BIOMODULER - Urbangreen

PROJEKT
Totala systemlösningar för
grön stadsbyggnad
Södervärnskolanstak,Malmö
före & efter
Vill du ha en komplett lista på de för närvarande ca
60 st olika som vi har att erbjuda kontakta oss.
Tänk på att även befintliga ”platta” sedumtak oavsett
ursprunglig leverantör av sedumtaket. Alla kan uppgraderas med våra Biomoduler
BIOMODULER
URBANGREEN levererar totala systemlösningar kring grön stadsbyggnad
där hållbarhet är lika med trygghet, det ska kännas säkert och långsiktigt,
glädje, att ge betraktaren en vacker och positiv upplevelse, och tillit, att
göra etiskt rätt från början. För människor, idag och imorgon
070 xxxxxx / maila [email protected]
Tillbehör och uppbyggnad
BIOMODULER
URBANGREEN Biomoduler
Vi presenterar nu det andra steget i utvecklingen av sedumtak för ett optimalt utnyttjande av byggnaders takytor. Biodiversitet för ekosystemtjänster med smart byggteknik!
Biomoduler är ett smart och enkelt modulsystem för att kunna ”möblera” sedumtak
med ett spännande innehåll av högre torktåliga växter, kullar, vattenspeglar, sten av
olika slag, glas, belysning , mm.
Mycket kostnadseffektivt
Det hela grundas med ett vanligt sedumtak som kan tillfogas olika moduler för att göra
ytan mer levande och innehållsrik vad gäller struktur, utrymme för fåglar & insekter, färg,
form och variation. Vi pratar fortfarande om konstruktioner med låg vikt, torktåliga växter
med minimal skötsel och hög brandsäkert.
Ökad biodiversitet, uppfyller högsta certifie- ringsnivån i BREEAM &
LEED när det gäller bio- diversiteten men med mycket låg vikt och
brandsäkert. Utan risk för erosion av lös jord.
Lätt att uppfylla grönytefaktor och dagvatten- fördröjning.
Uppbyggnader för användning av buskar och mindre träd finns också.
Du kan själv möblera ditt tak
Sortimentet
med de olika Biomodulerna som ingår i modulsystemet. Tex kullarna levereras i BigBag och har volymen
1 m2. Kullen kan naturligtvis göras 2, eller 4 m3 eller
2 eller 4 kullar. Sten finns i många sorter, textur och
storlek. Tex en modul kan vara tre röda flata kalkstenar för att skapa en gömma.
innehåller just nu ca 60 st olika
Det är bara att
välja fritt.
Biomodulerna ger direkt en färdig
yta.
moduler att välja på. Växter, sten,
Nedan: 1 x BM 1 ( kulle 1 m3) +
dammar, kullar, glas , död ved,
1x BM 6:2 ( 5 flata kalkstenar för
fågelbon, insektshotell, mm.
insektgömma) samt 4 st olika
Inga öppna jordytor med risk för vinderosion uppe
på taket. Biomodulerna passar bra runt takterrasser,
utanför fönster eller som ett större blickfång längst
bort på taket.
Biomoduler med växter.
Enkelt & roligt att projektera
1-2-3-KLART! Så här enkelt bygger
du med URBANGREEN-Biomoduler
Alla Biomoduler har en beteckning. Den ritas in
på tak- planen . Tex ” 1 x BM 2” + 2 x ”BM 7:1” som i
klartext innebär 1 kulle 2 m2 + 2 st stenröse Naturund
sten a 50 liter. Växter likadant tex 1xBM 20 ” som
innebär 1 st Växtmodul Sedum aizoon.
Enklare kan det inte bli
BM4 ”Damm 2m2”
Ovan 3 st Växtmoduler. BM 21, BM 20 & BM 22
Till vänster 11 st Biomoduler ”planterade”
Här finns allt från storvuxna sedumarter som flera
olika Kinesisk kärleksört, Sedum aizoon liksom
tårktåliga perenner som Geranium , Bergenia, mfl i
många olika sorter och genotyper.
består av NGR cellglas, Gummiduk ,
Att rita in en damm är enkelt.
till kanter och botten. Allt i ett paket! Nedanstående
damm väger endast 130 kg /m2 fylld med vatten.
Vårt vanliga NGR Drän 9 eller 17 ligger under . Säkert!!! Om dammen blir överfull eller läcker kommer
vattnet att ledas bort i sedumtakets dränering
1. Grunden är ett vanligt sedumtak med URBANGREEN Drän 9 , 11 eller 17 plus vattenhållande duk,
URBANGREEN VH 1200 och URBANGREEN Sedummatta.
2. Placera ut vattenhållande skivan under sedummattan.
3. Biomodulen sätts direkt ovanpå sedummattan.
Alla Biomoduler som innehåller växter innehåller
även en skiva vattensugande stenull. URBANGREEN
VHS 30/120 som ger ca 8 liter extra vatten till växten
samt en större genomrotningsbar jordvolym. Detta
gör Biomodulen inte sprider sig utanför den ”rutan”
som den blivit tilldelad.
fiberduk och valfritt sten eller glas
Växtmoduler
Kullarna
inkl vattenhållande skiva vattenmät-
byggs med vår Cellglas 10/40. Den är mycket lätt
,och mycket stabil att gå på vid montaget. På kullen
kan naturligtvis andra Biomoduler byggas in som
stenar och växtmoduler. Till sist måste allt vattnas
upp så att vattenförråden i stenullen är fyllda.
tat väger ca 15-20 kg / st. Kullar om
1 m3 väger ca 220 kg/ st. Dammar
ca 130 kg/m2 med 80 mm vattendjup. Stenmoduler om 50-70 liter
väger ca 80-100 kg/st