Hämta - Atlas Copco

SERVICE, UTBILDNING
OCH RESERVDELAR 2015
Atlas Copco Mining and
Rock Excavation Technique Sweden
3
INNEHÅLL
Serviceavtal
4
Fullserviceavtal 6
ROC Care 8
ROC Care E
10
COP Care
12
Fleet Care
14
Part Care
15
Övrig service
16
Utbildning
18
Master Driller, för ovan- och underjord
20
Borrkort22
Operatörsutbildning med certifiering
23
Tunnel Manager
24
Underground Manager – Kurs i PC-program
25
Kurs i RCS-system
26
Företagsanspassade kurser
27
Ny simulator för bultning
28
Tillgängliga simulatorer
29
Reservdelar och Servicearbeten
32
FlexiROC T15 R
34
FlexiROC T20 R
36
FlexiROC T30 R och ROC D3
38
FlexiROC T35 R och ROC D7 RRC
40
ROC D7C
42
SmartROC T35/T40
44
Servicesatser46
Oljor och fetter
48
Förbrukningsmaterial51
ROCKHOSE™ 2+54
ROCKHOSE™ 4+55
Nipplar56
Här finns vi
67
4 SERVICEAVTAL
SERVICE
AVTAL
SERVICEAVTAL 5
Jan Forsell
Produktchef Serviceavtal
Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique Sweden
[email protected]
0910-71 56 83
070-641 28 71
Precis som du är specialist på bergborrning är vi på Atlas Copco
specialister på att ta väl hand om din bergborrutrustning. Vi erbjuder
dig många olika typer av serviceavtal utifrån din arbetssituation. Kanske
väljer du att göra en del av arbetet själv, och låter oss ta enbart de större
servicearbetena. Eller så vill du koncentrera dig på att just borra och
överlåter allt service- och reparationsansvar på oss till ett fast pris per
drifttimme. Vi skräddarsyr gärna en servicelösning efter just dina behov
och förutsättningar.
FÖRDELARNA MED ATT TECKNA
ETT SERVICEAVTAL ÄR MÅNGA:
●● All
service utförs av välutbildade servicetekniker och enbart
originalreservdelar används
●● Försäkringar
och garantier ger trygghet
●● Hög
tillgänglighet på din utrustning
●● Hög
produktivitet
●● Långsiktigt
●● Bättre
lägre totalkostnad
andrahandsvärde
Kontakta gärna mig så hjälper jag dig att finna den servicelösning
som passar just dig bäst.
6 SERVICEAVTAL
FULLSERVICEAVTAL
UTRUSTNING I TOPPSKICK TILL ETT FAST PRIS
Vi erbjuder fullserviceavtal på de allra
flesta av våra utrustningar, till exempel
ovan- och underjordsborriggar,
bultningsaggregat, gruvtruckar,
gruvlastare och skrotningsaggregat.
Som namnet antyder ingår samtliga
reservdelar och allt arbete som åtgår för
att hålla maskinerna i gång. Avtalen är
flexibla och skräddarsys alltid tillsammans med dig som kund utifrån just
dina specifika behov. Med ett fullserviceavtal har du en utrustning i toppskick
och dessutom full koll på kostnaderna.
HÖG TILLGÄNGLIGHET
Enklare än så blir det inte!
HÖG PRODUKTIVITET
Varför välja Fullserviceavtal?
•Planerat förebyggande underhåll
➜ Maximal produktivitet
•Fasta priser per drifttimme
➜ Kalkylsäkerhet
•
Rätt service, utfört av kvalificerade tekniker
➜ Hög tillgänglighet
•Utrustning i toppskick
➜ Bättre andrahandsvärde
Med ett fullserviceavtal är vårt gemensamma
mål att hålla din utrustning i ständigt toppskick.
Du ska ha en så hög tillgänglighet på din maskin
som möjligt. Detta uppnår vi genom att arbeta
förebyggande och åtgärda felen innan de
påverkar produktionen.
KALKYLSÄKERHET
Med fullserviceavtal slipper du oväntade
kostnader. Du vet på förhand vad din maskin
kommer att kosta i form av service och underhåll.
Detta ger dig en ökad trygghet och det gör det
enklare för dig när du ska offerera pris på dina
olika uppdrag.
En rätt servad och inställd maskin ger dig den
högsta tänkbara produktiviteten. Maskinen ska
alltid prestera maximalt. Eftersom Atlas Copco
sköter service och beställningar åt dig kan du helt
fokusera dig på att producera borrmeter. Precis
som det ska vara!
BÄTTRE ANDRAHANDSVÄRDE
När det sedan är dags att byta din utrustning mot
en ny, så kan du vara säker på att du får ett bättre
inbytespris genom den professionella omvårdnad
som maskinen fått.
SERVICEAVTAL 7
8 SERVICEAVTAL
ROC CARE
PRISVÄRD RIGGSERVICE MED UTÖKAD GARANTI
Varför välja ROC CARE?
•Rätt service utförd av kvalificerade tekniker
➜ Hög tillgänglighet
•Fast pris per timme
➜ Kalkylsäkerhet
•Schemalagd service med inspektionsprotokoll
➜ Ökad produktivitet
•Remote monitoring
➜ Ökad kunskap om din maskin
Priser 2015
ROC Care består av fyra värdefulla
delar: schemalagd service, inspektionsprotokoll, utökad garanti och Remote
Monitoring. Detta till ett mycket förmånligt pris. ROC Care är specialanpassat
för anläggnings- och bergborrningsarbete och omfattar regelbunden
inspektion och service samt utökad
garanti för alla större komponenter på
riggen. Därigenom läggs grunden för en
säker och problemfri drift i minst 5000
motortimmar. ROC Care sätter fokus på
att förhindra kostsamma driftstörningar
och eliminera risken för oförutsedda
reparationer. ROC Care ger en trygghet
som lönar sig i längden.
FlexiROC T15
45 Kr/Mt
FlexiROC T20
62 Kr/Mt
FlexiROC T30R / ROC D3
73 Kr/Mt
FlexiROC T35R
77 Kr/Mt
FlexiROC T40R
77 Kr/Mt
FlexiROC D65
115 Kr/Mt
SmartROC T35/40
83 Kr/Mt
SmartROC D65
115 Kr/Mt
ROC Buggy
63 Kr/Mt
Priserna avser ROC Care-avtal, periodisk service
specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt.
Debitering sker mot verkligt producerad Mt =
motortimme. Samtliga priser inkluderar 20 mil med
servicebil. Restidskostnad för servicetekniker tillkommer. Samtliga priser exklusive moms.
SERVICEAVTAL 9
SCHEMALAGD SEVICE
UTÖKAD GARANTI
Schemalagd inspektion och service utgör
grunden i ROC Care. Schemalagd innebär
schemalagd i ordets rätta bemärkelse.
Servicebilen är punktligt på plats på överenskommen tid efter cirka 250 timmars drift. Riggen
servas enligt varje komponenttillverkares
anvisningar och ROC Care täcker in kostnaderna
för alla delar som ska bytas enligt de föreskrivna
serviceinstruktionerna, inklusive oljefilter,
luftfilter, bränslefilter och kompressorolja. Atlas
Copcos servicetekniker utför jobbet professionellt och snabbt.
ROC Care omfattar även en generös garanti som
bidrar till att hålla nere maskinkostnaderna.
Garantin omfattar 5000 motortimmar och gäller
för alla viktiga riggkomponenter: dieselmotor,
kompressor, hydrauliska pumpar, drivväxlar och
drivmotorer. Därutöver omfattas de viktigaste
mekaniska delarna som vagnsram, bandramar,
bomstöd, bomkropp, bomhuvud och matarhållare.
INSPEKTIONSPROTOKOLL
Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som ”är på
gång”. Det är oftast enklare och billigare att
åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och
orsakar oplanerade maskinstillestånd med ibland
kostsamma följdskador.
REMOTE MONITORING
Remote Monitoring är ett satellitbaserat system
med Internetaccess som övervakar riggens
status och tillhandahåller ackumulerade data för
motorns drifttid, riggens borrtid, borrmeter och
tid till nästa servicetillfälle. Systemet fungerar
globalt och övervakar din rigg varhelst den
befinner sig. Detta innebär att man vet exakt när
riggen behöver servas nästa gång och tillsammans med dig kan vi planera in när servicen
lämpligast kan genomföras med hänsyn tagen
till den aktuella arbetssituationen.
10 SERVICEAVTAL
ROC CARE E
TRYGGA DRIFTEN
SCHEMALAGD SERVICE
ROC Care E är avtalet för dig med en
begagnad rigg eller en rigg vars ROC
Care-avtal har gått ut. Precis som ROC Care
består ROC Care E av fyra värdefulla delar:
schemalagd service, inspektionsprotokoll,
utökad garanti och Remote Monitoring.
Schemalagd inspektion och service utgör
grunden i ROC Care E, här delar Atlas Copco och
kunden på ansvaret för servicen. Atlas Copco
utför de större servicearbetena, vid 500, 1000,
1500 motortimmar och så vidare, och kunden gör
de mindre, vid 250, 750, 1250 motortimmar, och
så vidare. I avtalet ingår alla servicesatser även
när kunden själv utför servicen. Riggen servas
enligt varje komponenttillverkares anvisningar
och ROC Care E täcker in kostnaderna för alla
delar som ska bytas enligt de föreskrivna
serviceinstruktionerna inklusive oljefilter, luftfilter
och bränslefilter. Atlas Copcos servicetekniker
utför jobbet professionellt och snabbt.
INSPEKTIONSPROTOKOLL
•Utökad garanti
Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som ”är på
gång”. Det är oftast enklare och billigare att
åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och
orsakar oplanerade maskinstillestånd med ibland
kostsamma följdskador.
•Schemalagd service med inspektionsprotokoll
EXTRA RABATT
Varför välja ROC CARE E?
•Fasta priser per drifttimme
➜ Kalkylsäkerhet
➜ Trygghet för dig
➜ Ökad produktivitet
•Remote monitoring
➜ Ökad kunskap om din maskin
•Rätt service utförd av kvalificerade tekniker
➜ Hög tillgänglighet
Kunden får 20 % rabatt (utöver kundens ordinarie
rabatt) på viktiga komponenter som kompressor,
hydrauliska pumpar, drivväxlar och drivmotorer,
vagnsram, bandramar, bomstöd, bomkropp,
bomhuvud och matarhållare.
REMOTE MONITORING
Priser 2015
FlexiROC T30 R / ROC D3
53 Kr/Mt
ROC D7RRC
56 Kr/Mt
ROC D7C/D9C
60 Kr/Mt
FlexiROC T35R
56 Kr/Mt
FlexiROC T40R
56 Kr/Mt
SmartROC T35/40
60 kr/Mt
SmartROC D65
88 kr/Mt
Priserna avser ROC Care E-avtal, periodisk service
specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt.
Debitering sker mot verkligt producerad Mt =
motortimme. Samtliga priser inkluderar 20 mil med
servicebil. Restidskostnad för servicetekniker tillkommer.
Samtliga priser exklusive moms.
Remote Monitoring är ett satellitbaserat system
med Internetaccess som övervakar riggens
status och tillhandahåller ackumulerade data för
motorns drifttid, riggens borrtid, borrmeter och
tid till nästa servicetillfälle. Systemet fungerar
globalt och övervakar din rigg varhelst den
befinner sig. Detta innebär att man vet exakt när
riggen behöver servas nästa gång och
tillsammans med dig kan vi planera in när
servicen lämpligast kan genomföras med hänsyn
tagen till den aktuella arbetssituationen.
SERVICEAVTAL 11
12 SERVICEAVTAL
COP CARE
BORRMASKINSSERVICE FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET
Varför välja COP CARE?
•Fasta priser per drifttimme
➜ Kalkylsäkerhet
•Utökad garanti
➜ Trygghet för dig
•Lånemaskin vid service
➜ Ökad produktivitet
•Rätt service utförd av kvalificerade tekniker
➜ Hög tillgänglighet
Priser 2015
COP Care är serviceavtalet för dig som
vill ha en bergborrmaskin i ständigt
toppskick. Vi utför service på din
borrmaskin enligt Atlas Copcos
rekommendationer för förebyggande
underhåll. Medan vi servar får du låna
en borrmaskin så att du alltid kan hålla
driften igång. COP Care ger dig en ökad
produktivitet och en ständig tillgänglighet, dessutom vill vi gärna göra livet lite
enklare för dig: vi tar serviceansvaret
och du kan fokusera dig på att borra!
COP 1028
93 kr/slvt
COP 1140
108 kr/slvt
COP 1640
152 kr/slvt
COP 1838ME/HD
175 kr/slvt
COP 1838MUX
225 kr/slvt
COP 1840
186 kr/slvt
COP 2160/2560/2540
210 kr/slvt
COP 2238
196 kr/slvt
COP 3038
300 kr/slvt
COP 4038
312 Kr/slvt
Priserna avser COP Care-avtal, periodisk service specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt.
Debitering sker mot verkligt producerad Slvt =
slagverkstimme. Samtliga priser inkluderar 20 mil
med servicebil. Restidskostnad för servicetekniker
tillkommer. Samtliga priser exklusive moms.
SERVICEAVTAL 13
PRODUKTIVITET
ansvaret för din borrmaskin under avtalsperio-
Med COP Care får du ökad produktivitet. Ef-
den och du kan fokusera på att borra. Det enda
tersom vi arbetar med förebyggande service
du behöver göra är att utföra det dagliga under-
minimeras de oförutsedda driftstoppen. Efter
hållet. Vi kontaktar dig i god tid när det är dags
utförd service kommer en av våra tekniker ut
att se över din maskin och vi byter till en lånema-
för att montera borrmaskinen, samtidigt ser han
skin så att du kan fortsätta borra. När din borr-
över riggens inställningar och borrparametrar.
maskin är klar byter vi tillbaka. Skulle något trots
Detta kommer att ge dig optimal produktivitet
detta hända mellan servicetillfällena kommer vi
och bättre totalekonomi.
snabbt ut och monterar en ersättningsmaskin.
Allt detta till en fast kostnad per slagverkstimme.
TILLGÄNGLIGHET
COP Care är din garanti till ökad tillgänglighet.
REMOTE MONITORING
Med COP Care serviceavtal kan du förvänta dig
Remote Monitoring är ett satellitbaserat system
en borrmaskin som alltid fungerar. COP Care-
med Internetaccess som övervakar riggens
avtalet inkluderar allt arbete och alla reservdelar
status och tillhandahåller ackumulerade data för
som behövs till din borrmaskin. Du får även en
motorns drifttid, riggens borrtid, borrmeter och
utökad garanti på din maskin under hela avtals-
tid till nästa servicetillfälle. Systemet fungerar
perioden. För att säkerställa driften och minska
globalt och övervakar din rigg varhelst den befin-
det interna slitaget på din borrmaskin ingår även
ner sig. Detta innebär att man vet exakt när rig-
normal förbrukning av COP Grease och COP Oil.
gen behöver servas nästa gång och tillsammans
med dig kan vi planera in när servicen lämpligast
ENKELHET
kan genomföras med hänsyn tagen till den aktu-
Med COP Care blir livet lite enklare. Vi tar service-
ella arbetssituationen.
14 SERVICEAVTAL
FLEET CARE
HELHETSLÖSNING FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET
För dig som har ROC Care eller ROC
Care E samt COP Care på merparten av
riggarna i din maskinpark finns Fleet Care.
Genom att teckna ett gemensamt avtal
på din flotta får du ett mer förmånligt
pris på ditt existerande avtal och dessutom ökad reservdelsrabatt och lägre pris
på arbetstimmar. Det ger dig en lägre
totalkostnad. I Fleet Care ingår också
gemensamma uppföljningsmöten där vi
tillsammans går igenom och följer upp
kostnader och effektivitet för alla dina
riggar. Vi stävar tillsammans efter målet
att dina riggar ska producera så mycket
som möjligt till absolut lägsta totala
servicekostnad.
Varför välja FLEET CARE?
•Förmånliga priser på servicearbeten och
reservdelar
➜ Lägre totalkostnad
•Uppföljning per rigg
➜ Ökad kontroll
•Gemensam målsättning
➜ Bättre beslutsunderlag och trygghet
för dig
SERVICEAVTAL 15
PART CARE
AVTALET FÖR DIG SOM VILL HA DET LITE ENKLARE
Avtalet vänder sig till dig som vill serva
din maskin själv men vill fortsätta att använda Atlas Copco originaldelar för att
säkerställa din produktion och riggens
livslängd. Vi håller koll på när du ska
serva, vi kontaktar dig och skickar den
servicesats du behöver. Du betalar bara
för servicesatsen. På riggen monterar
vi en GPS-sändare utan kostnad, som
visar drifttimmar och position. Du får
självklart inloggning så du kan se din
maskin på ”nätet”.
Part Care gör livet lite enklare.
Varför välja PART CARE?
•Servicesatser skickas enligt serviceschema
➜ Enkelhet
•Atlas Copco originaldelar
➜ Trygghet
16 SERVICEAVTAL
ÖVRIG SERVICE
VI FINNS NÄRA DIG
VERKSTADSRENOVERINGAR
Vi har sex moderna servicecentra och en
auktoriserad serviceverkstad som står redo att
utföra större arbeten på din utrustning, till
exempel renoveringar och uppgraderingar. Våra
verkstäder är utrustade med alla de specialverktyg och maskiner som våra välutbildade tekniker
behöver för att serva din utrustning på bästa
möjliga sätt.
FÄLTREPARATIONER
Om olyckan skulle vara framme och du behöver
akut hjälp kan du alltid ringa oss för att få snabb
assistans på plats. Våra servicetekniker runt om i
landet har välutrustade servicebilar och klarar de
flesta ”akuta” reparationer i fält. I bilarna finns
mindre reservdelslager för att klara av det mesta
direkt, så att du slipper väntetider. Våra
servicetekniker som kan hjälpa dig i fält finns
stationerade på många platser. På de områden i
landet där vi inte har egen representation kan du
få lika professionell och snabb hjälp av våra
servicepartners. Det är noggrant utvalda företag
som vi tecknat långsiktiga avtal med. De
uppfyller givetvis våra högt ställda krav på
kompetens och utbildning. Var du än befinner dig
i landet ska du känna dig trygg, hjälpen är bara
ett telefonsamtal bort.
FASTA PRISER
Du har alltid möjlighet att begära ett kostnadsförslag vid ett reparationstillfälle. Då får du
SERVICEAVTAL 17
reparationen till ett fast pris som inkluderar både
reservdelar och arbete. Fasta priser ger dig full
kontroll på kostnaderna.
SUPERVISOR
Att hyra in en Supervisor från Atlas Copco är
ett bra alternativ för större företag med egen
underhållsavdelning. Vår specialist kan dina
maskiner in i minsta detalj och fungerar som
instruktör för din underhållspersonal. Supervisorn är också din länk in i hela Atlas Copcos
organisation med allt vad det innebär av snabba
kontaktvägar.
BESIKTNINGAR
Låt våra välutbildade tekniker utföra en besiktning
av din borrutrustning. Du får ett skrivet besiktningsprotokoll där samtliga funna brister med
åtgärdsförslag finns noterade. Kontakta din
närmsta Atlas Copco serviceverkstad så kommer
någon av våra specialister ut och ”tar pulsen” på
din utrustning.
SLANG- OCH VERKSTADSCONTAINER
Vi erbjuder fullt utrustade slangcontainers och
mobila verkstadscontainers för både uthyrning
och försäljning.
18 UTBILDNING
UTBILDNING
UTBILDNING 19
Henrik Henning
Produktchef Utbildningar
Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique Sweden
[email protected]
08-743 91 74
070-535 16 02
Vi på Atlas Copco strävar ständigt efter att kunna erbjuda våra kunder
bästa möjliga utbildning på våra maskiner, på olika typer av borrtekniker och även på de mjukvaror som används för att optimera borrningen.
En operatör eller servicetekniker med rätt kunskap och träning kan alltid
få fram ett bättre borresultat och därmed öka produktiviteten och
tillgängligheten på en utrustning.
Våra erfarna kursledare kommer gärna ut till er och håller utbildning för
både större och mindre grupper på er arbetsplats. Vi erbjuder också ett
antal kurser på Atlas Copcos välutrustade utbildningscenter i Örebro,
samt på våra servicecenter i Stockholm och Göteborg.
I vårt utbildningsprogram Master Driller använder vi borriggssimulatorer, för pallborrning ovanjord och för tunnel- och ortdrivning under
jord. Nytt för i år är en gruvtruckssimulator samt en Simulator för
bultningsriggar. Till dessa finns givetvis utbildningsprogrammet
Master Driller för optimal utbildning i truckkörning och bultning.
Simulatorerna har alla funktioner som finns på riggarna och för att
återskapa arbetsmiljön så verklighetstroget som möjligt är simulatorerna byggda som riktiga rigghytter. Simulatorerna svarar på operatörens
parameterinställningar och joystickrörelser på samma sätt som en riktig
borrigg. Det ger en fullt realistisk träning för operatörer och servicepersonal utan att man behöver ta ut en rigg ur produktion.
Läs mer om Master Driller och andra kurser som vi erbjuder under året
på de följande sidorna.
Välkommen att kontakta mig för mer information!
20 UTBILDNING
MASTER DRILLER
FÖR OVAN- OCH UNDERJORD
Atlas Copcos omfattande utbildningsprogram Master Driller är utformat för
maskinoperatörer och servicetekniker
med produktivitet och kostnadsbesparningar i fokus.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2006:4 och AFS 2010:1 krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner, som
bergborraggregat, ska ha genomgått
utbildning. Genom att låta operatörer
och servicetekniker genomgå Master
Driller-programmet får du dokumenterat
välutbildad personal som kan hantera
borrutrustningen på rätt sätt för absolut
bästa resultat. Master Driller leds av
erfarna Atlas Copco-instruktörer och är
uppdelat i tre nivåer: Brons, Silver och
Guld.
Om Master Driller
●● Kombinerar teori med praktisk träning
●● Innehåller tre disktinkta nivåer – brons, silver och guld
●● Webbaserad utbildning eller klassrums-
utbildning för inlärning av grunderna
●● Utbildning på respektive maskintyp
●● Utbildning som genomförs av Atlas Copco
produktspecialist
Produktfördelar
●● Utbildning med simulator som kan utföras
i en säker miljö
●● Kostnadseffektiv träning
●● Högre produktivitet
Under Master Driller-utbildningen används tekniskt
avancerade borrsimulatorer som är utformade
som fullt utrustade hytter. Det finns simulatorer för
tunnel- och ortdrivning, pallborrning, bergförstärkning och produktionsborrning. I en borrsimulator
kan operatören öva borrning under olika typer av
arbetsförhållanden som simuleras på ett verklighetstroget sätt. Ett helt riskfritt sätt att lära sig
bemästra besvärliga situationer. Master Drillers
kombination av teori och praktik hjälper operatörer
att utveckla sina borrkunskaper, vilket leder till ett
bättre och säkrare användande av borrutrustningen efter genomförd utbildning. Master Driller är en
riktigt produktivitetshöjande åtgärd som lönar sig!
Kursavgift (per deltagare)
Master Driller Brons, 6 – 8 h
2 000 kr
Master Driller Silver, 2– 5 dagar
4 300 kr/dag
Master Driller Guld, 2– 5 dagar
4 300 kr/dag
Detta är ungefärliga avgifter och tider då det
beror lite på kursdeltagarens förkunskaper samt
hur många som kör samtidigt.
För rätt pris och tid för din personal, kontakta
Henrik Henning.
I avgiften ingår förutom själva utbildningen även
kursmaterial, dokumentation, intyg samt kaffe
och lunch under utbildningsdagarna. Samtliga
priser är exklusive moms och gäller till och med
31 december 2015.
Planerade kursdatum 2015
Master Driller Silver (Boomer), Örebro: Vecka 22
Master Driller Silver (Simba), Örebro: Vecka 21
För fler datum samt datum för Master
Driller ovanjord vänligen kontakta Henrik
Henning.
●● Mindre kostnad för handhavandefel
●● Dokumentation av personalens kunskap
OSA senast tre veckor innan utsatt kursdatum.
Anmälan
[email protected]
UTBILDNING 21
BRONS
Brons är första steget i Master
Driller, undervisningen sker via
Atlas Copcos e-learningplattform
som deltagaren får tillgång till.
Kursen tar cirka sex till åtta timmar
att genomföra och innehåller fem
olika delar:
1. Borrning (ovan eller under jord)
2.Bergmekanik
3.Topphammarborrning
4.Bergborrverktyg
5. Service och underhåll
Mål
•Att förstå terminologi och olika
borrmetoder
•Att förstå geologi och hur olika
bergarters egenskaper påverkar
borrningen
•Att förstå topphammar-och/eller
sänkhammarborrningens
principer och förutsättningar
•Att förstå villka bergborrverktyg
som ska användas under olika
typer av förhållanden för att
optimera borrningen
•Att förstå vikten av rätt service
och underhåll
SILVER
GULD
På Master Drillers andra nivå, silver,
får deltagarna tillämpa de teoretiska
kunskaperna från bronsnivån. Fokus
ligger på ett säkert och effektivt
användande av borrutrustningen.
Kursen leds av en erfaren instruktör
från Atlas Copco och deltagaren får
testa sina kunskaper i en
borrsimulator.
Guld är sista steget i Master Driller
och är en kurs specialinriktad på
operatörens aktuella rigg, där fokus
ligger på att lära sig att köra med
riggen säkert och kostnadseffektivt
i praktiken. Kursens upplägg följer
Silver-nivån men anpassas efter
operatörens dagliga arbetssituation.
Kursen tar fem dagar att genomföra
och innehåller fem olika delar:
1.Säkerhet
2.Kontrollsystem (RCS och Canbus)
3.Körning med borrigg
4.Positionering
5.Borrning och navigering
Mål
•Att vara medveten om
maskinsäkerheten
•Att kunna utföra dagligt underhåll
på riggen
•Att kunna hantera kontrollpaneler
och spakar
•Att säkert kunna köra riggen på
arbetsplatsen
•Att kunna ställa upp riggen för
borrning
•Att kunna positionera och
navigera riggen för borrning
•Att kunna borra med riggen både
manuellt och efter borrplan
•Att förstå vikten av rätt service
och underhåll
Kursen tar fem dagar att genomföra
och innehåller fem olika delar:
1.Säkerhet
2.Kontrollsystem (RCS och Canbus)
3.Körning med borrigg
4.Positionering
5.Borrning och navigering
Mål
•Att vara medveten om
maskinsäkerheten
•Att kunna utföra dagligt underhåll
på riggen
•Att kunna hantera kontrollpaneler
och spakar
•Att säkert kunna köra riggen på
arbetsplatsen
•Att kunna ställa upp riggen för
borrning
•Att kunna positionera och
navigera riggen för borrning
•Att kunna borra med riggen både
manuellt och efter borrplan
•Att förstå vikten av rätt service
och underhåll
22 UTBILDNING
BORRKORT
Om Borrkort
●● Säker utbildning i simulator
●● Utbildning i säkerhet och arbetsmiljö
●● Enligt RfSU:s kursplan
Produktfördelar
●● Djupare kunskap i arbetsmiljö och säkerhet
●● Kostnadseffektiv träning
●● Dokumentation om personalens kunskap
Atlas Copco erbjuder utbildning för
Borrkort enligt RfSU:s kursplan. En
femdagarskurs för nya operatörer och
en tvådagarskurs för personal som
behöver förnya sitt Borrkort (de är
giltiga i 10 år). Borrkortsutbildningen
leds av skickliga Atlas Copco-instruktörer som använder sig av delar av det
omfattande utbildningsprogrammet
Master Driller. Under utbildningen
genomgår operatören både e-learning,
övningar i borrsimulator, samt en
teoretisk arbetsmiljödel. Utbildningen
genomförs regelbundet på våra
servicecenter i Stockholm och Göteborg
men kan även genomföras på plats i
dina lokaler.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2006:4 och AFS 2010:1 krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner, som
bergborraggregat, ska ha genomgått
utbildning. Genom att låta operatörer ta
Borrkort får du dokumenterat välutbildad personal som kan hantera borrutrustningen på ett säkert och effektivt sätt
för absolut bästa resultat.
Under Borrkortsutbildningen används en tekniskt
avancerad borrsimulator som är utformad som en
fullt utrustad hytt. I borrsimulatorn kan operatören
öva borrning under olika typer av arbetsförhållanden som simuleras på ett verklighetstroget sätt. Ett
helt riskfritt sätt att lära sig bemästra besvärliga
situationer.
Kursavgift (per deltagare)
Borrkort (RfSU Borr 1), 5 dagar
15 200 kr
Förnyelse av Borrkort, 2 dagar
6 800 kr
I avgiften ingår förutom själva utbildningen även
kursmaterial, dokumentation, intyg samt kaffe och lunch
under utbildningsdagarna. Samtliga priser är exklusive
moms och gäller till och med 31 december 2015.
Planerade kursdatum 2015
Borrkort Göteborg:
Vecka 17 (20-24/4) och Vecka 41 (5-9/10)
Borrkort Stockholm:
Vecka 21 (18-22/5) och Vecka 44 (26-30/10)
OSA senast tre veckor innan utsatt kursdatum.
Anmälan
[email protected]
UTBILDNING 23
OPERATÖRSUTBILDNING
MED CERTIFIERING
CERTIFIERING
Atlas Copco kan erbjuda certifiering av
operatörer som innebär att man under
utbildningen gör ett teoriprov samt
praktiskt prov för att säkerställa kunskaperna. Detta är ett bevis på att man
säkert och med rätt handhavande kan
köra och använda maskinerna.
En certifiering börjar med teori där säkerhet alltid tas upp som en viktig punkt
och sedan följer en ganska lika agenda
på alla maskiner med tex komponentplacering ,dagligt underhåll etc. Vid den
praktiska delen av utbildningen behöver
man tillgång till respektive maskin.
Ibland varvas teori och praktik beroende
på förhållandena på arbetsplatsen. Vid
den praktiska delen kan man inte vara
lika många oftast max 3 personer för att
det ska fungera bra.
Här bredvid visar vi ett exempel på
Boomer Operatörsutbildning med
Certifiering.
Om Operatörscertifiering
●● Kombinerar teori med praktisk träning
●● Utbildning på kundens egen rigg
●● Utbildning som genomförs av Atlas Copco
Produktspecialist
●● Teoretiskt och Praktiskt prov säkerställer
kunskaperna
Kundfördelar
●● Operatörscertifikat som ger dokumentation
på personalens kunskap
●● Högre produktivitet
●● Bättre underhåll av maskinerna
●● Mindre kostnad för handhavandefel
BOOMER OPERATÖRSUTBILDNING
Operatörsutbildning med Certifiering
Utbildningen utföres dagtid fördelat på 1 dag
Teori och resten praktik på Maskin!
Kurslängd
2-5 dagar beroende på deltagarnas förkunskaper
Deltagare: Max 3 st
Kursinnehåll
Säkerhet
Komponentplacering
Dagligt Underhåll
Körning och 24V system
Positionering
Navigering
Borrning
Menyer för Operatören i RCS systemet
Teoretiskt Prov
Praktiskt prov på rigg
Kursavgift
Per deltagare och dag
4 300 kr
Min debitering 12 900 kr/dag
OBS! Exklusive omkostnader för utbildare (resor ev
hotell, traktamente etc.)
Option: Upp till 10 st kan vara med på första dagens
teori. Antal beroende på utbildningslokalens storlek.
Pris: 2000 SEK/extra deltagare
Vid frågor om
Operatörscertifieringarna
[email protected]
24 UTBILDNING
TUNNEL MANAGER
Om Tunnel Manager
●● Utbildning för att skapa, importera och
exportera borrplaner samt tunnel- och
laserlinjer i PC program
●● Skapa rapporter
●● Hantera salvloggar och filer
Produktfördelar
●● Effektivare positionering och borrning
Under Borrkortsutbildningen används en tekniskt
avancerad borrsimulator som är utformad som
en fullt utrustad hytt. I borrsimulatorn kan
operatören öva borrning under olika typer av
arbetsförhållanden som simuleras på ett
verklighetstroget sätt. Ett helt riskfritt sätt att lära
sig bemästra besvärliga situationer.
●● Förenklad uppföljning och utfall av borrningen
Kursinnehåll
Skapa, importera och exportera borrplaner samt tunnel- och laserlinjer i TM
Rapporteringsfunktioner i TM
Hantera salvloggar och filer i TM
Sambandet mellan tunnellinje, laserlinje och borrplan i Atlas Copcos RCS-system
Kursavgift (per deltagare)
Tunnel Manager (TM) är ett PC-program
för hantering av borrplaner som finns
till Atlas Copco Boomer ort- och tunneldrivningsaggregat. Systemet hjälper dig
att skapa, importera och exportera borrplaner samt tunnel- och laserlinjer. För
dig som vill lära dig mer om TM erbjuder
vi en kurs där vi går igenom grunderna
och det praktiska användandet av programmet. Utbildningen hålls under två
dagar på Atlas Copcos utbildningscenter
i Örebro och Stockholm. Utbildningen
riktar sig till borrare, utsättare, produktionsledare och annan personal som
arbetar med borrdata och som vill öka
sin kunskap om TM.
Tunnel Manager, 2 dagar
8 500 kr
I avgiften ingår förutom själva utbildningen även
kursmaterial, dokumentation, intyg samt kaffe och
lunch under utbildningsdagarna. Samtliga priser är
exklusive moms och gäller till och med 31 december
2015.
Planerade kursdatum 2015
Datum och plats på förfrågan
För förfrågningar:
[email protected]
UTBILDNING 25
UNDERGROUND
MANAGER
KURS I PC-PROGRAM
Underground Manager (UM) är ett
PC-program som är en vidareutveckling
av Tunnel Manager (TM). Det innebär att
du kan göra samma som i TM som att till
exempel skapa och hantera borrplaner
men i UM finns det några fler funktioner.
Kursinnehåll
Skapa, importera och exportera borrplaner ●● Förenklat användargränssnitt med 3D-vyer
av tunnel/ort
●● Innehåller nu även ladd och tändplaner
●● Supportar alla Atlas Copco underjordsmaskiner
●● Förbättrad log och rapportfunktion
●● Option Multi-user som innebär att fler ska
kunna jobba i samma projekt mot en central
databas
Produktfördelar
●● Alla Atlas Copco underjordsmaskiner
●● 3D-vyer
●● Ladd- och tändplaner
●● Multi-user
●● Förbättrad interpelation
samt tunnel- och laserlinjer i UM
Rapporteringsfunktioner i UM
Hantera salvloggar och filer i UM
Sambandet mellan tunnellinje, laserlinje och Om Underground Manager
borrplan i Atlas Copcos RCS-system
Kursavgift (per deltagare)
Underground Manager, 2 dagar
8 500 kr
Planerade kursdatum 2015
Underground Manager
Örebro alternativt Stockholm
Planerade kurstillfällen:
Vecka 17 (21-22/4) och Vecka 43 (20-21/10)
För fler datum vänligen kontakta Henrik Henning.
OSA senast tre veckor innan utsatt kursdatum.
Anmälan
[email protected]
26 UTBILDNING
KURS I RCS-SYSTEM
De allra flesta bergborriggar som säljs
idag är utrustade med Rig Control
System (RCS) för optimering av
borrprocessen. Systemet känner av
bergförhållandena och justerar
matningskraften efter berget, allt för att
få en jämn och följsam borrning och
mindre slitage på rigg och borrsträng. Vi
erbjuder en RCS-kurs som riktar sig till
servicetekniker och underhållspersonal.
Kursen täcker in både ovan- och
underjordsriggar då systemet är i stort
sett detsamma på alla riggar. Utbildningen hålls under två dagar på Atlas
Copcos välutrustade utbildningscenter i
Örebro alternativt Stockholm.
Om RCS-system
●● RCS-systemets uppbyggnad och funktion
Kursinnehåll
Grundläggande teori bakom Atlas Copcos RCS-system
RCS-systemets uppbyggnad och funktion
Felsökning med hjälp av felsökningsverktygen
Kursavgift (per deltagare)
Kurs i RCS-System, 2 dagar
Planerade kursdatum 2015
Plats: Örebro alternativt Stockholm
Planerade kurstillfällen:
Vecka 21 (19-20/5) och
Vecka 41 (6-7/10)
För fler datum vänligen kontakta
Henrik Henning
OSA senast tre veckor innan utsatt kursdatum.
●● Utbildning i felsökning
Anmälan
●● Komponenter i RCS systemet
[email protected]
Produktfördelar
●● Förståelse av RCS-systemet
●● Snabbare felsökning
8 500 kr
UTBILDNING 27
FÖRETAGSANPASSADE
KURSER
Ibland är specialutformade kurser som
passar just ditt unika företags behov
den rätta lösningen för att snabbt få
produktionen på topp. Om du till
exempel har anställt ny personal som
ska hantera maskiner, uppgraderat en
maskin med ny teknik eller gjort
ombyggnader av maskiner kan vi
skräddarsy en kurs till dig och dina
medarbetare. Vi kan erbjuda kurser
både till operatörer och servicetekniker
eller till underhållspersonal.
Om kurserna
●● Skräddarsydda
●● Rätt utbildning
●● Kundanpassade
Produktfördelar
●● Rätt utbildad personal
●● Högre produktivitet
●● Lägre kostnader
Mer information
Kontakta Henrik Henning för mer information
och pris på din utbildning.
[email protected]
28 UTBILDNING
NY SIMULATOR
FÖR BULTNING
BOLTEC SIMULATOR
Atlas Copco kan nu erbjuda en
simulator för att träna bultning.
Den är uppbyggd som våra andra
simulatorer dvs med alla våra egna
original reglage och displayer och
är för Boltec MC, Boltec EC och
Boltec LC. Den är just nu den mest
avancerade med många scenarier då
det finns många options på en Boltec.
Den kan monteras in som ett kit på en
befintlig Boomer/Simba simulator.
Näthantering
En bra egenskap är att man kan träna
att sätta nät då även scenarier finns för
detta.
Man väljer bara att köra maskinen
med en näthanteringsarm och sedan
får man lära sig ta näten från marken
och bulta fast dem i taket på rätt sätt.
Uppbyggnad
Från grunden får man lära sig säkerhet och start
up procedurer, dagligt underhåll osv.
Sedan byggs träningen på med fler och fler
scenarier som tar operatören hela vägen fram till
att kunna köra maskinen säkert och produktivt
med all den teknik som maskinen innehåller.
En nyhet är att scenarierna är kortare och fler och
man kan därigenom skräddarsy en utbildning
genom att välja enbart de scenarier man behöver
träna på.
Om Boltec simulator
Kundfördelar
●● Träning i en säker miljö
●● Högre produktivitet
●● Träning på alla bult typer
●● Bättre underhåll av maskinerna
●● Inget produktionsbortfall
●● Mindre kostnad för handhavandefel
●● Ingen bränsle eller elkonsumtion
●● Lägre kostnad för utbildning
●● 24/7 träning är möjligt
●● Effektivare utbildning på kortare tid
UTBILDNING 29
TILLGÄNGLIGA
SIMULATORER
Våra simulatorer är byggda efter ritningar från
de verkliga maskinerna. Alla program, kontroller
och komponenter är samma som på originalriggen,
vilket ger känslan av att använda riktig Atlas Copcoutrustning.
30 UTBILDNING
UNDERJORD
BOLTEC
MT 42
Bultning
Gruvtruck
!
ET
H
NY
BOOMER E2 C
SIMBA E7 C
Ortdrivning
Produktionsborrning /
Specialborrning
RCS4
RCS 5 (utvecklas under 2015)
BOOMER E2 C LIGHT
Ortdrivning
SIMBA E7 C LIGHT
Produktionsborrning/
Specialborrning
RCS4
RCS 5 (utvecklas under 2015)
BOOMER S1 D
Tunneldrivning
mindre orter
SCOOPTRAM RCS
Gruvlastare
T!
HE
Y
N
UTBILDNING 31
OVANJORD
SMARTROC D65
SMARTROC T CLASSROOM
Produktionsborrning Dagbrott
Produktionsborrning Dagbrott
PIT VIPER RCS
PIT VIPER CLASSROOM
Produktionsborrning
stora hål
Produktionsborrning stora hål
PIT VIPER MINI
FLEXIROC
Produktionsborrning stora hål
Entreprenad och produktionsborrning
RESERVDELAR OCH
SERVICEARBETEN
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 33
Thomas Gärtner
Produktchef Reservdelar
Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique Sweden
[email protected]
08-747 66 73
070-598 92 54
En kedja är aldrig starkare än sin
svagaste länk. När du investerar i
utrustning från Atlas Copco kan du
vara säker på att du får en produkt
som håller högsta kvalitet. Men för att
bevara värdet och få ut maximalt av
utrustningen under hela dess livslängd
krävs också att du tar hand om och
servar den på bästa sätt. Med Atlas
Copco originaldelar, reservdelssatser
och komponenter kan du känna dig
trygg. Du kan lita på att det är produkter som tagits fram med samma
hårda krav som utrustningen. De är
specialanpassade för din maskin
och bidrar till att den presterar på topp.
Det gäller också när du ska välja smörjmedel. Vi har tillverkat din
utrustning, vet exakt vad som är rätt för den och kan erbjuda ett brett
sortiment av smörjmedel och oljor som ger bästa skydd och minsta
slitage.
VARFÖR SKA DU ANVÄNDA
ATLAS COPCO ORIGINAL
RESERVDELAR OCH SMÖRJMEDEL?
●● Hög
tillgänglighet
●● Hög
produktivitet
●● Långsiktigt
●● Bättre
lägre totalkostnad
andrahandsvärde
34 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
FLEXIROC T15 R
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service*
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
ROC T15 Deutz motor
5 900 kr
7 900 kr
13 500 kr
10 500 kr
17 500 kr
FlexiROC T15 R Cummins 3,3 motor steg 3
5 900 kr
7 900 kr
13 500 kr
10 500 kr
17 500 kr
* Detta ingår i servicen: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraul-olja.
BORRMASKINSSERVICE
Service*
Fast pris
8 000 kr
COP 1028 - 400 timmarsservice
COP 1028 - 400 timmar service + nosbussning
11 000 kr
COP 1028 - 400 timmar service + medbringare
19 900 kr
COP 1028 - 400 timmarservice + medbringare + nosbussning
23 000 kr
2 150 kr
Reparation av ackumulator
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.
BORRAGGREGAT
Service
Fast pris
6 900 kr
Byte matarkedja
9 750 kr
Byte borrmaskinsslangar
11 250 kr
Byte av glidskenor (Glidstycken ingår ej i priset)
SERVICESATSER
Servicesatser
Motor, Deutz (detaljnummer)
Listpris
Motor, Cummins 3,3 steg 3
(detaljnummer)
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
1250 0654 62
1250 0654 63
1250 0654 65
1250 0654 74
1250 0654 76
1 050 kr
1 706 kr
5 565 kr
3 365 kr
5 402 kr
1250 0655 89
1250 0655 90
1250 0655 91
1250 0655 92
1250 0655 93
1 516 kr
2 171kr
9 709 kr
3 328 kr
10 865 kr
Motor Cummins T4F Qsf 2,8 steg 4
(detaljnummer)
-
6060 0016 97
6060 0016 98
6060 0016 97
6060 0016 98
Listpris
-
3 425
10 427
3 425
10 427
Listpris
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 35
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätning
Detaljnummer
Listpris
Borrtätning H19-3/4" HEX
3222 9951 02
260 kr
Borrtätning H22/R23-7/8" HEX
3222 9951 03
260 kr
Borrtätning R25/SR28-1" HEX
3222 9940 30
260 kr
Borrtätning R32/SR32
3222 9951 63
260 kr
Borrstödshalvor hydrauliskt borrstöd
Detaljnummer
Listpris
Back höger SR32
3222 9951 58
3 500 kr
Back vänster SR32
3222 9951 59
3 500 kr
Back höger R25
3222 9951 45
3 500 kr
Back vänster R25
3222 9951 53
3 500 kr
Borrstödshalvor manuellt borrstöd
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva H19-3/4" HEX
3222 9951 00
3 500 kr
Borrstödshalva H22/R23-7/8" HEX
3222 9951 01
3 500 kr
Borrstödshalva R25/SR28-1" HEX
3222 9940 23
3 500 kr
Borrstödshalva SR32/R32
3222 9961 10
3 500 kr
DCT / dammsugare
DCT-slang 3" 10 m
Detaljnummer
Listpris
3222 9944 59
4 000 kr
Slangklämma till DCT-slang
0347 6116 00
26 kr
Kjol / gummikåpa
3217 1703 00
488 kr
Slangklämma till kjol / gummikåpa
0347 6118 00
40 kr
Övrigt
Detaljnummer
Listpris
Batteri radiolåda
3222 9947 87
1 850 kr
Midjebälte radiolåda
3222 3181 33
1 650 kr
Matarkedja
3222 9951 87
3 950 kr
Kedjelås
3222 9957 96
63 kr
O-ring sats ORFS nipplar
3222 3351 38
825 kr
36 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
FLEXIROC T20 R
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service*
FlexiROC T20 R och ROC T20
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
6 250 kr
10 400 kr
16 900 kr
10 400 kr
2000 tim
17 500 kr
* Detta ingår i servicen: Filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraul-olja.
BORRMASKINSSERVICE
Service*
Fast pris
9 900 kr
COP 1140 - 400 timmarservice
COP 1140 - 400 timmarservice + nosbussning
21 500 kr
COP 1140 - 400 timmarservice + medbingare
14 500 kr
COP 1140 - 400 timmarservice + nosbussning + medbringare
26 900 kr
2 250 kr
Reparation av ackumulator
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.
BORRAGGREGAT
Service
Fast Pris
12 250 kr
Byte matarkedja
SERVICESATSER
Servicesatser
Motor, Cummins (detaljnummer)
Listpris
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
1250 0655 09
1250 0655 10
1250 0655 11
1250 0655 12
1250 0655 13
1 657 kr
4 087 kr
9 487 kr
3 516 kr
8 634 kr
* Detta ingår i servicesatserna: se sid 46
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 37
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätning
Borrtätning
Borrstödshalvor
Detaljnummer
5727 0004 37
Listpris
346 kr
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva SR28
5727 0008 24
2 500 kr
Borrstödshalva R32
5727 0000 55
2 500 kr
Borrstödshalva SR32
5727 0008 29
2 500 kr
Borrstödshalva TC35
5727 0007 34
2 500 kr
DCT / dammsugare
Detaljnummer
Listpris
DCT slang 4" m (går åt 14 meter)
5727 0008 08
585 kr
Kjol / gummikåpa
3217 1703 00
488 kr
Gummisäck DCT
5727 0008 10
758 kr
Slamklämma till gummisäck
0347 6124 00
67 kr
Övrigt
Detaljnummer
Listpris
Batteri radiolåda
5727 0004 86
1 800 kr
Bärsele radiolåda
5727 0007 10
495 kr
Kedjelås
5727 0000 45
150 kr
O-ring sats ORFS nipplar
3222 3351 38
825 kr
38 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
FLEXIROC T30 R
OCH ROC D3
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service*
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
ROC D3 Deutz motor
7 200 kr
8 900 kr
14 500 kr
13 400 kr
24 500 kr
FlexiROC T30 R och ROC D3 Cummins 3,3 motor steg 3
7 200 kr
8 900 kr
14 500 kr
13 400 kr
24 500 kr
FlexiROC T30 R Cummins 2,8 motor steg 4
7 500 kr
8 900 kr
15 000 kr
14 000 kr
25 500 kr
* Detta ingår i servicen: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraul-olja.
BORRMASKINSSERVICE
Service*
Fast pris
COP 1838 LE - 400 timmarservice
15 000 kr
COP 1838LE - 400 timmarservice + medbringare
29 400 kr
COP 1640 - 400 timmarservice
14 500 kr
COP 1640 - 400 timmarservice + medbringare
32 000 kr
Reparation av ackumulator
2 700 kr
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar, samt rep. slang ackumulator ingår ej.
ÖVRIG SERVICE
Service
Fast pris
Byte av glidskenor, BMH 2000 (Glidstycken ingår ej i priset)
19 000 kr
Byte av glidskenor, BMH 6000 (Glidstycken ingår ej i priset)
21 500 kr
Byte av borrmaskinsslangar
Byte DCT-motor
Byte av dragvajer, BMH 2000
Byte av dragvajer, BMH 6000
Byte av två larvband
9 500 kr
11 000 kr
4 000 kr
4 250 kr
51 000 kr
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 39
SERVICESATSER
Servicesatser
Motor, Deutz (detaljnummer)
Listpris
Motor, Cummins (detaljnummer)
Listpris
Cummins motor Steg 4 (detaljnummer)
Listpris
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
1250 0652 62
1250 0653 03
1250 0652 63
1250 0652 64
1250 0652 65
1 076 kr
3 078 kr
4 426 kr
6 868 kr
18 309 kr
1250 0652 96
1250 0652 97
1250 0652 98
1250 0652 99
1250 0653 00
1 594 kr
3 186 kr.
5 738 kr
5 573 kr
19 250 kr
1250 0656 54
1250 0656 56
1250 0656 57
1250 0656 58
1250 0656 59
1 762 kr
3 714 kr
8 175 kr
8 552 kr
21 687 kr
* Detta ingår i servicesatserna: se sid 46
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätning ”lilla” borrstödet
Detaljnummer
Listpris
Borrtätning R28/R32
3216 6393 00
385 kr
Borrtätning T38/TC35
3216 6401 00
385 kr
Borrtätning R28/R32 rund modell
3216 9339 09
385 kr
Borrtätning T38 rund modell
3216 9339 10
385 kr
Borrtätning ”stora” borrstödet
Detaljnummer
Listpris
Borrtätning R28/R32
3216 9339 12
425 kr
Borrtätning T38/TC35
3216 9339 13
425 kr
Borrtätning T45
3216 9339 14
425 kr
Borrstödshalvor ”lilla” borrstödet
Detaljnummer
Listpris
3214 7581 00
5 000 kr
Borrstödshalva TC35
3222 3347 96
5 000 kr
Borrstödshalva T38
3222 3039 73
5 000 kr
Borrstödshalva R28/R32
Borrstödshalvor ”stora” borrstödet
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva R28/R32
3222 3097 47
6 000 kr
Borrstödshalva T38
3222 3097 46
6 000 kr
Borrstödshalva T45
3222 3097 45
6 000 kr
RAS-arm/gripper
Detaljnummer
Bussningshalva R32
3128 2407 00
3 247 kr
Bussningshalva T38
3128 2407 01
3 232 kr
Bussningshalva T45
3128 2407 02
3 145 kr
DCT / dammsugare
Detaljnummer
Listpris
Listpris
DCT-slang 4" x 4,8 m D3-03
3217 0534 00
Slangklämma 4"
0347 6119 00
40 kr
Skarvrör 4"
3217 5317 00
1 100 kr
DCT-slang 5" x 5,0 m D3-01
3214 6226 00
3 300 kr
Slangklämma 5"
0347 6200 15
115 kr
Skarvrör 5"
3214 8955 00
1 400 kr
Kjol
3217 0528 00
950 kr
Gummisäck DCT
3214 6238 02
650 kr
Plastsäckar 25-pack
3217 0578 91
375 kr
Rem DCT
3217 0552 00
320 kr
Övrigt
2 850 kr
Detaljnummer
Listpris
Larvband
3222 3278 79
25 000 kr
Batteri radiolåda
3222 3181 35
2 200 kr
Midjebälte radiolåda
3222 3181 33
1 650 kr
Bärbygel ”krok” radiolåda
3222 3181 34
3 950 kr
Borrmaskins slangsats, mataren-03
6060 0021 43
5 800 kr
Borrmaskins slangsats, mataren-01
6060 0021 44
5 000 kr
40 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
FLEXIROC T35 R OCH
ROC D7 RRC
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service*
250 tim
500 tim
1 000 tim
1 500 tim
CAT 3126B motor
9 800 kr
10 900 kr
14 500 kr
16 500 kr
25 300 kr
CAT 6.6 motor
9 800 kr
10 900 kr
14 500 kr
16 500 kr
25 300 kr
CAT C7 motor
9 800 kr
10 900 kr
14 500 kr
16 500 kr
25 300 kr
10 800 kr
11 900 kr
14 500 kr
17 300 kr
26 000 kr
CAT C7,1 motor steg 4
2 000 tim
* Detta ingår i servicen: Filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraul-olja.
BORRMASKINSSERVICE
Service*
Fast pris
COP 1838 HE - 400 timmarservice
15 000 kr
COP 1838 HE - 400 timmarservice + medbringare
29 400 kr
COP 1840 - 400 timmarservice
15 000 kr
COP 1840 - 400 timmarservice + medbringare
32 000 kr
2 700 kr
Reparation av ackumulator
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.
ÖVRIG SERVICE
Service
Fast pris
4 750 kr
Byte dragvajer
Byte DCT-motor
11 000 kr
Byte borrmaskinsslangar
10 900 kr
Byte glidskenor (Glidstycken ingår ej i priset)
21 500 kr
Byte två FL4-larvband
57 000 kr
Byte två FL6-larvband
64 000 kr
SERVICESATSER
Servicesatser
CAT 3126B motor (detaljnummer)
Listpris
CAT 6.6 motor (detaljnummer)
Listpris
CAT C7 motor (detaljnummer)
Listpris
CAT C7,1 motor steg 4 (detaljnummer)
Listpris
250 tim
500 tim
1 000 tim
1 500 tim
2 000 tim
1250 0653 13
1250 0653 14
1250 0653 15
1250 0653 16
1250 0653 17
2 196 kr
4 111 kr
5 525 kr
10 696 kr
16 766 kr
1250 0654 17
1250 0654 18
1250 0654 19
1250 0654 20
1250 0654 21
2 323 kr
4 238 kr
4 391 kr
8 705 kr
15 554 kr
1250 0652 82
1250 0653 23
1250 0652 83
1250 0652 84
1250 0652 85
1 707 kr
3 621 kr
5 454 kr
8 292 kr
16 695 kr
1250 0655 59
1250 0655 60
1250 0655 61
1250 0655 62
1250 0655 63
3 776 kr
5 151 kr
5 844 kr
11 334 kr
17 572 kr
* Detta ingår i servicesatserna: se sid 46
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 41
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätningar
Detaljnummer
Listpris
Borrtätning R28/R32
3216 9339 12
425 kr
Borrtätning T38
3216 9339 13
425 kr
Borrtätning T45
3216 9339 14
425 kr
Borrtätning T51
3216 9339 15
425 kr
Borrstödshalvor borrstöd
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva R28/R32
3222 3097 47
6 000 kr
Borrstödshalva T38
3222 3097 46
6 000 kr
Borrstödshalva T45
3222 3097 45
6 000 kr
3222 3097 44
6 000 kr
Detaljnummer
Listpris
Bussningshalva R32
3128 2407 00
3 247 kr
Bussningshalva T38
3128 2407 01
3 232 kr
Bussningshalva T45
3128 2407 02
3 145 kr
Bussningshalva S51
3128 2407 03
3 145 kr
Borrstödshalva SS1
RAS/RHS-arm/grippers
DCT / dammsugare
Detaljnummer
Listpris
DCT-slang 5" x 2 m
3222 3126 15
1 750 kr
DCT-slang 5" x 2,5 m
3214 6225 00
2 100 kr
DCT-slang 5" x 3,3 m
3222 3145 47
2 500 kr
DCT-slang 5" x 4 m
3222 3071 12
2 800 kr
DCT-slang 5" x 5 m
3214 6226 00
3 300 kr
DCT-slang 5" x 5,5 m
3222 3175 16
3 700 kr
DCT-slang 5" x 6 m
3217 3964 00
3 950 kr
DCT-slang 5" x 7,5 m
3214 6215 00
4 900 kr
Slangklämma 5 " DCT slang
0347 6200 17
115 kr
Skarvrör 5"
3214 8955 00
1 400 kr
Kjol
3217 0528 00
950 kr
Gummiplatta DCT ”Mexikanhatt”
3214 6235 01
900 kr
Slangklämma till kjol
0347 6100 42
50 kr
Gummisäck dammsugaren
3214 6238 02
675 kr
Plastsäck 25-pack
3217 0578 91
375 kr
Rem DCT
3217 0552 00
320 kr
Gummisäck lilla föravskiljaren DPS 05
3222 3120 30
650 kr
Rem lilla föravskiljaren DPS 05
3222 3120 31
407 kr
Övrigt
Detaljnummer
Listpris
Batteri radiolåda
3222 3181 35
2 200 kr
Midjebälte radiolåda
3222 3181 33
1 650 kr
Borrmaskin slangsats
3222 3307 48
5 960 kr
Larvband FL4 HD
3222 3278 80
32 948 kr
Larvband FL6 HD
3222 3306 47
32 948 kr
42 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
ROC D7C
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service*
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
CAT 3126B motor
10 800 kr
12 900 kr
16 500 kr
17 000 kr
26 800 kr
CAT 6.6 motor
10 800 kr
12 900 kr
16 500 kr
17 000 kr
26 800 kr
CAT C7 motor
10 800 kr
12 900 kr
16 500 kr
17 000 kr
26 800 kr
* Detta ingår i servicen: Filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial (ej hydraulolja).
BORRMASKINSSERVICE
Service*
Fast pris
COP 1838 HE - 400 timmarservice
15 000 kr
COP 1838 HE - 400 timmarservice + medbringare
29 500 kr
COP 1840 - 400 timmarservice
15 000 kr
COP 1840 - 400 timmarservice + medbringare
32 000 kr
Reparation av ackumulator
2 700 kr
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Inga slitdelar.
BORRAGGREGAT
Service
Byte dragvajer
Fast pris
4 750 kr
Byte DCT-motor
11 000 kr
Byte borrmaskinsslangar
10 900 kr
Byte glidskenor (Glidstycken ingår ej i priset)
21 500 kr
Byte två FL4 larvband
57 000 kr
Byte två FL6 larvband
64 000 kr
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 43
SERVICESATSER
Servicesatser*
CAT 3126B motor (detaljnummer)
Listpris
CAT 6.6 motor (detaljnummer)
Listpris
CAT C7 motor Bosal hytt (detaljnummer)
Listpris
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
1250 0653 05
1250 0653 06
1250 0653 07
1250 0653 08
1250 0653 09
3 194 kr
5 109 kr
6 838 kr
9 780 kr
18 080 kr
1250 0654 25
1250 0654 26
1250 0654 27
1250 0654 28
1250 0654 29
3 535 kr
5 449 kr
8 766 kr
10 121 kr
17 546 kr
1250 0654 32
1250 0654 33
1250 0654 34
1250 0654 35
1250 0654 36
2 877 kr
4 792 kr
6 997 kr
9 453 kr
18 239 kr
* Detta ingår i servicesatserna: se sid 46
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätningar borrstödet
Detaljnummer
Listpris
Borrtätning R28/R32
3216 9339 12
425 kr
Borrtätning T38
3216 9339 13
425 kr
Borrtätning T45
3216 9339 14
425 kr
Borrtätning T51
3216 9339 15
425 kr
Borrstödshalvor borrstöd
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva R28/R32
3222 3097 47
6 000 kr
Borrstödshalva T38
3222 3097 46
6 000 kr
Borrstödshalva T45
3222 3097 45
6 000 kr
Borrstödshalva T51
3222 3097 44
6 000 kr
Detaljnummer
Listpris
RAS/RHS Grippers
Bussningshalva R32
3128 2407 00
3 247 kr
Bussningshalva T38
3128 2407 01
3 232 kr
Bussningshalva T45
3128 2407 02
3 145 kr
Bussningshalva T51
3128 2407 03
3 145 kr
DCT / dammsugare
Detaljnummer
Listpris
DCT-slang 5" x 2 m
3222 3126 15
1 750 kr
DCT-slang 5" x 2,5 m
3214 6225 00
2 100 kr
DCT-slang 5" x 3,3 m
3222 3145 47
2 500 kr
DCT-slang 5" x 4 m
3222 3071 12
2 800 kr
DCT-slang 5" x 5 m
3214 6226 00
3 300 kr
DCT-slang 5" x 5,5 m
3222 3175 16
3 700 kr
DCT-slang 5" x 6 m
3217 3964 00
3 950 kr
DCT-slang 5" x 7,5 m
3214 6215 00
4 900 kr
Slangklämma 5" DCT-slang
0347 6200 17
115 kr
Skarvrör 5"
3214 8955 00
1 400 kr
Kjol
3217 0528 00
950 kr
Gummiplatta DCT ”Mexikanhatt”
3214 6235 01
900 kr
Slangklämma till kjol
0347 6100 42
50 kr
Gummisäck dammsugaren
3214 6238 02
975 kr
Plastsäck 25-pack
3217 0578 91
375 kr
Rem dammsugare
3217 0552 00
320 kr
Gummisäck lilla föravskiljaren DPS 05
3222 3120 30
650 kr
Rem lilla föravskiljaren DPS 05
Övrigt
3222 3120 31
Detaljnummer
407 kr
Listpris
Borrmaskin slangsats
3222 3307 48
5 960 kr
Larvband FL4 HD
3222 3278 80
29 000 kr
Larvband FL6 HD
3222 3306 47
33 968 kr
44 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
SMARTROC T35/T40
FASTA PRISER PÅ SERVICE
Service *
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
SmartROC T35/T40
11 900 kr
13 900 kr
15 900 kr
17 000 kr
2000 tim
27 000 kr
* Detta ingår i servicen: Filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraul-olja.
BORRMASKINSSERVICE
Service *
Fast pris
COP 1840/2540 - 400 timmarsservice
15 000 kr
COP 1840/2540 - 400 timmarsservice + medbringare
32 000 kr
2 700 kr
Reparation av ackumulator
* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar och membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.
SERVICESATSER
Servicesatser *
CAT C7.1 motor (detaljnummer)
Listpris
250 tim
500 tim
1000 tim
1500 tim
2000 tim
1250 0655 82
1250 0655 83
1250 0655 84
1250 0655 85
1250 0655 81
5 129 kr
7 044 kr
7 444 kr
9 960 kr
20 559 kr
* Detta ingår i servicesatserna, se sid 46
Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för
servicetekniker. Samtliga är priser exklusive moms.
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 45
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Borrtätningar borrstödet
Detaljnummer
Listpris
3216 9339 13
425 kr
Borrtätning T45
3216 9339 14
425 kr
Borrtätning T51
3216 9339 15
425 kr
Borrtätning T38
Borrstödshalvor borrstöd
Detaljnummer
Listpris
3222 3097 46
6 000 kr
Borrstödshalva T45
3222 3097 45
6 000 kr
Borrstödshalva T51
3222 3097 44
6 000 kr
Detaljnummer
Listpris
Borrstödshalva T38
RAS/RHS Grippers
Bussningshalva T38
3128 2407 01
Bussningshalva T45
3128 2407 02
3 145 kr
Bussningshalva T51
3128 2407 03
3 145 Kr
Detaljnummer
Listpris
DCT / dammsugare
3 232 kr
DCT-slang 5" X 2 M
3222 3126 15
1 750 kr
DCT-slang 5" X 2,5 M
3214 6225 00
2 100 kr
DCT-slang 5" X 3,3 M
3222 3145 47
2 500 kr
DCT-slang 5" X 4 M
3222 3071 12
2 800 kr
DCT-slang 5" X 5 M
3214 6226 00
3 300 kr
DCT-slang 5" X 5,5 M
3222 3175 16
3 700 kr
DCT-slang 5" X 6 M
3217 3964 00
3 950 kr
DCT-slang 5" X 7,5 M
3214 6215 00
4 900 kr
Slangklämma 5 " DCT-slang
0347 6200 55
127 kr
Skarvrör 5"
3214 8955 00
1 400 kr
Kjol
3217 0528 00
950 kr
Gummiplatta DCT "Mexikanhatt”
3214 6235 01
900 kr
Slangklämma till kjol
0347 6100 42
50 kr
Gummisäck dammsugare
3214 6238 02
675 kr
Plastssäck 25-pack
3217 0578 91
375 kr
Rem föravskiljaren
3217 0552 00
320 kr
Gummisäck lilla föravskiljaren DPS 05
3222 3120 30
650 kr
Rem lilla föravskiljaren DPS 05
3222 3120 31
407 kr
46 SERVICEAVTAL
SERVICESATSER
Regelbunden service av ditt bergborraggregat
behövs för att hålla det i toppskick. Våra servicesatser är framtagna för att underlätta vid varje
serviceintervall. En servicesats inkluderar
samtliga filter för serviceintervallerna. Det finns
servicesatser framtagna för alla riggmodeller.
Andningsfilter
Hydraulsystem:
Andningsfilter
Motor:
Luftfilter
Kompressor:
Luftfilter
Motor:
Remsats
Hytt:
Luftfilter och intagsfilter
Kompressor:
Oljefilter
Motor:
Luftfilter och säkerhetsfilter
Hydraulsystem:
Oljefilter
Kompressor:
Luftfilter och säkerhetsfilter
Kompressor:
Separatorfilter
Dammsugare:
Dammsugarfilter
Varje 2000
motortimmar
Bränslesystem:
Varje 1500
motortimmar
Luftfilter
Varje 1000
motortimmar
Hytt:
Varje 500
motortimmar
Oljefilter
Bränslefilter
Varje 250
motortimmar
Motor:
Vid frågor kontakta:
Thomas Gärtner
Produktchef Reservdelar
08-747 6673
[email protected]
SERVICEAVTAL 47
48 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
OLJOR OCH
FETTER
MOTOROLJA 15W/40
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Engine Oil 100
5580 0206 24
5l
Dunk
Engine Oil 100
5501 5227 00
20 l
Dunk
Engine Oil 100
5501 5277 00
209 l
Fat
Listpris
220 kr
725 kr
7 200 kr
HYDRAULOLJA ISO VG 32
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Hydraulic 200
9106 2303 27
20 l
Dunk
Hydraulic 200
9106 2303 28
209 l
Fat
Listpris
711 kr
7 053 kr
HYDRAULOLJA ISO VG 46
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Hydraulic 100
Produkt
9106 2303 21
20 l
Dunk
Hydraulic 100
9106 2303 20
209 l
Fat
Volym
Förpackning
Listpris
685 kr
6 000 kr
HYDRAULOLJA BIOLOGISK NATURELLE HF-E 46
Produkt
Detaljnummer
Listpris
Hydraulic 120
9106 2303 23
20 l
Dunk
1 800 kr
Hydraulic 120
9106 2303 22
209 l
Fat
17 000 kr
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 49
KOMPRESSOROLJA
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Paroil M
1615 5948 00
20 l
Dunk
Listpris
1 087 kr
Paroil M
1615 5949 00
209 l
Fat
9 500 kr
Detaljnummer
Volym
Förpackning
ÅKVÄXELOLJA ISO VG 220
Produkt
Listpris
Traction Gear Oil 100
3222 3352 15
5l
Dunk
290 kr
Traction Gear Oil 100
3222 3352 17
20 l
Dunk
1 054 kr
Detaljnummer
Volym
Förpackning
5580 0211 84
5l
Dunk
ÅKVÄXELOLJA SYNTETISK ISO VG 220
Produkt
Gearbox Oil 190
Listpris
725 kr
COP OIL
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Listpris
Borrmaskinsolja
3115 3125 02
4l
Dunk
325 kr
Borrmaskinsolja
3115 3125 01
20 l
Dunk
1 475 kr
Borrmaskinsolja
3115 3127 00
209 l
Fat
14 750 kr
Borrmaskinsolja
3115 3126 01
24 x 20 l
Pall
34 000 kr
50 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
LUFTVERKTYGSOLJA ISO VG 100
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Listpris
831 kr
Rock Drill Oil 100
9106 2303 37
20 l
Dunk
Rock Drill Oil 100
9106 2303 38
209 l
Fat
7 800 kr
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Listpris
Högtemperatursfett
3115 3422 00
400 gr
Patron
Högtemperatursfett
3115 3423 00
18 kg
Hink
3 900 kr
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Listpris
Grease 100
5580 0206 43
400 gr
Patron
Grease 100
5580 0206 44
18 kg
Hink
Grease 100
5580 0206 45
180 kg
Fat
15 500 kr
Listpris
COP GREASE
Produkt
125 kr
SMÖRJFETT NLGI 2
65 kr
2 072 kr
TRANSMISSIONSOLJA 80W/90
Produkt
Detaljnummer
Volym
Förpackning
Gearbox Oil 100
5580 0206 32
20 l
Hink
Gearbox Oil 100
5580 0206 33
209 l
Fat
Säkerhetsdatablad hittar du på
www.atlascopco.com/msds
926 kr
8 200 kr
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 51
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
CENTRALSMÖRJNINGSSATS
Produkt
Detaljnummer
Kampanjpris
ROC med Lincon system
3222 3284 90
4 600 kr
SmartROC T35/T40
3222 3411 40
4 800 kr
Typ
Detaljnummer
Listpris
SPRAYBURKAR
Färg
Atlas Copco-gul
9721 3006 50
88 kr
Atlas Copco-svart
9721 3006 51
82 kr
Grå
Atlas Copco-grå
9721 3006 52
88 kr
Gul
Primer
9721 3006 53
88 kr
Förpackning
Detaljnummer
Gul
Svart
ELKONTAKTSFETT
Volym
Listpris
Spruta
9106 1797 11
290 kr
Burk
9106 1796 99
1 600 kr
Längd
Bredd
Detaljnummer
350 mm
18 mm
3222 3334 75
500 mm
25 mm
3176 3681 00
16 kr
1200 mm
25 mm
3115 0212 00
33 kr
35 ml
800 gram
BAGAGEBAND
Listpris
13 kr
52 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
SKYDDSSPIRAL, ELKABEL
Dimension (diameter)
Detaljnummer
6,5 mm (metervara)
5112 1579 00
12 mm (metervara)
5112 1578 00
SKYDDSSPIRAL, SLANG / ELKABEL SVART
Dimension (diameter)
Längd
Detaljnummer
19 mm
1 600 mm
3128 3074 83
48 mm
800 mm
3128 0225 00
48 mm
1 100 mm
3128 0225 01
80 mm
800 mm
3128 0468 00
80 mm
1 200 mm
3128 0224 00
100 mm
1 150 mm
3128 0228 00
100 mm
1 650 mm
3128 0228 01
100 mm
1 650 mm
3128 2526 25
SLANGMÄRKNINGSSATS
Produkt
Antal
Detaljnummer
9106 1016 90
1 komplett box innehåller:
Med märkningar A-Z
150 per/st
Med märkningar 1-9
300 per/st
BUNTBAND, SVARTA
Längd
Bredd
Detaljnummer
92 mm
2,4 mm
1088 1301 01
170 mm
4,8 mm
3176 5475 04
170 mm
8,6 mm
5104 0887 00
368 mm
4,8 mm
4350 1657 00
375 mm
7,6 mm
3176 5475 08
LUFTSLANG
Dimension (diameter)
Detaljnummer
1/4" (metervara)
9030 0100 00
3/8" (metervara)
9030 0200 00
5/8" (metervara)
9030 0300 00
1/2" (metervara)
9030 0400 00
3/4" (metervara)
9030 0500 00
1" (metervara)
9030 0600 00
1 1/4" (metervara)
9030 0700 00
1 1/2" (metervara)
9030 0800 00
2" (metervara)
9030 0900 00
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 53
SLANGKLÄMMA MED SNÄCKSKRUV
(För slang med ytterdiameter)
D, min
D1, max
Luftslang
Detaljnummer
9,5 mm
12 mm
1/4"
0347 6102 00
10 mm
16 mm
1/4"
0347 6103 00
13 mm
19 mm
3/8"
0347 6104 00
16 mm
22 mm
1/2"
0347 6105 00
19 mm
25 mm
5/8"
0347 6106 00
22 mm
32 mm
3/4"
0347 6107 00
26 mm
38 mm
3/4"
0347 6108 00
25 mm
40 mm
7/8-1"
0347 6109 00
32 mm
44 mm
0347 6111 00
40 mm
50 mm
0347 6112 00
51 mm
65 mm
0347 6113 00
60 mm
75 mm
0347 6114 00
70 mm
89 mm
0347 6100 04
77 mm
89 mm
0347 6116 00
87 mm
100 mm
0347 6117 00
105 mm
120 mm
0347 6115 00
110 mm
130 mm
0347 6119 00
127 mm
140 mm
0347 6118 00
140 mm
159 mm
0347 6120 00
158 mm
179 mm
0347 6121 00
180 mm
206 mm
0347 6122 00
205 mm
232 mm
0347 6123 00
RCS SERVICEVÄSKA
Produkt
Detaljnummer
RCS 3
9106 1867 01
RCS 4
9106 2241 80
54 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
ROCKHOSE™ 2+
HYDRAULSLANGAR
Innertub:
Syntetiskt oljebeständigt gummi
Ytterhölje:
Nötnings-, väder- och värmebeständigt gummi
Armering:
Två flätade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:1:4
Temperaturområde:
-40° C – +100° C
Utförande:Vävvecklad
Användning/egenskaper: Slang för applikationer med medel till höga tryck och
mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för
EN 853 2SN. DNV-, MED- och MSHA-godkänd
för dimensionerna 3/16’’-1’’.
4200-31
Unified-threaded
swivel 74° cone
FERRULE EN1SN, 2SH
Crim
SKIVE
Innerdiameter
(tum)
Innerdiameter
(mm)
Ytterdiameter
(mm)
Detaljnummer
slang
Max
arbetstryck
(Mpa) *
Min.
böj. radie
(mm)
Detaljnummer
hylsa
Detaljnummer
slangstolpe
1/4
6.5
15.7
0075 5005 75
40.0
100
0570 0250 22
0570 0250 41
3/8
9.5
19.7
0075 5005 76
33.0
130
0570 0250 23
0570 0250 42
1/2
13
23
0075 5005 77
27.5
180
0570 0250 24
0570 0250 43
3/4
19
30.1
0075 5005 78
21.5
240
0570 0250 31
0570 0250 44
1
25
38.9
0075 5005 79
16.5
300
0570 0250 33
0570 0250 45
* 1 MPa = 10 bar = 145 psi
421
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 55
ROCKHOSE™ 4+
HYDRAULSLANGAR
Innertub:
Syntetiskt oljebeständigt gummi
Ytterhölje:
Nötnings-, väder- och värmebeständigt gummi
Armering:
Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:1:4
Temperaturområde:
-40° C – +100° C
Utförande:Vävvecklad
Användning/egenskaper: Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination
med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven
för EN 856 4SP. DNV-, MED- och MSHA-godkänd.
4200-31
Unified-threaded
swivel 74° cone
FERRULE EN1SN, 2SH
Crim
SKIVE
Innerdiameter
(tum)
Innerdiameter
(mm)
Ytterdiameter
(mm)
Detaljnummer
slang
Max
arbetstryck
(Mpa) *
Min.
böj. radie
(mm)
Detaljnummer
hylsa
Detaljnummer
slangstolpe
3/8
9.5
21.1
0075 5005 87
44.5
130
0570 0250 36
0570 0250 42
1/2
13
24.7
0075 5005 88
41.5
180
0570 0250 37
0570 0250 43
3/4
19
32
0075 5005 89
35.0
280
0570 0250 11
0570 0250 44
1
25
39.3
0075 5005 90
31.0
355
0570 0250 38
0570 0250 45
* 1 MPa = 10 bar = 145 psi
421
56 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
NIPPLAR JIC
PLUGG
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 8289 00
1/4
3715 0600 00
3/8
3176 5563 00
1/2
3715 0599 00
3/4
3715 0598 00
1
3715 0821 00
1 1/4
3176 6698 00
1 1/2
3176 6699 00
2
3176 6700 00
50
D
51
HUV
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 8029 00
1/4
3176 5429 00
3/8
3176 5313 00
1/2
3715 0597 00
3/4
3715 0820 00
1
3715 0819 00
1 1/4
3176 6701 00
1 1/2
3176 6702 00
2
3176 6703 00
D
1
SKARVNIPPEL
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
0570 5000 06
1/4
3176 3556 00
3/8
3176 1472 00
1/2
3176 2279 00
3/4
3715 0581 00
1
3176 6495 00
1 1/4
3176 6633 00
1 1/2
3176 6634 00
2
3176 6635 00
D
D
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 57
SKARVNIPPEL T
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
0570 5110 02
1/4
3176 3555 00
3/8
3176 2644 00
1/2
3176 1524 00
3/4
3176 6574 00
1
3176 6575 00
1 1/4
3176 6679 00
1 1/2
3176 6680 00
2
3176 6681 00
SKOTTGENOMGÅNG
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 8028 00
1/4
3176 6496 00
3/8
3176 6497 00
1/2
3176 6498 00
3/4
3176 6499 00
1
3176 6500 00
1 1/4
3176 6636 00
1 1/2
3176 6637 00
2
3176 6638 00
33
D
D
D
44
D
D
REDUCERNIPPEL
Nippel
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4
3/16
3176 8026 00
3/8
3/16
3176 8251 00
3/8
1/4
3176 6501 00
1/2
3/16
3177 3064 00
1/2
1/4
3176 6502 00
1/2
3/8
3176 7336 00
3/4
3/16
3176 6503 00
3/4
1/4
3176 6503 00
3/4
3/8
3176 6504 00
3/4
1/2
3176 6505 00
1
1/4
3176 6506 00
1
3/8
3176 6507 00
1
1/2
3176 6508 00
1
3/4
3176 6509 00
1 1/4
1/2
3176 6639 00
1 1/4
3/4
3176 6640 00
1 1/4
1
3176 6641 00
1 1/2
3/4
3176 7337 00
1 1/2
1
3176 7338 00
1 1/2
1 1/4
3176 7339 00
3A
D
D1
58 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
NIPPLAR JIC
ÖVERFALLSMUTTER
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 6613 00
1/4
3176 6614 00
3/8
3176 6615 00
1/2
3176 6616 00
3/4
3176 2930 00
1
3176 6618 00
1 1/4
3176 6787 00
1 1/2
3176 6788 00
2
3176 6789 00
48
D1
D
SVIVELNIPPEL
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/8
3177 3132 00
3/16
1/4
0570 5040 05
1/4
1/4
3176 8489 00
1/4
3/8
0570 5040 03
3/8
1/4
0570 5040 07
3/8
3/8
3176 8270 00
3/8
1/2
0570 5040 06
1/2
1/2
3176 8490 00
1/2
3/4
0570 5040 11
3/4
1/2
0570 5040 12
3/4
3/4
3176 7757 00
3/4
1
0570 5040 09
1
3/4
0570 5040 10
1
1
3177 3107 00
1 1/4
1
0570 5040 08
1 1/4
1 1/4
0570 5040 02
1 1/2
1 1/2
3177 3025 00
19
D1
G - thread
D
O-ring and back-up ring
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 59
GRUNDNIPPEL
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/8
3176 2904 00
3/16
1/4
3176 6619 00
3/16
3/8
3176 6620 00
3/16
1/2
0570 5010 11
1/4
1/8
3176 6510 00
1/4
1/4
3176 6348 00
1/4
3/8
3176 6349 00
1/4
1/2
3715 6344 00
3/8
1/4
3176 6511 00
3/8
3/8
3176 6512 00
3/8
1/2
3176 6513 00
3/8
3/4
0570 5010 13
1/2
3/8
3176 6514 00
1/2
1/2
3176 6515 00
1/2
3/4
3176 2131 00
3/4
3/8
3176 7304 00
3/4
1/2
3176 6516 00
3/4
3/4
3176 6517 00
3/4
1
3176 6518 00
1
3/4
3176 6519 00
1
1
3176 6520 00
1
1 1/4
3176 6521 00
1 1/4
1
3176 6642 00
1 1/4
1 1/4
3176 6643 00
1 1/4
1 1/2
3176 6644 00
1 1/2
1 1/4
3176 6645 00
1 1/2
1 1/2
3176 6646 00
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/4
0570 5120 03
1/4
1/4
3176 6579 00
3/8
3/8
3176 6580 00
1/2
1/2
3176 6581 00
3/4
1/2
0570 5120 04
3/4
3/4
3176 6582 00
GRUNDNIPPEL T
1
1
3176 6583 00
1 1/4
1 1/4
3176 6685 00
1 1/2
1 1/2
3176 6686 00
7
D1
G - thread
D
O-ring and back-up ring
36
D
D
Washer,
O-ring and
back-up ring
D1
G - thread
60 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
NIPPLAR JIC
NIPPEL T
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
0570 5110 03
1/4
3176 5428 00
3/8
3176 6576 00
1/2
3176 6036 00
3/4
3176 6577 00
1
3176 6578 00
1 1/4
3176 6682 00
1 1/2
3176 6683 00
2
3176 6684 00
34 D
D
D1
GRUNDNIPPEL L
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/8
0570 5120 01
3/16
1/4
0570 5120 05
1/4
1/4
3176 6593 00
3/8
3/8
3176 6594 00
1/2
1/2
3176 6595 00
3/4
3/4
3176 6596 00
1
1
3176 6597 00
1 1/4
1 1/4
3176 6693 00
1 1/2
1 1/2
3176 6694 00
NIPPEL L
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3177 3095 00
1/4
3176 5427 00
3/8
3176 5535 00
1/2
3176 6590 00
3/4
3176 6591 00
1
3176 6592 00
1 1/4
3176 6690 00
1 1/2
3176 6691 00
2
3176 6692 00
D1 G - thread
37
D
D
Washer,
O-ring and
back-up ring
35
D1
D
D
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 61
GRUNDNIPPEL 90 GRADER
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/8
3176 6671 00
3/16
1/4
3176 6612 00
1/4
1/8
3177 3045 00
1/4
1/4
3176 6351 00
1/4
3/8
3176 6352 00
3/8
1/4
3176 6563 00
3/8
3/8
3176 6344 00
3/8
1/2
3176 6564 00
3/8
3/4
0570 5090 40
1/2
1/2
3176 6565 00
1/2
3/4
3177 3046 00
3/4
1/2
3176 6566 00
3/4
3/4
3176 6567 00
1
3/4
3176 6568 00
1
1
3176 6569 00
1 1/4
1
3176 6672 00
1 1/4
1 1/4
3176 6673 00
1 1/2
1 1/4
3176 6674 00
1 1/2
1 1/2
3176 6675 00
Washer,
O-ring and
back-up ring
23
NIPPEL 90 GRADER
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 7872 00
1/4
3715 0584 00
3/8
3176 3060 00
1/2
3715 0585 00
3/4
3715 0589 00
1
3176 6039 00
1 1/4
3176 6668 00
1 1/2
3176 6669 00
2
3176 6670 00
D
26
D1
G - thread
D
D1
62 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
NIPPLAR JIC
GRUNDNIPPEL 45 GRADER
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
3/16
1/8
3177 3195 00
3/16
1/4
0570 5090 18
1/4
1/4
3176 6552 00
3/8
3/8
3176 6553 00
1/2
1/2
3176 6554 00
3/4
3/4
3176 6555 00
1
1
3176 6556 00
1 1/4
1 1/4
3176 6663 00
1 1/2
1 1/2
3176 6664 00
27
D
Washer,
O-ring and
back-up ring
D1
G - thread
NIPPEL 45 GRADER
Slangstorlek
Detaljnummer
3/16
3176 1944 00
1/4
3176 6547 00
3/8
3176 6548 00
1/2
3176 6549 00
3/4
3176 6550 00
1
3176 6551 00
1 1/4
3176 6660 00
1 1/2
3176 6661 00
2
3176 6662 00
SERVICEPLUGG
Detaljnummer
Benämning
Avsedd för
slang
3222 3396 42
Miljö/Serviceplugg 4-23 mm
1/4” – 1”
24
D
D1
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 63
NIPPEL ORFS
ORFS O-RINGAR
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0663 2114 92
3/8”
0663 9050 00
1/2”
0663 9055 00
5/8”
3177 3089 01
3/4”
4090 0325 00
1”
4090 0313 00
1 1/4”
0663 2114 93
1 1/2”
0663 2100 07
ORFS HUV
Nippelstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7000 08
3/8”
0570 7000 09
1/2”
0570 7000 19
5/8”
0570 7000 33
3/4”
0570 7000 10
1”
0570 7000 11
1 1/4”
0570 7000 12
ORFS PLUGG
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7000 13
3/8”
0570 7000 14
1/2”
0570 7000 15
5/8”
0570 7065 06
3/4”
0570 7000 16
1”
0570 7000 17
1 1/4”
0570 7000 18
ORFS SKARV
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
5501 1799 00
3/8”
0570 7001 01
1/2”
0570 7001 02
5/8”
0570 7001 03
3/4”
0570 7001 04
1”
0570 7001 05
1 1/4”
5501 1804 00
64 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
ORFS GRUNDNIPPEL
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
1/4”
1/8”
0570 7025 36
1/4”
1/4”
0570 7000 01
1/4”
3/8”
0570 7025 40
1/4”
1/2”
0570 7025 39
3/8”
1/4”
0570 7000 21
3/8”
3/8”
0570 7000 02
3/8”
1/2”
0570 7025 35
1/2”
1/4”
0570 7025 01
1/2”
3/8”
0570 7000 22
1/2”
1/2”
0570 7000 03
1/2”
3/4”
0570 7025 38
5/8”
1/2”
0570 7000 20
5/8”
3/4”
0570 7025 03
3/4”
1/2”
0570 7025 04
3/4”
3/4”
0570 7000 04
3/4”
1”
0570 7000 24
3/4”
1 1/4”
0570 7025 43
1”
3/4”
0570 7000 23
1”
1”
0570 7000 05
1”
1 1/4”
0570 7025 15
1”
1 1/4”
0570 7025 05
1 1/4”
1 1/4”
0570 7000 31
1 1/4”
1 1/2”
0570 7025 06
1 1/2”
1 1/2”
0570 7000 32
ORFS REDUCERINGSNIPPEL
Nippel
Slangstorlek
Detaljnummer
3/8”
1/4”
0570 7057 10
1/2”
1/4”
0570 7057 13
1/2”
3/8”
0570 7057 01
5/8”
1/4”
0570 7057 17
5/8”
3/8”
0570 7057 02
5/8”
1/2”
0570 7057 03
3/4”
1/4”
0570 7057 11
3/4”
3/8”
0570 7057 04
3/4”
1/2”
0570 7057 12
3/4”
5/8”
0570 7057 05
1”
1/2”
0570 7057 15
1”
5/8”
0570 7057 06
1”
3/4”
0570 7057 07
1 1/4”
3/4”
0570 7057 08
1 1/4”
1”
0570 7057 09
1 1/2”
1”
0570 7057 16
1 1/2”
1 1/4”
0570 7057 14
RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN 65
NIPPEL ORFS
ORFS MUTTER REDUCERINGNIPPEL
Nippelstorlek
Detaljnummer
3/8”
0570 7065 20
1/2”
0570 7065 01
5/8”
0570 7065 02
3/4”
0570 7065 03
1”
0570 7065 04
1 1/4”
0570 7065 05
1 1/2”
0570 7065 30
ORFS GRUNDNIPPEL 90 GRADER
Slangstorlek
Gänga
Detaljnummer
1/4”
1/8”
0570 7041 38
1/4”
1/4”
0570 7041 36
1/4”
3/8”
0570 7041 39
3/8”
1/4”
0570 7041 01
3/8”
3/8”
0570 7041 02
3/8”
1/2”
0570 7041 37
1/2”
1/4”
0570 7041 03
1/2”
3/8”
0570 7041 04
1/2”
1/2”
0570 7041 05
1/2”
3/4”
0570 7041 40
5/8”
3/8”
0570 7041 33
5/8”
1/2”
0570 7041 06
5/8”
3/4”
0570 7041 07
3/4”
1/2”
0570 7041 42
3/4”
3/4”
0570 7041 08
1”
3/4”
0570 7041 07
1”
1”
0570 7041 09
1 1/4”
1”
0570 7041 43
1 1/4”
1 1/4
0570 7041 44
ORFS NIPPEL 90 GRADER
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7009 25
3/8”
0570 7009 01
1/2”
0570 7009 02
5/8”
0570 7009 03
3/4”
0570 7009 04
1”
0570 7009 05
1 1/4”
0570 7009 06
1 1/2”
0570 7009 30
66 RESERVDELAR OCH SERVICEARBETEN
NIPPEL ORFS
ORFS NIPPEL 45 GRADER
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7009 07
3/8”
0570 7009 24
1/2”
0570 7009 08
5/8”
0570 7009 09
3/4”
0570 7009 10
1”
0570 7009 32
1 1/4”
0570 7009 12
1 1/2”
0570 7009 31
ORFS NIPPEL T
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7009 26
3/8”
0570 7009 13
1/2”
0570 7009 14
5/8”
0570 7009 15
3/4”
0570 7009 27
1”
0570 7009 16
1 1/4”
0570 7009 17
ORFS NIPPEL L
Slangstorlek
Detaljnummer
1/4”
0570 7009 28
3/8”
0570 7009 18
1/2”
0570 7009 19
5/8”
0570 7009 20
3/4”
0570 7009 21
1”
0570 7009 22
1 1/4”
0570 7009 23
1 1/2”
0570 7009 29
HÄR
FINNS
VI
Atlas Copco Mining and
Rock Excavation Technique Sweden
Ordermottagning hela landet:
Telefon: 020-78 44 55
Email: [email protected]
Kiruna
Svappavaara
Jägaregatan 61
981 37 Kiruna
Telefon: 0980-122 40
Gällivare
Atlas Copco Service Center Malmberget
c/o Entreprenad Etablering LKAB
983 41 Koskullskulle
Telefon: 0970-162 20
Skellefteå
Lagergatan 3B
931 36 Skellefteå
Telefon: 0910-142 55
Stockholm
Garpenberg
Örebro
Linköping
Sjöbodavägen 9
145 53 Norsborg
Telefon: 08-747 66 70
Zinkgruvan
c/o Zinkgruvan
696 81 Zinkgruvan
Telefon: 0583-822 74
Göteborg
Ingela Gathenhielms g. 6
421 30 Västra Frölunda
Telefon: 031-58 05 10
Samtliga angivna priser är exklusive
moms och gäller till och med 31 december 2015.
Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller
oss rätten till prisändringar utan föregående
meddelande.
SERVICEAVTAL 67
VI STÅR FÖR HÅLLBAR
PRODUKTIVITET
Vi tar ansvar gentemot våra kunder, miljön och
människorna omkring oss. Vi utvecklar prestanda
som ger varaktiga resultat.
Det är vad vi kallar hållbar produktivitet.
Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden
105 23 Stockholm, www.atlascopco.se