Utskottsindelning rikshemvärnsting 2015

Bil 5
Utskottsindelning rikshemvärnsting 2015
Utskott Medinflytande/Administration
Utskott Utbildning/Verksamhetsberättelser
Johannes Jeppsson.
Richard Wachtmeister.
Margareta Andersson ordförande.
Hans Bäcklund.
Jakob Widlund.
Mattias Abrahamsson.
Ulf Åkerlund.
Anders Vikdahl.
Mikael Welander.
Johanna Holmlund Lautman.
Inge Carlsson.
Cesilia Berglund.
Eric Brose.
Jan Andersson.
Anders Åhlgren.
Ulf Jacobsson.
Dan Fjällström.
Kjell Johansson.
John Malkki.
Patric Falk.
Bo Jönsson.
.
Björn Lindqvist.
Kjell Berggren
Eleonore Lyckheim
Mickael Rylander ordförande.
Ingemar Larsson Torri
Mikael Bentsen
Daniel Zetterqvist
Jenny Svensson
Kai Gerdelius
Per Inge Larsson
Alexander Klanfar
Martin Arne
Jens Werkander
Christian Jälmestedt
Magnus Lilja
Magnus Brodin
Paulina Selling
Eleonora Ingmarsson
Christer Lindberg
Jonas Malmqvist
Per Ströberg
Martin Stigebrandt
.
Anders Fastesson
Utskott Ersättningar/Övrigt
Utskott Materiel 1
Mats Ericsson.
Jan Olof Svensson.
Ingrid Almgard ordförande.
Göran Larsson.
Christoffer Rosengren.
Magnus Andersson.
Maria Nikkhah.
Stig Lövgren.
Henrik Olsson.
Joakim Jonsson.
Per Hällbom.
Ronny Vikström.
Anna Andrén.
Jimmy Fängström.
Joakim Mårdberg.
Johan Brink.
Susanne Hestner.
Martin Sandin.
Mikael Olsson.
Kjell Hjulström.
Mattias Thander.
.
Anders Wigelsbo.
Håkan Walldén
Mats Thorstensson
Henrik Ek ordförande.
Ann-Sofie Larsson
Elisabeth Johansson
Mikael Sundqvist
Janne Näsvall
Lars Vidin
Adam Narel
Johann Sjöberg
Christian Bergström
Rudolf Lundholm
Tony Wallgren
Adam Hovind
Fredrik Wilson
Stefan Envall
Peder Falk
Anders Nilsson
Leif Holmqvist
Fredrik Larsson
Tomas Hajas
.
Mickael Karlsson
Bil 5
Utskott Materiel 2
Utskott Organisation 1
Tomas Sjödelius.
Carl Ringberger.
Christer Börjesson ordförande.
Kalle Johansson.
Christian Blank.
Thomas Eriksson.
Andreas Delshammar.
Gro Olsen.
Mikael Bodell.
Alexander Gasparini.
Lars Ahlqvist.
Lillemor Bohlin.
Mikael Källman.
Ola Rosenqvist.
Per Nilsson.
Kent Ryberg.
Marcus Wallin.
Peder Svensson.
Siwert Alm.
Klas Wihlney.
Paul Urvall.
.
Torgny Persson.
Jörgen Björklund
Carina Blomqvist-Liljegren
Leif Wetterlid ordförande.
Morgan Hedman
Jörgen Öhman
Mikael Sundqvist
Elsmarie Laggar-Bärjeg.
Hans-Christer Gussarvius
Hans Telhede
Anders Ebenhag
Maria Lundin
Per Lindeberg
Mikael Nyqvist
Mikael Ylinenpää
Jan Sundbäck
Carl-Johan Källberg
Jakob Gille
Jonas Renud
Lars-Magnus Cederbladh
Mats Staffas
Jan Nylander
.
Christian Gustavsson
Utskott Organisation 2
Maria Rosqvist.
Robert Kartler.
Hans Ingbert ordförande.
Gustaf Norström.
Tor-Leif Månsson.
Annika Eliasson.
Christopher Malkki.
Torbjörn Svensson
Stefan Ferrari.
Rickard Sjöström.
Christopher Swanson.
Lennart Fjellman.
Peter Stålhandske.
Jan Henze.
Paolo Bruno.
Casper Borgström.
Per Lundmark.
Tobias Hagestad.
Petter Ruthblad.
Kurt Scherl.
.
.
Marie Sandberg.