Etiketter för farligt gods

Etiketter för farligt gods
FLAMMABLE GAS
EXPLOSIVE
*
1
1
1
2
Klass 1
Explosiv vara
Art.nr. 111248
Klass 1.4
Explosiv vara
Art.nr. 109386
Klass 1.4
Explosiv vara
Art.nr. 109077
Klass 2
Brandfarlig gas
Art.nr. 109403
NON FLAMMABLE
COMPRESSED GAS
TOXIC GAS
2
2
2
3
Klass 2
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Art.nr. 109391
Klass 2
Ej brandfarlig gas
Art.nr. 109400
Klass 2
Giftig gas
Art.nr. 109383
Klass 3
Brandfarlig vätska
Art.nr. 109071
FLAMMABLE LIQUID
FLAMMABLE SOLID
3
4
4
4
Klass 3
Brandfarlig vätska
Art.nr. 109360
Klass 4.1
Brandfarligt fast ämne
Art.nr. 109090
Klass 4.1
Brandfarligt fast ämne
Art.nr. 109378
Klass 4.2
Självantändande ämne
Art.nr. 109348
SPONTANEOUSLY
COMBUSTIBLE
DANGEROUS
WHEN WET
4
4
4
5.1
Klass 4.2
Självantändande ämne
Art.nr. 111249
Klass 4.3
Ämne som utvecklar brandfarlig
gas vid kontakt med vatten
Art.nr. 109350
Klass 4.3
Ämne som utvecklar brandfarlig
gas vid kontakt med vatten
Art.nr. 111250
Klass 5.1
Oxiderande ämne
Art.nr. 109370
Material: Vit PE, permanent häftande
Format: 100 x 100 mm, om inget annat anges
Antal/rulle: 500 st
NORDVALLS ETIKETT AB
Box 14 | SE-275 21 Sjöbo | Sweden
Besök: Planteringsgatan 46
Tel: +46 416 252 00 | Fax: +46 416 252 80
[email protected] | www.nordvalls.se
Etiketter för farligt gods
ORGANIC
PEROXIDE
OXIDIZING AGENT
5.1
5.2
5.2
6
Klass 5.1
Oxiderande ämne
Art.nr. 109353
Klass 5.2
Organiska peroxider
Art.nr. 109352
Klass 5.2
Organiska peroxider
Art.nr. 119288
Klass 6.1
Giftiga ämnen
Art.nr. 109364
TOXIC
INFECTIOUS SUBSTANCE
In case of damage or leakage
immediately notify Public
Health Authority
6
6
7
7
Klass 6.1
Giftiga ämnen
Art.nr. 109354
Klass 6.2
Smittförande ämnen
Art.nr. 109087
Klass 7
Radioaktiva ämnen
Art.nr. 109393
Klass 7
Radioaktiva ämnen
Art.nr. 109346
CORROSIVE
7
8
8
9
Klass 7
Radioaktiva ämnen
Art.nr. 109344
Klass 8
Frätande ämnen
Art.nr. 109366
Klass 8
Frätande ämnen
Art.nr. 109341
Klass 8
Övriga farliga ämnen
Art.nr. 109085
Denna sida upp
Format: 75 x105 mm
Art.nr. 109638
Miljöfarliga ämnen
Art.nr. 109083
Begränsad mängd
Format: 105 x105 mm
Art.nr. 111955
Material: Vit PE, permanent häftande
Format: 100 x 100 mm, om inget annat anges
Antal/rulle: 500 st
NORDVALLS ETIKETT AB
Box 14 | SE-275 21 Sjöbo | Sweden
Besök: Planteringsgatan 46
Tel: +46 416 252 00 | Fax: +46 416 252 80
[email protected] | www.nordvalls.se