Skolgårdsplanering

Område E
Balanslek och kompisgunga.
Område A
Bollek i form av bollplan med basketmål,
samt möjlighet att ställa ut bandymål. I ytan
finns även pingisbord. Bollplanen ramas in
av träbänkar.
Område B
Klätter- och motoriklek med
klätterställningar och krypin.
Gummimatta som fallskydd,
inramning mha träbänkar
Område D
Lek för de mindre
barnen med lekhus.
CY-P
HKP
NATURMARK
LEVERANSER
OCH SOP
Lindeparkens skola
Diskussionsunderlag utformning skolgård
Område C
Samlingsyta med bänkar och
bord (bef som rustas). Kompletteras med flaggstång och
vårdträd. Markbeläggning i
form av mönsterlagda betongplattor.
Fackområde, Avd / Discipline, Dept
LANDSKAP
Utfärdare / Issuer
Hanna Larsson
Litt
Redskap
Dokumenttyp / Type of document
Sidnummer
UTRUSTNINGSFÖRTECKNING
2
Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject
Dokumentnr / Document No.
Rev.
11418501
LINDEPARKENS SKOLA
FÖRHANDSKOPIA 2015-05-28
Datum / Date
Rev.dat. / Date of rev.
2015-XX-XX
Leverantör, produktnummer eller likvärdig
Antal
À-pris
Summa
UTRUSTNING
OMRÅDE A -Idrott
Basketmål
Typ Gooseneck
2 st
Pingisbord
8002872, Pingisbord, Hags
2 st
8045588, , Tonalia, Hags
1 st
OMRÅDE B-Klätterlek
Klätterställning stor
Klätterställning liten
OMRÅDE C -Samlingsyta
Flaggstång
Bef bänkar
OMRÅDE D -Rollek
Lekhus
8038422, Vegorn Hags
Område
- Lekhus, 1st
- Gungdjur, 2 st
1 st
Flaggstång
1 st
Bef bänkar och bord som rustas
4010500, Two Storey Play House, Stiliom
1 st
Gungdjur
2 stP
OMRÅDE E –Balans- och gunglek
Kompisgunga
Utföres i stål
1 st
Balanslek
GXY8014, Spica 1, Kompan
2 st
Balanslek
GXY934, Rock-it. Kompan
3 st
Område A
-Basketkorg, 2st
-Pingisbord, 2st
Område B
-Klätterställning stor, 1st
-Klätterställning liten, 1 st
Lindeparkens skola
Diskussionsunderlag utformning skolgård
Område C
-Flaggstång
-Upprustning bef bänkar/bord
Område E
-Kompisgunga, 1st
-Spica balans, 2st
-Rock it balans, 3st