Kurskalendarium 2015

Start
Kurs
För vem?
Plats
Grupper/föreläsningar – datum ej bestämt
Hösten -15
Hösten -15
Introduktionsutbildning i teckenspråk
Föräldrar till barn med hörselskada (0-7
år) som har behov av teckenspråk i sin
kommunikation med barnet
För barn upp till 15 år med familj. 150,/barn
Familjedag på
Rommetravet
Kontakta Ida TAKK – grundkurs 1 OBS! Hästberg, specialpedagogisk
enhet, läggs ner hösten 2015. TAKKSundmark
utbildningar kan därför inte genomför
föras.
information
Falun
Borlänge
Falun
För information om när det blir möjligt
att gå TAKK-utbildningar igen,
kontakta verksamhetschef Ulla
Rönnols 023-490522,
e-post: [email protected]
Förälder, syskon över 16 år, närstående
till barn/ ungdom/vuxen i behov av att
använda tecken som stöd i vardagen.
200 kr för föräldrar, syskon,
mor/farföräldrar. 700 kr för personal och
assistenter. Fika ingår.
För ytterligare information
se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab/kurser
eller kontakta din Habilitering.
Har du egna förslag eller önskemål på kurser så kontakta din Habilitering.
2015
KALENDARIUM
2015
Start
Kurs
För vem?
Plats
AKKtiv KomIgång –
föräldrautbildning om
kommunikation och
kommunikationsstöd
Kurs i hästvana
Föräldrar till barn i förskoleåldern med
Mora
svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig
förstådda.
27, kl 10.00
Familjedag CP
Barn och ungdomar med CP-skada och
deras familjer.
4, kl 13.00
Mammagrupp
4, kl 15.00
Vad händer i
vuxenlivet?
Kognitivt stöd vid
ADHD, autismspektrumtillstånd,
utvecklingsstörning
Utbildning CP-skador
Mammor till barn med
Mora
flerfunktionsnedsättningar i alla åldrar (även
vuxna barn).
Föräldrar till ungdomar, födda 1998 och 1999, Borlänge
som omfattas av LSS.
Liljans
Herrgård, Falun
Augusti
19, kl 13.30
6 ggr
21, kl 09.00
21, kl 11.00
Länsträff – Down
syndrom
Personal inom kommunernas LSS-verks. och Hedemora
särskola som arbetar med barn/vuxna
personer med utv.störn och vissa andra
funktionsnedsättningar. Föräldrar/närstående.
Kostnad för personal 200,-. Assistansföretag
800,-. Föräldrar gratis.
Barn med Downs syndrom i åldrarna 0-18 år Liljans
samt deras familjer, släktingar och annat
Herrgård, Falun
nätverk såsom t ex assistenter
November
6, kl 08.15
10, kl 09.00
2 ggr
September
14, kl 10.00
Information om
samhällsstöd
18, kl 09.15
Communicate In Print
Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt
med Hab/BUP.(BUP = föräldrar till barn med
diagnos inom autismspektrat).
Föräldrar, närstående, personal
200,- för föräldrar, mor- och farföräldrar
800,- för personal exkl moms.
Föräldrar och närstående till personer med
autism-spektrumtillstånd eller som utreds
under denna frågeställning inom hab eller
BUP. Personal är välkomna tillsammans med
föräldrar. Kostnad för personal 200,- för hela
kursen. Föräldrar ansvarar för anmälan av
personal till utbildningen.
Föräldrar och närstående. Personal som
arbetar med barnet/ungdomen. Kostnad för
personal 200,-.
Borlänge
Yngre barn med funktionsnedsättning och
deras familjer.
Dalsjö Golfbana
Mammor till barn med
flerfunktionsnedsättningar i alla åldrar (även
vuxna barn).
Mora
Widgit Go – en app för
kommunikation
Mormor- och
farmorgrupp
Utvecklingsstörning
Föräldrar, närstående och personal.
Falun
Mormor/farmor till barn 0-13 år med
utvecklingsstörning eller rörelsehinder.
Falun
Närstående
Falun
23, kl 08.15
Autismspektrumtillstånd (AST)
Borlänge
23, kl 12.00
Motordag i
Grängesberg
Föräldrar, anhöriga till barn/ ungdomar med
autismspektrumtillstånd, som har kontakt
med hab/BUP i Dalarna. Kostnad personal
200,-.
Barn och deras familjer, ungdomar och
vuxna. 100,-/person.
26, kl 10.00
Information om
samhällsstöd
Ett bild- och symbolhanteringsprogram
21, kl 13.00
3 ggr
Autismutbildning
23, kl 13.00
3 ggr
Struktur/
förhållningssätt
i vardagen
Familjedag på Dalsjö
Golfbana
Mammagrupp
25, kl 10.00
30, kl 13.00
14, kl 18.00
2 ggr
19, kl 09.00
Föräldrar och närstående till barn med CPskador samt personal som jobbar med
barnen i förskola och skola.
Personal kostnad 200:- inkl moms/tillfälle.
Falun
December
Hästberg
1, kl 09.00
Vattenvana
2, kl 13.00
Vad är ryggmärgsbråck? Vad innebär det
att ha ryggmärgsbråck?
Information om
samhällsstöd
Information om
samhällsstöd
Mora
3, kl 15.00
Mora
14, kl 10.00
16, kl 13.00
Oktober
15, kl 13.00
Föräldrar/anhöriga till barn/ungdomar med
Borlänge
nämnda diagnoser, med kontakt på hab/BUP
i länet. Kostnad för personal 200,-.
Gränges Hyrkart,
Grängesberg
Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt Borlänge
med Hab/BUP.(BUP = föräldrar till barn med
diagnos inom autismspektrat).
Mammagrupp
Personal inom LSS och särskola, arbetar
Hedemora
med vuxna pers med utv.st., vissa andra
funktionsnedsättn. Föräldrar och närstående.
Kostnad för personal 200,-. Assistansföretag
800;-. Föräldrar och närstående gratis.
Föräldrar och närstående.
Borlänge
Föräldrar med barn som har kontakt med
Habiliteringen.
Mora
Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt Borlänge
med Hab/BUP.(BUP = föräldrar till barn med
diagnos inom autismspektrat).
Mammor till barn med
Mora
flerfunktionsnedsättningar i alla åldrar (även
vuxna barn).