Information om med vem man ska byta referat/reflektion.

Byte av rapporter Elektroteknik med Automation
Senast den 9/11 kl. 24.00 skicka via e-post din rapport till den granskare som finns
angivet nedan. Student angiven i kolumn A byter med student angiven i kolumn B dvs.
Albin Jonsson skickar sin rapport via e-post till Sebastian Lindgren och Sebastian skickar
sin rapport till Albin osv…
Det innebär att senast den 9/11 kl. 24.00 ska du ha fått en rapport via e-post, dvs. den
rapport du ska granska. Om du inte fått någon rapport då kontakta, studenten som
skulle skickat den.
Student kolumn A
Byter
Student kolumn B
med

Albin Jonsson
Sebastian Lindgren
[email protected]
[email protected]

Kevin Karadinovic
Jesper Olsson
[email protected]
[email protected]

Ola Nilsson
Pontus Rickler
[email protected]
[email protected]

David Olsson
Ossian Sandell
[email protected]
[email protected]

David Sandell
Te Hung Tseng
[email protected]
[email protected]

Kenny Åkesson
André Landin
[email protected]
[email protected]

Hampus Beirup
Jonathan Ohlsson
[email protected]
[email protected]

Adam Bladh
Anna Bengtsson
[email protected]
[email protected]

Pontus Karlsson
Marcus Christensson
[email protected]
[email protected]

Morris Ljung
Rachael De Vincenzo
[email protected]
[email protected]

Andreas Olsson
Anton Ekelund
[email protected]
[email protected]

Adam Sahlström Nolte
Alexander Emilsson
[email protected]
[email protected]

Felix Björk
Alexander Grövnes
[email protected]
[email protected]

Adam Abusagr
Albert Folkesson
[email protected]
[email protected]

Johan Grube
Albert Gustavsson
[email protected]
[email protected]

Joel Baranji
Anton Johansson
[email protected]
[email protected]
