning och vid
servering/bord.
☐ja, allt salt är jodberikat
☐nej
☐ ja, minst hälften av saltet är jodberikat
☐vet ej
☐ibland, men mindre än hälften av saltet är
jodberikat
När följande livsmedel används, hur ofta väljer köket D-vitaminberikade varianter? * Mini-, lätt- och
mellanmjölk är vanligtvis berikad med vitamin D. Standardmjölk är EJ berikad.
alltid Dvitamin
berikade
varianter
inte alltid,
men minst
hälften av
gångerna
ibland, men
mer sällan än
hälften av
gångerna
aldrig Dvitamin
berikade
varianter
livsmedlet
används
sällan eller
aldrig
vet
ej
matfett till matlagning
☐
☐
☐
☐
☐
☐
mjölk till matlagning
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Checklista för frågor i webbenkäten
I vilken utsträckning lagar skolköket följande livsmedel/rätter "från grunden"? Med mat ”lagad från
grunden” menas mat som är lagad från råvaror. Med råvaror menas livsmedel som inte värmts upp eller
tillagats i förväg. Till råvaror menas även livsmedel som har genomgått olika konserveringsmetoder
och/eller mekanisk bearbetning i syfte att förlänga hållbarheten eller för att förbereda råvaran för
användning i köken. Exempel på sådana råvaror är skalad potatis, hackad lök, strimlat kött, torkad pasta,
frusna bär, inlagd gurka samt konserverade eller mjölksyrade grönsaker.
lagas alltid
från grunden
soppor
gryträtter
gratänger
☐
☐
☐
såser
mos (t ex
potatismos)
färsbiffar
panerad fisk
köttbullar
☐
☐
lagas ofta
från grunden
(merparten)
☐
☐
☐
lagas ibland från
grunden (ej
merparten)
☐
☐
☐
lagas ej från
grunden
livsmedlet/rätten
serveras ej
vet ej
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
pannkakor
blodpudding
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
sylt
☐
☐
☐
☐
☐
☐
buljong
ketchup
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
korv
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Näringsberäkning
 Har du kunskap om skolans matsedel är näringsberäknad? Behöver du kontakta någon annan för att
kunna svara på frågorna?
Är skolans aktuella matsedel näringsberäknad? * Bortse från det andra alternativet om eleverna inte
erbjuds mer än en rätt.
☐ja, samtliga rätter som alla elever får ta av
☐nej, men köket använder ofta
näringsberäknade recept
☐ja, någon rätt per dag men inte de alternativa
☐nej
rätterna
☐vet ej
Följer köket den aktuella och näringsberäknade matsedeln? *
☐ja, köket följer både matsedeln och eventuella
☐nej, köket följer sällan matsedeln
recept helt eller nästan helt
☐vet ej
☐ja, köket följer den delvis (köket lägger ofta till
egna rätter eller varierar recepten)
Checklista för frågor i webbenkäten
I vilket program utfördes näringsberäkningen?
☐Aivo
☐Matilda
☐Dietist
☐annat
☐Mashie
☐vet inte
Hur många dagar eller veckor i följd ingick i näringsberäkningen? *
Ange vilken sammanhängande tidsperiod som låg till grund för beräkningen.
☐1 dag
☐7 veckor - en termin
☐2 - 4 dagar
☐ett helt skolår
☐1 - 3 veckor
☐vet inte
☐4 - 6 veckor
Ingick följande livsmedel i näringsberäkningen? * Förutom varmrätten (t ex köttgryta) och dess tillbehör
(t ex potatis)
ja
nej, men skolan
erbjuder livsmedlet till
lunch
nej, livsmedlet
erbjuds inte till
lunch
vet ej
mjölk
☐
☐
☐
☐
bröd
☐
☐
☐
☐
smörgåsfett
☐
☐
☐
☐
pålägg
☐
☐
☐
☐
salladsbord/kalla
grönsaker
☐
☐
☐
☐
dressing
☐
☐
☐
☐
Vilka näringsämnen utvärderades i näringsberäkningen? * En näringsberäkning kan vara mer eller
mindre detaljerad. Ange om följande näringsämnen utvärderades i er senaste beräkning.
ja
nej
vet ej
ja
nej
vet ej
energi
☐
☐
☐
fiber
☐
☐
☐
kolhydrater
☐
☐
☐
vitamin C
☐
☐
☐
protein
☐
☐
☐
vitamin D
☐
☐
☐
fett
☐
☐
☐
folat
☐
☐
☐
mättat fett
☐
☐
☐
järn
☐
☐
☐
fleromättat fett
☐
☐
☐
natrium
☐
☐
☐
Checklista för frågor i webbenkäten
Kategori Säker mat
 Även i kategori Säker mat ställs en fråga som gäller näringsberäkningar. Behöver du inhämta
information för att kunna svara på frågan?
Är skolans medicinska specialkoster näringsberäknade? *
Frågan gäller medicinsk specialkost som skiljer sig mycket från den ordinarie maträtten; exempelvis om
proteinkomponenten bytts ut mot en annan inom grupperna kött, fisk eller vegetarisk proteinkälla.
☐ja, vi beräknar alla över minst en vecka
☐nej
☐ja, vi beräknar varje rätt för sig
☐vet ej
☐nej, men vi använder ofta näringsberäknade
recept
I webbenkäten finns fler frågor men vi tror att du själv kan svara på dem.
Kontakta oss om du behöver stöd eller om något inte fungerar som det ska. Ring eller maila!
Lycka till!