kursinfo 4 VT-15 2015 150119-rev - Ping-Pong

Institutionen för odontologi
Parodontologi
Per-Erik Engström
Datum
2015-01-19
Sidor
totalt 7
INFORMATION FÖR MOMENT
PARODONTOLOGI
VÅRTERMINEN 2015
KURS 13B
TERMIN 4
Välkomna!
1
ÄMNESFÖRETRÄDARE
Anders Gustafsson, Professor
Tel: 524 883 31
[email protected]
UNDERVISNINGSMOMENTET Per-Erik Engström, Docent
GIVES AV
Tel: 524 882 47
[email protected]
TANDHYGIENISTER
Jill Ackered, Universitetsadjunkt
Tel: 524 882 70
[email protected]
Mia Halling, Leg. tandhygienist
[email protected]
UTBILDNINGSADMINISTRATÖR
Anna Maria Nordvall
[email protected] Tel: 524 881 38
KURSPLAN
Övergripande målformulering i ämnet parodontologi
Grundutbildningen i parodontologi omfattar kunskaper avseende sjukdomar och defekter i
vävnader som utgör tandens fäste i käkbenet. Ämnet omfattar etiologi, patogenes, epidemiologi,
kliniska manifestationer, diagnostik, behandling och förebyggande av parodontala sjukdomar.
Målsättning termin 4
Att erhålla kunskaper om parodontala manifestationer, dess inflammation, uppkomst,
sjukdomsutveckling samt epidemiologi.
Att självständigt kunna ställa parodontala diagnoser, upprätta profylax och terapiplaner samt
behandla gingivit och hygien/mekanisk infektionsbehandling av parodontitbehandling.
Kursinnehåll
4:e terminens kurs omfattar föreläsningar, demonstrationer samt klinisk behandling av
patienter med gingivit och kronisk parodontit.
Kurskrav
Godkänt skriftligt förhör omfattande vad som meddelats genom föreläsningar, demonstrationer
och angiven del i kurslitteraturen.
Fullföljt samtliga demonstrationer.
Uppnått klinisk mognad visad genom medverkan i och självständigt genomförande av diagnostik,
planering och behandling av parodontala sjukdomstillstånd samt oral rehabilitering relaterat till
parodontala förutsättningar.
2
Under den kliniska undervisningen med studentbehandling av patienter krävs påbörjad parodontal
behandling av minst 2 patienter där anamnes, status samt diagnostik skall vara godkänt samt terapi
skall vara påbörjad.
Föreläsningar, demonstrationer och seminarier
Föreläsningar omfattar etiologi, patogenes, epidemiologi, kliniska manifestationer, diagnostik,
behandling och förebyggande av parodontala sjukdomar.
Demonstrationer avhandlar klinisk och mörkfältsdiagnostik samt parodontal hygienbehandling.
Kliniska övningar på fantomhuvud med utraljudsscaling och handinstrument.
Begreppet mekanisk infektionsbehandling genomgås och utförs praktiskt.
Förslag till profylaxplaner upprättas på varandra.
Fallpresentationer av egna patienter.
Klinisk undervisning samt verksamhet
Patienter med diagnoserna gingivit och kronisk parodontit behandlas under 4:e terminen.
Parodontalstatus; plackindex, gingivalindex och fickstatus registreras på parodavsnittet i Opus.
I den för patienten obligatoriska terapiplanen i Opus skall en profylaxplan och för patienten
fullständig terapiplan signerats innan terapin utförs.
Invisning av patienter
Hänvisas till klinikpärm gällande rutiner för invisning och avslutning av patientbehandling.
Examinationer - Skriftliga förhör
Dugga i form av skriftligt förhör, benämnd demonstration 8, innan patientbehandlingen påbörjas.
Skriftligt slutförhör berör föreläsningar, demonstrationer och angiven kurslitteratur.
KURSLITTERATUR
Obligatorisk:
Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Ed Lindhe, Karring and Lang, Munksgaard,
Köpenhamn 2008, femte upplagan.
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Kronisk parodontit, - prevention, diagnostik
och behandling.SBU rapport 169, 2004.
Kompendium: Depuration. Utdelas av Jill Ackered.
Rekommenderas:
Parodontit – En introduktion. Editors: Klinge och Gustafsson. Gothia förlag, fjärde upplagan,
Stockholm 2011.
Tandläkartidningen 2004; 96: 1, 22-73. Tema nummer Parodontologi I.
Tandläkartidningen 2004; 96: 2, 32-74. Tema nummer Parodontologi II.
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rökning och ohälsa i munnen. SBU rapport
157, 2002.
3
Föreläsningar och demonstrationer:
Dag
Måndag 19/1
Måndag 19/1
Tid
Sal
13.00-13.15 9Q
13.15-17.00 9Q
Föreläsning
Kursinfo
Parodontal behandling
Tisdag 20/1
09.00-12.00 9Q
Parodontitens mikrobiologi
Fredag
10.30-12.00 4V
Parodontit och andra orala manifestationer – ärftligt?
6/2
Föreläsare
Per-Erik Engström/Jill Ackered
Per-Erik Engström
Halitosis
Onsdag
25/2 13.00-16.00 9Q
Catharina Hultgren
Per-Erik Engström
Klassificering
Prognosbedömning/ Riskfaktorer
Anders Gustafsson
Torsdag 19/3 13.00-16.00 4U
Etiologi och patogenes
Onsdag 25/3
08.00-12.00 4V
Tobak eller hälsa
Effekt av olika tobaksprodukter
Tobak och parodontal sjukdom
Tobaksanamnes- journalföring-kort introduktion
Seppo Wickholm
Onsdag 1/4
09.00-12.00 4U
Onsdag 15/4 13.00-15.00 9Q
Immunologiska manifestationer
Elisabeth A Boström
Per-Erik Engström
Behandling av parodontit; parodontal kirurgi,
parodontal regeneration
Per-Erik Engström
Fredag 24/4 kl. 09.00-12.00 SKRIVNING
PARODONTOLOGI
Sal: 5Y
Tisdag 2/6 kl. 09.00-12.00 RESTSKRIVNING
Sal: Konrad plan 6
4
Lärare: Jill Ackered (JAC), Mia Halling (MHI), Per-Erik Engström (PEE)
Demonstrationer: OBS! Obligatoriskt!
Demonstration 1
Diagnostik av tandköttsfickor och tandsten. Fickdjupsmätning på varandra.
OBS! VIT ROCK! Dvs klinikbyxor, busarong, klinikskor och ev rock.
Lokal: Samling i sem.rum enl. nedan, plan 6.
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
torsdag
fredag
torsdag
fredag
22/1
23/1
22/1
23/1
Tid
08.00-12.00
13.00-16.00
13.00-17.00
08.00-12.00
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
Demonstration 2
Teoretisk genomgång av: den parodontala hygienbehandlingen, kliniska steg i hygienbehandlingen. Mål : Kliniska
steg. Hjälpmedel för mekanisk infektionsbehandling. Kassetter 6, 10 EMS-ultraljud, ergonomi.
OBS! VIT ROCK! Dvs klinikbyxor, busarong, klinikskor och ev rock.
Lokal: Samling i sem.rum enl. nedan, plan 6.
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
torsdag 29/1
fredag
30/1
måndag 26/1
måndag 2/2
Tid
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Demonstration 3
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
_____________
Kliniska övningar i ultraljudsscaling på fantomgubbar. Diagnostik av supra- och subgingival tandsten.
Lokal: Samling i sem.rum enl. nedan, plan 6.
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
torsdag
tisdag
måndag
torsdag
5/2
3/2
2/2
5/2
Tid
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
08.00-12.00
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
5
Demonstration 4 ________________________________________________________
Depurationskassetten nr 6. Handinstrument och teknik. Klinisk övning på fantom.
Lokal: Samling i sem.rum enl. nedan, plan 6.
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
tisdag
10/2
fredag
6/2
tisdag
10/2
måndag 9/2
Tid
08.00-12.00
13.00-16.00
13.00-17.00
13.00-17.00
Demonstration 5
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
___________________________________________
Depurationskassetten nr 6. Handinstrument och teknik. Kliniska övningar i scaling med handinstrument på
fantomgubbar. Mörkfältsmikroskopiering, genomgång.
Lokal: Samling i Sem.rum enl. nedan, plan 6.
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
fredag
torsdag
fredag
onsdag
13/2
12/2
13/2
11/2
Tid
13.00-16.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
Demonstration 6
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI /PEE
JAC/MHI /PEE
JAC/MHI /PEE
JAC/MHI /PEE
_____________________________________________
Proteshygien; Profylaxplan. Klinisk demonstration: air-flow. Fastställa behov av mekanisk infektionsbehandling och
upprätta en profylaxplan för kamrat. Påbörja hygienbehandling på varandra utifrån fastställt behov och profylaxplan.
Lokal: Samling Sem.rum enl. nedan, plan 6
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
måndag
måndag
tisdag
fredag
23/2
23/2
17/2
20/2
Demonstration 7
Tid
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-16.00
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
__________________________________________
Fortsatt arbete på varandra utifrån fastställt behandlingsbehov och profylaxplan.
Lokal: Samling i Sem.rum enl. nedan, plan 6
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
torsdag
torsdag
tisdag
tisdag
5/3
5/3
24/2
24/2
Tid
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
Lokal
Sundström
Sundström
Sundström
Sundström
Lärare
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
JAC/MHI
6
Demonstration 8
___________________________________________
DELTENTAMEN
Skriftligt förhör inför patientbehandlingens början.
Fredag 6 mars 2015 kl. 09.00-11.00
Lokal: H1 Röd ANA23
Demonstration 9
___________________________
Uppföljning av parodbehandling. Fallpresentation och gruppdiskussion med tonvikt på profylaxplanerna.
Lokal: Samling i Sem.rum enl. nedan, plan 6
Grupp
1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12
Dag
fredag
tisdag
tisdag
måndag
8/5
12/5
12/5
11/5
Tid
08.00-12.00
13.00-17.00
08.00-12.00
13.00-17.00
Lokal
Berghagen
Berghagen
Berghagen
Berghagen
Lärare
JAC/PEE
JAC/PEE
JAC/PEE
JAC/PEE
7