Prislista för annonser Svenska

ANNONSPRISLISTA 2015
SVENSK GOLF
SVENSK
GOLF
FORMAT, PRISER & RABATTER
TEXTSIDESANNONSER
RUBRIKANNONSER
Storlek
Pris
Format
Pris
Uppslag98.000:430x273 mm
1/2 sida
4-spalt: 177x115 mm / 2-spalt: 87x240 mm
1/1 sida
215x273 mm
49.000:-
1/2 sida
Stående 100x273 mm
Liggande 215x133 mm
39.000:-
1/4 sida 23.000:4-spalt: 177x55 mm / 2-spalt: 87x115 mm / 1-spalt:
42x240 mm
1/3 sida
78x273 mm
29.000:-
Omslag 3:e (innanför baksida)
215x273 mm
69.000:-
Omslag 4:e (baksida)
99.000:215x273 mm
Lämna 40 mm vit yta i överkant för adressruta.
1/8 sida
2-spalt: 87x55 mm / 1-spalt: 42 x 115 mm
36.000:-
13.000:-
Modulannons3.000:Stående 1-modul: 42x25 mm, 2-moduler: 42x55 mm,
3-moduler: 42x85 mm.
Liggande 1-modul: 42x25 mm,
2-moduler: 87x25 mm, 3-moduler: 132x25 mm,
4-moduler: 177x25 mm.
BEGÄRDA PLACERINGAR TEXTANNONSER
Storlek
Pris
Annonsuppslag 1
140.000:-
Annonsuppslag 2
130.000:-
Annonsuppslag 3
120.000:-
Annonshelsida 1
71.000:-
Annonshelsida 2
68.000:-
Annonshelsida 3
65.000:-
Annonshelsida 4
62.000:-
Annonshelsida 5–9
59.000:-
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
SPECIALRABATT FÖR GOLFKLUBBAR
ANSLUTNA TILL SGF
40% rabatt vid annonsering i egen sak utan samarbetspartner ex. greenfee- och platsannonsering. 20%
rabatt vid samannonsering med sponsor eller annan
partner. Kan ej kombineras med andra rabatter.
Annonsmaterial sparas högst i 12 månader efter
annonsens införande. Avbokning av annons måste
ske i rimlig tid före införandet, dock senast en vecka
före materialdag. Svensk Golf förbehåller sig rätten
att debitera beställt utrymme om materialet ej
kommit oss tillhanda i tid. Sveriges Tidskrifters
bestämmelser för annonsförmedling och normer för
annonsering tillämpas.
FORMATGUIDE
TEXTANNONSER
Uppslag utfallande
430x273 mm + 5 mm
skärsmån.
Helsida
utfallande
215x273 mm +
5 mm skärsmån.
4:e omslag
helsida
utfallande
215x233 mm +
5 mm skärsmån.
Liggande
halvsida
utfallande
215x133 mm +
5 mm skärsmån.
Stående
halvsida
utfallande
100x273 mm +
5 mm skärsmån.
Stående 1/3-del
utfallande
78x273 mm +
5 mm skärsmån.
VIKTIG INFORMATION OM TEXTANNONSER
Texter bör placeras minst 5 mm från det skurna formatets kant. Icke utfallande annonser bör vara 6–8 mm
mindre än det utfallande formatet på alla sidor. Uppslag ska skickas som två separata filer, döpta XXX_vänster,
respektive XXX_höger. Vid plastning har 4:e omslag samma format som en vanlig helsida.
RUBRIKANNONSER
1/2 sida
2-spalt: 87x240 mm
4-spalt: 177x115 mm
1/4 sida
1-spalt: 42x240 mm
2-spalt: 87x115 mm
4-spalt: 177x55 mm
1/8 sida
1-spalt: 42x115 mm
2-spalt: 87x55 mm
Modulannons
Stående 1-modul: 42x25 mm, 2-moduler:
42x55 mm, 3-moduler: 42x85 mm.
Liggande 1-modul: 42x25 mm, 2-moduler:
87x25 mm, 3-moduler: 132x25 mm,
4-moduler: 177x25 mm.
VIKTIG INFORMATION OM RUBRIKANNONSER
Färdigt annonsmaterial är endast PDF:er, version 1,3 i CMYK-läge, med teckensnitten inbäddade. Det går
även att lämna EPS-filer med teckensnitten inbäddade eller omgjorda till outlines. Alla andra typer av
format t ex Indesign, QuarkExpress, Word, PowerPoint osv är inte färdiga material.
UTGIVNINGSDAGAR & KONTAKTPERSONER
UTGIVNINGSDAGAR
Nummer
Materialdag
1
2 (Inplastad)
3 (Inplastad)
4 (Inplastad) 5
6
7
8
9
10
8 januari 12 februari
10 mars
2 april
30 april
28 maj
25 juni
30 juli
27 augusti
22 oktober
TEKNISK INFORMATION
Utgivningsvecka
6 (4-6/2)
11 (11-13/3)
15(9-10/4)
18(28-30/4)
22(27-29/5)
26(24-26/6)
30(22-24/7)
35(26-28/8)
39(23-25/9)
47(18-20/11)
TEMANUMMER
Nr 2 Utrustning
Svensk Golf styr tryckningen med ICC-profiler. Profilerna
efterfrågas på mail: [email protected]
Färdigt annonsmaterial ska levereras som en EPS- eller
PDF-fil (PDF-version 1.3) med typsnitt och bilder inbäddade i
filen. Vi rekommenderar programmen Adobe Acrobat, xAds,
AddMan och ProScript. Svensk Golf trycks med 150 linjers
raster/tum, materialet ska vara CMYK-separerat.
MATERIALET KAN LEVERERAS VIA
E-post Övrigt
Bilagor
[email protected]
Filer över 20 mb skickas via Internet
(t ex sprend.com, wetransfer.com)
Kontakta Traveas AB
Nr 3 Golfguiden/Säsongstart för Golfskolan
KONTAKTPERSONER
Nr 5 Sverige
Försäljningschef
Nr 9 Resor
UPPLAGA M M
Jacob Thörnqvist
0706-53 88 40, [email protected]
Annonsförsäljning Sophie Anderson,
0730-39 99 35, [email protected]
Svensk Golf har 371 000 läsare* och går ut i en upplaga på
ca 315.000 exemplar. Ca 69% av läsarna är män, ca 31%
kvinnor.
Adam Grünerwald
0732-67 77 91, [email protected]
Lotta Anfelt Sjödin
0707-35 87 85, [email protected]
BILAGOR
Niklas Karlsson
0735-44 62 81, [email protected]
Information & bokning
Anna Johnsson
0730-39 99 42, [email protected]
Annonsmaterial
Anneli Bonde
0762-00 81 84, [email protected]
Separat prislista, kontakta annonsavdelningen.
*Orvesto konsument 2013, helår.
TRAVEAS SPORTS MEDIA
Adress Klubbvägen 5, 182 57 Danderyd Telefon 08-518 010 00
Internet www.traveas.com/media