Lipoproteinpartiklar är främst kända för blodfettmetabolism

2015-04-28
Lipoproteinpartiklar är främst kända för blodfettmetabolism
Region Östergötland
Region Östergötland
2
Lipoproteinpartiklar och immunförsvaret
-HDL har anti-virus och anti-parasitaktivitet
-Paraoxonase-1 i HDL hydrolyserar organofosfat-pesticider
-Lipoproteinpartiklar skyddar mot sepsis vid bakterieinfektion
genom att ”gömma” LPS för immunförsvaret innan eliminering
Region Östergötland
3
Resultat från studier av individer från
förorenade områden
*
Karlsson et al . 2015. Handbook of Experimental Pharmacology 224, 207-28
4
Högre relativ förekomst av högklorerade PCBkongener i LDL och HDL
*
*
Region Östergötland
Region Östergötland
*
* = p<0.05
Ljunggren et al Environment International 2014, 65, 93-99
5
Region Östergötland
Ljunggren et al Environment International 2014, 65, 93-99
6
1
2015-04-28
Proteinförändringar i HDL och miljögifter
Paraoxonase-1 arylesterase-aktivitet i relation till PCB
Arsenik
SumPOP
Region Östergötland
Ljunggren et al Environment International 2014, 65, 93-99
7
Proteinfunktion
Proteiner
Typ av
association
Lipidmetabolism
ApoE, CETP, PLTP
↑
Proteomics
2-DE/Maldi Tof MS
nanoLC-MS/MS
Typ av
association
Lipidmetabolism
Apo(a), apoC-III
↑
Kadmium
Proteinfunktion
Proteiner
Typ av
association
Hormontransport
TTR, SERPINA6
↑
Proteasreglering
A2M
↓
Komplementsystem
C4BPA, C8A
↓ ↑
Opublicerad data
8
Indikationer från Glasriket
Metaller
ICP-MS
POP
GC-MS
PON-1 aktivitet
Proteiner
Region Östergötland
Biokemiska analyser av
Individer från Glasriket
HDL-C, LDL- C, TG,
BT
Proteinfunktion
Serum amyloid A
Elisa
SAA/PON-1
kvot
Region Östergötland
9
Region Östergötland
10
Tack för visat intresse!
AMM, Linköping
Louice Eskilsson
Ingela Helmfrid
Stefan Ljunggren
Helen Karlsson
Gun Wingren
Mats Lindahl
Fredrik Nyqvist
Inger Norden-Larsson
Reza Nosratabadi
Anna-Lena Hällsten
Charlotta Wigander
MTM, Örebro Universitet
Bert van Bavel
Samira Salihovic
Region Östergötland
IMM, Stockholm
Marika Berglund
Kristian Dreij
Hälsocentrum, Kalmar
Lennart Hellström
Linné Universitetet Kalmar
Anna Augustsson
Monika Filipsson
Umeå Universitet
Staffan Lindstedt
Kontakt; Helen Karlsson, [email protected]
11
2