pdf-fil - Intranät

Borgholm kommunala konstklubb
Sida |1
Klubben bildades 1985 och är en ideell arbetsplatsförening med uppgift att bland anställda och
förtroendevalda inom Borgholms kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och
konsthantverk.
I detta syfte vill föreningen:
1. ordna utställningar av konst och konsthantverk,
2. ordna utlottningar av inköpta konstverk,
3. befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor,
4. ordna utställningsbesök, studieresor o dyl. för medlemmarna och deras anhöriga.
Medlemsavgiften är 150 kronor per år och vi har ca 200 medlemmar.
Från nästa år är avgiften 300 kr.
Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri och dragningen sker i november. Vår ambition
är att köpa in en variation av konst i skilda tekniker och konsthantverk av skiftande material, allt
av god kvalitet.
Verksamhet 2015:
Utställningar:
Det Kreativa Borgholm Amatörutställning på Borgholms bibliotek
Konstlotteriutställning på Borgholm bibliotek
Nyfiken på Konst:
Konstresa;
Vanås Slott & pappersbruket
Konst & Fika; Adam Hedin, kastlösa
Pauline Fransson, pukeberg
Information skickas ut genom medlemsblad (mail), den finns också och på vår hemsida
http://intinfo.borgholm.se/clava/ och på vår facebook sida http://goo.gl/orqUEN hittar du
senaste nytt.
Klubbens styrelse 2015 består av:
Styrelse:
Gertrud Henricson, ordförande
Mattias Sundman, Kassör
Ella Jensen, ledamot
Ann-Kristin Oscarsson, ledamot
Charlotte Elmqvist, Ledamot
Itte Lindholm, ledamot
Carina Tabbert, sekreterare
Elisabeth Grahn, suppleant
Eija Vaijos, suppleant
Revisorer: Monica Fjellström, Adam Bäckman, suppleant Irene Nilsson
Inköpsnämnd: Gertrud Henricson, sammankallande, Gunilla Vidstige och hela styrelsen.
Valberedning: Anette Westerholm, sammankallande och Therese Frank.
Konst Clava
Borgholms kommunala Konstklubb
Borgholm kommunala konstklubb
Jag vill bli medlem i Borgholms kommunala konstklubb.
Medlemsavgiften (150 kr) dras på min lön någon av de närmaste månaderna.
_________________________________
Datum
__________________________________________________________________
Namnunderskrift/namnförtydligande
__________________________________________________________________
Personnr:
__________________________________________________________________
Arbetsplats
__________________________________________________________________
Hem adress
__________________________________________________________________
Telefonnummer
__________________________________________________________________
Mail adress
Anmälan lämnas senast den 20 november
på servicecenter, stadshuset, på biblioteket i Borgholm eller i Löttorp.
Konst Clava
Borgholms kommunala Konstklubb
Sida |2