Att äta eller att ätas(lågupplöst) - NO

● Ekologi
● Producenter och konsumenter
○ Näringskedja
○ Näringsväv
○ Näringspyramid
● Nedbrytare och Parasiter
● Försvar
○ Kamouflage och
Mimikry
Presentation: Johannes Dyplin, 2015
Ekologi
Ekologi är vetenskapen om samspelet
mellan de levande organismerna och den
miljö de lever i.
Vetenskapen ekologi har inget att göra
med ekologiska produkter.
Producenter och konsumenter
I ett ekosystem räknas växter och alger som producenter.
Dessa äts sedan av konsumenter.
Om vi har flera konsumenter kallas detta en Näringskedja
Näringsväv
I naturen finns det nästan inga raka näringskedjor. Alla äter allt.
inte riktigt
så enkelt
Om man däremot slår ihop flera näringskedjor
får man en näringsväv.
Näringspyramid
Det finns alltid fler producenter än konsumenter.
Mängden biomassa
minskar ju högre upp i
näringspyramiden man kommer
ex.
1000 kg gräs krävs för
100 kg kaniner,
som räcker till 10kg rävar
Nedbrytare
Nedbrytare sluter kretsloppen!
Parasiter
Organismer som får att att ge något tillbaka.
Klipp på tagelmask, som lever i insekter:
Försvar
Djur behöver olika sätt att försvara sig på, för att inte bli uppätna. Det finns
mängder av olika strategier för detta:
Gift, taggar, horn, klor
Kamouflage och mimikry
Ett sätt att överleva är att gömma
sig med kamouflage
Ett annat sätt kan vara att härma andra
farliga djur. Detta kallas mimikry
● Ekologi
● Producenter och konsumenter
○ Näringskedja
○ Näringsväv
○ Näringspyramid
● Nedbrytare och Parasiter
● Försvar
○ Kamouflage och Mimikry