Pressmeddelande angående attack på Kronan skola i Trollhättan.

Sveriges Imam Råd
‫المجلس السويدي لألئمة‬
Stockholm 2015-10-23
Pressmeddelande angående attack på Kronan skola i Trollhättan.
Med stor sorg och oro vill Sveriges Imam Råd uttrycka sin sympati för offren i
det tragiska attentatet mot oskyldiga i Trollhättan och deras anhöriga. Vi
uppmanar till solidaritet mellan alla goda krafter.
Det är allas ansvar att jobba mot hat, rasism och islamofobi.
Må Guds fred råda över Sverige.
Må Guds fred råder över Sverige.
Sveriges Imam Råd
Talesman
Ahmed Ghanem
Tel. 0762910203
Postadress: Kapellgränd 10 , 116 25 Stockholm - Växel: +46 (8) 509 109 00 - Fax: +46 (8) 509 109 29
Org. Nr: 802457-5295 - PG: 2591977-4