Avfallssorteringsguide

Avfallssorteringsguide
Information om hantering av hushållens avfall i
Habo kommun
Vår ambition är att ge dig som invånare i Habo kommun verktyg för att kunna
sortera avfall på ett bra och miljöriktigt sätt. Broschyren du håller i handen ska
ge information om vart ditt avfall lämnas och vad som händer sedan.
Om du har frågor när du läst broschyren får du gärna kontakta oss!
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
Innehållsförteckning
Översikt- Återvinningscentralen Sibbabo....................................................................................................... 3
Hushållsavfall till förbränning ........................................................................................................................ 4
Farligt Avfall .................................................................................................................................................. 5
Återvinningsstationer för förpackningar ......................................................................................................... 6
Kompostering - på Sibbabo eller hemma ....................................................................................................... 8
Källsorteringsguide från A till Ö .................................................................................................................... 9
Tips! ............................................................................................................................................................. 23
Visste du att…? ............................................................................................................................................. 24
Kontaktuppgifter och öppettider ..................................................................................................................... 25
2
Översikt- Återvinningscentralen Sibbabo
Sibbabo ligger utmed väg 1819 mot Furusjö, ca 5 km från Habo tätort. På Sibbabo är hushållen i
Habo kommun välkomna att utan kostnad lämna grovavfall! Sorteringskrav gäller när du kommer
till återvinningscentralen, så tänk på det när du lastar din bil eller släpkärra. Då är det lätt att göra
rätt när du kommer fram. Följ skyltarna och fråga gärna vår kunniga personal - de hjälper dig att
hitta! För företag utgår avgift, mer om det hittar du på vår hemsida under taxor.
3
Hushållsavfall till förbränning
Hushållsavfall är ditt vanliga avfall som inte kan återanvändas men som går bra
att förbränna för att få ut energi.
Innehållet i din soppåse förbränns på ett värmeverk. Av energin produceras fjärrvärme och el.
Energin (värmevärdet) i 1 ton av det blandade brännbara avfallet motsvarar 220 liter olja.
Var 14:e dag töms ditt plastkärl. Kärlet ska placeras vid tomtgräns kvällen före tömningsdagen. Du
svarar själv för kärlets rengöring och att vägen är framkomlig. Extra säck med hushållsavfall tas med
vid ordinarie tömning mot avgift, ring Beges Containerservice
0392-123 59. Vill du byta kärlstorlek, ring tekniska kontoret, ring 036-442 83 59.
Tänk på sophämtarens arbetsmiljö - förpacka avfallet väl innan det läggs i kärlet. Var extra noga
med att förpacka dammande avfall så som sågspån och aska!
Avfall som inte får vara med i soppåsen och skickas till förbränning: Skrot och metallföremål,
elektronik, farligt avfall eller förpackningar av papper, glas, plast och metall.
Avfall får inte eldas hemma
Det är enligt lag förbjudet att elda avfall hemma. Hushållen är enligt lag skyldiga att lämna avfall
till renhållaren. Trädgårdsavfall så som ris och grenar kan du elda när inte eldningsförbud råder.
Hämtning av grovavfall
För dig som har svårt att ta dig till Sibbabo med ditt grovavfall finns möjlighet att få detta
hämtat. Se kommunens hemsida för taxa och mer information. Ring Beges Containerservice för
hämtning: 0392-123 59.
4
Farligt Avfall
Allt avfall som är farligt för människor, djur och naturen kallas för Farligt Avfall.
Det handlar om avfall som innehåller cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Om produkten är
uppmärkt med t.ex. Hälsoskadligt, eller förvaras oåtkomligt för barn så innehåller den oftast
farliga ämnen och då måste den tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
Vanligt farligt avfall i hushållen är t.ex. batterier, spillolja samt rester av bekämpnings- och
lösningsmedel, lysrör och lågenergilampor och sprayburkar. Allt detta tas omhand på ett
miljöriktigt sätt när du lämnar på återvinningscentralen Sibbabo eller till den mobila insamlingen
som sker 6 ggr/år. Var aktsam vid hantering och lagring av farligt avfall. Olika sorters avfall får
inte blandas.
Riskavfall som kanyler m.m.
Om du har kanyler sprutor och annat stickande och skärande material liggande ska detta lämnas
till Apoteket. Du kan få en säker kanylburk gratis på Apoteket.
Mediciner
Lämna mediciner till Apoteket, helst i de genomskinliga gula plastpåsar som Apoteket
tillhandahåller.
Mindre elektronikprodukter
På Coop Konsum I Habo finns insamlingsskåpet EL:IN placerat. EL:IN är ett skåp med inkasthål på
framsidan. Där kan du lägga glöd-och lågenergilampor, batterier och smått elavfall som exempelvis
mobiltelefoner och sladdar.
5
Återvinningsstationer för förpackningar
Insamlingen samordnas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).
Alla förpackningar som samlas in vid återvinningsstationerna återvinns!
Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg
skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper vi till att spara in stora
mängder energi!
I Habo kommun finns sju återvinningsstationer som tar emot dina förpackningar. Tryck ihop
förpackningen så fylls behållarna inte lika fort och det får plats fler förpackningar.
Tänk på att det som läggs jämte containrarna ses som nedskräpning och kan medföra böter. Är
containern full försök vid en annan station eller kom tillbaka någon dag senare.
Här finns återvinningsstationer i kommunen (se kartor på vår hemsida):
Habo:
Bagaregatan 2, vid kommunförrådet
Fabriksgatan 2
Långtidsparkeringen vid Habo station
Brandstorp:
Kråkerydsvägen
Krikonvägen
Fagerhult:
Strömvägen
Furusjö:
Strandvägen
6
De förpackningsmaterial som kan lämnas på en återvinningsstation är:
Metall
Plast
Konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, tuber,
lock och kapsyler. Hit räknas också metallkoppen till
värmeljus och folien på cremefraichburken. Stora färgburkar
lämnas på återvinningscentralen om de är droppfria,
penseltorra och spackelrena. Färgburkar med färgrester lämnas
som farligt avfall.
Hårdplast: dunkar, flaskor, burkar, lådor med mera. Stora
förpackningar större än 5 liter räknas som brännbart grovavfall.
(Lock och kapsyler av metall ska tas av och läggas i metallbehållaren.)
Mjukplast: Plastpåsar, plastfolie m.m. Vissa förpackningar bör
sköljas ur för hygienens skull och för att undvika lukt.
Ofärgade glasförpackningar: Flaskor och burkar som är helt
ofärgade
Färgade glasförpackningar: Hit hör flaskor och burkar av färgat
glas. Ta av lock och kapsyler av andra material.
Glas
Tidningar och kontorspapper
Tidningar, reklamblad och broschyrer, även kontorspapper.
Böcker med mjuk pärm och häften går bra men böcker med
hårda pärmar lägger du i brännbart avfall.
Pappersförpackningar
Här lägger du förpackningar som till största delen består av
papper, till exempel pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket,
wellpappkartonger och påsar av papper. Hit räknas också
innerrullen till toalett och hushållspapper.
På stationerna i Habo tätort finns även möjligheten att lämna småbatterier och kläder till
Myrorna.
7
Kompostering - på Sibbabo eller hemma
Ungefär hälften av ditt avfall kan komposteras. Du som bor i villa kan anlägga en
egen kompost.
För att starta processen behövs näring, luft och lagom fuktighet. Enklast är att kompostera
trädgårdsavfall. Det är inte tillåtet att lägga kompostmaterial på andra platser än den egna tomten
eller på anvisad plats på Sibbabo.
Om du vill börja kompostera även animaliskt matavfall så skall du göra en skriftlig anmälan till
kommunen. Då krävs en isolerad behållare som är skadedjurssäker. I broschyren ”Att kompostera”
på kommunens hemsida under Miljö får du tips och råd om hur du sköter din kompost.
Du som saknar hemkompost har möjligheten att lämna trädgårdsavfall till kompostering på
avfallsanläggningen Sibbabo. Komposten blir till nytta t.ex. i växtskikt när man sluttäcker gammalt
avfall. Jorden kan även användas till anläggning av gräsmattor och planteringar. Det tar ett till två år
att få fram en färdig produkt.
8
Källsorteringsguide från A till Ö
Avfall
A
Aceton
Akvarium
Alkaliska batterier
Alkaliska kemikalier
Aluminiumburk utan pant
Aluminiumburk med pant
Aluminiumfolie
Aluminiumform/förpackning
Ammoniak
Ammunition, vapen etc
Anteckningspapper
Apelsinskal
Armbandsur med batteri
Asbest
Asfalt
Asfaltpapp
Ask, plast
Aska från öppen spis
Assiett, porslin eller glas
Astmainhalator i plast
Avfettningsmedel
Avgassystem
Avokadokärna
B
Badkar
Badrumssvamp
Bakformar i folie
Bakformar i papper
Bakplåtspapper
Ballonger
Bananlådor
Bananskal
Bandage
Bark
Barnvagn, sovdel
Barnvagn, underdel
Batterier, små
Batterier, stora (bly mindre än 3 kg)
Bekämpningsmedel
Benrester från kött och fisk
Bensin
Bestick, metall
Bestick, plast
Bidé
Bil
Bilbarnstol
Bilbatterier
Bildelar, metall, plast, glas
Sorteras som:
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Småbatterier
Farligt avfall
Metallförpackning
Pantas
Metallförpackning
Metallförpackning
Farligt avfall
Tidningar
Matavfall
Småbatterier
Asbest – obs ! Plastas in
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - brännbart
Hård plastförpackning
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Metallskrot
Matavfall
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - brännbart
Metallförpackning
Pappersförpackning
Pappersförpackning
Brännbart
Pappersförpackningar
Matavfall
Brännbart
Trädgårdsavfall
Grovavfall - brännbart
Metallskrot
Småbatterierer
Bilbatteri
Farligt avfall
Matavfall
Farligt avfall
Metallskrot
Brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
9
Hit ska avfallet:
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
pantstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Kontakta polisen
Återvinningsstation
Egen kompost alt soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost alt soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
soptunnan
Återvinningsstation
Egen kompost alt soptunna
Soptunna
Egen kompost/Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo/ EL:IN
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost alt soptunna
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
Lämnas vid en bilskrot
Sibbabo
Sibbabo
bilskrot
Bildetaljer, textil/gummi
Bildäck med fälg eller utan
Bilglas
Bilvax
Binda
Bladlusmedel
Blomjord
Blomkrukor, keramik, porslin, lera
Blomkrukor, plast
Blommor
Blompapper
Bly
Blybatterier, under 3 kg
Blöjor
Bomullspinne
Bomullstyg
Borrmaskin
Brandsläckare
Brandvarnare
Broschyr
Brunstensbatterier
Bröd
Brödrester
Brödrost
Burk, aluminium
(dryckesförpackning)
Burk, ej pant (dryckesförpackning)
Burk, färgat glas
Burk, metall
Burk, ofärgat glas
Burk, papp
Burk, plast
Burklock, metall
Burklock, plast
Byggavfall från hushåll
Byggplast
Bärkasse av papper
Bärkasse av plast
Böcker, med rygg
Böcker, utan rygg (pocketbok)
C
CD-fodral
CD-skiva
Cellofan
Cellplast, t.ex. frigolit
Cement, små mängder
Chipspåse, papper
Chipspåse, plast
Chokladförpackning, papper
Chokladförpackning, plast
Cigarettpaket
Grovavfall - brännbart
Omfattas av producentansvar
Grovavfall – icke brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Trädgårdsavfall
Grovavfall - icke brännbart
Hård plastförpackning
Trädgårdsavfall
pappersförpackningar
Farligt avfall
Småbatterier
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Elektronik
Tryckkärl/Farligt avfall
Elektronik
Tidningar
Småbatterier
Matavfall
Matavfall
Elektronik
Pantas
Sibbabo
Däckcontainer eller däckhandel
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
Egen kompost alt Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Egen kompost alt Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Pantstation
Metallförpackning
Glas
Metallförpackning
Glas
pappersförpackningar
Hård plastförpackning
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Sorteras efter material
Grovavfall - brännbart
pappersförpackningar
Mjuk plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Tidningar
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Brännbart
Brännbart
Mjuk plastförpackning
Brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Pappersförpackningar
Mjuk plastförpackning
Pappersförpackningar
Mjuk eller hård plastförpackning
Pappersförpackningar
Soptunna
Soptunna
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
10
Cigarettpaket plasthölje
Cigarettändare
Cigarrer/cigaretter
Citronskal
Cornflakespaket
Creme fraiche burk
Cykeldelar, gummi
Cyklar
D
Dagstidningar
Dambinda
Dammsugare
Dammsugarpåsar
Damstrumpa
Datadisketter
Dataspel
Datorer
Deodorant
Deodorantförpackning-glas
Deodorantförpackning-plast
Diesel
Diskborste
Diskbänk
Diskett
Diskmaskin
Diskmedelsflaska
Disktrasa
Djurhud
Dricksglas
Dryckeskartong
Duk, tyg, papper, plast
Dunk, plast
Duschdraperier
Däck med fälg
Däck utan fälg
E
Elektriska apparater
Elektronik, elsladd
Engångsmugg/tallrik, papper
Engångsmugg/tallrik, plast
Epoxylim
Eternit
Etikett, självhäftande, post-it, m.m
F
Fallfrukt
Farligt avfall hushåll
Febertermometer
Febertermometer, kvicksilver
Fernissa
Ficklampa
Mjuk plastförpackning
Farligt avfall
Brännbart
Matavfall
Pappersförpackningar
Hård plastförpackning
Grovavfall brännbart
Metallskrot
Återvinningsstation
Sibbabo
soptunna
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Tidningar
Brännbart
Elektronik
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Elektronik
Elektronik
Brännbart
Glas
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Brännbart
Metallskrot
Brännbart
Vitvaror
Hård plastförpackning
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Pappersförpackningar
Brännbart
Hård plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Omfattas av producentansvar
Omfattas av producentansvar
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
Däckcontainer eller däckhandel
Däckcontainer eller däckhandel
Elektronik
Elektronik
Pappersförpackningar
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Asbest
Brännbart
Sibbabo/EL:IN (mindre saker)
Sibbabo/EL:IN
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Matavfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Elektronik
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
11
Fickräknare
Film
Filmjölkspaket
Filtar
Filterpåse
Fimp
Fisk och fiskrens
Flaskor, färgat glas, ej retur
Flaskor, ofärgat glas, ej retur
Flaskor, plast, ej retur
Flaskor, retur
Fläckborttagningsmedel
Folie, aluminium
Folie, plast
Form, aluminium
Fotofilm
Fotogen
Fotografier
Fotokemikalier
Freestyle
Frigolit från köttdisk
Frigolit från t.ex. TV-köp
Fruktskal
Frysbox
Frysskåp
Fälg utan däck
Färgband
Färgborttagare
Färgburk, med färg
Färgburk, tom i metall
Färgburk, tom i plast
Färgrester
Fönsterglas
Fönsterkuvert
G
Galge, metall
Galge, plast
Galge, trä
Gasbinda
Gasol
Gasolflaska
Gastub
Gem, metall
Gem, plast
Gips
Gladpack
Glas, dricksglas, vaser m.m.
Glasburk, färgad, utan lock
Glasburk, ofärgad, utan lock
Glasfiberväv
Glasflaska, ej pant, färgade
Elektronik
Brännbart
Pappersförpackningar
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Matavfall
Glas
Glas
Hård plastförpackning
Pant
Farligt avfall
Metallförpackning
Mjuk plastförpackning
Metallförpackning
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Elektronik
Mjuk plastförpackning
Grovavfall- Brännbart
Matavfall
Vitvaror
Vitvaror
Metallskrot
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Grovavfall – icke brännbart
Brännbart
Sibbabo
Soptunna
Återvinningsstation
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Pantstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Träavfall
Brännbart
Tryckkärl/Farligt avfall
Tryckkärl/Farligt avfall
Tryckkärl/Farligt avfall
Metallskrot
Brännbart
Grovavfall – icke brännbart
Mjuk plastförpackning
Grovavfall – icke brännbart
Glas
Glas
Grovavfall – icke brännbart
Glas
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
12
Glasflaska, ej pant, ofärgade
Glaskross
Glasskartong
Glasskartong, plast
Glasspinne
Glasögon
Glimtändare för lysrör
Glykol
Glödlampa
Godis
Godispapper, metall
Godispapper, plast
Godispåse, papper
Godispåse, plast
Grammofonskiva
Grenar och kvistar
Grillaska, kol
Grillpåse, mer än 50 % papper
Gryta, gjutjärn
Gräsklipp
Gräsklippare, tömd på drivmedel
Gräsklippare, elektrisk
Grönavfall
Grönsaker
Gummidäck, från cykel
Gummiprodukt
Gummistövlar/handskar
Gymnastikskor
Gödningsmedel
H
Halogenlampa
Handduk
Heltäckningsmatta
Hemelektronik
Hink, metall
Hink, plast (för livsmedel m.m.)
Glas
Grovavfall – icke brännbart
Pappersförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Brännbart
Grovavfall – icke brännbart
Farligt avfall
Elektronik
Matavfall
Metallförpackning
Mjuk plastförpackning
Pappersförpackning
Mjuk plastförpackning
Grovavfall – brännbart
Trädgårdsavfall
Grovavfall – icke brännbart
Pappersförpackning
Grovavfall – icke brännbart
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Elektronik
Trädgårdsavfall
Matavfall
Grovavfall – brännbart
Grovavfall – brännbart
Grovavfall – brännbart
Grovavfall – brännbart
Farligt avfall
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo/EL:IN
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Egen kompost/Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Egen kompost/Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost/Sibbabo
Egen kompost/Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Elektronik
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Elektronik
Metallskrot
Hård plastförpackning
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Hudkrämer m.m
Hundbajs i plastpåse
Husgeråd
Hushållsmaskin
Hushållspapper
Hyllpapper
Hålslag
Hår
Hårborste
Hårfön
Hårfärgningsmedel
Hårmedelsburk, metall, tom
Hårmedelsburk, plast
Högtalare
Brännbart
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Elektronik
Brännbart
Brännbart
Metallskrot
Brännbart
Brännbart
Elektronik
Farligt avfall
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Elektronik
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
13
Hörapparat
I
Impregneringsmedel
Inhalator
Inredning, metall
Inredning, plast
Inredning, trä
Insektsgifter
Isolering t.ex. mineralull
J
Jord, små mängder
Jord, stora mängder
Juiceförpackning
Julgran
Julgransbelysning
K
Kaffebryggare
Kaffefilter
Kaffekopp
Kaffepaket, innerpåse
Kaffepaket, papper
Kaffepaket, plast
Kaffepanna
Kaffesump
Kakel
Kakelfix
Kam, metall
Kam, plast
Kamera, kamerablixt
Kamera med inbyggt batteri
Kanyler, diabetes (i kanylburk)
Kapsyler, metall
Kapsyler, plast
Karbonpapper
Kartong
Kartong, well
Kartongförpackning
Kassettband
Kassettbandspelare
Kastrull
Katalog, papper
Katetpåse
Kattsand
Kaustiksoda
Kaviartub, tömd
Kemikalier
Keramik
Kesoburk, rengjord i plast
Ketchupflaska, ofägat glas
Ketchupflaska, plast
Kex
Kikare
Klister
Elektronik
Sibbabo/EL:IN
Farligt avfall
Brännbart
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Träavfall
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost
Grovavfall - icke brännbart
Pappersförpackning
Trädgårdsavfall
Elektronik
Egen kompost/soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Elektronik
Brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Metallförpackning
Pappersförpackning
Mjuk plastförpackning
Metallskrot
Egen kompost
Grovavfall - icke brännbart
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Brännbart
Elektronik
Försäljningsställe
Apoteket
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Pappersförpackning
Pappersförpackning
Pappersförpackning
Brännbart
Elektronik
Metallskrot
Tidningar
Brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Metallförpackning
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Hård plastförpackning
Glas
Hård plastförpackning
Matavfall
Grovavfall - icke brännbart
Farligt avfall
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Egen kompost/soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Försäljningsställe
Apoteket
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunnan
Sibbabo
Sibbabo
14
Klocka
Klorin
Kläder, hela och rena
Kläder, övrigt
Klädnypa
Klädvärdsrulle
Kniv, väl inslagen
Kol
Kondom
Konservburk, färgat glas
Konservburk, ofärgat glas
Konservburk, plåt
Kontorsmaskin
Kontorspapper
Koppartråd
Kork
Kork, plast
Korvskinn
Krabb- och kräftskal
Kristall
Krossat glas
Krukväxt
K-sprit
Kutterspån från djurbur
Kuvert
Kvicksilver
Kvicksilver, batteri
Kvicksilver, lampa, brytare
Kvicksilver, termometer
Kvistar
Kylskåp/frys
Köksredskap av metall, ej el
Köksredskap av plast, ej el
Kött
L
Lacker t.ex. nagellack
Lackfärg
Lacknafta
Laddningsbart batteri
Lampa
Larm
Leksak, metall
Leksak, plast
Leksak, uppladdningsbar
Lerkruka
Lim
Limburk, metall
Limtub
Linloleummatta
Linolja
Livsmedelstråg av papp
Livsmedelstråg av plast
Ljus, stearin
Elektronik
Farligt avfall
Återanvändning
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Brännbart
Glas
Glas
Metallförpackning
Elektronik
Tidningar
Metallskrot
Brännbart
Hård plastförpackning
Matavfall
Matavfall
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - icke brännbart
trädgårdsavfall
Farligt avfall
Trädgårdsavfall
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Trädgårdsavfall
Kylmöbler
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Matavfall
Sibbabo
Sibbabo
Klädinsamling
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Tidningar
Sibbabo
Soptunna
Återvinningsstation
Soptunna
Varmkompost/soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost/soptunna
Sibbabo
Egen kompost/soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall/batteriholk
Elektronik
Elektronik
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Elektronik
Grovavfall - icke brännbart
Farligt avfall
Metallförpackning
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
Pappersförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
15
Lock, metall
Lock, plast
LP-skiva
Luftrenare, plast
Lut
Lysrör
Lysrörsarmatur, utan lysrör
Låda, papp
Lågenergilampa
Läder
Läkemedel
Lösningsmedel
Löv
M
Madrass
Makaroner
Margarinförpackning
Maskindiskmedel
Masonit
Matbestick, metall
Matbestick, plast
Matlåda, aluminium
Matolja
Matrester
Matta
Medicin
Metallburk
Metallhandtag från hink
Metallhållare till värmeljus
Metallock
Metallrör, förpackning
Metallskrot
Metalltub
Mikroform, plast
Mikrovågsugn
Miniräknare
Mixer
Mjukplast
Mjöl
Mjölkförpackning
Mjölpåse
Mobiltelefon
Mossa
Motorolja
Mugg, keramik, porslin
Mugg, papper, engångs
Mugg, plast, engångs
Mutter
Myrmedel
Målarfärg, målarsoda
Möbler, stoppade
Mϋslipåse
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Elektronik
Pappersförpackning
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Apoteket
Farligt avfall
Trädgårdsavfall
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo/EL:IN
Sibbabo
Apoteket
Sibbabo
Egen kompost
Grovavfall - brännbart
Matavfall
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Metallskrot
Brännbart
Metallskrot
Matavfall
Matavfall
Grovavfall - brännbart
Apoteket
Metallförpackning
Metallskrot
Metallförpackning
Metallförpackning
Metallförpackning
Metallskrot
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Mjukplast
Matavfall
Pappersförpackning
Pappersförpackning
Elektronik
Trädgårdsavfall
Farligt avfall
Grovavfall- icke brännbart
Brännbart
Brännbart
Metallskrot
Farligt avfall
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Pappersförpackning
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
Varmkompost/soptunna
Sibbabo
Apoteket
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Varmkompost/soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo/EL:IN
Egen kompost/soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
16
N
Naftalin
Nagellack
Napp
Nappflaska
Natronlut
Naturläkemedel
Nickelhybridbatteri
Nickel-kadmium batteri
Nycklar
Nylonstrumpor
Nylontyg
Näsduk, papper, tyg
O
Ogräs
Ogräsmedel, ohyresmedel
Olja
Oljefilter
Oljepanna utan olja
Oljerester
Omslagspapper
Osläckt kalk
Osorterat byggavfall
Ost
Overheadplast
P
Pappcylinder, i toarulle
Papper, rit, reklam m.m.
Papper, wellpapp
Pappersmugg
Papperspåse, papperssäck
Pappkartong
Paraffin
Paraply
Parfym
Parfymflaska
Pasta
Pastapaket
Penna
Pensel, ej ren
Pensel, ren
Penseltvätt inkl färgrester
Permanentvätska
Persienner
PET-flaska, ej retur
PET-flaska, retur
Pizzakartong
Plast runt korv, sylt, refill m.m
Plastad pappersförpackning
Plastat papper
Plastband, kring förpackning
Plastbestick
Plastburk, ej rengjord
Farligt avfall
Farligt avfall
Brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Metallskrot
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Trädgårdsavfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Metallskrot
Farligt avfall
Pappersförpackning
Farligt avfall
Sorteras i respektive fraktion
Matavfall
Brännbart
Egen kompost/soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
soptunna
Pappersförpackning
Tidningar
Pappersförpackning
Brännbart
Pappersförpackning
Pappersförpackning
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
Glas
Matavfall
Pappersförpackning
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Hård plastförpackning
Pantas
Pappersförpackning
Brännbart
Pappersförpackning
Brännbart
Pappersförpackning
Brännbart
Brännbart
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Varmkompost/soptunna
Återvinningsstation
soptunna
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Pantstation
Återvinningsstation
soptunna
Återvinningsstation
soptunna
Återvinningsstation
soptunna
soptunna
17
Plastburk, rengjord
Plastdunk
Plastficka
Plastflaska, ej rengjord
Plastflaska, rengjord
Plastfolie
Plastförpackning
Plasthink, ej förpackning
Plasthink, förpackning
Plastic padding
Plastlinjal
Plastlock från förpackning
Plastmatta
Plastmugg
Plastpropp
Plastpulka
Plasttak
Plaststol
Plastpåse, plastsäck
Plasttub/rör för vitaminer
Plexiglas
Plywood
Plåster
Plåtföremål, ej förpackning
Pocketbok
Polish
Polyestertyg
Popkorn
Porslin
Post-it lapp
Postorderkatalog
Presentpapper
Putsmedel
Påse, papper
Påse, plast
Pärm
Q
R
Radergummi
Radioapparat
Rakapparat
Rakblad (väl inpackad)
Rakhyvel
Reklambroschyr
Rengöringsmedel
Returglas
Rivningsvirke
Råttgift
Räkskal
Rödsprit
Hård plastförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Brännbart
Hård plastförpackning
Mjuk plastförpackning
Hård plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Brännbart
Hård plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Brännbart
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - brännbart
Mjuk plastförpackning
Hård plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - brännbart
Brännbart
Metallskrot
Tidningar
Farligt avfall
Brännbart
Brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Brännbart
Tidningar
Pappersförpackning
Farligt avfall
Pappersförpackning
Mjuk plastförpackning
Grovavfall - brännbart
Återvinningsstation
Återvinningsstation
soptunna
soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
soptunna
soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
soptunna
soptunna
Sibbabo
soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Brännbart
Elektronik
Elektronik
Grovavfall - icke brännbart
Brännbart
Tidningar
Farligt avfall
Glas
Träavfall
Farligt avfall
Matavfall
Farligt avfall
soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
Sibbabo
18
S
Saftdunk, tom och ren
Saftflaska av glas
Saftflaska av plast
Sanitetsbinda
Sax
Schampoflaska, plast
Senapsflaska
Serveringsbricka, aluminium,
engångs
Servett
Silkespapper
Silverputsmedel
Skaldjursskal
Skor, hela
Skor, trasiga
Skrot
Skumgummi/skummplast
Slang, plast, gummi
Slipers, små mängder
Smink, med lösningsmedel
Smink, utan lösningsmedel
Småbatterier
Smörförpackning, rengjord
Smörjfett
Smörjolja
Smörpapper
Snus
Snusdosa
Snöre
Sockerkartong
Solarierör
Spackel
Spegel
Spillolja
Spis
Sprayflaska/burk, fylld
Sprayflaska/burk, tom av metall
Sprayflaska/burk, tom av plast
Spruta, i kanylburk
Stearinljus
Stekpanna
Stereoanläggning
Stomipåse
Strumpor
Strykjärn, el
Stålband, förpackning
Ståltråd, stålull
Stövlar
Sugrör, plast
Svampmedel
Syntettyg
Syra
Hård plastförpackning
Glas
Hård plastförpackning
Brännbart
Metallskrot
Hård plastförpackning
Hård plastförpackning
Metallförpackning
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Brännbart
Tidningar
Farligt avfall
Matavfall
Återanvändning
Brännbart
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - brännbart
Tryckimpregnerat trä
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Hård plastförpackning
Farligt avfall
Farligt avfall
Brännbart
Brännbart
Pappersförpackning
Brännbart
Pappersförpackning
Farligt avfall/elektronik
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Farligt avfall
Vitvaror
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Apoteket
Brännbart
Metallskrot
Elektronik
Brännbart
Brännbart
Elektronik
Metallförpackning
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
Varmkompost/soptunna
Klädinsamling
soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
soptunna
Återvinningsstation
soptunna
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Apoteket
soptunna
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
soptunna
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
19
Sågspån
Säkring
T
Tablettask
Taggtråd
Takpapp
Tallrik, glas
Tallrik, metall
Tallrik, plast
Tallrik, porslin
Tampong
Tandborste, elektrisk
Tandborste
Tandkrämstub, tom, metall
Tandkrämstub, tom, plast
Tandsticka, Tandtråd, tandpetare
Tapet
Tapetklister
Teakolja
Teflonpanna
Tegel, små mändger
Telefon
Telefonkatalog
Telefonsvarare
Tepåse och te i lösvikt
Termometer, el
Termometer, kvicksilver
Terpentin
Textilier, tyger
Thinner
Tidning
Tipp-ex
Tjära
Tjärpapp
Toalettstol
Toarulle (hylsa)
Tofflor
Toner-kassetter
Tops (öronpinne) EJ I
Trasa med lösningsmedel
Trosskydd
Tryckimpregnerat virke, små
mängder
Träavfall
Träbit, byggavfall
Trädgårdsavfall
Träskor
T-sprit
Tub med kemikalier
Tub, metall
Tub, plast
Tusch- och märkpenna
Tuggummi
Trädgårdsavfall
Grovavfall - icke brännbart
Soptunna/egen compost
Sibbabo
Pappersförpackning
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Brännbart
Elektronik
Brännbart
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Grovavfall - icke brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Elektronik
Tidningar
Elektronik
Matavfall
Elektronik
Farligt avfall
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
Tidningar
Farligt avfall
Farligt avfall
Grovavfall - brännbart
Grovavfall - icke brännbart
Pappersförpackning
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Brännbart
Farligt avfall
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
soptunna
Sibbabo
soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Soptunna/egen kompost
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Träavfall
Träavfall
Sibbabo
Sibbabo
Egen kompost/ trädgårdsavfall
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Soptunna
Soptunna
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Brännbart
Brännbart
20
TV-apparat
Tvål
Tvättlapp
Tvättmaskin
Tvättmedel
Tvättmedel förpackning papper
Tvättmedel förpackning plast
Tvättmedel förpackning refill
Tvättställ, metall
Tvättsvamp
Tyg
Täcke
Tändsticka
Tändstift
Tändvätska
Tätningslister
U
Ugn
Ugnsrengöringsmedel
Ullsaker
Uppladdningsbara saker
Ur
V,W
Vadderade kuvert
Vapen
Vattenkanna, metall
Vattenkanna, plast
Vattenslang
Vattensäng -madrass
Vattentank
Wc-stol
Veckotidning
Vedaska
Wellapp, stora mängder
Wellpapp, små mängder
Verktyg, metall
Videoapparat
Videoband
Videokasett
Vin- och spritflaska
Vinkork
Vitamintub, metall
Vitamintub, plast
Vitvaror, kyl och frys
Vitvaror, övrigt
Väckarklocka, eldriven
Väckarklocka, metall
Vällingflaska, plast
Vällningpaket
Värmeljusbehållare, metall
Värmepanna
Väska, ej metall
Växtgift
Elektronik
Brännbart
Brännbart
Elektronik
Farligt avfall
Pappersförpackning
Hård plastförpackning
Mjuk plastförpackning
Metallskrot
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
Brännbart
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Elektronik
Farligt avfall
Brännbart
Elektronik
Elektronik
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Brännbart
Vapen
Metallskrot
Brännbart
Brännbart
Grovavfall - brännbart
Metallskrot
Grovavfall - icke brännbart
Tidningar
Grovavfall - brännbart
Wellpappcontainern
Pappersförpackning
Metallskrot
Elektronik
Brännbart
Brännbart
Glas
Brännbart
Metallförpackning
Hård plastförpackning
Vitvaror
Vitvaror
Elektronik
Metallskrot
Brännbart
Pappersförpackning
Metallförpackning
Metallskrot
Grovavfall - brännbart
Farligt avfall
Soptunna
Kontakta polisen
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Soptunna
Återvinningsstation
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Sibbabo
Sibbabo
21
Y
Ylletyger
Ympvax
Yoghurtburk, plast, rengjord
Yoghurtkartong, rengjord
Yxa
Z
Zinkplåt
Å,Ä,Ö
Äggkartonger
Äggskal
Brännbart
Brännbart
Hård plastförpackning
Pappersförpackning
Metallskrot
Soptunna
Soptunna
Återvinningsstation
Återvinningsstation
Sibbabo
Metallskrot
Sibbabo
Pappersförpackning
Matavfall
Återvinningsstation
Soptunna
22
Tips!
Här följer några smarta tips som förhoppningsvis kan underlätta för dig när du
sorterar!
Återanvändning är bäst!
Det bästa är det avfall som inte uppkommer. Kanske kan
någon annan ha användning av det du tröttnat på?
Fundera på om det är ok att vissa saker vi skaffar oss är
begagnade?
Återvinn på vägen! Långt
Skölj i använt diskvatten!
till din återvinningsstation?
Samordna gärna så att du tar med
förpackningarna när du t.ex. handlar
dagligvaror.
Skölj gärna förpackningar i överblivet
diskvatten, det räcker. Förpackningarna
behöver inte heller vara kliniskt rena, det
räcker att skölja bort det värsta, för
hygienens skull.
Många förpackningar som t.ex. cornflakespaket räcker det att skaka ur.
Kärl som underlättar
hemma!
På förpackningar står oftast
hur de skall sorteras!
Enkla lösa behållare (ca 10 liter) för olika
typer av avfall finns i de flesta mat- och
järnaffärer samt på hemvaruhus och
kostar inte många tior.
Det är helt ok att lägga förpackningar i samma
påse och sortera på plats på
Återvinningsstationen.
Hos hemvaruhusen finns idag även
skenor, snurror och upphängning på
vägg att välja på.
Lätt att göra rätt!
Det du gör har betydelse. Att
sortera t.ex. glas, tidningar och
metallskrot är bättre än inget alls!
23
Visste du att…?
•
9 av 10 svenskar källsorterar i någon
mån förpackningar och tidningar.
•
3 av 4 förpackningar återvinns.
•
Återvinning av aluminium sparar 95
procent av den energi som annars behövs
för att göra ny aluminium.
•
Insamlade plastförpackningar blir till ny
plast. Ett ton hårda plastförpackningar
kan återvinnas till ca 84 000 blomkrukor.
•
Glas kan återvinnas obegränsat antal
gånger.
•
Allt som lämnas på
återvinningsstationerna skickas till
återvinning eller energiutvinning. Kravet
för att transportören ska få betalt är att
förpackningarna är sorterade och håller
en viss kvalitet.
•
Alla datorer och andra större eldrivna
apparater monteras ner så att
komponenter och material kan tas till
vara!
•
Det är gynnsamt att återvinna
metallskrot och metallförpackningar.
Insamlad metall blir inte bara nya
förpackningar utan används också t.ex. i
Volvos motorer och i byggbranschen.
•
Armeringsjärnen i Öresundsbron är ett
exempel på användning av återvunnen
metall.
•
Om alla lämnade in sina kapsyler till
återvinning, skulle stålet räcka till 2200
nya personbilar. Varje år!
•
I Sverige återvinns 9 av 10 tidningar.
Pappersråvaran kan återvinnas 5-7
gånger till nya tidningar, toapapper eller
hushållspapper
•
Om vi lämnar alla våra
metallförpackningar av aluminium till
återvinning, blir den energin som sparas
så stor att den kan värma upp 8500
småhus per år.
•
Var tredje pappersförpackning som finns
i din livsmedelsbutik är tillverkad av
återvunna pappersförpackningar.
•
Varje år återvinns 3000 ton plast från
våra kylar och frysar
24
Kontaktuppgifter och öppettider
Öppettider på Sibbabo:
Måndagar
Torsdagar
Fredagar
14.00–19.00
14.00–19.00
12.00–16.00
Lördagar
09.00-13.00 *
*Vintertid (1 nov t o m 31 mars) är det endast lördagsöppet sista lördagen varje
månad.
Övriga dagar och helgdagar och helgdagsaftnar är det stängt på Sibbabo.
Frågor eller synpunkter? Kontakta oss:
Sibbabo Återvinningscentral
Kundtjänst
Allmänna avfallsfrågor
036-462 27
036-442 83 59
036-442 83 66
Beges Containerservice AB; hämtningsdagar,
extrasäckar, hämtning av grovavfall/ vitvaror:
0392-123 59
Mer information finns på kommunens hemsida: www.habokommun.se