Lotteri vinster inför midsommar Midsommarfest på Hagudden ”Rock

NIKInfo
Nr 30 Maj 2015 årgång 16
Lotteri vinster inför midsommar
Innebandy
Mottages tacksamt och lämnas till Anita
Jansson tel 076-8175071, Helén Jacobsson
tel 721 18 och Eva-Lena Leandersson
tel 720 88.
NIK har följande lag:
Ansvarig
P6 Janne Nilivaara (073-8172491)
P8 Andreas Lundberg (073-9221407)
P10 Per Johansson
(070-3782595)
P13 AndreasAndersson (076-7258242)
Div II Anton Fallbråten (073-0525690)
Och Adam Svärd (072-7194096)
Div III Niklas Andersson (070-6560093)
Följ lagen på hemsidorna.www.laget.se
sök där Nilsby IK.
Midsommarfest på Hagudden
NIK kommer som vanligt att anordna en
midsommarfest på Hagudden kl 15.00.
Som vanligt kommer det att bli resning av
midsommarstången, tipspromenad, lotteri,
lekar och fika mm.
Ansvariga kommer att vara Anita Jansson,
Helén Jacobsson och Eva-Lena
Leandersson.
Info
”Rock på Udden”
Nilsby IK och Nilsby Byalag har nöjet att
presentera levande musik med dans till
”Born to Rock” på lövad bana. Detta sker
lördag 27 juni kl 21:00-01:00 med
insläpp från kl 18:00.
Entréavgifter:
Info
Vuxen över 15 år- 120kr
Ungdomar 10-15år- 50kr
Barn under 10 år- gratis
OBS!
Info
Endast kontant hantering hela kvällen!
Möjlighet finns till övernattning på udden i
eget tält/husvagn/husbil.
Info
Boulebanan
Boulebanan vid Nikkebo förbereds nu för
våren och sommarens aktivitet. Banan är
öppen hela sommaren, dygnet runt. Klot
finns att låna, kontakta Björn Andersson
eller Perra Södergren.
Info
Info
BingolottoInfo
Stöd NIK genom att prenumerera på
Bingolotto. Du anmäler dig på Folkspels
hemsida www.folkspel.se eller ringer deras
Info
kundcenter på
0771-440440. Glöm inte att
ange att du vill stödja Nilsby IK.
Luftgevär
Verksamheten har legat nere då intresset
varit för litet.
NIKs styrelse
Info 2015
Ordf.
Jan-Erik Jansson
Tel.. 070-54202022
V ordf Fredrik Leandersson Tel. 720 88
Sekr
Helén
Tel. 721 18
InfoJakobsson
Kassör Krister Nilsson
Tel. 720 55
Ledamot Martin Hedin
Tel. 073- 6502323
Ledamot Tobias
Info Ström Tel 072-5661037
Ledamot Carina Leandersson
Tel. 073- 9328253
1:a supp. Åsa Nilsson
Tel. 720 55
2:a supp Anita Jansson Tel 076-8175071
Uthyrning
Sektionsansvariga
NIK hyr ut Nikkebo för fester o.dyl. Vi har
även partytält för uthyrning, 1st 6x3 meter
och 1st 5x8meter.
Vid bokning eller förfrågan angående
uthyrning hänvisas till Perra Södergren
tel. 073-8483072
Hyreskostnader för Nikkebo:
Studiecirkel max 3 tim
50kr/gång
Dag/kväll max 6 tim
100kr/gång
Dygn 24 tim. medlemmar
300kr/dygn
Dygn 24 tim. icke medlemmar 500kr/dygn
Hyreskostnader för tält (pris/tält):
Tält vid samtidig hyra av Nikkebo:
Medlemmar
200kr/dygn
icke medlemmar
300kr/dygn
Enbart hyra av tält:
Medlemmar
300kr/dygn
icke medlemmar
500kr/dygn
OBS! Lokalen/tälten hyrs inte ut till
ungdomar under 18 år utan vuxenmedverkan.
Innebandy :
Jan-Erik Jansson
Sponsorgrupp:
Jan-Erik Jansson
Skytteansvarig (luftgevär):
Kenneth Jakobsson
Bryggansvarig Hagudden:
Kenneth Jacobsson och John Nilsson
Uthyrningsansvarig:
Per-Erik Södergren
Skidspårs ansvarig:
Perra Södergren
Isbaneansvarig:
Fredrik Leandersson
Bingolotto och lotteriansvarig:
Krister Nilsson
Festansvarig:
Anita Jansson, Helén Jacobsson och
Eva- Lena Leandersson
Bouleansvarig:
Björn Andersson och Arne Jansson
Kilsparaden
Medlemsinformation
Oklart i dagsläget om NIK planerar att vara
med i paraden i augusti som inleder Kil
Hela Veckan. Lagen går då i sina
spelartröjor och övriga som inte har någon
NIK-tröja får en t-shirt med NIK-logga.
NIKs hemsida
NIK har en hemsida som administreras av
Riksidrottsförbundet. Adressen är
http://www.svenskidrott.se/s/nilsbyik.
Sponsorhuset
Här kan handla från flera företag och en
viss % går till NIK.
Adressen är www.sponsorhuset.se/nilsbyik
Årsmötet
Lördagen den 21 mars så höll NIK årsmöte
i Nikkebo. Mötet avlutades med en
pubafton och det kom 17 personer till
mötet, efter hölls sedvanlig pubafton,
ytterligare några uppslöt på den.
NIK skickar gärna ut information via
e-mail. De som anmält sin mailadress
kommer bl.a. att få Info-bladet och annan
information via e-mail. De som inte anmält
någon mailadress kommer att få Infobladet som vanligt i brevlådan. Skicka din
mailadress till Krister Nilsson på
[email protected]
Medlemsanslutning/- avgifter
Det är många som fortfarande inte betalt
sin medlemsavgift, vill du vara kvar som
medlemBetala till 130264-5 enligt avgifterna här
under.
Medlem t.o.m 17 år
150 kr
Medlem 18 – 64 år
175 kr
Familj
350 kr
Seniorer över 65år
75 kr
NIK:s styrelse/HJ