Program - Movium

identifiering av riskträd,
svampar och rötskador
24 september 2015 i Linköping
Vid inventeringar av träd i urbana miljöer är det av
yttersta vikt att kunna bedöma vilka träd som är en
uppenbar fara för liv och egendom. Trädförvaltare
måste ha väl fungerande rutiner och arbeta förebyggande för att minimera förekomsten av riskträd,
till exempel att utföra beskärning och övriga skötselåtgärder på ett korrekt sätt. Men det kan också handla
om att ha kunskap om olika trädsvampar för att i god
tid kunna bedöma vilka som riskerar att skada trädet
och sätta in motåtgärder.
Medverkande
Tove Hultberg, skogsekolog, fil.dr i biologi. Hon undervisar regelbundet om bland annat vedrötor i stadsträd på SLU-kurser, och
hennes sammanställning av rötsvampar, detektionsmetoder och
förebyggande arbete används i undervisningen på bland annat
arboristutbildningar.
Nicklas Jansson, fil.dr i ekologi, arbetar med naturvårdsfrågor på
Länsstyrelsen Östergötland samt som forskare vid Linköpings
universitet.
Foto: Johan Östberg.
I denna kurs tas olika aspekter upp som berör riskträd
och identifiering och effekter av skadliga trädsvampar.
Teoretiska genomgångar i sal följs av praktiska
övningar ”i fält”, med bland annat svampspaning och
demonstration av olika redskap för att bedöma ett
träds kondition.
Program
09.00 Registrering, kaffe
09.20 Välkommen! Introduktion
Göran Nilsson, Movium
09.35 Aktuella frågor kring urbana träd i Linköping
Liselott Johansson
Riskträd – definition och metodik för bedömning
Johan Östberg
Rötsvampar i stadsträd; olika arter – olika
effekter
Tove Hultberg
Johan Östberg, landskapsingenjör och doktor i landskapsplanering.
Arbetar som konsult med eget företag och som forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.
Att lära sig känna igen skadliga svampar ”i fält”
Undersökningsmetoder och redskap för att bedöma rötskador
Dani Mladoniczky
Fakta om kursen
12.30 Lunch
Avgift: 2 900 kr exkl. moms. Rabatterad avgift för kontaktpersoner
och användare inom Movium Partnerskap: 2 500 kr exkl. moms.
13.30 Övningar i bedömning av riskträd och identi
fiering av svampar i parkmiljöer i Linköping
Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare, Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.
Dani Mladoniczky, arborist och trädkonsult, med egna företaget
Trädliv AB i Bagarmossen.
Plats: Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, i Trädgårdsföreningen.
Anmälan: via www.movium.slu.se senast den 25 augusti.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart
debiteras halva avgiften, därefter hela. Max. 35 deltagare.
Mer info: Parvin Mazandarani/Göran Nilsson, Movium,
040-41 50 00, [email protected]
15.00 Åter till kurslokal, kaffe
15.20 Vad kan gömma sig i ett riskträd? – små och kryptiska men värda att ta hänsyn till?
Nicklas Jansson
Nyheter och information om aktuella projekt kring urbana träd
Johan Östberg
16.10 Frågestund och diskussion
16.30 Avslutning