Göingebiologen 2015:1

Göinge-Biologen 2008:3
Göinge
Biologen
Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening
Kommande program:
I samverkan med Studiefrämjandet
Måndagen den 23 februari
Årsmöte kl 19.00 i Läredaskolans
aula. Efter årsmötesförhandlingar
visar Skånes hembygdsförbunds
ordförande Sven Jensén, Emmislöv, bilder och berättar om
stengärdsgårdar”.
”Skånska
Föreningen bjuder på fika!
Förfrågningar:
Lennart Mattsson
0451-822 48
070-56 822 48
Torsdagen den 5 mars
”Vår nära natur”, Ole Tryggeson,
Bo Göran Andersson och Pål Axel
Olsson visar naturbilder kl 19.00 i
Läredaskolans aula.
Förfrågningar:
Lennart Mattsson
0451-822 48
070-56 822 48
Söndagen den 15 mars
Andfågelräkning i Finjasjön med
omnejd, den 207:e i GBF:s regi.
Samling kl 9.00 vid Spindeln (Österåsgatan 11). Inga förkunskaper behövs,
alla är välkomna!
Förfrågningar:
Thomas Johnsson
070-331 61 26
Måndagen den 30 mars
Bildvisning av Thomas Johnsson om
”Flyttfåglar” kl 19.00 Läredaskolans
aula.
www.gbfnatur.se
Nr
2015:1
(årg 46)
Förfrågningar:
Thomas Johnsson
070-331 26
Onsdagen den 8 april
”Klimatförändringarnas påverkan
på ekosystem i Norden” kl 19.00 i
Läredaskolans aula. Naturgeografen
Jonas Åkerman, med erfarenheter
från norra Skandinavien och Svalbard,
redogör för problem som klimatet
orsakar.
Förfrågningar:
Lars Åkerman
044-844 07
0733-92 29 14
Måndagen den 27 april
”Möt våren i Magle våtmark”.
Samling kl 18.00 vid P-platsen vid
S Kringelvägen. Vi går en tipspromenad och tittar samtidigt på
vilka fåglar och växter som kommit.
Vinnaren belönas med en fågelholk.
Förfrågningar:
Johnny Nilsson
0451-122 54
076-886 76 57
Tisdagen den 28 april
Skådarmorgon kl 08 -10. Vi samlas
vid Finja fågeltorn.
Se nedan om skådarmorgon!
Fagning i Vannaröds Ängskrona kl
08.00 -12.00, tillsammans med elever
och lärare från Lejonskolan i Sösdala.
Förfrågningar:
Arne Gustavsson
0451-155 51
OBS! Datum är ej fastställt.
Sidan 1
Göinge-Biologen 2015:1
Söndagen den 10 maj
”Fågelskådningens Dag” vid Hovdala
slott. Samling vid stora parkeringen.
Programmet består av flera bitar,
välj ut det du tycker är intressant.
En dag för hela familjen, ta med släkt
och vänner.
*Guidad naturvandring ca 1½ tim.
Kl 07.00-8.30, Arne Gustavsson.
Kl 09.00-10.30, Johan Falk.
*Fågelringmärkning med Håkan
Winqvist.
*Fågelholksutställning med Ebbe
Bjärlestam.
Förfrågningar:
Lennart Mattsson
0451-822 48
070-56 822 48
*Andfågelräkning kl 07.00 – 10.00
i Finjasjön med omnejd. Den 208:e
i GBF:s regi. Redovisning av under
dagen observerade fåglar.
Förfrågningar:
Thomas Johnsson
070-331 61 26
Tisdagen den 12 maj
Skådarmorgon kl 08.00 - 10.00 vid
Fågeltornet i Ballingstorp.
Se nedan om skådarmorgon!
Förfrågningar:
Lars Åkerman
044-844 07
0733-92 29 14
Göinge
Biologen
Nr 2015:1 Årgång 46
Ansvarig utgivare
Lennart Mattsson
Körsbärsvägen 7
281 40 Hässleholm
0451- 822 48
070-56 822 48
[email protected]
com
Sidan 2
Torsdagen den 14 maj
Långexkursion till Öland. Egna bilar,
kläder efter väder, medtag fika.
Samling vid Linnéskolan parkering N
Kringelvägen kl 07.00.
Beräknad hemkomst ca kl 21.
Vi besöker Slottsruinen, Halltorps
hage och Beijershamn.
Förfrågningar och föranmälan till:
Gunhild Lindhe
Lars Åkerman
0451-290 09
044-844 07
073-957 46 61
0733-92 29 14
Söndagen den 17 maj
Exkursion i Tollaskogens naturreservat.
Vi tittar närmare på ett område som
kallas Tollaskogen (mellan Vinslöv
och Sörby). 2014 bildades här ett
naturreservat på 88 hektar.
Samling vid Linnéskolans parkering
N Kringelvägen kl 10.00 eller torget i
Vinslöv kl 10.30.
Förfrågningar:
Lars Åkerman
044-844 07
0733-92 29 14
Söndagen den 24 maj
Floravandring vid ”Slingra dig”
Mölleröd . Vi tittar på växter
men även fåglar fångar vårt
intresse. Samling vid Linnéskolans
parkering N Kringelvägen kl 09.00.
Förfrågningar:
Lars Åkerman
044-844 07
Skådarmorgon!
Transporten till och från skådarlokalen
fixar ni själva. Vid samkörning ordnar
var och en detta genom att kontakta
skådarkompisar. Glöm inte ta med
fika.
Förfrågningar:
Håkan Winqvist
070-207 52 47
Anders Larsson
070-319 23 57
Göinge-Biologen 2015:1
Floragruppen
DigitalFOTOgruppen
Inga utemöten under vintern.
Innemöten torsdagar udda veckor kl
18.30 i klubblokalen Spindeln.
Den 26/2, 12/3, 26/3, 9/4 och 23/4.
Alltid samling i klubblokalen
Spindeln.
Förfrågningar:
Lars Åkerman
044-844 07
0733-92 29 14
Träffas måndagen den 9 mars kl 18.30
- 21.00 i klubblokalen Spindeln.
Fler planerade träffar informeras om
via e-post.
Förfrågningar:
Thomas Johnsson
070-331 61 26
Fågelgruppen
Har följande planerade möten tisdagar
i klubblokalen Spindeln kl 18.30 21.00.
Den 24 februari och den 24 mars.
Förfrågningar:
Håkan Winqvist
0451-105 80
Småkrypsgruppen
Pål Axel Olsson e-postar om kommande möten under våren och
sommaren.
Har inte Pål Axel Din e-postadress,
kan Du skicka den till honom på
följande adress:
[email protected] eller mobil
070-35 12 370.
----------------------------------------¤----------------------------------------FÖRENINGSLOKALEN SPINDELN
Österåsgatan 11
Programkvällar i Spindeln kl 18.30
Varannan onsdag (jämna veckor)
18 februari
4 mars
18 mars
1 april
Pål Axel Olsson
Fågelgruppen
Åke Lönn
Stefan Viktorsson
Visar bilder och berättar om ”Förändringar insektsvärlden”.
Hur bygger fåglar bon, ruvar och
flyttar.
Visar bilder och berättar om ”Året runt
i naturen”.
Visar bilder och berättar om ”Fladdermöss i Skåne”.
----------------------------------------¤-----------------------------------------
Holktillverkning vecka 8
OBS!
GBF inbjuder ungdomar till fågelholktillverkning under sportlovsveckan.
Måndag - fredag mellan kl 10 - 12.
Kom till Ebbe Bjärlestam på Drivhusvägen 3 i Hässleholm. Ta med hammare och varma kläder. Ebbe skänker
materialet till holkarna.
Förfrågningar kan göras till Ebbe.
Tel. 0451-128 44.
Vid samåkning delar vi på kostnaden
beräknad på körsträckan x 18,50 kr/
mil, delat med antalet resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för
mellanskillnaden för ungdom.
Sidan 3
Göinge-Biologen 2015:1
VÄXTBYTARDAG
Lördagen den 18 april från kl 10
och framåt några timmar anordnas
det en växtbytardag på Mötesplats
Ljungdala (Trebackalånggatan 174) i
samarbete med Georg Grundsten
från Hovdala Slott och Hässleholms
Trädgårdssällskap. Alla är välkomna!
OFFENTLIGT BOENDE
Hässleholm firade 100 år som
stad 2014. För att hylla jubilaren
överlämnade, under våren 2014,
GBF en present till 100-åringen i
form av en fågelholk utrustad med
en filmkamera. Denna webbholk är
nu i slutet av januari uppsatt på en
husgavel i kommunen och kameran
är inkopplad. Längre fram i år kommer
alla som önskar kunna följa vad som
sker inne i holken genom att gå in på
kommunens hemsida. Där blir GBF:s
gåvas inre liv offentligt.
---------------¤---------------
H a s s e l l u n d s n a t u r. Årets
första svampar signalerade 0111 så fint med sin gula färg bland
eklöven i Hassellunden och när Jan
Andersson
kröp närmare kunde
han också konstatera att de hade
flitiga gäster. Svampen var gullkrös
och
småkrypen,
bestämda
av
Tord Hägg, tillhör den
artrikaste
skalbaggsfamiljen kortvingar, närmre
bestämt underfamiljen Omaliinae.
Vid ett nytt besök som Jan gjorde
01-20 hos de små (frusna) vännerna
i Hassellunden betedde de sig som
väntat: Försökte snabbt gömma sig i
något veck av svampen och om inte
detta gick så släppte de taget och
försvann ner bland löv och mossa. De
ca 3 mm långa skalbaggarna är inte
lätta att upptäcka därnere, men mot
svampens gula färg syntes de bra.
G-B-redaktionen
Sidan 4
Foto: Jan Andersson
Småkryp i svampen gullkrös
Foto: Jan Andersson
Kortvingar
---------------¤--------------Välkommen!
Vi hälsar Hasse Carlsson välkommen
till källargruppen!
I källargruppen ingår dessutom
Johnny Nilsson (ansvarig), Björn
Seversson och Åke Lönn.
---------------¤---------------
Medlemsavgiften
är 100:- för vuxna. Familj betalar 100:för medlem nr 1, övriga betalar 20:-.
Den som är född 1998 eller senare
räknas som ungdomsmedlem och betalar 20:-.
GBF:s plusgiro är 34 50 97- 0
Var god ange medlemsnummer vid
betalning via internet. Medlemsnumret återfinns bl a i adressetikettens
övre kant.