Julgåvor till personal och kunder!

AR Resepresentkort
Julgåvor till personal och kunder!
Idétorka inför årets julgåvor? Resepresentkort är alltid en uppskattad present!
Inom AR Group ingår följande
verksamheter:
■ AR Affärsresor – norra Sveriges
största affärsresebyrå med kontor
i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik,
Uppsala och Stockholm
■ AR Kongress – specialiserade
på kongresser och stora mötesarrangemang
■ AR Grupp & Konferens – special-
Nu utvecklar AR Travelnet tjänsten resepresentkort till företag och privatpersoner. Det har blivit allt mer populärt att välja resepresentkort
som jul- och jubileumsgåvor till personal, kunder samt som priser i
säljtävlingar och liknande. Hos oss på AR Travelnet erbjuds stor valfrihet eftersom presentkortet inte är bundet till någon viss rese- eller
charterarrangör – istället kan presentkortsinnehavaren själv välja hur
presentkortet ska användas.
RESEPRESENTKORT
– Julgåva till personal, skräddarsydda
belopp från 100-400 kr och uppåt
– Julgåva till kunder
– Jubileumsgåva til personal, ex.vis
födelsedag eller för trogen tjänst. Vi
specialdesignar presentkorten.
– Presentkort till säljtävlingar
Värdet är valfritt och kan utgöra en liten eller stor del av en resa.
Bokningen kan sedan ske via våra onlinetjänster alternativt via vår
serviceinriktade personal.
– Priser till event som golvtävlingar mm.
Alla presentkort kan specialdesignas
mot en mindre avgift. Även inramningar
iserade grupp- och konferensresor
■ AR Travelnet – resebyrå som
främst vänder sig till privatresenärer
om så önskas.
Kontakta oss på
090-13 73 90!
Pre
sen
t
kor
t
Pres
entk
ort
Res
epr
Res
epre esent
ko
se
Rese
prese ntkort rt
ntkor
t
Res
epr
e
Res
epre sentk
sen ort
Rese
prese tkort
ntkor
t
Prese
för
Pres
entk
or
ntkort
t nr
Pre
sen
t
t nr
:
ntkort
AR Travelnet
Storgatan 38, Umeå
Pre
sen
t
Prese
ntkort
nr:
Telefon: 090-13 73 90
Pres
entk
ort
[email protected]
www.argroup.se
kor
t
t nr
:
Prese
ntkort
Pres
entk
ort nr
gilti
gt et
t år
AR
, Um
eå •
efte
r ut
änga
s
Tele
fon
090Da13
tum73
an
det
ga
elle
r
n ej
rou
p.s
e
inlö
sa
sm
&90
sig
och
ka
Stor
nst
fr
Pr
gilti
•nawtur
w:w.a
rgro
up.s
ngas
e
elle
förlä
ot ko
ntan
ter.
r inlö
gatan
Prese sa
sas
38, Um
ntkort ell
mot
et ärer
eå • Te
kont
giltj
ante
tigätnett
lefon
r.
090stårfrefter
13 73
ån utfärdan
90 •
AR det och
www.
argro
Tra
kan ej
up.se
veln
förlän
gas ell
för va
et/
er inl
A
ösas
lfri re
RG
mot ko
rou
sa el
ntante
p ti
r.
le
r tjä
:
S
up
& si
ll et
t vä
rde
an
AR3 Tr
8, Uavel
meå net/AR
gt et
• Te Da Grou
t år
p
lefotum
efte
n 0 & sign till ett vä
r ut
färd
90-1 atur
rde av
ande
3 73 :
:
Stor
t oc
Pres
90
gata
h ka
entk
•w
n
orte
38,
n ej
ww
t är
Umeå
förl
.arg
gilti
änga
• Te
gt et
rou
lefo
t år
s el
p.s
efte
n 09
ler
e
Datum
r utfä
in
0& sig
lösa
13na73
rdan
sm
tur90
det
: •
ot ko
och
w
ww.a
kan
ntan
ej fö
rgro
ter.
rläng
up.s
förStorgatan
as el
e
Prese
ler in
38, Um
ntkort valf
lösa
et är ri re
eå
sm
• Telef
giltig s
ot ko
t ett år
on 09
a eeft
ntan
0-13
llererutfärd
ter.
73 90
tjänandet
• ww
w.arg
st fr och kan
roup.se
ej för
ån
län
t är
färd
re
Gro
ll e
tt v
ån A
R Tr
ave
lnet
/A
Dat
um
&
RG
ärd
ea
v:
till
up ti
s eller
Tra
inlös
as mo
veln
t konta
et/
nter.
AR
Gro
up
till
från
ett
AR Tr
värd
ave
ea
lnet
v:
/AR
Dat
Gro
um
förPrva
up ti
& si
lfri re Storg
esen
ll et
gnat
t vä
tkor sa el atan
ur:
ler tjä
rde
tet
38,
är gi
av:
nsUtmfr
ltigt
eåån AR
ett
•
Tele Trav
år ef
fon elnet/
ter
utfä
090Datum AR Gr
rdan
-13 & si
oup til
det
73 gnat
l ett vä
och
90
ur
•w :
Stor
kan
rde av
Pres
ww
gata
ej fö
entk
:
.arg
n 38
rl
or
tet är
valf
ri
Gro
gnat
ur:
Res
ep
Res resen
tk
epre
sen ort
tko
Re
för
Pres
entk
or
Tra
veln
et/
Dat
um
änst
:
AR
AR
AR Tr
ave
lnet
/AR
för va
lfri re
sa el
ler tj
Pres
entk
ort nr
från
elle
Pres r tjänsSto
t frrgån
entk
at
orte
kor
t
Pres
entk
ort
Pres
entk
or
för va
lfri re
sa
tjän
st fr
ån
änst
:
Prese
res
ae
ller
för va
lfri re
sa el
ler tj
Pres
entk
ort nr
Prese
ntkort
nr:
valf
ri
:
av:
ett
värd
ea
v: