FÖRHANDLINGSSCHEMA

Sida 1 ( 4 )
FÖRHANDLINGSSCHEMA
Vecka 43
Förändringar kan förekomma
Frågor rörande hovrättens förhandlingar besvaras av hovrätten, även då
hovrätten vid behov håller förhandling i annan domstols lokaler.
Måndag 19 oktober 2015
kl. 09:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 2400-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 14
kl. 09:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 987-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Jönköping m.fl.
angående misshandel m.m.
Rotel 25
kl. 09:00-16:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 715-15, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. Internationella åklagarkammaren i
Malmö
angående medhjälp till grovt vapenbrott m.m.
Rotel 15
kl. 09:00-16:30
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 2579-15, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående grov kvinnofridskränkning m.m.
Rotel 25
Tisdag 20 oktober 2015
kl. 09:00-11:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1220-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar
angående narkotikabrott
Rotel 23
kl. 09:00-12:00
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 715-15, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. Internationella åklagarkammaren i
Malmö
angående medhjälp till grovt vapenbrott m.m.
Rotel 15
kl. 09:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 2333-15, Huvudförhandling
NN m.fl. ./. XX m.fl.
angående försök till grov misshandel m.m.
Rotel 31
Sida 2 ( 4 )
kl. 09:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 3202-14, Huvudförhandling
Riksenheten mot korruption ./. NN
angående grovt givande av muta
Rotel 12
kl. 09:30-10:30
Sal 3 Hovrätten
Jönköping
B 2390-15, Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Växjö ./. NN
angående tillgrepp av fortskaffningsmedel m.m.
Rotel 33
kl. 10:30-15:30
Sal 3 Hovrätten
Jönköping
B 1237-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Växjö m.fl.
angående hot mot tjänsteman m.m.
Rotel 33
kl. 11:00-12:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1126-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar
angående grovt rattfylleri m.m.
Rotel 24
kl. 13:00-14:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1054-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar
angående misshandel
Rotel 24
kl. 13:00-16:00
Kammarrätten, Sal 2
Jönköping
B 2579-15, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående grov kvinnofridskränkning m.m.
Rotel 25
kl. 14:00-16:30
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1055-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående försök till misshandel m.m.
Rotel 25
kl. 15:30-16:45
Sal 3 Hovrätten
Jönköping
Ö 2262-15, Sammanträde
NN ./. Åklagarkammaren i
Linköping
angående undanröjande av skyddstillsyn
Rotel 36
Onsdag 21 oktober 2015
kl. 09:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
T 3423-14, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. XX
angående fordran m.m.
Rotel 22
Sida 3 ( 4 )
kl. 09:00-16:30
Sal 1
Jönköpings tingsrätt
B 812-15, Huvudförhandling, dag 1 av 3
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Norrköping
m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 33
kl. 09:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
T 3393-14, Huvudförhandling
NN ./. XX
angående fordran
Rotel 32
kl. 09:00-16:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 924-15, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående misshandel m.m.
Rotel 12
kl. 09:00-16:30
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 2588-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 23
Torsdag 22 oktober 2015
kl. 09:00-12:00
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 924-15, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Kalmar m.fl.
angående misshandel m.m.
Rotel 12
kl. 09:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
T 1183-15, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. XX
angående vårdnad m.m.
Rotel 12
kl. 09:00-16:30
Sal 1
Jönköpings tingsrätt
B 812-15, Huvudförhandling, dag 2 av 3
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Norrköping
m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 33
kl. 09:00-16:30
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
T 3423-14, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. XX
angående fordran m.m.
Rotel 22
Sida 4 ( 4 )
kl. 13:00-16:00
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 1701-15, Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Örebro ./. NN
angående grov misshandel m.m.
Rotel 11
Fredag 23 oktober 2015
kl. 09:00-16:30
Sal 1
Jönköpings tingsrätt
B 812-15, Huvudförhandling, dag 3 av 3
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Norrköping
m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 33
kl. 09:00-16:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
T 2207-15, Huvudförhandling
NN ./. XX
angående barns boende
Rotel 25
kl. 10:00-12:00
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
T 1183-15, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. XX
angående vårdnad m.m.
Rotel 12
kl. 10:15-15:45
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 2615-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Norrköping m.fl.
angående häleri m.m.
Rotel 36