här - Vinnova

SME Instrument
Dagordning
• Välkomna
• Introduktion
• SME Instrument
PAUS
•
•
•
•
Enterprise Europe Network –vilken hjälp som finns att få?
Vittnesmål – Lars Gustavsson från Cleanergy berättar
Frågor från publiken
Kaffemingel
Frågor? Kontakta Karin Aase, [email protected]
Twitter? #vih2020
Material? Presentationerna kommer att läggas upp på VINNOVAs webb
(www.VINNOVA.se/SMEINS)
Stödpersoner här idag
• Tuulikki Lindmark – Supportkontoret
• Per Lindquist – Supportkontoret
• Britta Fängström – VINNOVA
• Elisabet Nielsen – VINNOVA
• Adam Edström – Enterprise
Europe Network
Horisont 2020 – möjligheter till
europeisk forskningsfinansiering
Judit Wefer
Internationella avdelningen, enheten för EU-relationer
VINNOVA
• Statlig myndighet under
Näringsdepartementet
• Anslag för forskning
och utveckling 2,4 miljoner
kronor
• Nationell kontaktmyndighet för
EU:s ramprogram för forskning
och innovation
• Drygt 200 personer på
kontoren i Stockholm och
Bryssel
• Generaldirektör är Charlotte
Brogren
Kan investering i FoU vara en del I
att tackla den ekonomiska krisen?
Ett europeiskt program för
Forskning och Innovation
Smart Tillväxt
Hållbar Tillväxt
Inkluderande
Tillväxt
Bild 7
Ett politiskt landskap
Arbete, tillväxt och
investeringar
En digital
marknad
Stärkt industriell
konkurrenskraft
Bild 8
Policy för
klimatförändringar
Framträdande
global aktör
Anledningar till att delta:
Dela risker
Samarbeta internationellt och med
andra sektorer
Utveckla nya produkter och tjänster
Expandera till nya kunder och
marknader
Bild 9
Horisont 2020 består av tre
delar
Excellent
Science
Industrial
Leadership
Bild 10
Societal
Challenges
Leadership in Enabling and
Industrial Technologies
Excellent
Science
Industrial
Leadership
Information and Communication Technologies
Nanotechnologies Advanced Materials, Biotechnology,
Advanced Manufacturing and Processing
Space
Bild 11
Societal
Challenges
Excellent
Science<
Societal challenges
Industrial
Leadership
Health, demographic change and wellbeing
European Bioeconomy Challenges: Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials
Inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies
Bild 12
Societal
Challenges
Ett instrument särskilt riktat mot
innovativa små och medelstora företag
SME
SME
SME
Information and Communication
Technologies
Nanotechnologies Advanced
Materials, Biotechnology, Advanced
Manufacturing and Processing
Space
SME
SME
Health, demographic change and wellbeing
SME
European Bioeconomy Challenges: Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime
and inland water research
SME
Secure, clean and efficient energy
SME
Smart, green and integrated transport
SME
Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials
SME
Inclusive, innovative and reflective societies
SME
Secure societies
SME Instrument
Karin Aase
Nationell Kontaktperson (NCP) Små och medelstora företag
Internationella avdelningen, enheten för EU-relationer
• Definitionen på små och medelstora
företag?
• Passar SME instrumentet ditt företag?
• Beskrivning av SME Instrumentet
• Ansökan
• VINNOVAs stöd till ”runner up” fas 1
Små och medelstort företag – vad är det?
Bild 16
Anställda (<250),
Omsättning/
balansomslutning
Autonom
Privat,
vinstdrivande
Alla storlekar och
åldrar
Nybörjare och
erfarna sökande
Innovativt
Etablerade små
och medelstora
företag med hög
tillväxtpotential
Moget projekt
(TRL 6)
Ökad synlighet och
nätverkande
Baserat i ett EUland eller
associerat land
Coachning
Passar SME Instrument ditt företag?
TRL
Description
Examle (ocean power)
6
Technology
demonstrated in
relevant
environment
System Integration and System Technology Laboratory
Demonstration;
Representative model or prototype system at a scale relevant
to full scale, is tested in a relevant environment, such as a
test facility capable of producing simulated waves/currents
and other operational conditions, while monitoring device
response and performance.
7
System
prototype
demonstration in
operational
environment
Open Water System Testing and Demonstration;
Testing may be initially performed in water at a relatively
benign location, with the expectation that testing then be
performed in a fully exposed, open water environment, where
representative operating environments can be experienced.
8
System
complete and
qualified
Open Water System Operation;
The prototype in its final form (at or near full scale) is to be
tested, and qualified in an open water environment under all
expected operating conditions to demonstrate readiness for
commercial deployment in a demonstration project.
9
Actual system
proven in
operational
environment
Commercial Scale Production / Operation;
Final commercial unit, economic deployment when the
technology is ready for mass production and has proven to
operate as designed for several years.
Områden 2015
High risk ICT innovation
Nanotech, or other
advanced tech for
manufacturing and materials
Space research and
development
 Greener and more
integrated transport
 Eco-innovation and
sustainable raw material
supply
 Urban critical
infrastructure
Diagnostics devices and
biomarkers
 Biotechnology-based
industrial processes
Sustainable food production
and processing
 Mobile e-government
applications
Blue growth
 SME business model
innovation
Low carbon energy systems
SME Instrument
- tre faser
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Fas 1 - Koncept & Förstudie
• 50 000 € från EU
 70 % stödnivå (100 % inom
Hälsa)
• Förstudie




genomförbarhet av konceptet
riskbedömning
IP strategi
design av utvecklingsprojektet
• Ansökan på 10 sidor
“affärsplanslogik”
• Projekttid 6 månader
21
Fas 2 - Innovationsprojektet
• Mellan 0,5 - 2,5 miljoner € från
EU
 70 % stödnivå (100 % inom Hälsa)
• Innovationsprojekt
 Utveckling, prototyper, test
 Piloter av innovativa processer,
produkter och tjänster
 Uppskalning
 Design av produkter
• Ansökan på 30 sidor
“affärsplanslogik”
• Projekttid 1-2 år
22
Fas 3 - Marknadslansering
• Stöd inom denna fas
endast för de som haft
tidigare faser
• Ingen finansiering från
EU
• Coachning och support
• Underlätta att få vidare
finansiering
 investerare
 lån
23
Fas 1
Fas 2
Fas 3
50 000 €
Förstudie
0,5 - 2,5
miljoner €
Genomförande
Inget
ekonomiskt
bidrag
Stöd via Enterprise Europe Network
Stängningsdatum
Kvartal 4
Kvartal 1
25 november
18 mars
Kvartal 3
17 september
2015
Kvartal 2
17 juni
Hur gör jag för att registrera mitt företag
som SME?
Utlysningstext (Topic) –
Uppbyggnad
Key features:
• Specific Challenge
› Sammanhang och bakgrund
• Scope
› Anger inriktning och fokus utan att beskriva särskilda
strategier
• Expected Impact
› detta beskriver de viktigaste delarna i vad som
förväntas uppnås i förhållande till de särskilda
utmaningar
• Types of action (% bidrag)
Bild 31
Utvärderingskriteria
”Impact”
Tillväxt i företaget
 Letar ”Gazellföretag”
 Kommersialsieringspotetial
”Excellence”
Innovationshöjd
 Visa lösningen är bättre än
”state-of-the-art” i branschen
”Implementation”
Genomförandepotential
 Kan företaget uppnå de planerade resultaten
 Vad finns för ”track reckord”?
Utvärdering kan stoppas om kriteriet ”impact” inte
når tröskelvärdet (4/5)
Utvärdering – hur går det till?
• På distans
 Konsensusmöten endast i undantagsfall
• Fyra oberoende experter
 Affärskunnande och branschkunnande
• Medianvärde räknas ut
 Om totalt olika poäng kallas en femte expert in
• Tröskelvärden fas 1
 4/5 på varje kriterium
 Totalsumma: 13/15
• Tröskelvärden fas 2
 4/5 på “Impact”
Totalsumma: 12/15
• Impact viktas 1,5 inför rankingen
När får vi veta hur det gick?
• Fas 1
 svar 2 mån efter
cut-off
 kontraktsskrivning 3
mån efter cut-off
• Fas 2
 svar 4 mån efter
cut-off
 kontraktsskrivning 6
mån efter cut-off
VINNOVAs bidrag till ”runner up” fas 1
• Över tröskelvärdet, men
utan finansiering från EUkommissionen
• VINNOVA finansierar med
500 000 kr
• Sluten ansökningsomgång,
inbjudan från VINNOVA
• Försumbart stöd
• EU-ansökan, ESR och intyg
om försumbart stöd
• Ingen extra utvärdering
Bli utvärderare!
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Bra länkar
• SME-instrumentet:
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
• EASME (ansvarar för SME instrumentet):
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons2020-sme-instrument
• FAQ SME instrumentet:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smeinstrument-frequently-asked-questions
• Manual för ”SME self-assessment
http://ec.europa.eu/research/participants/dat
a/support/manual/urf_sme_wizard_guidance
.pdf
• Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/por
tal/desktop/en/home.html
• Supportkontor:
› EU/SME: www.ri.se/erbjudanden/sma-ochmedelstora-foretag/eusme
Enterprise Europe Network
och SME Instrument
Adam Edström, Acreo Swedish ICT
[email protected]
The Mission
Helping your business
is our business
We are the world's largest network helping
European business to improve and
innovate through partnership and advice
Almost 600 partner
organisations in
54 countries
EEN i Sverige
•
•
•
Samarbete mellan cirka 40 personer på 15
nationella och regionala näringslivsorganisationer,
forskningsinstitut, däribland Acreo Swedish ICT,
Swerea, SP, ALMI Företagspartner och
Företagarna i Stockholm.
Finansierat av EU och Tillväxtverket. Koordinerat
av Tillväxtverket.
Samarbetar med VINNOVA kring SME Instrument.
The Service
Enterprise Europe Network is your local
gateway to doing business abroad,
accessing European funding, driving
innovation and increasing your
competitiveness in new markets.
Some Key figures
•
•
•
The Network has helped around 7 000 companies
sign technology and business partnership
agreements.
The Network has helped 2 400 SMEs to apply for
funding under the FP7 programme.
The Network includes 17 groups that specialise in
different industry sectors, from intelligent energy to
nanotechnology. These experts team up to provide
companies with customised support and sectorspecific events.
EEN and the SME Instrument
•
•
•
EEN supports applicants of the SME Instrument.
EEN offers Key Account Management (KAM)
services to SME Instrument beneficiaries.
EEN arranges coaches for SME Instrument
beneficiaries.
EENs role in Horizon 2020
and SME Instrument
SME Instrument – more than money
•
•
•
•
Business innovation coaching increases the impact
of the SME grant.
Beneficiaries of the SME Instrument Phase I can
receive 7 days of KAM service plus 3 days of
dedicated coaching.
Beneficiaries of the SME Instrument Phase II can
receive 7 days of KAM service plus 12 days of
dedicated coaching.
KAM service and coaching are included in the SME
benefits. Coaches and KAMs are payed by H2020.
Three types of coaching
•
•
•
Business development: focused on the
identification and evaluation of business
opportunities, defining business segments and
developing an effective market mix.
Organization: aimed at mobilizing the resources of
the SME to ensure efficiency and performance of
the SME's organization.
Cooperation: supporting SMEs in planning and
implementing innovation partnerships and project
consortia.
Why is this included in SME Instrument?
“A coaching and mentoring service aiming at enhancing the
innovation management capacity of participants is offered to
all SMEs benefiting from phase 1 and phase 2 support under
the SME instrument. It is expected to increase the return on
investment in innovation activities. The coaching service will
be delivered in cooperation with the Enterprise Europe
Network, which will act as a broker between SME
participants and coaches selected from a Europe-wide
coaching pool.”
How it's done in practice
•
•
•
First company meeting
After notification, the KAM will contact the SME for
an introductory meeting, subsequent assessment
of coaching needs and development of an action
plan.
Finding a coach The KAM at EEN matches the
needs of the SME with a database of coaches, and
suggests suitable coaches to the SME.
Final assessment The KAM will follow and
support the coaching process. After the project, a
final assessment will be made of the coaches'
impact. The KAM will assist in planning the next
step for the SME.
FAQ
•
•
•
Is coaching compulsory?
No. It's an additional service offered by the EU to
beneficiaries of the SME Instrument.
Who chooses the coach? The KAM at EEN
matches the needs of the SME with a database of
coaches. The SME always has the final word in
choosing the coach.
Can we use our own consultants? The database
of coaches is currently underpopulated. EEN will
gratefully consider suggestions of new coaches.
EEN Value Add for NCP (=Vinnova)
• Geographical coverage and regional
integration in Innovation Support framework
• Proximity and Knowledge of regional SMEs
• Wide reach through wider EEN Network
(SGs, Clusters etc)
• Professional Approach
• Additional Financial and human resources at
regional level
Länkar och kontaktuppgifter
RISE supportkontor för KAM-tjänster
http://www.ri.se/erbjudanden/sma-och-medelstora-foretag/eusme
(aktiv från 150401)
Participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
SME Instrument 2014-2015
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
EEN
http://www.enterpriseeurope.se/
Step-by-step guide från EASME
http://ec.europa.eu/easme/sme/SEP_step_by_step.pptx
Stirling revolutions,
made in Sweden
Vinnovas
informationsträff Nyfiken
på Horisont 2020
SME instrument
2015-03-25
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
58
We are the world’s leading supplier of
sustainable Stirling energy solutions
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
59
Global Presence
STOCKHOLM
Sales office
GOTHENBURG
Head office
SWEDEN
CHINA
CHINA
ÅMÅL
Low volume site
(2,500 units/year)
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
UDDEVALLA
Medium volume site
(20,000 units/year)
60
Commercial
demonstration sites
BEIJING
Sales office
Our Sustainable Stirling Energy Solutions
For Landfills, Biogas
& Treatment Plants
For Solar Parks
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
61
Concentrated Solar Heat Power is converted directly to
electricity
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
62
25/03/2015
Addressing Declining Methane Levels in
Landfills
GasBox solves the
problem by converting
low-grade methane
gas into both electricity
and
heat.
Landfill sites with low
methane content
typically have one
option: flaring.
Cleanergy Stirling
CHP Systems:
Turning waste into
wealth
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
The electricity and
heat
lifespan of the landfill
is extended by 15-40
years, with close to
zero emissions.
No other technology allows
cogeneration at methane levels down
to 18%
63
Two Engine Example Installation
An integrated turnkey solution, modular in size and with all auxiliary equipment
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
64
Challenges to overcome until mature product and market
introduction
• Market survey
• Correct expectations in the market
• Monitoring of the landfill gas collection system
• Monitoring of the landfill gas composition
• Legal compliance
• Preparations for large scale production
• Innovation and IPR Strategy
• Service management system
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
65
25/03/2015
USELA 1, Useful energy from contaminated landfill gas
Cut off call
H2020-SMEINST-1-2014
May
TVV
Seminar
June
Sept
Rejected
Score 13,19
Cut off call
H2020-SMEINST-2-2015
Dec 2014
Granted
Score 13,27
March 2015
Final
report
Phase 1
WP1, Pre study, 8 Tasks:
• Map landfills for demo
• Investigate partners
• Market survey
• Risk analysis
• Preparation of EPD
• Elaboration of innovation strategy
• Elaboration of European dimension
• Business innovation plan
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
66
25/03/2015
USELA 1, Useful energy from contaminated landfill gas
Important results
• Better understanding of the market and
customers
• More secure business case
• LCA showed the environmental impact
• Innovation climate survey gave
possibilities
• Improved dialogue with partners
Lessons learned
• Hire help for the application and reporting
• Work on your excellence and impact
• Establish strong collaboration internally
• Find out what to do internally
• Find suitable external experts
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
67
25/03/2015
USELA 2, Useful energy from contaminated landfill gas
Cut off call
Topic: SIE-01-2015 H2020-SMEINST-2-2015
March
Application
Submitted
June 2015
Decision ?
15 WP, 2 years, 2,5 M€ funding (70%)
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
• Preparation and running demo
• Monitoring results and improvements
• EPD and legal compliance
• Market survey and dialogue with
partners
• IPR, Exploitation, Dissemination
• Innovation strategy and further
research
• Financial solutions for Phase 3
• Project management
68
25/03/2015
Stirling revolutions,
made in Sweden
WWW.CLEANERGY.COM
© 2014 Cleanergy AB. All rights reserved.
69