Hämta presentation i pdf-format

Committed to sustainable productivity
Automation som möjlighet att öka produktionen i Sverige
2015-09-03
Conny Fridlund
Atlas Copco Secoroc Division
Customer-focused structure
Board of Directors
President and CEO
Group Management and corporate functions
Compressor
Technique
Industrial
Technique
Mining and Rock
Excavation Technique
Construction
Technique
Compressor Technique
Service
Industrial Technique Service
Mining and Rock Excavation
Service
Construction Technique
Service
Underground Rock
Excavation
Specialty Rental
Surface and Exploration
Drilling
Road Construction
Equipment
Drilling Solutions
Construction Tools
Industrial Air
Oil-free Air
Vacuum Solutions
Gas and Process
Quality Air
Airtec
MVI Tools and Assembly
Systems
General Industry Tools
and Assembly Systems
Chicago Pneumatic Tools
Rock Drilling Tools
Rocktec
Common service providers
2
Portable Energy
Produktportfölj – Borrstål
Tophammar
Sänkborr
Raiseboring
Rullborr
Handhållen utrustning
PDC
?
Rubrikerna
3
Olika Borrmetoder
1
1.) Tophammar
4
2
2.) COPROD
3
4
3.) Sänkborr 4.) Rullborr
5
5.) Raise boring
The Secoroc business concept:
§  A complete drill string within all areas (one stop shop)
§  Drill meter contracts
§  A global service organization
§  Grinding and maintenance
§  ~ 4 000 employees §  15 Manufacturing
units
§  Headquarter
–  Fagersta
§  65 Customer
Centers
5
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Sweden
Finland
USA
Canada
China
India
South Africa
Australia
Borrstål & borrkronor
§  Specialstål (Bearbetning & processkunnande)
§  Hårdmetallstift
6
(Processkunnande & metallurgi)
Strategi / omvärldsutveckling
7
§  Mogna produkter
à Innovation!
§  Nya aktörer
à Ökad konkurrens!
§  Produktfokus
à Lösningar istf bara produkter
§  Produktkostnad
à Totalkostnadsfokus
Produktionsstrategi
Tillverkning där det är lönsammast!
Vad ger lönsamhet?
Nyttja befintlig infrastruktur!
- verkstadsytor, utv.avd, ledning, maskiner mm
120%
100%
80%
Rölig Kostnad
60%
Fast kostnad
Total
40%
20%
0%
1
Atlas Copco Group Presentation 2010
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ant
Strategiska aspekter - produktionslokalisering
§  Allmänt
–  Närhet till marknad
–  Närhet till R&D
–  Kompetens?
–  Närhet till strategiska
leverantörer
–  Inflation?
§  ”I–länder ”
–  Kompetens
–  Service / support?
–  Stabilitet?
–  ”Tillräckligt bra teknologi”
–  Risk för ”parallell” verksamhet?
–  Komplexitet
–  Konkurrenter följer inte ens lagen?
–  Produktivitetsutveckling
–  Accepteras den på marknaden?
–  Teknologisk utveckling
–  Automatisering
10
§  ”Låglöneländer”
–  Lönenivåer / arbetsinnehåll
§  alt måste den säljas till red. Pris?
Förstudie - produktionslösning
§  Utgångspunkt låglöneland
Konventionell bearbetning (CNC) – stor andel manuell hantering - långa genomloppstider
§  Utgångspunkt Höglöneland/Sverige
Hög automation – stora investeringskostnader – korta genomloppstider – höga kvalitetskrav
§  Konceptstudier-Värderingsmatris upprättas => kalkyler, produktions-, produktkostnad
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
11
Finns infrastruktur/synergieffekter
Projekt omfattning/Tid
Andel lön av självkostnaden
Volym
Kvalite’t
Kompetens-processkunnande
Inflationsdelta
Genomloppstider
Flexibilitet – omställningsförmåga-kundorderstyrd tillverkning
Närhet till R&D och leverantörer
Underhålls & servicelösningar
Projektrisker
ex. på installation av avancerad automation
§  Gamla konceptet
–  Konventionell tillverkning & montering
–  Genomloppstid = 12 dagar
–  Låglöneland
Op1
Op 2
Op 3
Op 4
Op 5
Op 6
Op 7
Op 8
§  Nytt koncept
–  Enl. vår Strategi:
§  Högvolymartiklar skall automatiseras
§  Samarbetspartners ” best praktice”
–  State of the art - automationslösning
§  Beprövad grundteknologi
–  Tillverkning i automatiserad line
–  Genomloppstid = 1 dag
12
Op 1.
Op 2.
ex automatiserad produktion
§  Befintlig produktion
- 
Manuell hantering ca 140 op
- 
Lönekostnad ca 34 kr/tim
- 
Stora kvalitetsproblem
- 
Arbetsmiljöproblem
- 
Operationstid ca15 min/st
§  Automationslösning
13
- 
Helautomatisk produktionslina ca 15 op
- 
Lönekostnad 420 kr/tim
- 
Miminerad risk för kvalitetsproblem
- 
Självkostnadsreduktion med 50%
- 
Operationstid 2st på 20 sek = 10sek/st
Lärda läxor
Område:
Beskrivning:
Vad har vi lärt oss:
Beprövad
grundteknik
§  Komplicerade lösningar känsliga
§  Automatisera “lagom” mycket
för störningar
§  Beprövad grundteknik
§  Oprövade lösningar ökar risknivån §  Identifiera och bugga ut svåraste op.
Projektledning
§  Komplexa automationsprojekt
krävande
§  Samarbetsförmåga inåt / utåt
§  Dedikerade resurser / tydliga gränssnitt
§  Projektkontor – sitta tillsammans
§  Ledningens engagemang
Operatörskunskap
§  Kompetens internt / externt ?
§  Rekryteringsbas svag
§  Utbilda ännu mer
§  Inför 1:e operatör / ställare
§  Börja i mycket god tid
Upphandling
§  Kunskapsbas – nya lösningar?
§  Stukturer på avtal
§  Funktionsupphandlingar
§  Leveransförseningsböter
Beställarkompetens
§  Produktionsteknisk kompetens
§  Kritisk massa saknas
§  Kreativitet & innovation
§ 
§ 
§ 
§ 
Bygg upp egna resurser
Brainstorma
Omvärldsbevakning
Nätverksuppbyggnad
Du blir inte bättre än det nätverk du byggt upp!
14
Fördel för investeringar i Sverige
Konkurrensfördelar §  Närhet till Utvecklingsresurser
–  design for manufacturing
–  tid till marknad
§  Närhet till materialleverantörer
–  utvecklingssamarbete
§  Automationskunnande
–  kompetenta integratörer & utvecklare
–  ny teknik (vision / sensorer / robotar)
§  Underhållskunnande
§  Produktionsteknisk utvecklingskompetens
§  Produktionskunskap
–  hög grundutbildning
–  samarbete högskolor och forskningsinstitut
§  Stabilitet
–  politiskt/fackligt
–  media-kraft,vatten etc.
15
Nackdel för investeringar i Sverige
Konkurrensnackdelar
§  Strategiarbetet brister i många svenska företag
–  avsaknad av kalkyler/ekonomistyrning
§  Företagsledningars kunskap om vad som går att
automatisera/brist på produktionstekniker
§  Kunskap om planering
–  Sälj och Verksamhetsplanering
–  Huvudplanering
§  Kompetensförsörjning
–  CNC operatörer-Ingenjörer-R&D-Uh-tekniker
§  ”billigt” att lägga ned i Sverige
§  Flexibiliteten på arbetsmarknaden
Svensken är ”MÄTT”
16
Committed to
sustainable productivity.
17
18
Atlas Copco Group Presentation 2013, v1