våga vara förälder

Våga va ra
föräl d e r
Ett samarrangemang mellan Lerums församling och Lerums kommun
“Kan själv men behöver dig!”
- Hur funkar små barn, och hur kan jag som förälder stötta mitt barn?
Onsdag 24 september - 18.30- 20.30
Kerstin Johannesson från psykologenheten för
mödra- och barnhälsovård, södra Älvsborg ger
oss uppfostringstips för åldrarna 0-5 år och pratar om basal utvecklingspsykologi.
Vikten av att läsa högt för sitt barn
Onsdag 8 oktober - 18.30- 20.30
Vi får besök av Lena Klingberg från Lerums
bibliotek. Att läsa högt för våra barn ökar deras
ordförråd och bilden av omvärlden.
Att vara förälder i dagens samhälle
är en konst i sig. Församlingen möter
föräldrar i olika sammanhang som
har många frågor kring föräldraskap.
Därför vill vi bjuda in dig som
är förälder till våra kostnadsfria
föreläsningar i Aspenkyrkan i höst.
Föredraget är cirka 40-60 minuter
och följs av fika samt samtal.
Föreläsningar i höst i Aspenkyrkan • 18.30-20.30
Att sätta gränser
Onsdag 22 oktober - 19.00- 21.00
Lena Junghed & Torbjörn Johannesson från Föräldrarådgivningen i Lerum. Föredraget tar upp
bland annat föräldraskapets villkor för föräldrar
2014, barns psykosociala utveckling, kommunikation mellan barn och föräldrar samt gränssättning.
OBS! tiden! (19.00-21.00).
Vad gör de egentligen på nätet?
Onsdag 5 november - 18.30- 20.30
Helena Meyer är verksamhetsansvarig för Fryshusets
Nätvandrare och utbildad instruktör i Första hjälpen
till psykisk hälsa och inom socialpedagogiskt ungdomsarbete. Hon är en uppskattad föreläsare och ofta anlitad
som sakkunnig inom området Unga och Internet.