Ladda ned Målsmans intyg här

MÅLSMANSINTYG
Det är inte tillåtet för personer under 18 år att spela paintball hos The Rock Adventure utan
målsmans medgivande. Allt paintballspel övervakas av erfarna, vuxna instruktörer, samt sker under
ordnade och säkra förhållanden. Mer information om paintballspel, vårt utbud och regler finns på
vår hemsida www.therockadventure.se.
Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni prova att ringa 070-248 66 40 (Björn), eller skicka e-post
till: [email protected]
................................................................................................
Som målsman till
_________________________________________________
Namn och personnummer på den minderåriga
ger jag mitt medgivande till att denne har tillåtelse att spela
paintballspel på spelfält hos The Rock Adventure den:
_____________________
datum för speldagen
Datum:
Ort:
___________________________________________
Underskrift målsman
___________________________________________
Namnförtydligande
Telefonnummer: arbete________________, bostad________________, mobil________________
Jag i egenskap av målsman vill önska/upplysa följande: __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________