Adam Jomaa & Lars

1
Industriell Symbios på riktigt
Hållbara och innovativa samarbeten
Adam Jomaa
Industriparkschef
Kemira Kemi AB
Lars-Inge Persson
Affärsområdeschef Kraft & Värme
Öresundskraft AB
2
Vad är industriell symbios?
”Att genom innovativa resurssamarbeten skapa mervärden som
minskar kostnader och miljöpåverkan”
• Tre kriterier:
• Kommersiell nytta för alla parter
• Minskar miljö- och klimatpåverkan
• Innovativa samarbeten
• Helsingborg är Sverigeledande!
3
Industriell symbios: Ett kulinariskt exempel
4
Kort om Kemira
• Koncernen
~2,1 BEUR omsättning
~4300 anställda
• Helsingborg
~200 MEUR omsättning
~300 anställda
• Verksamhet i Helsingborg sedan 1875
• Kemira-ägt sedan 1989
5
Industry Park of Sweden (IPOS)
6
Industriparkens erbjudande
Den perfekta platsen för etablering av nya hållbara verksamheter
7
8
SITAs etablering på IPOS
Ett bra exempel på industriell symbios
• Från fossil eldningsolja till koldioxidfri
• Enkel plugin på befintlig infrastruktur
• Utvidgad verksamhet, nya kunder
• Minskade transporter för IPOS verksamheter
• Kretslopptänk
9
Ett nationellt erkännande av vårt symbiostänk
Kemira Kemi är Sveriges energismartaste storföretag 2014
Lokaltidningen
Helsingborg
Elmarknadstidningen
Kemivärlden
10
Öresundskraft AB
Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.
• 1859 grundat
• 385 anställda
Ängelholm
• Helsingborg
• 4 TWh såld energivolym
Helsingborg
• 2 874 MKr nettoomsättning
Copenhagen
• 328 MKr EBIT
• 260 000 kunder
11
AO Kraft & Värme
Fjärrvärme Ängelholm och Helsingborg (170 000 invånare)
• Produktion-Distribution-Kund
• 1964 (H) and 1978 (Ä)
• 78% marknadsandel
ÄNGELHOLM
2020?
HELSINGBORG
• Kunder
» 11 000 Småhus
» 2700 Näringsidkare
• Försäljning
» 1,1 TWh Värme
» 0,2 TWh El
• 90 km regionalnät (2015)
» 2,2 TWh
ESLÖV
2005
2015
LANDSKRONA
2006
LUND
LOMMA
MALMÖ
12
97% återvunnen energi
Lokala affärspartners
13
Regional betydelse – Inte bara miljö
Fjärrvärmens utveckling i Helsingborg
1 300
1 200
Arbetstillfällen
Kom skatt
Disp inkomst
1 100
1 000
1 358 pers/år
90 mkr/år
196 mkr/år
Fjärrvärme (GWh)
900
800
CO2 red
131 000 ton/år
(ca 35 000 bilar/år)
Simulering: rAps modellen
700
600
500
400
300
200
100
0
1 964
1 974
1 984
1 994
2004
2014
Biobränsle KraftVärme
Restvärme Avlopp
Restvärme Avfall
Restvärme Industri
14
Samarbetet mellan Kemira & Öresundskraft
• Kemiras restvärme utgör 30% av Helsingborgs fjärrvärmebehov
• Samarbetet har sparat 1 600 000 ton CO2 sedan 1974
= 400 bilar (130 g/km) som kör tur och retur till månen! Varje år!
• Ett öppet samarbete som rymmer mer än bara värme!
15
Framgångsfaktorer för samarbetet
• Tekniska förutsättningar räcker inte!
• Goda relationer på flera nivåer
• Öppet förhållningssätt - transparens
• Förståelse för varandras verksamheter
• Win-win-mentalitet
16
Tack för visat intresse!
Frågor?
Läs gärna mer på våra hemsidor:
www.industrypark.se
www.kemira.com
www.oresundskraft.se