Adam Marnesson, Habia Cable

WIRES, CABLES and
CABLE SYSTEMS
for demanding applications
LANDDAG: POLEN
2015-06-04
Adam Marneson
VP Cable Systems
Inledning
Changzhou, China
10,500m²
o 2002 CS Technology AB (CST) startar på Lidingö
o 2008-07-01 Habia Cable förvärvar CST (15
Main production
facility for Telecom
anställda)multicore for the
Asian market
o 2009-01-01 Habia Cable Poland startar i Lubieszyn (Szczecin)
Lubiezyn, Poland
o 2009-05-01 Habia Cable Latvia stängs (15 anställda).
All utrustning
flyttas till Polen
1,700m²
o 2013 flytt till Polen påbörjas av resterande verksamhetCable
från Systems
Lidingö (6 anställda)
Series production
Assembly - molding
o 2013-01-02 R&D startar. Första beställningen på utveckling och tillverkning av kablage till
u-båtssonarer
Habia Cable today
550 employees
We develop, manufacture
and market wires, cables
and cable systems for
demanding applications
16 locations in Europe and Asia
Sales to 50 countries
Turnover 80 million EURO
Head office in Upplands Väsby, Sweden
Owned by swedish industrial group Beijer Alma
ISO 9001:2008 certified
Customer-specific QAPs
ISO 14001 certified (Sweden)
REACH, ROHS compliant
Adhering to the UN Global compact's
Ten principles
Our business areas
Telecom
Nuclear
Defence
Industry
Habia
Xpress
Systems
Defence
Application Areas
Standard and
Custom designed
cables & systems
for 3 Forces:
air, land and sea
Product range
Defence Standards 61-12 Pt 8; 9; 18; 25; 33
VG Standards 95218 – various Teils
Water blocked cables and harnesses
Hi-Flex power cores
Custom design cables
Molded defence harnesses and cable systems
Surface ships & submarines
Fighting vehicles
Electronic warfare systems
Weapon control systems
Military communication systems
Radar systems
Cable Systems
Application Areas
Cable Systems
meeting the highest
standards
in Defence
and Industry
Submarine applications
IR detection equipment
Countermeasure systems
Weapon systems
Test equipment
Communication systems
Power tools
FN Herstal
Technologies
Engineering and design
Hot and cold molding
Project development
Custom shielding and cabling expertise
Prototype and series production
Placering
Lubieszyn
- Szczecin
Varför Polen?
Varför Lubieszyn (Szczecin)?
o Stabilitet
o Inga andra kablageföretag i Szczecin
o Kvalificerad arbetskraft, flera högskolor inom
Changzhou, China
10,500m²
Main production
facility for Telecom
multicore for the
Asian market
elteknik, kemi,
mekanik
mm
o 16 olika offentliga och privata institutioner för högre utbildning inklusive universitet,
akademier och högskolor, utbildar cirka 60.000
studenter
Lubiezyn,
Polandvarje år
1,700m²
o Acceptabel kostnadsnivå
o Bra anställningslagar
Cable Systems
Series production
Assembly - molding
R&D och Produktion
o Konstruktion och utveckling av kablagesystem
o Tillverkning av kablage
Changzhou, China
10,500m²
Main production
facility for Telecom
multicore for the
Asian market
o Krävande industriapplikationer : gastubiner och sensorer, kablage till Atlas Copcos
verktyg för bilindustrin mm
o Kommunikationsutrustning i militära fordon
o Undervattens- och u-båtskablage
o Säkerhetsinstrument, IR-kameror
o Testkablage
Lubiezyn, Poland
1,700m²
Cable Systems
Series production
Assembly - molding
Uppnåt resultat fram till idag
o En mix av svensk och polsk företagskultur
Changzhou, China
10,500m²
Main production
facility for Telecom
o 55 anställda, 35 montörer och 20 R&D/tekniker/administatörer
o Mycket lojal och ansvarsfull personal
multicore for the
Asian market
o Låg personalomsättning
Lubiezyn, Poland
1,700m²
o Mycket hög kvalitet 99.2 % och leveranssäkerhet 96,4 % (statistik 2012 - 2014)
o Certifikat för mil-produktion, ISO 9001:2008,
Cable Systems
Series production
PN-NAssembly
19001
Internal
- molding
Control System
Summering
Changzhou, China
10,500m²
o Byråkrati ?
JA
o Korruption ?
NEJ
Main production
facility for Telecom
multicore for the
Asian market
o En mycket bra och fungerande organisation
Lubiezyn,
Poland
o Den polska fabriken är idag den bästa enheten och
den mest
kompletta inom Habia
1,700m²
(de andra fabrikerna: Söderfors, Hamburg och två i Kina)
o 2018 planeras ca 100 anställda med
o Målen är uppnådda !
Cable Systems
Series
omsättningen
100production
Msek
Assembly - molding
www.habia.com
Tack för uppmärksamheten!