grovsopor sommar 2015

Hämtning av grovavfall
alla abonnenter
Att tänka på:
Lägg ut rätt avfall, i rätt tid och rätt sorterat!
oMax 2 m och som väger högst 200 kg per abonnemang får lämnas.
Överstigande mängder kommer att lämnas kvar.
oSortera grovsoporna i brännbart, icke brännbart, elektronik och metallskrot.
3
Packa i kassar eller säckar, så att man enkelt kan lasta det på bilen. Märk dem med
respektive avfall. Lägg bara en sorts avfall i varje kasse eller säck. Lägg grovavfallet där du normalt ställer din tunna. Separera din hög från grannens, även
om era tunnor står bredvid varandra
Insamlingsturen kan börja klockan 5.00 på morgonen.
Insamling av farligt avfall sker vecka 33 enligt särskild turlista.
o
o
o
Vad får lämnas?
Grovavfall är sådant man tar med sig då man flyttar, men som är för stort eller tungt för att
lägga i soptunnan. I Ånge kommun tar vi också med byggavfall.
Elektronikavfall ska ligga separerat från det andra avfallet. Elektronikavfall är det om rör sig,
lyser eller låter, dvs det som innehåller ett batteri eller kräver ström för att fungera.
OBS!
Hyresgäster hos ÅFA lämnar grovavfall på av ÅFA anvisad plats. Företag och jordbruk lämnar sitt grova och farliga avfall på återvinningscentralen i Hallsta till gällande taxor.
Vad får inte lämnas?
• Förpackningar - lämnas i en återvinningsstation eller på återvinningscentralen i Hallsta.
• Bilbatterier - ska köras till återvinningscentralen i Hallsta. Övriga hushållsbatterier ska
lämnas i batterilådor vid återvinningsstationerna. Bildäck ska tillbaka till återförsäljaren.
• Bildäck - ska tillbaka till återdörsäljaren. ÅVC i Hallsta tar emot däck utan fälg.
• Hushållssopor - ska läggas i soptunnan.
• Kylar och frysar som inte är tomma - töm och städa ur dem. Är de fyllda med avfall av något slag lämnas de kvar.
• Farligt avfall - Farligt avfall turen v 33, eller till återvinningscentralen i Hallsta eller på
Blåberget. Till exempel asbest.
Om det blir något kvar, kör det till återvinningscentralen i Hallsta, eller Blåberget på
väg mot Sundsvall, eller plocka in det igen. Nästa hämtning sker efter påsk 2016.
Turlista sommar 2015
Vecka 32
3-6 augusti
Måndag Rombäck, Norr Ljungan, mot Torpshammar, Klöstre, Nordanede, Djupröra, Tivsjön
Tisdag
Torpshammars centrum, Boda, Gim, Gösunda, Södra Gim/Morrtjärnen, Munkbysjön, Hjältanstorp, Saxen, Storulvsjön, Gäle
Onsdag
Från Gim, Finsta, Viken, Byforskorsningen, Rammsjön, Julåsen, Grundsjön, Naggen, Oxsjön, Finnsjön, Kälen
Torsdag
Fränsta centrum till Marktjärnsvägen, Tirsta till Berge
Fredag
Första maj
vecka 33
10-14 augusti
vecka 34
17-20 augusti
Måndag
Åse, Marktjärnskorsningen, Hammar, Norra Gullgård till
Ljungaverkskorsningen
Tisdag
Gissjö, Ljungaverkskorsningen, Johannisberg till Åsekorsningen
Onsdag
Byforskorsningen, Lillmörtsjön, Sörhångsta, Ljungaverks centrum, Risa
Torsdag
Källråvägen mot Sillre södra, Lillberg, Träporten, Callans till Åsekorsningen,
Östby - E 14, Borgsjöbyn, Tälje, Näset, Ensillre, Hallsta, Boltjärn
Fredag
Erikslund, Gubbyn, Magdbyn, Önsta, Byn, Parteboda, Brännan, söder om Ångesjön till rv 83, Ångebyn, Kvarngatan, Ovansjö
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Hela Ånge
Ringdalen, Alby, Byberget, Krog
Östavall, Rotnäs, Storsand, Viken, Torrflonäs, Kölsillre, Säter, Kvisselbäcken
Haverövallen, Ön, Överturingen, Bursnäs, Kroknäs, Länstersjön
Återvinningscentralen i Hallsta är öppen (helgfria dagar)
måndag 7:00 till 12:00
tisdag 14:00 till 19:00
torsdag
14:00 till 19:00
Extraöppet under veckorna 20 tom 44 (helgfria dagar)
Lördag 9:00 till 11:30, jämna veckor.
Hushåll som betalar för en soptunna i Ånge kommun får använda sig av Hallstas
återvinningscentral och Blåbergets kretsloppspark i Sundsvall. Där kan grovt,
elektroniskt och farligt avfall lämnas utan kostnad.
Öppettider på Blåbergets hemsida www.rekosundsvall.se
Tack för att du har sorterat och paketerat ditt avfall enligt ovan!
Om du har frågor ring:
Tekniska förvaltningen, 0690 - 250 260