Pressmeddelande 2015-01-05

PRESSINFO 5 januari 2015
50 havsörnar vid Tåkern
- nytt rekord i fågelsjön
Vid en räkning i fågelsjön Tåkern i Östergötland noterades på måndagen
50 havsörnar vilket är nytt rekord. I januari för tre år sedan sågs som mest
47 havsörnar.
Den grunda, riksbekanta Tåkern har frusit, gått upp och åter delvis frusit
den senaste veckan. Omkring 1 500 knölsvanar har nu trängt ihop sig i vakarna.
På isen väntar havsörnarna i hopp om att komma åt någon fågel eller fisk
i ytvattnet.
”Tåkern befäster sin ställning som Sveriges främsta fågelsjö även så här års.
50 havsörnar är smått otroligt många och antagligen såg vi ändå inte alla”,
säger Adam Bergner i Tåkerns fältstation
.
Flera tiotal havsörnar har anlänt till sjön de senaste dagarna.
”Det är som om örnarna känt på sig att läget nu är idealiskt för att få tag
i något ätbart i Tåkern”, konstaterar Adam Bergner.
Havsörnen var på 1940- och -50-talen nära nog att försvinna som svensk häckfågel.
I hela Götaland fanns fyra bon år 1942 och 27 i Svealand. Under 1940- och -50talen finns i en enda känd observation av havsörn vid Tåkern. Under hela 1960talet sågs havsörn fem gånger vid sjön.
Under 1980-talet började arten återhämta sig tack vare minskande tjuvjakt,
skydd av boplatser, förbud av miljögifter och giftfri vinterutfordring.
Numera bedöms upp mot 600 par havsörnar häcka i Sverige.
Tåkerns fältstation/kontakt:
Adam Bergner, 073-9260057
Lars Gezelius, 070-3251288