Schema för delkursen Populärmusik efter 1900 på Musikvetenskap I

Musikvetenskap, VT 2015, MVTER1, MVTVÅA, MVJRAP
Lärare: Toivo Burlin [email protected]
Schema för delkursen Populärmusik efter 1900 (POP1) 7,5 hp på Musikvetenskap
I (MVTER1), Populärmusik efter 1900 (MHBD) 7,5 på Musikvetenskap II
(MVTVÅA) och för kursen Jazz, rock och annan populärmusik (MVJRAP) 7,5 hp
Föreläsningarna äger rum i Auditoriet, Frescativägen 22-24, seminarierna i
musikvetenskapens bibliotek i Manne Siegbahnvillan, Frescativägen 22B.
Måndag 26/1 13:00-15:45
Kursintroduktion och bakgrund
Alla
Torsdag 29/1 11:00-13:45 Afroamerikansk musikkultur formas Alla
DeVeaux & Giddins kap. (1,2 kursivt) 3-6.
Måndag 2/2
13:00-15:45 Storband och schlagers
Alla
DeVeaux & Giddins kap. 7-10.
Torsdag 5/2
11:00-13:45
Musikhistoriografi: föreläs.
MVTVÅA
Måndag 9/2
13:00-15:45
Nya vägar inom jazzen
Alla
DeVeaux & Giddins kap. 11-14.
Torsdag 12/2 11:00-13:45
Musikhistorisk fallstudie: föreläs.
MVTER1, MVJRAP
Måndag 16/2 13:00-15:45
Jazz blir konstmusik
Alla
DeVeaux & Giddins kap. 15-19.
Torsdag 19/2 11:00-13:45
Rockmusikens framväxt
Alla
Covach & Flory kap. 1-2.
Måndag 23/2 13:00-15:45
1960-talets pop- och rockmusik
Alla
Covach & Flory kap. 3-7.
Tors 26/2
11:00-14:45
Musikhistoriografi: Seminarium
Grupp 1: 11-12.30
MVTVÅA
Musikvetenskap, VT 2015, MVTER1, MVTVÅA, MVJRAP
Grupp 2: 13.15-14.45
Måndag 2/3
13:00-15:45
1970-talets pop- och rockmusik
Alla
Covach & Flory kap. 8-10.
Torsdag 5/3
11:00-14:45 Musikhistorisk fallstudie: Seminarium MVTER1,MVJRAP
Grupp 1: 11.00-12.30
Grupp 2: 13.35-14.45
Måndag 9/3 13:00-15:45
1980- och 1990-talens pop och rock Alla
Covach & Flory kap. 11-13.
Torsdag 12/3 11:00-13:45
Sammanfattning
Alla
Måndag 16/3 13:00-16:45
Salstentamen
Alla
Onsdag 8/4
Grupp 1: 10:00-11:30 Tentamensgenomgång
Alla
Grupp 2: 12:30-14:00 Tentamensgenomgång
Alla
Måndag 20/4 13.00-16.45
Omtentatillfälle för salstenta
Alla
Kurslitteratur
- Covach, John & Andrew Flory (2012): What’s That Sound? – An Introduction to Rock
and Its History. 3. revised ed. el. senare. New York: W. W. Norton & Company.
- DeVeaux, Scott & Gary Giddins (2009): Jazz. New York: W. W. Norton & Company.
- “Reverb. The Digital Rock Antologies”, se
http://www2.wwnorton.com/college/music/rockhistory/reverb/intro_01.htm
- Anvisade artiklar ur Grove Music Online och andra databaser tillgängliga via SUB. Anvisade notbilder.
Delmomenten Musikhistorisk fallstudie (MVTER1, MVJRAP) och Musikhistoriografi
(MVTVÅA) examineras genom en hemtenta. Kurslitteratur till dessa moment och
information om hemtentan delas ut/publiceras (på Mondo) separat.