Torsdag

HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Sida 1 ( 1 )
SCHEMA
Veckans rättegångar
7 januari 2016
Omfattade enheter: Avdelning 1, Avdelning 2, Avdelning 3, Avdelning 4
Torsdag 7 januari 2016
kl. 09:00-16:00
Sal B
Göteborg
B 5154-15, Huvudförhandling, dag 1 av 4
NN m.fl ./. Åklagarkammaren i Borås m.fl.
angående mord
Rotel 41
kl. 09:00-16:30
Sal A
Göteborg
B 5081-15, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Uddevalla
angående olovlig befattning med smuggelgods m.m.
Rotel 32
kl. 09:00-16:30
Sal C
Göteborg
B 4965-15, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Borås m.fl.
angående hot mot tjänsteman m.m
Rotel 21
kl. 10:15-16:30
Sal 4
Göteborg
B 4773-15, Huvudförhandling, dag 5 av 7
NN m.fl. ./. Åklagarkammaren i Uddevalla m.fl. et
v.v.
angående mord m.m.
Rotel 15
kl. 13:00-16:00
Sal H
Göteborg
B 4957-15, Huvudförhandling
NN ./. Göteborgs åklagarkammare m.fl.
angående stöld m.m.
Rotel 12