Siffrorna som försvann

Botéus Abrahamsson, Hermansson & Thorbäck
Siffrorna som försvann
I leken kan barn möta siffror, färger och geometriska figurer. Följ med när
barnen på Tvets förskola på Orust upplever ett sagoäventyr i Urskogen där de
löser mysteriet med de försvunna siffrorna.
V
i arbetar på Tvets förskola med barn i åldrarna 1–6 år. Två av oss har
gått en kurs i äventyrspedagogik och den tredje gick en kurs inriktad
mot idrott och hälsa. När vi skulle skriva vårt projektarbete bestämde
vi oss för att planera ett äventyr för våra 5- och 6-åringar.
Syftet med äventyret är att alla barn ska få uppleva gemenskap och samarbete. Det anser vi är viktigt eftersom barnen kommer från två avdelningar
och våra 6-åringar ska bli en förskoleklass till hösten. Vi arbetar mycket med
normer och värden som att kunna samarbeta, visa hänsyn till sina kamrater,
ta ansvar för varandra och förstå att alla är viktiga och kan tillföra någonting.
Detta kan vi visa i kamratövningar såväl innan som under och efter sagoäventyret. Vi kopplade vårt arbete både till styrdokument och till Tvets förskolas
mål, vilka är att barnen ska bli modiga, självständiga och empatiska individer
som är nyfikna på matematiska och språkliga begrepp. Lärarna ska få möjlighet
att göra den lärande leken mer rörelseintensiv och lustfylld genom att jobba
med äventyr och därigenom skapa ett intresse för ett hälsofrämjande liv och
ett mer uthålligt lärande. Kunskapsintegrering sker när barnen tränas att vara
hjälpsamma och goda kamrater samtidigt som de får lära sig siffrorna. Vi arbetar med bild och form för att förtydliga antal och geometriska former.
Vi pratar mycket om tid, exempelvis när vi ska äta, vilken tid föräldrarna
kommer, när lärarna ska gå hem för dagen eller hur länge vi ska vara utomhus.
Genom äventyret vill vi att barnen ska få möjlighet att lära sig förstå tid, lära
sig siffrorna och lära sig hur en urtavla ser ut. Barnen förbereds för äventyret
genom att vi leker lekar kring klockan, siffror, färger och geometriska figurer. I
gymnastiksalen tränar vi samarbets- och kamratövningar, talramsan fram- och
baklänges och att kunna smyga.
En sagoskog med fyra rum
Äventyret går av stapeln i vår härliga skog bakom skolan som vi har förvandlat till en sagoskog med fyra rum.
Som introduktion får barnen höra en saga om hur det
gick till när Urskogsfolket lyckades gömma undan
siffrorna innan de själva blev introllade i tidsväven av
Tidssnapparna. Barnens uppdrag blir nu att hitta de
gömda siffrorna till sagoskogens klocka, sätta upp dem
på urtavlan så att klockan kan börja ticka och gå igen.
Med spänning beger sig barnen iväg mot sagoskogen för
nu gäller det att befria de förtrollade urskogsinvånarna.
10
Nämnaren nr 4 • 2012
Gult i det första rummet
Den första porten är själva ingången till Urskogen och
fantasins värld: guldgul sammet som hänger på en stång
mellan två träd. Den är placerad i en mystisk del av vår
skog där växtligheten är ganska tät. Första porten passeras hand i hand med ramsan Ett och två – stå på tå!
Innanför porten sätter vi oss ner och spanar och lyssnar.
Vi påminner barnen om att de ska följa gula saker och
leta efter gula trianglar. Efter en stund syns tre gula stenar i en triangelform som ligger på en hög av mossa. De
lyfter försiktigt på mossan och hittar en gul triangel med
siffran 3 och ”lursiffran” 8. Barnen ska nu ta den siffra
som stämmer med antalet stenar och lägga den i korgen.
Vi smyger vidare och kommer fram till ett gult solstrålenät som absolut inte får vidröras – det bränns! Vi lägger
oss ner efter varandra i en lång rad och ålar under utan att
vidröra strålarna. När alla har kommit ut under nätet ligger det ytterligare en triangel framför oss. Den är gjord
av nio gula kaplastavar och under mossan, på en gul triangel, ligger siffran 9.
Rött i det andra rummet
Den andra porten utgörs av ett vackert rött tyg med
guldmönster. Här gäller det att ställa sig på knä och
passera porten genom att hålla i varandras fötter. Strax
nedanför det lilla trädet upptäcker vi fyra röda stenar.
Under mossan finns en röd kvadrat med siffran 4, ”lursiffran” 7 och även ”lurtalet” 11. Barnen diskuterar ivrigt
vilken siffra de ska ta och kontrollerar genom att räkna
hur många stenar figuren är uppbyggd av. De tar med sig
rätt siffra och fortsätter att följa det röda spåret. Mellan
två träd hänger en röd kvadrat och framför den ligger en
röd bår. Barnen få lägga sig på båren, en och en, och tillsammans bärs de genom den helande kvadraten samtidigt som vi andra viskar och gör Ett och två – stå på tå!
När alla har kommit igenom fortsätter vi att följa röda
föremål. Där är åtta röda kaplastavar och under dem en
röd kvadrat med siffran 8 samt ”lursiffran” 2 och ”lursiffran” 9. Vilken siffra ska vi ta med?
Svartvitt i det tredje rummet
Den tredje porten består av ett svart och vitt tyg med
måsar på ena halvan och den andra halvan är ett sönderklöst svart tyg. Porten hänger bakom en svart ring och vi
går igenom den hand i hand i ett långt led. I svartvita rummet är det mycket skräpigt. Här bor Svartmås och Vitmås.
Barnen letar upp deras ägg och lägger stolt tillbaka dem i
boet. Gömt under boet ligger en svartvit cirkel med siffran 1 och ”lursiffrorna” 3 och 8. Rätt siffra läggs i korgen
och alla smyger vidare efter svarta och vita saker.
Nämnaren nr 4 • 2012
11
Vi hittar fem vita snöstjärnor lagda i en cirkel på en bädd
av mossa och under finns en vit cirkel med siffror. Vi tar
den rätta och fortsätter att leta efter cirkelspår. Till sist ser
vi sju små svarta fötter lagda i en cirkel. När vi fått med oss
alla siffror från det tredje rummet blundar vi och följer det
vita repet fram till nästa port.
Det blåglittriga fjärde rummet
Den fjärde porten är vackert blåglittrig. För att kunna
passera porten ska vi böja oss ner med höger hand mellan benen och greppa kompisens vänstra hand. Innanför
finns en blå rektangulär och glittrig vattenspegel. Barnen
doppar sina fingrar där och baddar pannan för att få kraft
till att orka fullfölja uppdraget. Med hjälp av de blå spåren hittar vi en rektangel som är gjord av två små rektangulära tegelstenar. Under mossan, på en blå rektangel,
finns siffror och vi får med oss den rätta. Vandringen
fortsätter och så småningom ser vi den stora urskogsklockan – utan siffror! Nu är det bråttom att hinna få
upp alla siffror på rätt plats innan Tidssnapparna vaknar. När vi har hjälpts åt att hänga upp dem på rätt ställe
smyger vi ut ur Urskogen genom att gå baklänges genom
regnbågsporten.
Fortsatt arbete med tid
Efter äventyret fortsätter arbetet med tid. Barnen gör sina egna klockor, liknande den vi såg i skogen. Vi visar och pratar om hur mycket klockan är när
de exempelvis går till frukost, lunch och mellanmål. Barnen får hjälp med att
ställa in sina klockor på den tid som deras föräldrar väntas komma. Kanske
kommer föräldrarna tidigare eller senare? Under äventyret tog vi kort och vi
kommer att göra en sagobok med bilder och text för att kunna läsa och visa de
andra barnen vid samling och sagostund. Våra 5- och 6-åringar ska också få ge
egna förslag till miniäventyr för de yngre barnen där de själva får agera statister.
Litteratur
Boström, L. (1998). Från undervisning till lärande. Jönköping: Brain Books.
Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen: inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: Brain Books.
Ingelman, R. (1996). Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik: tankar om
undervisning. Solna: Ekelund.
Maltén, A. (2002). Hjärnan och pedagogiken – ett samspel. Lund:
Studentlitteratur.
En mer utförlig beskrivning av projektet finns att läsa på Nämnaren på nätet.
12
Nämnaren nr 4 • 2012