Fornamn Efternamn Foretag Acke Dahlman Bassoe Technology

Fornamn Efternamn
Acke
Dahlman
Adam
Johansson
Agneta
Nilsson
Agneta
Pettersson
Agneta
Palmgren
Agneta
Granberg
Albin
Holmqvist
Alexander Freiholtz
Alf
Norgren
Ami
Hovstadius
Anders
Brunberg
Anders
Boström
Anders
Larsson
Anders
Carlberg
Anders
Hermansson
Anders
Höfnell
Anders
Nykvist
Anders
Svedberg
Anders
Granhed
Anders
Strand
Anders
Ivarsson
Anders
Berg
Anders
Edebo
Anders
Olsson
Anders
Welin
Andrea
Morf
Andreas
Odenman
Andreas
Magnusson
Andreas
Sülau
Andreas
Eriksson
Andreas Skriver
Hansen
Anette
Ungfors
Anetté
Larm Johansson
Ann
Schröder
Ann-Catrine Zetterdahl
Ann-Marie Dage
Ann-Marie Stockman
Anna
Karlsson
Anna
Mellin
Anna
Staaf
Anna
Bennman
Anna
Särnblad
Anna
Jivén
Foretag
Bassoe Technology
Jordbruksverket
Trelleborgs Hamn AB
Svinesundskommittén
SEA-U Marint Kunskapscenter
Turistrådet Västsverige
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Fiskhuset
Skärgårdsredarna
VisitSweden
Uddevalla kommun
SAAB TransponderTech AB
Oresund DryDocks AB
Västra Götalandsregionen
Näringsdepartementet
Lloyd's Register Group
Turistrådet Västsverige
Turistrådet Västsverige
Scanfjord Mollösund AB
Västra Götalandsregionen
Atlantic Container Line
Somas Instrument AB
Cewatech AB
Strömstads Kommun
SKF Sverige AB
Havsmiljöinstitutets kansli
MoorLink Solutions AB
Fjordtank Rederi AB
Sotenäs kommun
Helsingborgs Hamn
Göteborg Universitet
Göteborgs universitet
Skärgårdarnas Riksförbund/ Bohusläns
Skärgårdsråd
Wistrand
Advokatbyrå
Sjöfartsverket
Vindöns Camping & Marina
Sjöblick AB
DHI Sverige AB
Havs- och vattenmyndigheten
Trafikverket
Chalmers
SEA-U Marint Kunskapscenter
Göteborgs Hamn AB
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna-Lisa
Annette
Annika
Annika
Annika
Anothai
Antje
Anton
Antti
Arild
Arne
Arne
Arne
Axel
Barrie
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Berit
Bernt
Bertil
Bertil
Billy
Birgitta
Birgitta
Bjarne
Björg
Björn
Björn
Björn
Björn
Cajsa
Camilla
Camilla
Carina
Carina
Carl
Carl
Sjöfartsforum
Risfelt Hammargren
Näringsdepartementet
Johansson
Chalmers University of Technology
Jönsson
Medins Havs och Vattenkonsulter
Scherer
Volvo Penta / Imatech
Sjödin
Göteborgs Universitet
Wrange
Sveriges Redareförening
Olausson
Certex Svenska AB
Carlstedt
Transportstyrelsen
Lindell
Sjöfartsforum
Söderberg
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Ekelund
Myndigheten för Yrkeshögskolan
Russberg
Lloyd's Register Consulting – Energy AB
Gustavsson
Turku Repair Yard
Myllykangas
LUKOIL Marine Lubricants
Vartdal
Svensk Exportkredit
Ljung
Grefab
Lindström
Orust e-boats AB
Lindström
Axel Wenblad HB
Wenblad
Head of International Future Programme, OECD
Stevens
Båtmässan/Svenska Mässan Mässor och Möten AB
Wallin
Havs och vattenmyndigheten
Kåmark
Klüber Lubrication
Bohlin
Fiskbranschens Riksförbund
Gunnarsson
Sveriges skeppsmäklareförening
Blomqvist
Entreprenörsarenan
Andersson
BACAB
Arvidsson
LAURIN MARITIME AB
Andersson
Tech Network
Gustafsson
Göteborg & Co
Bergerlind
Västra Götalandsregionen
Lossman
Kongsberg Maritime AS
Torkelsen
Univar AB
Johansson
Ystad Hamn Logistik AB
Boström
Swedish Pelagic Federation PO
Lindblad
Rederi AB Swedish Bulk
Henriksson
Södahl & Partners AB
Södahl
Maritime Sustanability Coordinator
Fransson
Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs
Pettersson
universitetMarine & Safety AB
Consilium
Adrians
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Jagetun
Laurin Maritime AB
Wermelin
Göteborgs Universitet - Tjärnö
Andre
Tillväxt Norra Bohuslän
Dahlberg
Carolina
Catarina
Catarina
Cecilia
Cecilia
Cecilia
Cecilia
Charlotta
Charlotta
Charlotta
Charlotte
Christer
Christian
Christian
Christian
Christian
Christin
Christina
Christina
Christina
Christofer
Christoffer
Christopher
Cia
Claes
Claes
Clas-Åke
Cornelia
Craig
Dan
Daniel
David
David
David
Dennis
Dirk
Ebba
Eleonora
Elias
Elias
Elias
Elias
Elin
Elin
Kihlström
Högberg
Hedar
Tullberg
Magnusson
Magnusson
Torkeli
Stadig
Johansson
Lundström
Backman
Larsson
Martins
Bergman
Lövgren
Finnsgård
Eriksson
Hallström
Bergström
D-Nordström
Wanner
Gramming
Askheim
Säll
Claeson
Berglund
Sörkvist
Örtenwall
McCallum
Löfgren
Hellström
Turner
Kristensson
Bäckström
Dahlberg
Harmsen
Lindegren
Van Sitteren
Himsel
Wästberg
Wästberg
Magnusson
Kristensson
Tibell
Lighthouse
Atlantic Container Line
Havs- och vattenmyndigheten
Chalmers University of Technology
Sveriges Riksdag
Sveriges Riksdag
Transportstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Mötesindustrirådet/ Turistrådet Västsverige
VGR
Svensk Fisk
Havs- och vattenmyndigheten
Fyrbodals kommunalförbund
Västra Götalandsregionen
Svensk Rederiservice AB
SSPA Sweden AB
DHI Sverige AB
Havs. och vattenmyndigheten
Näringsdepartementet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
CD-adapco
Advokatfirman Lindahl KB
Northern Energy Services AB
Lysekils kommun
FKAB
Stena AB
Tanums kommun
Trafikverket
GVA
Norrtälje kommun
Transportstyrelsen
Göteborgs universitet
Northern Offshore Services AB
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Statens haverikommission
Terra Nordica/Dirk Harmsen Consulting AB
Vinnova
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Advokatfirman Lindahl
Göteborgs Hamn
Göteborgs Hamn
Fjordtank Rederi AB
Northern Energy Services AB
Näringsdepartementet
Elisabet
Elisabeth
Elsa
Elsie
Emil
Emma
eric
Eric
Erica
Erik
Erik
Erik
Erik
Erik
Erik
Erika
Erland
Erland
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
EvaLena
Fabian
Fayrooz
Francesco
Francesco
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Fredrik
Frida
Friederike
Gerlam
Gunilla
Gunnar
Göran
Göran
Göran
Göran
Chalmers
Niklasson
Uddevalla kommun, Maritime Sustainability
Agdahl
Coordinator
Donsö
Shipping Meet
Hjertén Grahm
Tillväxt norra Bohuslän
Hellström
S3 - SubSea Solutions AB
Andersson
Volvo Penta / Imatech
Johansson
Thor shipping & transport ab
hjalmarsson
MSI Design AB
Wagner
Assistera Ekonomi Sthlm AB
Carlsson
ABB Turbocharging
Nilsson
Svenskt Marintekniskt Forum
Johansson
SP Sveriges Tekniska Forskningssintitut
Bunis
Eco Innovation AB
Sandström
Sjöblick AB
Götheus
Beijer Electronics Automation AB
Odhed
Willson Pettersson Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Samförvaltning Norra bohuslän
Lundqvist
Turistrådet Västsverige
Holmdahl
Chalmers tekniska högskola
Albers
Havs- och Vattenmyndigheten
Rosenhall
Näringsdepartementet
Schwitzgold Strömberg
TRR
Insero
Öckerö kommun
Wallin
Kungälvs Kommun
Rydqvist
Zetterberg & Molin Group AB
Zetterberg
Tyréns AB
Johansson
University of Naples ''Federico II''
Di Natale
Chalmers Tekniska Högskola
Baldi
Turistrådet Västsverige
Lindén
Sveriges Redareförening
Larsson
Statens maritima museer
Blomqvist
Linnéuniversitetet, Kalmar Maritime Academy
Ahlgren
Mjörns Ångbåtsförening
Wiberg
Chalmers Tekniska Högskola
Lindgren
Marin Biogas
Norén
Havs- och vattenmyndigheten
Åberg
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Ziegler
Managing Director Magdalena
Fransson Bangura Västra Götalandsregionen
Campus väst/Lysekils kommun
Höglind
Dyvik marina
Gross
Vattenfall AB
Loman
Sjöfartsverket / Stab FoI
Rudbäck
Sapa Profiler
Olsson
Göran
Göran
Göran
Hanna
Hanna
Hanna-Mari
Hans
Hans
Hans
Hans-Evert
Harald
Hasse
Helena
Heléne
Henric
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Henrik
Håkan
Ida
Ida-Maja
Ilona
Indrek
Ingalill
Ingela
Inger
Ingrid
Ingrid
Irene
Jakob
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan-Olof
Janne
Jennie
Värmby Consulting
Värmby
Svensk Fisk ek förening
Bengtsson
Kristinehamns Turbin AB
Gunnarsson
Chalmers Tekniska Högskola
Harrysson
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Rosengren
Pekkarinen RieppoLänsstyrelsen i Västra Götaland
Systecon AB
Nilsson
Sveriges Riksdag
Rothenberg
Uddevalla Kommun
Grönwall
Bokenäs Skeppskonsult
Nilsson
Codan / Trygg-Hansa
Hansson
Grefab
Andreasson
Bäckman WestlundRegeringskansliet
TransAtlantic
Mellquist
UW-Elast AB
Götvall
Kustbevakningen
Lindahl
Viking Life Saving Equipment AB
Ljungquist
Stockholms Hamnar
Widerståhl
Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden AB
Leinerud
Svenskt Marintekniskt Forum
Klintenberg
Stena Rederi
Nordhammar
Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan
Edenhorn
Laholm Marine & Industry Services AB
Johansson
Chalmers
Pahlm
Göteborgs Fiskauktion
Johansson
Ramböll Sverige AB
Lindved
Göteborgsregionens kommunalförbund
Lindbergh
CHalmers tekniska högskola
Hassellöv
Bröderna Hanssons I Göteborgs Export AB
Miglavs
Sjöblick AB
Pöldma
Tanums Hamnar AB
Trollnäs
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Isaksson
Världsnaturfonden WWF
Näslund
Länsstyrelsen i Stockholm
Nordemar
Chalmers Tekniska Högskola
Undeland
Sveriges Redareförening
Fällström
Navico Sweden
Svensson
Havs- och vattenmyndigheten
Schmidtbauer Crona
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Almqvist
Swedish Pelagic Federation PO
Norlenius
Transportstyrelsen
Borgman
Riksdagen
Larsson
Öckerö Maritime Center
Johansson
World Maritime University
Folkunger
Jenny
Jenny
Jesper
Jessica
Jill
jim
Jimmie
Jimmy
Joacim
Joakim
Joakim
Joakim
Joakim
Joel
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johanna
Johanna
Johanna
Johanna
Johannes
Johannes
John
John-Olof
John-Rune
Jon
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Jonas
Veide Vilg
Egardt
Adolfsson
Hjerpe Olausson
Axelsson Pabst
sandkvist
Lindell
Ståhl
Johannesson
Jansson
Swahn
Lundman
Rimberg
Persson
Högdén
Castwall
Pettersson
Jäwert
Hartler
Svenson
Hedengran
Woxenius
Lycke
Berg
Svanteson
Rådh
Egerup
Snickars
Svanström
Eriksson
Daun
Palm
Lillvall
Hermanson
Nielsen
Berggren
Ringsberg
Forslind
Strandlund
Backman
Rosén
Aldenbratt
Gustavsson
Vedsmand
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs Universitet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sjöfartsverket
Turistrådet Västsverige
SSPA Sweden AB
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Sverigedemokraterna / Trafikutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Smögens Fiskauktion AB
M4Traffic AB
SSPA Sweden AB
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
HCB
HSEQ Consultant/Advisor Johan Högdén
Stockholms Hamnar
Transportstyrelsen
Stena Bulk AB
Chalmers
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Algoryx Simulation AB
Göteborgs universitet
Phoenix Contact AB
Wärtsilä Sweden AB
Nordea Bank AB (publ)
Preem AB
Havs- och vattenmyndigheten
Wärtsilä
Consilium Marine & Safety AB
Havs- och vattenmyndigheten
Göteborgs universitet
Chalmers
TTS Marine AB
Gävle Hamn AB
SP
Uson Marine AB
Chalmers Sjöfart och marin teknik
Seko sjöfolk
Svenska Navigationsgruppen AB
Sirius Shipping AB
Marinspect Safety & Rigging AB
MMT Sweden AB
Phoenix Contact AB
VTS AB
Jonny
Kajsa
Kajsa
Kajsa
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin
Karina
Karolina
Katarina
Kateryna
Kenny
Kenny
Kent
Kent
Kent
Kent
Kerstin
Kerstin
Kerstin
Kim
Kim
Kjell
Klas
Kristian
Kristian
Kristian
Kristian
Kristina
Kristina
Kristofer
Kristofer
Kurt V
Lars
Lars
Lars
Lars
Lars
Lars
Lars
Danielsson
Tönnesson
Lindström
Palmqvist
Fagerståhl
Andersson
Hjoberg
Norén
Malmcrona
Svensson Smith
Lundström
Linnér
Adler
Nordbeck
Andersson
Reinhold
Stolpe
Holmberg
Larsson
Olsson
Salo
Johannesson
Brunnström
Borgerud
Kangas
Iversen
Tallberg
Ljungmark
Ryberg
Vekas
Greslingaas
Meijerbom
Sundell
Bergman
Selvin
Andrén
Olsson
Lind
Lindroth
Höglund
Edebo
Heineson
Remler
Tysklind
Lloyd`s Register Consulting Energy AB
Havsmiljöinstitutet
Näringsdepartementet
Högskolecentrum Bohuslän
Svensk Fisk ek förening
Chalmers, Sjöfart och Marin Teknik
Högskolecentrum Bohuslän
Chalmers
Blue Competence AB
Riksdagen, trafikutskottet
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Svenskt Marintekniskt Forum
Havs- och vattenmyndigheten
SEA-U Marint Kunskapscenter
Uddevalla kommun
Seko sjöfolk
Västra Götalandsregionen
Lycka Sjö och Upplevelse
Rejlers Sverige AB
Lysekils Hamn AB
Chalmers tekniska högskola AB/Sjöfart och marin
teknik
Göteborgs
universitet
Västra Götalandsregionen
SP Fire Research
Turku Repair Yard
OSM Crew Management AB
IBC Robotics AB
Leva Ltd
Sea IT
Alten Sverige AB
Miko Marine AS
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Göteborgs universitet, Vattenbrukscentrum Väst
Göteborgs universitet/ SP Food and Bioscience
Wistrand Advokatbyrå
Kristofer Andrén Consulting AB
Ludden AB, konsult
Miko Marine AS
Codan / Trygg Hansa
Furetank
Cewatech AB
Göteborgsregionens kommunalförbund
Kungälvs Kommun
Riksdagen, trafikutskottet
Lars
Lars
Lars
Lars
Leena
Leif
Leif
Leif
Lena
Lena
Lena
Lena
Lena
Lena
Lena
Lennart
Lennart
Liane
Lilitha
Lillie
Lina
Linda
Linda
Linus
Louise
Madeleine
Madeleine
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Magnus
Maja
Maja
Malin
Malin
Malin
Malin
Marcus
Margareta
Maria
Maria
Maria
Maria
Riksdagen, näringsutskottet
Hjälmered
Sveriges Skeppsmäklareförening
Rexius
Rejlers Sverige AB
Almqvist
Blue Competence AB
Ekh
Skärgårdsredarna
Tegevi
FLOWTECH International AB
Broberg
Högskolecentrum i Väst
Elmberg
Sotenäs kommun
Andreasson
Juridiska institutionen, Göteborgs universitet/
Gipperth
Havsmiljöinstitutet
I-Tech
AB
Lindblad
Göteborgs universitet
Mossberg
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Nyberg
Tjörns kommun
Karlstedt
Lena Huber
Huber
Business Region Göteborg
Sultanovic Magnusson
Uddevalla kommun
Hammarbäck
Swedocean
Fougelberg
Human Factors & Risk Management Group
Haeffler
World Maritime University
Pongolini
Chalmers Tekniska Högskola
Cavonius
Transportstyrelsen
Petersson
Göteborgs Fiskauktion
Hallberg
Sjöfartsverket
Voster
Havs-och vattenmyndigheten
Hammar
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Brandt Nielsen
Alfa Laval AB
Gilborne
Chalmers
Leimalm
Oresund DryDocks AB
Malmström
SSPA Sweden AB
Wikander
Atlantic Container Line
Kjellberg
Saab TransponderTech AB
Persson
Callenberg Technology Group
Tenskär
SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Berggren
Trafikverket
Dyvermark
Jordbruksverket
Skog
Högskolecentrum Bohuslän
Edqvist
Sjösektionen Chalmers
Larsson
Sjösektionen Chalmers
Larsson
Västkustens Flotteservice AB
Römer
Uddevalla Kommun
Andersson
Myndigheten för yrkeshögskolan
Spennare
Centrum för Havsforskning i Göteborg
Svane
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kilnäs
Energigas Sverige
Pohjonen
Maria
Kvarnbäck
Maria
Rydström
Maria
Nilsson
Maria
Gelin
Maria
Berndtsson
Maria
Strömberg
Maria
Reinitz
Maria
Bännstrand
Maria
Arnholm
Marie
Moestrup Jensen
Marie
Landgren
Marie
Hallberg
Marie
Linde
Marie
Wicklander
Marie
Talcott
Marika
Kurlberg
Marisol
Diaz Turkowsky
Marius PrøitzBrobeck
Mark
Denny
Martin
Landström
Martin
Larsvik
Martin
Waktel
Martin
Elofsson
Martin
Nilsson
Martin
Wikmar
Mathias
Hansson
Mathias
Rosenblad
Mathias
Karlsson
Matilda
Olstorpe
Matilda
Ehnberg
Mats
Hörström
Mats
Fröjd
Mats
Norling
Mats
Gustavsson
Mats
Hjortberg
Mats
Hammander
Mats
Tiborn
Mats
Medin
Matti
Esko
Mattias
Hanson
Mattias
Bingerud
Mattias
Viktorsson
Mattias
Heribertsson
Mattias
Malmberg
Fiskekommunerna
Transportstyrelsen
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet
Högskolecentrum Bohuslän
Business Region Göteborg
Myndigheten för yrkeshögskolan
SSPA Sweden AB
Chalmers
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,
Göteborgs
universitet
Tanum
Turist
Havs-och vattenmyndigheten
Turistrådet Västsverige
TTS Marine
Sveriges Redareförening
Näringsdepartementet
Lund University
DNV GL
AlfaTest AB
Northern Offshore Services AB
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,
Göteborgs
Volvo
Pentauniversitet
/ Imatech
Västra Götalandsregionen
Scanunit AB
Clinton Marine Survey AB
Wistrand Advokatbyrå
Floatel International
Viktoria Swedish ICT
Vegafish
Region Skåne
Transportstyrelsen
Chris Marine AB
Europafilter IM AB
Autotech Teknikinformation AB
Coriolis AB
Linneuniversitetet Sjöfartshögskolan
Lighthouse
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Kvarken Ports Ltd
Energigas Sverige Service AB
Chalmers
SP
GVA
Marinspect Safety & Rigging AB
Mattias
Mauro
Mia
Michael
Michael
Michael
Michael
Michael
Michel
Mickael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mikael
Mimmi
Mirelle
Moa
Morten
Morten
Niels
Niklas
Niklas
Niklas
Niklas
Nils-Erik
Nina
Ola
Ola
Ola
Olle
Olle
Olof
Oscar
Ove
Patric
Patrik
Per
Per
Per
PROPit
Widmark
Fei University
Sampaio
Dahlström SjögrenSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Svenska Skeppshypotek
Zell
SEA-U Marint Kunskapscenter
Palmgren
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,
Klages
Göteborgs
universitet
Ramböll
Sverige
Ab
Säf
Svensk Fisk
Nylander
SKF Sverige AB
Baujard
MTE (MarCon Teknik AB)
Holgersson
Sotenäs Kommun
Sternemar
Semcon Sweden AB
Pettersson
LAURIN MARITIME AB
Laurin
Seko sjöfolk
Lindmark
Certex Svenska AB
Jonsson
Sveriges Hamnar
Castanius
TNGT AB
Norrman
Ramböll Sverige Ab
Teorin
Vindöns Camping & Marina
Dage
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Pettersson
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Tirza
Västra Götalandsregionen
Boëthius Lind
Unifeeder
Brühl
Floatel International AB
Olsson
Tillväxtverket
Boye
Trafikverket
Hermansson
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,
Andersson
Göteborgs universitet
Näringsdepartementet
da Silva
Scanunit AB
Andersson
UW-Elast AB
Johansson
student
Rane
Kustbevakningen
Vesterlund
Göteborgs Universitet
Kalén
DHL Global Forwarding
Möllersten
Chalmers tekniska högskola AB/ Sjöfart och marin
Lindmark
teknik
Mattssonföretagen
i Uddevalla AB
Axell
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Nilsson
Sjöfartsforum
Hammargren
Sjöfartsverket
Eriksson
SMTF
Grund
Certex Svenska AB
Söderberg
Floatel International AB
Marzelius
Göteborgs universitet, inst för biologi och
Åberg
miljövetenskap
Maritiman
- Göteborgs Maritima Centrum
Kärnman
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per-Arne
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Petra
Petter
Philip
Pia
Pierre
Pierre
Pontus
Pär
Pär
Ragnar
Ragnar
Ragnhild
Rickard
Rikard
Rikard
Robert
Robert
Robert
Robert
Robert
Roger
Roger
Rolf
Roy
Rutger
Sandra
Sandra
Sandra
Sandra
Johansson
Elerud
Holmström
Hernström
Ekberg
Jahnberg
Ekelund
Österdahl
Wigren
Håkansson
Grundevik
Funegård
Hermansson
Jeppsson
Johansson
Palm
Holland
Chaabane
Larsson Brelid
Ingmarsson
Lavaine
Båth
Jonsson
Brandholm
Eide
Johansson
Whitaker
Stenow
Sahl
Nolblad
Olofsson
Henriksson
Dobak
Rådén
Wittback
Berg
Skymne
Thulin
Lahte
Rosenberg
Haraldson
Wallgren Ekström
Sköld
Holmgren
MACGREGOR
Sjöfartsforum
Swedocean
PH Shipping
ProjektForum AB
Sjöblick AB
Scanunit AB
CD-adapco
Meson AB
Sveriges Riksdag
SSPA Sweden AB
Havs och vattenmyndigheten
FKAB Marine Design
Sveriges Riksdag
Fiskareföreningen Norden
Mötesindustrirådet / Turistrådet Västsverige
Preem AB
I-Tech AB
SP- Hållbar Samhällsbyggnad
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SKF Sverige AB
Regionutvecklingsnämnden VGR
Volvo Penta / Imatech
Laurin Maritime AB
Gullmarsgymnasiet
Svenska Orient Linien
Nofima
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Statens haverikommission
Blue Peter AB
MACGREGOR
Rederi AB Swedish Bulk
Läänsstyrelsen Kalmar
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Callenberg Technology Group
Saab AB
Göteborgs Fiskauktion
CEMEX AB
MMT Sweden AB
Marine Monitoring
Viktoria SICT
Chalmers
AB SKF
Medins Havs och Vattenkonsulter
Sandra
Sara
Sara
Sara
Sara
Shasmin
Sigvard
Simon
Simon
Sixten
Slavica
Sofia
Sofia
Sofie
Staffan
Staffan
Stefan
Stefan
Sten
Sten
Steven
Sture
Susanna
Susanne
Susanne
Susanne
Suzanne
Suzanne
Svante
Sven
Sven
Sven-Owe
Tanja
Teresia
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Thommy
Thord
Lagnevall
Steiner
Jivesten
Vaernholt
Eriksson
Kader
Utbult
Nilsson
Jaktlund
Söderberg
Hvengård
Werner
Tersmeden
Allert
Strive
Larsson
Wall
Bylin
Göthberg
Munté
Harwood
Kahlman
Kihl
Ekstedt
Lindegarth
Gustafsson
Green
Svensson
Johansson
Johansson
Sökjer-Petersen
Eriksson
Tränkle
Holmberg
Johansson
Stenhede
Stook
Ahlström
Jacobsson
Angervall
Linkruus
Eriksson
Möller
Lundqvist
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Atlantic Container Line
Nordea Bank AB (publ)
Sirius Shipping AB
Tyréns AB
Ö-Byrån
WAGO
Kite&Cable
Fiskareföreningen Norden
Swemaco
SSPA Sweden AB
Transportstyrelsen
Swedish Algae Factory
Chalmers Tekniska Högskola AB - Sjöfart och marin
teknik
STPO
WAGO
Tyréns AB
Kungl Örlogsmannasällskapet
Ramböll Sverige Ab
Eniram Ltd
KMS Handel AB
Vattenbussen AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges Redareförening
Trafikutskottet, Sveriges Riksdag
MMT Sweden AB
Volvo Penta / Imatech
MariTerm AB
Myndigheten för Yrkeshögskolan
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Länsstyrelsen
Havs- och vattenmyndigheten
Wärtsilä Sweden AB
MannTeknik AB
Swedish Pelagic Federation
Student Folkuniversitetet
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Scanunit
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Svensk Fisk
Fisk idag i Göteborg AB
Tina
Tina
Tina
Tobias
Tobias
Tobias
Tomas
Tomas
Tomas
Tomas
Tommy
Tommy
Tommy
Tony
Tony
Torbjörn
Tord
Tord
Tore
Torsten
Ulf
Ulf
Ulf
Ulf
Ulf
Ulf
Ulrika
Ulrika
Vadim
Valter
Veronica
Veronika
Victor
Victor
Victor
Viviana
Wallace
Ylva
Yngve
Åsa
Åsa
Åsa
Åse
Åse
Johansen Lilja
Melin
Carlsson
Wendrup
Jansson
Ahlberg
Årnell
Larsson
Andersson
Hammarberg
Olsson
Hertzberg
Halén
Angelelli
Faming
Rydbergh
Larsson-Steen
Svanqvist
Sveälv
Linders
Siwe
Ericsson
Nilsson
Eriksson
Andersson
Freudendahl
Marklund
Nilsson
Scherbakov
Engblom
Rosén
Nordin
Nyström
Westerberg
Andersson
Santander
Da Silva Gomes
Jonzon
Björkman
Ranung
Lindskog
Burman
Nyberg
Mattsson
Havsmiljöinstitutet
Transportstyrelsen
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Högskolecentrum Bohuslän Uddevalla
Laholm Marine & Industry Services AB
TTS Marine AB
Sjöfartsverket
Sotenas Kommun
Havs- och vattenmyndigheten
Univar AB
Myndigheten för yrkeshögskolan
SP
Trelleborgs Hamn AB
Blue Peter AB
Scanunit AB
Marine Benchmark
InPort Intelligent Port Systems AB
InPort Intelligent Port Systems AB
GU Holding AB
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Sjöfartsverket / MONALISA 2.0
Medins Havs och Vattenkonsulter
Kustbevakningen
Västra Götalandsregionen
BB SVERIGE AB
MARU Teknik AB
Orust kommun/ Ren och attraktiv kust
Kustbevakningen
Högskolecentrum Bohuslän
Bosch Rexroth Teknik AB
Entreprenörsarenan ideell förening
Studerande
Clinton Marine Survey AB
SSPA Sweden AB
HCB
Escuela Superior Politécnica del litoral
Marina Vetenskaper, Göteborgs Universitet
Näringsdepartementet
Fiskbranschens Riksförbund
Världsnaturfonden WWF
Havs- och vattenmyndigheten
Lighthouse
Västra Götalandsregionen
ABB Turbocharging