Informationsmöte angående asylboende i Fröjel Tid/plats: Tisdagen

Informationsmöte angående asylboende i Fröjel
Tid/plats:
Tisdagen den 8 dec-15 kl. 18.30 vid Skolgården i Fröjel.
Deltagare:
25 st fröjelbor
1. Clas Dahlén, ny ägare av Fröjelgården, presenterade sig och gav bakgrunden till att
Fröjelgården har blivit ett tillfälligt hem för nyanlända flyktingar. Idag finns 97 gäster, varav
43 barn i åldrarna 2-11 år på Fröjelgården, ett av nio flyktingboende på Gotland. Nyckelorden
för verksamheten är ordning och reda, men man arbetar också mycket med
värdegrundsfrågor.
2. Jonas Lutterman, verksamhetsledare på boendet, informerade om verksamheten. Det är
bara tre stycken gäster som talar engelska, men det finns tolkar bland personalen. Viktigt att
bygga nätverk med olika grupper i närområdet varför det råder en ”öppen dörr-policy” och
alla skall känna sig välkomna till Fröjelgården. Alla är välkomna på ett besök och att komma
förbi på lunch, middag eller en kopp kaffe.
3. ”Brainstorming”, tankar och idéer om gemensamma aktiviteter:

Ordna träffpunkter, möten mellan sockenborna och gästerna på Fröjelgården.

Barnaktiviteter – Fröjels barnfamiljer bjuder in till aktiviteter.

Zumba- och yougagrupperna bjuder in till öppet hus i början av våren.

Hembygdsföreningen bjuder in till aktiviteter i Skolgården.

Kontakt med KIK och IK Tjelvar för idrottsaktiviteter i Klintehallen.

Kontakt med Klinteskolan för luciafirande, musical men framförallt lek.

Arrangera friluftsaktiviter med skattjakt, gotländska idrotter, fiske mm

Arrangera matlagningskvällar där framförallt kvinnorna får träffas och byta recept.

Ställa upp som kontaktfamilj för en grupp asylsökande.

Ordna språkcafé, kultur-, musikkvällar etc

Kommunikation, transporter. Stort behov då linjetrafiken är dålig.

Hyra bussar, samordning med asylboendet i Björklunda.

Erbjuda skjuts till Visby, Klintehamn då man har plats i bilen genom att kontakta
Fröjelgården eller använda Facebook.

Gästerna vid Fröjelgården har stort behov av följande:

Lekplats, lekredskap (Kolla Eksta fd skola)

Utomhusleksaker, pulkor, hjälmar, cyklar…

Musikinstrument, papper, kritor, färger, bilderböcker

Symaskiner, gärna med bord, tyger, soffor
Har ni något att skänka så är ni välkomna att lämna detta till Fröjelgården eller kontakta
Jonas på tfn 0702-328683 alt. [email protected] eller Clas på tfn, 0702-363430 alt.
[email protected]
Vid protokollet: Jerker