Svek och Blodspår 2015

Svek och Blodspår 2015
Off-info & annat…
Ett lajv med nybörjartolerans 13/5 – 17/5 2015
Arrangerat av
Eleria-lajv
Lajv med nybörjartolerans Svek och blodspår.
Som deltagare på lajvet förbinder du dig att följa våra föreskrifter
och regler som du finner i detta häfte, i utskicket för lajvet och på
Elerias hemsida. Samt förstås anvisningar som ges av vår personal.
Telefon 070-202 89 10
Om era anhöriga vill komma i kontakt med oss efter att lajvet startat
kan de bara nå oss på detta nummer. Vi kan dock inte låna ut telefonen
för att ni deltagare skall ringa hem. Betänk själva deltagarantalet så
inser ni att vi inte kan göra ett undantag ”bara för er”.
Så var snäll och se till att du har avtalat om hämtningstid i förväg!
Incheckningen kommer att starta under Tisdag 12 Maj och hålla på ända
till midnatt Onsdag 13 Maj. Observera att om ni bor i skogen så har ni en
speciell tid för att checka in som står i rollutskicket. Bor ni i Navle/Stendal
har ni inga bestämda tider. Efter detta kommer vi att ta bort stationen vid
vägen och skyltningen. Om ni kommer senare så blir ni därför tvungna att
checka in vid off-lägret och sedan bli inlotsad på området.
Vid incheckningen ska du prickas av, slår läger och får eventuella vapen
kontrollerade. Dessutom får du ta del av eventuell sista-minuten lajvinformation.
Checkar du inte in, kommer ingen deposition att utbetalas vid utcheckning!
Lajvet börjar på torsdag 14 Maj när du vaknar. Om du inte anlänt innan,
behöver du ha meddelat oss om det i förväg samt kunna bära in all packning
inlajv.
Lajvet slutar på söndag 17 Maj utcheckningen startar kl. 13:00
Efter lajvets slut skall man packa ihop och städa sitt läger. Därefter skall man
hämta en lägerkontrollant som kan godkänna städningen av lägerplatsen. Sopor
tar man själv med till uppställda containrar. Av lägerkontrollanten ska du få ett
papper som berättigar dig till din deposition.
Därefter checkar man personligen ut och återfår sin deposition.
Innan 1400 släpps privata bilar endast in på området i mån av möjlighet
med tanke på arrangemangets transporter.
2
Skjuts tur och retur Västerås station:
Om man vill ha skjuts måste det förbokas.
Hämtning från Västerås Stationen på Onsdag 13 Maj kl 16
Buss tillbaka till stationen på Söndag avgår från lajvområdet
ca 1600 och anländer till station senast 1700.
Handelsdagen är Fredagen under lajvet. Då råder absolut fred mellan skogens
folk såväl som människor och alla har rätt att färdas till lönnkrogen där
marknaden hålls. Kanske har DU själv några gamla lajvsaker du kan sälja? Bre
ut en filt och pruta och förhandla…
Onsdagen den 13:e Majt klockan 20.00 vid Lönnkrogen kan ni ta med
er lajvsaker som ni vill sälja. I tidigare utskick har framgått att det
skulle vara en autktionsform på försäljningen, men försäljningen
kommer att ske i ”Loppisform” dvs. var och en, som inte företräder en
firma, eller någon form av massproduktion, är välkomna att lägga ut
sina saker som man vill sälja på en avgränsad plats. Varje vara skall
vara tydligt märkt med en prislapp.
OBS! Eleria lajv tar inte ansvar för sålda varor som härrör från
försäljningen. Inlämnaren ansvara själv för sina varor.
3
Regler.
Detta är vad som gäller under arrangemanget…
Strid;
Människor och andra raser tål 2 träffar totalt. Efter att man fått 2 träffar, oavsett
vart de träffat, är man satt ur stridbart skick, dvs. avsvimmad, skrikande på
marken eller liknande. Orcher, mörkeralver, drower och dvärgar (med skägg) tål
3 träffar medan Uruk-hai tål 4 st.
Man skall dock spela på smärtan vid alla träffar man får, även den första
eller de som rustningen ”skyddar” emot.
Vapen;
Alla vapen ger 1 träff i skada om man träffas av dem. Stötar är endast godkända
med dolkar helt utan stomme. Slag mot huvudet är förbjudna. Övriga krav se
under Utrustningskrav.
Rustning;
Rustning kan ge 1 eller 2 extra träffar. Detta avgörs vid incheckning. Generellt
krävs mycket rustning för att få två extra träffar.
Pilbågar;
Skogsalvspilar gör 2 träffar i skada och ignorerar rustningsträffar. Dvs. om man
träffas av en pil från en skogsalv så är man per automatik satt ur stridbart skick
och bör spela på detta.
Alla andra pilar gör 1 träff i skada och rustning räknas.
Övriga krav se under Utrustningskrav.
Läkning;
Det tar 12 timmar att läka alla sina förlorade träffar, inklusive rustningsträffarna.
Alla träffar återfås då på en gång. Under denna läketid kan man gå, prata etc.
men inte strida eller springa eller i övrigt anstränga sig.
Träffar man fått i strid måste tas om hand med bandage och dekokter och
smärtar givetvis under en längre tid. De enda som kan förkorta denna läketid
under 12 timmar är medlemmar i Druidernas orden, vilka ensamma lärt sig
utföra sådana mirakel efter demonstavens förstörelse.
För att starta läketiden så måste man besöka en druid, fältskär eller
tortyrmästare.
4
Död;
Under lajvet kan ens roll bara dö under två omständigheter. För det första att
man själv väljer att låta sin roll dö på grund av sina skador. Eller för det andra
att man blir ”snittad”. Denna ”snittning” kan bara utföras på en redan nedslagen
person. Detta är ett regeltekniskt sätt att visa att man tillfogar en karaktär
livshotande skador. Man markerar detta genom att dra sitt vapen över offrets
hals. Då detta bara är ett sätt att representera en livshotande attack spelar det
ingen roll exakt hur det träffar, det är bara en markering. Om man råkat ut för en
sådan skada är man inte automatiskt död, bara dödligt sårad. Därför skall man
bege sig till spelledningen för att få veta om skadan innebär döden eller
möjligtvis kan helas. Detta avgörs av Korp (Hasse) på Offen, oavsett om man är
skogsvarelse eller bor i Navle/Stendal.
Självfallet måste man vara väldigt diskret när man smiter dit och tar kontakt.
Generellt kommer endast ”snittningar” som de arrangemangsansvariga i förväg
vet är motiverade av intrigerna att leda till döden för en roll. Annars drabbas
bara offret av detta öde om de ansvariga som utförde snittningen också söker
upp respektive arrangemangsansvarig och förklarar varför handlingen var
motiverad. Detta måste självfallet också ske diskret och senast samtidigt som
offret anländer då det slutgiltiga beslutet fattas.
Observera att det är en väldigt drastisk handling att försöka döda en annan
lajvares roll. Var därför medvetna om att överdrivet användande av ”snittningar”
kommer att leda till att man avhyses från lajvet.
Ordet ”Snittning” förekommer självfallet inte inlajv. Då talar man istället om att
man försökt dräpa någon eller försökt ge dem nådastöten etcetera.
”Knockning” eller att slås medvetslös;
En oanande person kan överraskande slås medvetslös genom att försiktigt slås i
ryggen! (inte huvudet) medan den som utför överfallet diskret viskar; ”-Knock”
(för att undvika missförstånd). Om man råkar ut för detta ragglar man till och
sjunker medvetslös ned på marken. Man fortsätter vara medvetslös 5 – 10
minuter beroende vad som passar sig för situationen. Medvetslösheten vid
knockning medför också glömska om de senaste 15 minuternas händelser. Man
kan alltså inte minnas sin anfallare. Även ”knockning” bör användas med
urskiljning. Vissa hjälmar skyddar mot knockning och det går inte att veta innan
vilka hjälmar dessa är det vet däremot hjälmens ägare, eftersom hjälmarna
godkänns vid incheckningen, och den som genomfört knockningen får spela på
reaktionen från hjälmbäraren i vilket fall.
5
Gift;
Gift representeras av en rejäl överdos av salt (sömn), chili (död) i mat eller
dryck och får endast användas av roller med godkänd giftkunskap. Om man
råkar ut för detta ragglar man till och sjunker medvetslös ned på marken. Man
fortsätter vara medvetslös 5 – 10 minuter beroende vad som passar sig för
situationen. Medvetslösheten vid förgiftning medför också glömska om de
senaste 15 minuternas händelser. Man kan alltså inte minnas sin förgiftare. Även
”förgiftning” bör användas med stor urskiljning.
Magi;
Här följer en förkortad version av magibeskrivningen. Som de flesta vet har vi
under de senaste lajven inte haft någon magi alls på grund av intrigmässiga skäl.
Detta har i och med demonstavens förintelse ändrats och numera finns
begränsad magi. Det krävs att magikern, oavsett om denne tidigare kunnat magi
eller inte, lär sig konsten på nytt. Detta sker inlajv och av en endaste individ på
lajvet. Vem denna är får man reda på under lajvet, via intriger eller via rykten.
Konsten att kasta magi blir därför svagare än den var tidigare, av olika orsaker
men bland annat för att magikern är tvungen att lära sig allt på nytt. Exempelvis
kommer inte några former av massmagi att existera på lajvet. Alla kraftigare
former av magi måste genomföras med hjälp av diverse magimärken som delas
ut vid incheckningen. En magiker måste alltså visa upp sitt magimärke i
samband med utövandet av magi och utan detta magimärke är magin
verkningslös. Ritualer kommer inte vara något ovanligt för att förbättra de
magiska effekter som försöker kastas. Vad gäller direktmagi finns det väldigt få
sådana besvärjelser kvar och endast de som, i förväg, har förberetts av magikern,
fungerar.
Att drabbas av magi
All magi är självförklarande, men magiker kommer förutom detta även att
inneha ett så kallat ”magimärke”, som alla kan se vid incheckning. Om man inte
förstår vad magin innebär, kommer magikern att förklara detta.
Magiska förmågor
De finns ett fåtal magiska förmågor kvar. Dessa beskrivs under Roller med
specialegenskaper.
Magiska föremål
De magiska föremål och artefakter som cirkulerat på lajvet tidigare förblir
inaktiva till dess att någon aktiverat dem igen. Hur detta görs är specifikt för den
artefakt som det gäller. Det finns ett fåtal aktiva artefakter i omlopp.
6
Helning av druid
Oavsett om det görs via ritual eller handpåläggning av druid, utan örter och
bandagemagi, måste kunskapen läras in på nytt. Om! helande magi är lättare lära
sig än skadande magi beror på rollen och återstår att se. De enda som behärskar
helning och läkning och kan lära ut den till sina medlemmar är druidernas orden.
Hypnos
Hypnos är inte magi. Det är ett sätt att kontrollera sinnen med hjälp av röst och
diverse hjälpmedel. Det finns ett fåtal varelser som har en förmåga som kan
liknas vid hypnos men den fungerar inte på samma sätt. Hypnotisörer vet själva
vad de kan och inte kan göra men det är relativt begränsade kunskaper.
Roller med Specialegenskaper;
Skuggtand
Bestarnas best, monstret bland odjur, som i stort sett är
osårbar för svärd och vanlig skada. Det finns dock
lösningar för att, en gång för alla, göra sig av med monstret
och få till en mer fridfull skog. Detta sätt finns i intrigerna.
OBS! Det finns inga odödliga varelser i kampanjen! En
del varelser är i stort sett osårbara för vanliga vapen, men
finns det vilja så finns det möjligheter i intrigerna…
Vätte/knytt
Vättar eller knytt är en växtande. De är lika mycket varelse som de är ett löv
eller ett grässtrå och är lika dödliga. Dessa kan man lära sig mycket av om man
lockar fram deras djupa kunskap men, man kan också bli vilseledd av deras
tvetydiga budskap.
Troll
Dessa långsamma varelser regenererar när de är obeväpnade och fredliga. När
de är stridslystna minskar denna regeneration till samma som vilken varelse som
helst. Därför lämpar sig inte troll, förutom deras råstyrka, som stridsmaskiner.
Ett Svartblodstroll är som ett vanligt troll och lever under samma villkor men
oftast tillsammans med svartblod. Ett stridstroll, ”Olog-Hai”, är likt en dresserad
kamphund, kuperad, piskad och aggressivt. Troll är ”knock-skyddade” pga. att
de är som om de vore av sten.
7
Ghoul
En varelse som kommer från demon grottan.
Älvor
Vackra varelser som lockande sveper in dig på sitt unika vis genom till exempel
dimma, eld eller något annat naturfenomen. Man bör se upp med dem i
skymningen och gryningen, när de dansar lätt över gräset. Om man befinner sig
i samma glänta eller på samma äng kan man mycket väl svepas med och tvingas
dansa den dödliga dansen. Blir du inte räddad ut älvornas våld, kan du vara
förlorad… Vad kan de vilja dig?
Dvärgar
En dvärg måste ha minst en decimeter långt helskägg mätt från hakan.
En dvärg måste bära minst en yxa.
Om de här kraven är uppfyllda får en dvärg (uppmärksamma: inte urdvärg) +3
KP De är immuna mot magi och kan inte använda sig av det.
Tyrader
Skogsväsen som fungerar som ”vågmästare” för att balansera det onda och det
goda i skogen, utan att de själva är medvetna om det. Allt handlar om balans i
dessa varelsers liv och därför finns det alltid en kvinnlig och en manlig gestalt
som oftast uppträder tillsammans. Och det finns bara två på varje kontinent och
ingen av dem lämnar sitt område, därav vet de inte om det finns fler av deras
sort.
Det är ingen som vet om det går att döda dessa varelser även om många har
försökt, bara för att drabbas av Tyradernas egna ilska.
Skogsrå
Skogens kanske farligaste varelse, som med skönhet och list fångar sina offer.
Hon kan genom en form av hypnos förföra vilken annan varelse som helst. Dock
håller inte hypnosen för evigt, men vem vill riskera det?
Vampyrer
Mörka varelser som lever på blod av de levande. Kan med hjälp av en
övernaturlig charm hypnotisera andra varelser till att glömma vad de varit med
om eller berätta saker de aldrig skulle säga annars. En vampyr kan inte under
några omständigheter, skapa fler vampyrer. Detta verkar ha något med
demonstavens och dess förstörande att göra.
8
Utrustningskrav.
Vapen;
Om du har ett vapen så ska det vara ett skumplastvapen med sviktande
glasfiberstomme, täckt av latex. Silvertejpade "boffers" är inte längre tillåtna på
våra lajv. Vapnen måste bäras i en hållare eller svärdsskida. Alla vapen
kontrolleras vid incheckningen och får bara användas om de är säkra. Vi
godkänner också bara ett begränsat antal vapen per deltagare och bara om det
passar rollen.
Sköldar;
Skall vara vadderade längs kanten och tåla ett handkantsslag utan att stommen
känns. Sköldar ska vara max 100 x 70 cm eller 100 x 100 cm för rundsköldar.
Pilbågar och pilar;
Pilbågar får ha en dragstyrka på max 20 pound. Detta avgör den tillåtna längden
på pilen och kontrolleras vid incheckningen.
Pilarna skall vara vadderade med en 4,5 cm. bred lajvspets (”bofferspets”). De
skall ha tre riktiga styrfjädrar och självfallet ingen plastnock.
Tält;
Observera att våra krav på boende har ändrats jämfört med tidigare. De enda
boendeformer som är godkända är följande och det gäller på hela lajvområdet, i
skogen såväl som i byarna…
Portabla trähus är självklart att rekommendera, särskilt i byarna. Paviljonger och
andra tält speciellt sydda för lajv går självklart också alldeles utmärkt. Större
enfärgade militärtält, 12- eller 20-mannatält går också bra.
Om ni inte har något av ovanstående boendealternativ kan ni ha ett vanligt
modernt tält. Dessa måste dock utan undantag, i byarna såväl som i skogen, vara
helt täckta av ett lajvigt yttertält på en ställning. Detta kan självfallet vara av
enklare billigt tyg då det vanliga tältet håller vätan ute. Detta gäller både i
skogen och i byarna. För alla deltagares helhetsupplevelse ber vi er respektera
detta.
Säckvävsöverdrag är inte längre tillåtna!
Om du bara har ett modernt tält så kommer du att bli placerad i ett off-läger
strax utanför lajv området.
9
Eldstäder, kaminer, ljus, lyktor och spritkök;
Om ni har kamin i tältet, kräver vi att ni har eldvakt, brandsläckare tillgängligt
och gnistskydd på toppen av kaminröret. Visa oss när kaminen/eldstaden är
ordnat, sedan avgör vi och vädret eldningstillstånd.
De enda varianterna av eldstad vi godkänner är metallplatta/plåt (minst
ugnsplåt) med sand/grus under. Det finns allmänna eldstäder som är till för
alla. Spritkök är tillåtet om vädret inte är för eldfängt men måste användas
diskret. Ska du lysa dig fram i skogen – ha med en lykta – ej en fackla eller
annan öppen ljuskälla.
Lämna aldrig ljus, lyktor, facklor eller eldstäder utan tillsyn.
En eldstad får aldrig användas utan att ha blivit kontrollerad av
arrangör!! Överträdelser kan medföra eldförbud resten av lajvet.
Klansymboler;
Svartblod skall förstås stolt bära sina klansymboler synligt.
Drower;
Piwafwi, dessa magiska mantlar vävda utav spindelsilke och besvärjade med
kraftfull drowmystik är en mycket värdefull ägodel för en drow.
Piwafwi är en mystisk drowmantel som skyddar mot alla vapen när bäraren
flyr (gäller även skogsalvspilen). Manteln är magiskt bunden till drowen med
drowmystik och därför är personlig och ger inget skydd åt andra bärare än
drowen den har blivit sydd åt bara gruppen Xorlarrin
Skyddet manteln ger gäller endast när bäraren flyr.
Fredad Mark;
I lönnkrogen och är det fredad mark. Detta betyder att strid inte får utföras på
denna plats. All annan ”in-Lajv” mark är stridsduglig.
10
OBS! OBS!
Det är STRÄNGT förbjudet att förstöra
utrusning, i läger eller på person.
Lika så att avlägsna latexdelar eller annat
ifrån en roll. Görs detta så kommer man bli
avlägsnad i från arrangemanget.
11
Uppförandekrav.
Inlajv;
Vi lajvar dygnet runt, på hela området. Ingen del av området är off-lajv. Tag
däremot stor hänsyn till att skogsvarelsernas läger kräver vissa mindre off-inslag
då de är sminkroller, samt till folk som redan gått och lagt sig.
Tänk på att hålla snyggt i lägret även under lajvet. Det är självklart viktigt
att man kan besöka ett läger utan att se diverse off-skräp!
Att inte leva upp till denna regel kan innebära att man avhyses från lajvet.
Sexuellt ofredande och fiktiv våldtäkt;
Detta är något helt oacceptabelt på lajv och får överhuvudtaget inte förekomma.
Man kan inte gömma sig bakom sin roll när man på detta sätt kränker någon
annan. Detta leder som alltid till polisanmälan.
Alkohol- och drogförbud;
Under hela arrangemanget, från den 12/5 tills man lämnar området den 17/5,
råder totalt alkoholförbud utan några som helst undantag. Överträdelser medför
att man avhyses från lajvet och leder till polisanmälan.
Lägerfrid; Det är förbjudet att gå in i annans tält utan inbjudan.
Strid får ej ske i några läger på grund av skaderisk för personer och
utrustning. Detta innebär till exempel att det gäller stridsförbud i stormbyn
samt på Navle-ängen(på den lilla sidan om bäcken). Dock får man anfalla
Stendals-ängen(Där det inte står några tält) och lyckas man inta den så har
man regelmässigt sett intagit hela byn. (Dock är det INTE godkänt att springa
och gömma sig i lägren)
12
Stöld;
Det enda som får ”stjälas” under lajvet är lajvmynt, ”guldmalm” och
”ädelstenar” samt lajvartefakter. De som ”stjäl” något är ansvariga för att det
stulna återlämnas efter lajvet vid utcheckningen.
Allt annat är riktig stöld och kommer att polisanmälas.
Man får alltså inte stjäla någons personliga prydnadsföremål eller smycken, hur
lockande de än skulle kunna tänkas vara för en rövare. Man får endast ta vad
man helt utan varje tvivel vet är en lajvartefakt.
Fanor, totem, skyltar etc. får ej stjälas. Inte ens efterlysningar eller andra
kungörelser får stjälas. Att stjäla sådant som är till för allas trevnad kommer
att leda till att man avhyses från lajvet.
Ved i skogen;
Det är totalt förbjudet att bryta grenar eller granris från träd eller att hugga ned
dem. Ved får man gärna ta av grenar som ligger på marken.
Ved:
Ved finns att förbeställas i stora säckar 185kr/styck via
[email protected]
13
Att tänka på, tips, och annat i en salig röra:
 OFF-frågor: Har ni frågor kring er roll, vänder ni till er
arrangemangsansvarig där ni bor. Detta är;
I Skogen - Hasse - Korp på Off-lägret
I Stormbyn - Hasse – Korp på Off-lägret
I Navle, Stendal – Hasse- Korp på off-lägret
Hasse – korp på lönnkrogen eller Off-lägret
Frågor som inte gäller lajvandet vänder ni er till Off-lägret som ligger vid
infarten till området (ej Navleinfarten). Tala då med personalen så får man
hjälp där.
 Sjukvård. Vid eventuellt sjukvårdsbehov, kontakta Lönnkrogen,
Härbärget, värdshuset i Navle eller off-lägret. Våra sjukvårdare är väl
utrustade och tillgängliga dygnet runt precis som möjlighet till
sjuktransport.
 Solidariskt ansvar. Alla deltagare i gruppen är solidariskt ansvariga för
att alla regler i detta häfte, utskicket och anmälningsblanketten följs.
MAT
Under lajvet kan du köpa mat på Lönnkrogen samt i
Navle, Stendal,stormbyn, Svarta kitteln i Alvskogen
(ej människor får vara där) samt i Off-Lägret bland
annat hamburgare, pannpizza, choklad och kaffe. Här
kan du få cider eller varma drycker. Bröd och gröt för
de morgonhungriga eller grytor, soppa eller pannkakor
resten av dagen, och större delen av natten. Tänk dock
på att även personalen är där för att lajva så betänk att
det kan ta lite tid. Tålamod är en dygd.
 Lönnkrogen kommer att finnas eftersom skogsvarelser ej kan gå till
värdshusen i byn. Här kommer enkel förtäring att kunna köpas. Var rädd
om denna möjlighet. Du behöver inte gilla de andra gästerna men
respektera att detta är ingenmansland där strider ej får ske, annars måste
14
lönnkorgen stängas. Människor går inte dit om de inte har skumma
avsikter.
 Mynt. Du handlar för vanliga svenska pengar. Du kan köpa lyx och muta
folk med lajvmynt ni får vid incheckningen, dessa kan även rövas.
Kopparmynten kommer från Eleria, Silvermynten från Artaria och deras
växlingskurser överensstämmer inte helt med varandra.
 Handelsdagen sker vid lönnkrogen under lajvdagen, dvs. Fredag. Frid är
då utlyst över hela skogen och ingen bör slå ner någon annan för att det
kanske skulle förstöra för framtida bytesdagar.
15
Lajv - Trollen
Kommer självfallet att finnas på plats före
lajvet. Vid Offen kommer de att hålla till
under hela lajvet.
Här kommer du att kunna få tag på
Vapen, Svärd, Yxor, Pilar med lajvspets
och bågar. Dessutom Skogsalvsöron,
Smink från både Grimas och Kryolan samt
Latexöron, Näsor, Mastik, Dolkar, Pungar,
+Mera
[email protected]
16
Så här kan man enkelt dölja moderna
tält…
17
Eleria-Lajv
www.eleria-lajv.com
Enhörningen
Adress
Telefon
Panggatan 12
021-14 21 89
723 38 VÄSTERÅS 070-202 89 10
Internet
E-post: [email protected]
http://www.enhorn.com
REKLAM
Adress
Telefon
Kansliet
Panggatan 12
021-14 21 89
723 38 VÄSTERÅS 070-202 89 10
Internet
E-post: [email protected]
http://www.eleria-lajv.com
18
Elerias Symbol
19
Drakens Håla
I off-lägret kommer det under lajvet att finnas mat till försäljning!
På menyn finner ni:
 Panpizza
 Hamburgare
 Smörgåsar
 Coca cola.
 Kaffe - Te - Choklad
 Blåbärs paj och Vaniljsås
 Olika Soppor (Varma Koppen)
 Kexchoklad
 Apelsindryck
 Energidryck
Smörgås med coca cola kommer att kosta 25Kr.
Panpizza med coca cola kommer att kosta 30kr.
Hamburgare med coca cola kommer att kosta 50Kr.
Det kommer att vara öppet under hela lajvet, alltså även nattetid.
Varmt välkomna och låt er väl smaka!
20