HEJ ALLA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR!

Brev från Vänge skolas rektor
HEJ ALLA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR!
2015-08-21
Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!
Vi hälsar särskilt alla barn i förskoleklasserna och nya elever välkomna till Vänge skola.
Tillsammans arbetar vi för att alla ska trivas och ha det bra hos oss.
Det har varit en bra start på terminen på Vänge skola. Både eleverna och personalen är
utvilade och fulla av energi, det bådar gott! Den pedagogiska personalen har haft några
studiedagar innan skolan började där de fått ta del av inspirerande aktiviteter som gett nya
tankar och input till den dagliga verksamheten.
Från skolans sida vill vi ha ett fortsatt bra samarbete med er föräldrar. Vi har ju ett
gemensamt uppdrag att samarbeta kring elevernas utveckling under deras skoltid. För att vi
ska kunna samarbeta på bästa möjliga sätt uppmanar jag er föräldrar att besöka skolan och ta
del av ert barns skoldag.
Nytt från och med detta läsår
Från och med augusti är jag nu bara rektor för Vänge skola. Tidigare hade jag även
rektorsansvaret för Järlåsa skola. Tidigare har vi haft stora gemensamma föräldramöten i
matsalen. Från och med i år är det skilda datum för föräldramöten. Vidare kommer jag att
skicka informationsbrev från mig när jag har aktuell information att delge er. Det betyder att
inga fler VängeNytt, VN, kommer att förmedlas via klasslärarna vid fastställda datum. Vi
kommer snart att publicera en ny hemsida som är anpassad för mobiler och surfplattor. Vi
hoppas att hemsidan även i fortsättningen kan ge er, elever och föräldrar, tydlig information.
Hemsidan kommer att ha samma adress som tidigare, www.vangeskola.uppsala.se
Föräldramöten
1/9 kl. 18.00 3A, 3B, 4A, 4B, 5A och 5B
2/9 kl. 18.00 FA och FB
7/9 kl. 18.00 1A och 1B
8/9 kl. 18.00 2A, 2B och 2C
Klasslärarna i åk 6 meddelar datum för möte efter att klassresorna är genomförda.
Skolrådet på Vänge skola
Vänge skola har haft ett skolråd sedan 2001. I våra stadgar står det att skolrådet ”är ett organ
för samråd och information mellan företrädare för föräldrar och skola i
skolverksamhetsfrågor gällande Vänge skola inklusive förskoleklass samt skolbarnsomsorg.”
I praktiken innebär detta att minst en representant från varje klass, två representanter från
skolans personal och rektor träffas minst två gånger per termin. Mötena leds av ordförande,
utsedd av skolrådsrepresentanterna och stående punkt är information från rektor.
2 (4)
Om du vill få en närmare inblick i skolans arbete, delta i diskussionerna och vara med och
arbeta för en positiv miljö i och runt skolan är du varmt välkommen att bli
skolrådsrepresentant. Representanterna brukar väljas vid höstterminens första föräldramöte,
men det går bra att bara dyka upp på våra möten också. Datum för mötena brukar fastställas
på första skolrådsmötet, preliminärt satt till 29/9 kl. 17.45. Kallelse kommer att skickas ut till
valda skolrådsrepresentanter.
Nya medarbetare läsåret 2015/16






Katharina Dörenberg – klasslärare 1AB
Ellen Broberg – klasslärare 4B
Christine Azar – klasslärare 5B
Sabine Hildingsson – resurs/fritids förskoleklass B
Emma Carlsson – resurs/fritids 2B
Jenni Hasselroth - textilslöjdslärare
Här nedanför ser ni vilket hus respektive klass går i.
Klass
Hus
Klasslärare
Klass
Hus
klasslärare
FA
A
Marie Franzén
4A
A
Birgitta Lamberg Fröhammar,
arbetslagledare för 4-6
FB
A
Maggi Arvidsson
4B
A
Ellen Broberg
1A
B
Cecilia Helenius, Katharina
5A
D
Anna-Lena Ekström
5B
D
Christine Azar
Dörenberg
1B
B
Lotta Delby Ahlsén,
arbetslagsledare för F-3,
Katharina Dörenberg
2A
B
Teija Nivala
6A
D
Henrik Tollgerdt
2B
C
Karin Sågström
6B
D
Mats Liljas
2C
C
Eva-Britt Landin
3A
C
Carina Malmesjö Bröms
3B
C
Maj Stoddard
Specialundervisning
Idrott och hälsa
Musik
Textilslöjd
Trä-och metallslöjd
Ylva Byström, Lotta Hesselgren och Kerstin Olli-Öhman
Niclas Stahlén
Elisabeth Westergren
Jenni Hasselroth
Anders Sporrong
3 (4)
Fritids
A-huset: Förskoleklasserna A och B
Personal: Sabine Hildingsson, Pernilla Jakobsson och Chirin Kassem
B-huset: Klass 1A, B och 2A
Personal: Marie Granvik, Pia Gustafsson, Bernadetta Kubiak och Maria Törnqvist
C-huset: Klass 2B och C, 3A och B
Personal: Gzim Breznica, Emma Carlsson, Eva Thunell och Elisabeth Westerberg. En tjänst är
ännu inte tillsatt.
Fritids öppnar 06.30 och stänger 17.30. Öppningar och stängningar sker i B-huset.
Moderna språklärare och hemkunskapslärare
B-språkslärare i tyska är Åsa Lindgren, i franska Johan Borg och i spanska Pebbe Boberg.
Hemkunskapsläraren heter Desirée Ruste. Dessa lärare har sin anställning på Västra
Stenhagenskolan.
Hemkunskapsundervisningen är förlagd till Östra Stenhagenskolan. I samband med att de
åker till Stenhagen har vi också förlagt undervisningen i moderna språk där för att minimera
bussåkandet för eleverna. Undervisningen i språk sker på Västra Stenhagenskolan
tillsammans med elever från Järlåsa, Ramsta och Stenhagen.
Pedagogiskt pris 2015
Nu har du möjlighet att nominera någon av Vänge skolas pedagogiska personal!
Uppsala kommun vill uppmärksamma goda pedagoger och har därför pedagogiska priser
för lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Vem
som helst kan nominera en pedagog till priset fram till slutet av september.
Uppsalas pedagogiska priser uppmärksammar lärare som:




väcker nyfikenhet och engagerar
skapar ett tryggt klimat för lärande
utmanar och ger självförtroende
får skolan att utvecklas
Nomineringen görs via www.uppsala.se/pedagogiskapriser senast 30 september
Fritids stängt för planeringsdag
Redan nu vill jag informera om att fritids har stängt onsdag 7 januari 2016 för gemensam
planeringsdag för skolans pedagogiska personal.
Med önskan om ett meningsfullt, roligt, och spännande läsår för våra elever!
Vänliga hälsningar
Susanna Ajdert
Rektor Vänge skola
4 (4)
Kalendarium för läsåret 2015/16
Höstterminen 2015
Tisdag 18 augusti – måndag 21 december
Lovdagar för eleverna
28 september
26 - 30 oktober
Vårterminen 201
Måndag 11 januari – torsdag 9 juni
Lovdagar för eleverna
22 - 26 februari
sportlov
29 mars – 1 april
påsklov
6 maj
9 maj