OMNITOR ECTOUCH ANVÄNDARMANUAL

OMNITOR ECTOUCH
VERSION 15
ANVÄNDARMANUAL
2015-05-19
1
MED ECTOUCH I DIN ANDROID PEKPLATTA KAN DU RINGA TILL ANDRA SIP-TERMINALER MED
TOTALKONVERSATION (SAMTIDIG VIDEO, TEXT OCH LJUD) OCH ÄVEN TILL TEXTTELEFONER.
DET TRÅDLÖSA TANGENTBORDET GÖR TEXTKONVERSATIONEN SMIDIG.
DU KAN RINGA OCH TA EMOT SAMTAL NÄSTAN ÖVERALLT VIA 3G/4G ELLER WIFI.
MED ECTOUCH OCH BILDTELEFONI.NET HAR DU MÖJLIGHET TILL DISTANSTOLKNING SAMT FÖRMEDLING
MELLAN TECKENSPRÅK OCH TAL.
FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN TEXTTELEFONI.SE HAR ÖPPET DYGNET OCH FÖRMEDLAR MELLAN TEXT OCH TAL.
KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
Kontakta i första hand din förskrivare eller bild-texttelefonverksamhet där du fått din
eCtouch.
Annars kan du besöka vår hemsida www.omnitor.se för aktuella kontaktuppgifter till
kundtjänst och support.
2
INNEHÅLL
Kundtjänst och support............................................................................................................................ 2
1.
Innan installation ............................................................................................................................. 5
1.1.
Systemkrav ............................................................................................................................... 5
1.2.
IP-nätverk ................................................................................................................................. 5
2.
Installationsanvisningar ................................................................................................................... 5
3.
Att starta och avsluta eCtouch ......................................................................................................... 6
4.
3.1.
Starta eCtouch ......................................................................................................................... 6
3.2.
eCtouch i grundläge ................................................................................................................. 6
3.3.
Exempel på eCtouch i samtal ................................................................................................... 6
3.4.
Avsluta eCtouch ....................................................................................................................... 7
eCtouch-uppdatering ....................................................................................................................... 7
4.1. Låst eCtouch .................................................................................................................................. 7
4.2. Uppdatera eCtouch ....................................................................................................................... 7
4.3. eCtouch Versionsnummer ............................................................................................................ 8
5.
6.
7.
Inte inloggad .................................................................................................................................... 8
5.1.
Ingen nätverksanslutning ......................................................................................................... 8
5.2.
Kunde inte nå SIP-servern, kontrollera din internetanslutning. .............................................. 8
5.3.
Kunde inte registrera, SIP-servern är inte tillgänglig. .............................................................. 8
5.4.
Misslyckades att registrera på <sip-adress> ............................................................................ 9
5.5.
Startad, kontaktar SIP-servern... .............................................................................................. 9
5.6.
Felaktig produktnyckel ............................................................................................................. 9
Ringa............................................................................................................................................... 10
6.1.
Skriva in adress manuellt ....................................................................................................... 10
6.2.
Välja från kontakt ................................................................................................................... 10
6.3.
Uppringning pågår ................................................................................................................. 10
6.4.
Inget svar................................................................................................................................ 10
6.5.
Upptaget ................................................................................................................................ 11
6.6.
Adressen kan inte nås ............................................................................................................ 11
6.7.
Fel adress ............................................................................................................................... 11
Att svara ......................................................................................................................................... 11
7.1.
8.
9.
Inkommande samtal .............................................................................................................. 11
Samtalslogg .................................................................................................................................... 12
8.1.
Symbolerna i samtalsloggen .................................................................................................. 12
8.2.
Läsa textkonversation ............................................................................................................ 12
Hantera kontakter .......................................................................................................................... 13
9.1.
Lägga till kontakter................................................................................................................. 13
3
9.2.
Lägga till bild på kontakt ........................................................................................................ 13
9.3.
Importera och exportera kontakter ....................................................................................... 14
10. Visa och gömma självbild i samtal ................................................................................................. 14
11. Text i samtal ................................................................................................................................... 14
11.1. Ändra textstorlek ................................................................................................................... 14
11.2. Textkonversation ovanpå video eller i egen textruta ............................................................ 14
11.3. Ändra färg på text .................................................................................................................. 14
12. Texttelefonsamtal med Textis Pro ................................................................................................. 15
12.1. Tala Direkt genom texttelefoni.se.......................................................................................... 15
12.2. Tala Direkt i Texttelefonsamtal .............................................................................................. 15
13. Totalsvararen ................................................................................................................................. 15
13.1. Information när det finns nya meddelanden i totalsvar ........................................................ 15
13.2. Spela in eget svarsmeddelande ............................................................................................. 16
13.3. Stänga av totalsvararen ......................................................................................................... 16
13.4. Kommandon i totalsvararen .................................................................................................. 16
14. Inställningsknappen under samtal ................................................................................................. 17
15. Inställningsknappen i grundläget ................................................................................................... 17
15.1. Sätta på kamera, högtalare och mikrofon ............................................................................. 17
16. Verktyg ........................................................................................................................................... 18
16.1. Inställningar i verktyg ............................................................................................................. 18
16.2. Synanpassning ........................................................................................................................ 19
16.3. Textinställningar..................................................................................................................... 20
16.4. Media ..................................................................................................................................... 21
16.5. Avancerat ............................................................................................................................... 21
16.6. Avancerat  SIP-inställningar ............................................................................................... 21
16.7. Avancerat  Nätverkshastighet / videokvalitet .................................................................... 21
17. Sekretess ........................................................................................................................................ 22
18. Byta kamerakälla ............................................................................................................................ 22
19. Teknisk specifikation ...................................................................................................................... 23
19.1. Signaleringsprotokoll ............................................................................................................. 23
19.2. Medieprotokoll ...................................................................................................................... 23
20. Tillbehör ......................................................................................................................................... 25
20.1. USB Alert ................................................................................................................................ 25
20.2. Samsung Blåtandstangentbord .............................................................................................. 26
4
1. INNAN INSTALLATION
1.1. SYSTEMKRAV
Omnitor eCtouch är avsedd för mobila terminaler med Android 4.3 och uppåt. eCtouch är framförallt utvecklad för
Samsungs surfplattor som är 10” eller större. Funktionalitet på andra motsvarande terminaler garanteras inte.
Surfplattan ska ha minst 2,3 GHz quad-core processor, minst 3 GB RAM.
1.2. IP-NÄTVERK
IP-nätverk WiFi 802.11b, 802.11g eller 3G/4G. Minst 500 kbit/s både upp- och nedströms för god videokvalitet.
Rekommenderas att 3G-uppkoppling stödjer HSPA. 3G-uppkopplingen får inte heller ha begränsning för IP-telefoni
hos bredbands-leverantören. Notera att 3G-mottagningen kan variera beroende på läge. Sämre mottagning syns
som pixlig video till motparten i samtalet, d.v.s denne har svårt att se dig. Text under samtalet uppträder då ibland
som (´) vilket betyder förlorat tecken.
2. INSTALLATIONSANVISNINGAR
För att installera eCtouch på din surfplatta behöver du en produktnyckel från Omnitor. Är din surfplatta låst behöver
den fjärradministreras eller låsas upp av teknisk personal.
1. Gå in på Inställningar (Allmänt)  Säkerhet och bocka för ”Okända källor ” √ för att tillåta installation från
andra källor än Play Butik.
2. Skriv in http://ectalk.se/download i adressfältet i webbläsaren.
3. Skriv in produktnyckeln som du har fått av Omnitor. Om du ej har fått produktnyckeln så kan du ta kontakt med
Omnitors support. Epost: [email protected]
4. Dra ner övre skärmkanten så att du kan hitta installationspaketet där. Tryck på det för att dra igång
installationsprogrammet för eCtouch. Tryck på Öppna för att starta det. Följ installationsinstruktionerna på
skärmen.
5. Tryck på Hem-knappen så att du återgår till skrivbordet.
6. Tryck eCtouch-ikonen på skrivbordet för att starta bildtelefonen.
7. Ring till någon SIP-adress, t ex [email protected] och kontrollera att video, ljud och text fungerar bra i båda
riktningarna.
Klart!
5
3. ATT STARTA OCH AVSLUTA ECTOUCH
3.1. STARTA ECTOUCH
Klicka på eCtouch-ikonen för att starta applikationen. Denna layout visar ett exempel på låst eCtouch-terminal.
3.2. ECTOUCH I GRUNDLÄGE
När eCtouch startas visas följande bild:
3.3. EXEMPEL PÅ ECTOUCH I SAMTAL
Bilden visar eCtouch i ett totalkonversationssamtal. Se kapitlet ”Textinställningar” för hur du kan välja textfärg samt
bakgrundsfärg. Närmare beskrivning på vad de olika symbolerna i ”Inställningsknappen”
6
3.4.AVSLUTA ECTOUCH
Klicka på Avsluta-knappen i hörnet för att avsluta applikationen.
4. ECTOUCH-UPPDATERING
När det finns nya uppdateringar får du meddelande om det på skärmen.
4.1. LÅST ECTOUCH
Observera att om din eCtouch levererats som en låst terminal behöver du låsa upp den för att tillåta uppdatering.
4.2. UPPDATERA ECTOUCH
1. Tryck på meddelandet och en ny version hämtas.
2. Gå in på Inställningar (Allmänt)  Säkerhet och bocka för ”Okända källor ” √ för att tillåta installation
från andra källor än Play Butik.
3. Dra ner övre skärmkanten så att du kan hitta installationspaketet. Klicka på eCtouch-XX.apk för att starta
uppgraderingen för eCtouch. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.
4. Tryck på Hem-knappen så att du återgår till skrivbordet.
5. Tryck eCtouch-ikonen på skrivbordet för att starta bildtelefonen som vanligt.
6. Ring till någon SIP-adress, t ex [email protected] och kontrollera att video, ljud och text fungerar bra i båda
riktningarna.
7
4.3. ECTOUCH VERSIONSNUMMER
Versionsnumret hittar du i Inställningar  Avancerade inställningar  Om
Genom att klicka på kugghjulet kommer du åt verktyg. Genom att klicka på verktyg kommer du åt inställningarna:
5. INTE INLOGGAD
Om du inte blir inloggad så står det på undre raden vad det beror på.
Nedan följer en lista med de felmeddelanden som finns och förslag på åtgärd.
5.1.INGEN NÄTVERKSANSLUTNING
Kontrollera att du är uppkopplad till internet.
5.2.KUNDE INTE NÅ SIP-SERVERN, KONTROLLERA DIN INTERNETANSLUTNING.
Kontrollera att du har internetåtkomst i din uppkoppling.
5.3.KUNDE INTE REGISTRERA, SIP-SERVERN ÄR INTE TILLGÄNGLIG.
Kontakta din SIP-operatör eller om det blivit några förändringar i ditt nätverk.
8
5.4.MISSLYCKADES ATT REGISTRERA PÅ <SIP-ADRESS>
Kontrollera dina SIP-uppgifter.
5.5.STARTAD, KONTAKTAR SIP-SERVERN...
Vänta på att eCtouch försöker upprätta en anslutning.
5.6.FELAKTIG PRODUKTNYCKEL
Du har använt en produktnyckel som redan är installerad på annan enhet.
9
6. RINGA
6.1.SKRIVA IN ADRESS MANUELLT
Skriv in adressen i adress-fältet och dra sedan upp ”Ring upp”-knappen. (sip-prefix behövs inte).
6.2.VÄLJA FRÅN KONTAKT
Du kan även välja att ringa från din kontaktlista. Klicka då på ”Kontakter” och sedan på den kontakt du vill ringa. Då
fylls adressfältet i automatiskt.
Klicka på Enter/Klar eller dra upp Ring-knappen.
6.3. UPPRINGNING PÅGÅR
6.4. INGET SVAR
eCtouch ringer i några minuter. Om det inte är någon som svarar under den tiden återgår eCtouch till grundläget.
10
6.5.UPPTAGET
Om det är upptaget fås följande meddelande:
6.6. ADRESSEN KAN INTE NÅS
6.7. FEL ADRESS
Om du har råkat skriva fel SIP-adress eller personen du försöker ringa har stängt av sin bildtelefon fås följande
meddelande:
7. ATT SVARA
7.1. INKOMMANDE SAMTAL
Din surfplatta vibrerar, blixtlampan blinkar och skärmen blinkar vid inkommande samtal.
För att svara. Dra upp
den gröna pilen.
För att avvisa samtalet
dra ned den röda pilen.
Du kan också svara genom att trycka Enter på ditt tangentbord.
11
8. SAMTALSLOGG
I samtalsloggen ser du en logg på samtalen. Vilka som du ringt till och som ringt till dig.
Här kan du även läsa text som sparas från samtalet. Du sätter på/av spara-text-funktionen i Verktyg  Inställningar.
8.1.SYMBOLERNA I SAMTALSLOGGEN
Lista på symbolerna och dess betydelse.
8.2.LÄSA TEXTKONVERSATION
Tryck länge på den rad där textloggen befinner sig för att läsa textkonversationen. Raden kommer bli grå tills
textloggen kommer upp.
I textloggen finns även information om när samtalet gjordes, till/från vilken adress och samtalslängden.
12
9. HANTERA KONTAKTER
9.1.LÄGGA TILL KONTAKTER
Klicka på kontakt för att lägga till en ny kontakt. Det som finns i adressfältet väljs automatiskt. Om du vill lägga till en
kontakt klickar du på ”Ny kontakt”.
Är adressfältet tomt så skriver du själv in adressen/telefonnumret. Klicka sen på ”Skapa”
Välj var kontakten skall sparas. För att kunna göra en backup behöver du spara adressen på ditt Google-konto.
Skriv in kontaktuppgifterna och klicka sedan på ”Spara” när du är nöjd.
9.2.LÄGGA TILL BILD PÅ KONTAKT
Klicka på profilbilden för att lägga till bild/foto på kontakt.
Profilbilden kan du välja från ett album, eller genom att ta bild med kameran på
surfplattan.
13
9.3.IMPORTERA OCH EXPORTERA KONTAKTER
Backup av kontakter/telefonboken kan göras på två sätt. Genom att spara kontakterna på ditt Google-konto och
logga in på samma Google-konto på nya enheter (eller efter återställning) får du tillbaka dina kontakter.
Om du vill importera och exportera kontakter gör du det genom att välja [Inställningar] bland apparna på Android
och klicka på [Kontakter]. Välj sedan Importer/Exportera.
10.
VISA OCH GÖMMA SJÄLVBILD I SAMTAL
Om du vill gömma din egen självbild i samtal trycker du på din
självbild i nedre hörnet. Då försvinner videorutan.
Vill du ha den tillbaka, tryck på motsvarande plats. Den gröna
markeringen visar var du ska trycka.
11.
TEXT I SAMTAL
11.1.
ÄNDRA TEXTSTORLEK
Du kan ändra storleken på (zooma) text genom att ”nypa” med fingrarna på skärmen närsomhelst under
samtalet.
11.2.
TEXTKONVERSATION OVANPÅ VIDEO ELLER I EGEN TEXTRUTA
Du kan växla mellan att ha textkonversationen ovanpå videon eller separat i eget textruta. Klicka då på Inställningar
 textläge-knappen under samtal.
11.3.
ÄNDRA FÄRG PÅ TEXT
Vill du ändra textfärg och/eller bakgrundsfärg klickar du på knappen nedan:
14
12.
TEXTTELEFONSAMTAL MED TEXTIS PRO
Med Textis Pro (texttelefoni via IP-nät) kan du ringa till vanliga texttelefoner. I adressfältet skriver du in
telefonnumret till den du ska ringa t.ex. 0855600205.
OBS! Du ska skriva telefonnumret som en rad siffror, dvs utan bindestreck.
Ditt Textis Pro nummer syns under SIP-adressen.
12.1.
TALA DIREKT GENOM TEXTTELEFONI.SE
När du ringer genom texttelefoni.se och använder tjänsten Tala Direkt behöver du inte använda några speciella
tangent-kommandon för att växla mellan tal- och skriv-läge.
12.2.
TALA DIREKT I TEXTTELEFONSAMTAL
Om du har behov av Tala Direkt till andra texttelefoner kontakta då Omnitor för rätt Textis Pro abonnemang. Du
växlar mellan text och tal med mellanslag respektive %.
Observera att Tala Direkt börjar samtalet i tal läge
Växla till text med mellanslag
När du trycker på mellanslag får du meddelandet *KOPPLAR OM TILL TEXT*
När motparten börjar sända texttelefon-signaler och förbindelsen blir uppkopplad får du meddelandet *TEXT* Då
kan du börja skriva och ta emot text.
Växla till tal med %
Om du vill gå över till läget tal, tryck % och du får meddelandet *KOPPLAR OM TILL TAL*
När motparten slutat sända texttelefon-signaler får du meddelandet *TAL* Då kan du börja tala.
Motpart växlar till tal
Om du är i läget text och motparten vill gå över till läget tal får du meddelandet *MOTPART I LÄGE TAL*
Tryck då % och vänta på meddelandet *TAL* När det kommit kan du börja tala eller lyssna.
Motpart växlar till text
Om du får meddelandet *MOTPART I LÄGE TEXT* betyder det att ni varit i läget tal och att motparten har börjat
sända texttelefon-signaler.
Tryck då på mellanslag för att koppla om till text. När textförbindelsen är klar kommer meddelandet *TEXT* Då kan
du börja skriva eller läsa beroende på er turtagning.
13.
TOTALSVARAREN
eCtalk totalsvar är en telefonsvarare för tal, text och video på ectalk.se-domänen.
Tjänsten svarar om du inte är inloggad eller inte svarar inom en viss tid (normalt 30 sekunder). Svarstiden kan
ändras, se kommandon nedan.
13.1.
INFORMATION NÄR DET FINNS NYA MEDDELANDEN I TOTALSVAR
15
Om du har totalsvarare och någon har lämnat meddelanden får du upp en ruta om det. Klicka på rutan så ringer du
totalsvararen ([email protected]) och kan lyssna av dina meddelanden.
13.2.
SPELA IN EGET SVARSMEDDELANDE
För att spela in ditt eget svarsmeddelande använder du kommandot [x]. Lägg på samtalet när du är klar med
inspelningen.
13.3.
STÄNGA AV TOTALSVARAREN
Om du inte vill använda totalsvarstjänsten behöver du först spela in ett personligt svarsmeddelande med [x] innan
du kan slå av totalsvararen med kommandot [w].
13.4.
KOMMANDON I TOTALSVARAREN
Kommando
Knapp
Beskrivning
Visa meddelanden
m
Visar alla mottagna meddelanden.
Nästa meddelande
n
Hoppa till nästa meddelande
Backa till föregående meddelande
p
Hoppa till föregående meddelande
r
Raderar meddelandet som nyss visats.
Slå av och på totalsvar
w
Sätt på/av totalsvararen
Spela in personligt meddelande
x
Spela in ditt personliga svarsmeddelande som visas när totalsvararen går
igång. Lägg på samtalet när inspelningen är klar.
Spela upp personligt meddelande
s
Spelar upp ditt personliga meddelande
Ställ in e-postadress
z
Skriv in din e-postadress för att få meddelande om när det finns
svarsmeddelanden.
Lägg på/avsluta
q
Tryck q för att avsluta hjälpen
Tar bort ett meddelande som spelas
upp
16
Hjälp
h
Visa hjälp.
Spela in video
v
Spela in ditt personliga svarsmeddelande. Här spelar du bara in video.
Lägg på samtalet när inspelning är klar.
Spela in text
t
Spela in ditt personliga svarsmeddelande. Här spelar du bara in text.
Lägg på samtalet när inspelning är klar.
Ställ in svarstid
e
Du kan själv bestämma hur lång tid det ska ta för totalsvararen att ta samtalet.
Grundinställningen är 30 sek
14.
INSTÄLLNINGSKNAPPEN UNDER SAMTAL
Under pågående samtal är följande knappar aktiva under inställningar
Visa/dölj textkonversationen.
Visa/dölj skärmtangentbord
Knacka på hos motparten, ex vibrator eller blinklampa om motparten har sådan utrustning.
Ändra utseende på text (typsnitt, textfärg och bakgrundsfärg)
Växla mellan text ovanpå video och spalter, se kapitel 2. Text i samtal
15.
INSTÄLLNINGSKNAPPEN I GRUNDLÄGET
15.1.
SÄTTA PÅ KAMERA, HÖGTALARE OCH MIKROFON
Du kan välja att sätta på/av video, högtalare och mikrofon samt göra inställningar genom att klicka på inställningsknappen och sen klicka på det du vill sätta av/på.
Här är mikrofon, högtalare och kamera påslagna
17
Genom att klicka på önskad ikon
stänger du av kamera, mikrofon
16.
VERKTYG
Genom att klicka på verktyg kommer du åt fler inställningar:
16.1.
INSTÄLLNINGAR I VERKTYG
Här listas de inställningar som finns. Vissa av valen är tillvalstjänster. Kontakta i så fall Omnitor.
18
16.2.
SYNANPASSNING
Synanpassning är ett tillval som kan beställas av Omnitor. Följande anpassningar kan göras på användargränssnittet.
Storlek
• Textstorlek på användargränssnittet.
• Storlek på knappar/ikoner
Färgteman
• Standard, svart text på grå bakgrund
• Gul text på svart bakgrund
• Vit text på svart bakgrund
Synanpassning exempel
Exempel på anpassad layout med större text, stora ikoner samt vit text på svart bakgrund:
19
16.3.
TEXTINSTÄLLNINGAR
Du kan välja följande textinställningar:
Text  Textläge
Om du vill ha spalter eller realtidstext, se kapitel 11. Text i samtal.
Text  Spara text
Om du vill spara textdialogen efter samtal
Text  Utseende
Välj bakgrundsfärg, typsnitt och textfärg för textkonversation.
Klicka på antingen Utgående text eller Inkommande text för att ändra inställningarna.
Ändra färg på själva texten
Ändra bakgrundsfärgen på textrutan
Ändra inramning/kontur på texten
Ändra teckenstil
20
16.4.
MEDIA
Här kan du stänga av video och textkodare om du vill (detta rekommenderas inte).
16.5.
AVANCERAT
Här kan du ändra SIP-inställningar och ställa in nätverkshastighet samt slå på felsökning för att underlätta vid
eventuell support.
16.6.
AVANCERAT  SIP-INSTÄLLNINGAR
Här kan du ändra dina SIP-inställningar om du vill ha en annan SIP-operatör. Skriv då in alla nödvändiga uppgifter. Att
kunna ändra SIP-inställningar är en tilläggstjänst vilket innebär att funktionen kanske inte är tillgänglig.
Viss funktionalitet kan gå förlorad som t.ex. totalsvarare,
brandväggstraversering, Textis Pro och textkompatibilitet.
Observera att du behöver starta om eCtouch för att de nya inställningarna ska
gälla.
16.7.
AVANCERAT  NÄTVERKSHASTIGHET / VIDEOKVALITET
För att få högupplöst video under samtalet (VGA) behöver du ställa in Nätverkshastighet/ videokvalitet på hög 1024
kbit/s.
Observera att du behöver ha
internetuppkoppling som klarar det.
Vi rekommenderar inställningen ”Standard”. Upplever du dålig videokvalitet kan du prova att sänka från ”Hög” till
”Standard” eller från ”Standard” till ”Låg”.
21
17.
SEKRETESS
Om du har valt att inte visa video så sänder du bara en bild på en överkryssad kamera. Det innebär också att
motparten inte kan se dig. Du kan sätta av/på kameran under samtal. Dölj textkonversation genom att klicka på
inställningar och sen visa/dölj textkonversation.
18.
BYTA KAMERAKÄLLA
Du kan byta kamerakälla genom att trycka på självbilden när eCtouch är i grundläget (inte är aktivt i något samtal).
22
19.
TEKNISK SPECIFIKATION
eCtouch använder VoIP-protokollet SIP (RFC 3261) för att sätta upp en session, detta sker genom att eCtouch skickar
till port 5060 UDP eller TCP.
Under samtal allokerar protokollet UDP portar för media dynamiskt. Dessa ligger mellan 35000 och 40000 på
serversidan hos klienten är de slumpmässigt valda.
NAT-traversering fungerar så att anslutningarna alltid startas från klienten. Registreringar hålls vid liv genom
regelbundna paket på öppnad port från servern. Denna metod klarar alla typer av NAT. Tyvärr kan det finnas
restriktiva brandväggar som blockar utgående trafik och som inte hanterar SIP-protokollet.
Om man vill ha en restriktiv brandväggsregel kan man begränsa kommunikationen till Omnitors SIP-server som ligger
på en specifik IP-adress. Kontakta Omnitor för att erhålla denna.
Portar som behövs till servern är 35000-40000 UDP, 5060 UDP/TCP och 80 TCP
19.1.
SIGNALERINGSPROTOKOLL
IETF RFC3261 – SIP: Session Initiation Protocol
(inklusive stöd för av motparten begärd förflyttning (till t ex kö) och parkering av samtal med hjälp av REINVITE)
ITU-T V.21
(via texttelefongateway)
19.2.
MEDIEPROTOKOLL
Audio
ITU-T G.711A
ITU-T G.711U
Video
ITU-T H.264
ITU-T H.263+
ITU-T H.263
VP8
Realtidstext
eCtouch kommunicerar i realtidstext med andra totalkonversationsenheter och IP-texttelefoner, dels enligt en
internationell standard, dels enligt en metod som används av vissa produkter från nWise.
Den metod som används i samtalet väljs automatiskt.
Internationell standard för realtidstext
Omnitor har varit drivande i att utveckla den internationella standarden för realtidstext för användning i SIP-samtal.
Den används av eCtouch.
Förhandling och transport:
IETF RFC4103 - RTP Payload for Text Conversation
Presentation:
ITU-T T.140 inklusive Amendment 1.
23
Realtidstext mot produkter från nWise
I samtal med produkter SIP-registrerade hos mymmx.se, nwise.se och sip.nu, samt mot förmedlingstjänsten för
bildtelefoni Bildtelefoni.net kan eCtouch SIP-registrerad hos Omnitor med adresser som innehåller ectalk.se även
kommunicera med realtidstext med produkter som använder specifikationen Reliable RTT, som finns publicerad hos
PTS på Sidan http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Funktionshindrade/2013/Metodbeskrivning-forrealtidstext-Reliable-RTT-real-time-text/
Textmeddelanden
I samtal då ingen av ovanstående metoder för realtidstext aktiveras kommunicerar eCtouch meddelandevis i text
med denna metod:
IETF RFC 3428 SIP Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging.
Texten sänds vid tryck på ENTER.
24
20.
TILLBEHÖR
eCtouch kan användas tillsammans med diverse tillbehör, nedan beskrivs hur man ansluter några av dessa för att de
ska fungera som bäst. Notera att du kan behöva låsa upp din eCtouch om den levererats som en låst terminal.
20.1.
USB ALERT
USB Alert är en varseblivningsadapter som ansluts via USB. När varseblivning behövs, t.ex. vid inkommande samtal i
eCtouch, sluts en kontakt som aktiverar de varseblivningsprodukter som anslutits till kopplingsplinten i USB Alertstickan. Kontakta Omnitors support om ni är intresserade av USB Alert eller annan varseblivningsutrustning.
1. Koppla in en speciell svart USB-sladd med en vinklad micro USB-kontakt i den ena änden och en vanlig USBkontakt i den andra änden till USB Alert-adaptern. Se nedanstående bildexempel med en vinklad micro-USBkontakt och USB Alert-adapter som i sin tur är ansluten till en Bellman telefonsändare för trådlös varseblivning.
2. Koppla in micro-USB-kontakten från USB Alert-adaptern till surfplattan med eCtouch. Se nedanstående
exempelbild:
3. När du gör detta så visas en dialogruta som frågar ”Tillåt att programmet eCtouch får åtkomst till USBenheten?”. Klicka ”OK”. Se bild nedan:
4. Koppla varseblivningssändare som kräver slutande kontakt till USB-Alert. T ex Bellman telefonsändare.
5. Starta varseblivningsmottagaren på samma kanal.
25
20.2.
SAMSUNG BLÅTANDSTANGENTBORD
Notera att du kan behöva låsa upp din eCtouch om den levererats som en låst terminal.
1. Aktivera Bluetooth i Note 2014 genom att klicka på Inställningar – Anslutning – Bluetooth i androidgränssnittet.
Se nedanstående bild:
2. Sätt i ett batteri på undersidan av tangentbordet.
3. Sätt på undersidan tangentbordet on och tryck på para-knappen tre sekunder.
4. Tryck på Sök-knappen uppe i höger hörn på Bluetooth-sidan.
5. Tryck på tangentbordet i listan när det hittats. Då kommer det upp en dialogruta med en sifferkod.
6. Skriv in den på tangentbordet. Avsluta med att trycka på Enter.
7. Nu ska de vara parade och tangentbordet fungera.
26
[email protected]
www.omnitor.se
27