PROGRAM 2015 - vintern 2016 - Naturskyddsföreningen i Jönköping

PROGRAM
2015 - vintern 2016
BANKERYD
HUSKVARNA - GRÄNNA
JÖNKÖPING
FEBRUARI
Lördag 14 februari
NATURSNOKAR
Natursnokarna vinterspanar.
Aktiviteter för barn 7-12 år.
Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg
Ansvarig: Jeanette Eld 076-048 50 40
[email protected]
MARS
Onsdag 11 mars
FÖRELÄSNING
Varför är kemikalier på tapeten?
Gudrun Bremle föreläser om kemikalier
i vardagen, kl 19.00 - 21.00.
Lokal: Studiefrämjandet. Ansvarig:
Charlotta Törnvall Holm 070-379 03 53
Torsdag 12 mars
ÅRSSTÄMMA MED
BANKERYDSKRETSEN
Nyarpsstugan i Bankeryd kl 19.00.
Årsmötesförhandlingar. Tomas Fasth
informerar om vårt kommande naturreservat på Häggeberg. Servering.
Ansvarig: Styrelsen
Torsdag 12 mars
ÅRSSTÄMMA MED
JÖNKÖPINGSKRETSEN
Kl 18.30 på Studiefrämjandet. Årsmötesförhandlingar. Kommunekolog Dag
Fredriksson berättar om naturpärlor och
de nya naturreservaten i Häggeberg och
i Kaxholmen. Fika. Ansvarig: Styrelsen
Fotot på framsidan: Charlotta och
Elin på kampanjerna ”Klimatmaxa”
och ”Cykelchock!” i Rådhusparken.
Onsdag 18 mars
ÅRSSTÄMMA MED HUSKVARNAGRÄNNA KRETSEN
SMU-gården i Huskvarna kl 19.00.
Årsmötesförhandlingar, kaffeservering,
föredrag om natur och miljö. SMUgården, Drottninggatan 14 i Huskvarna.
Ansvarig: Styrelsen
Lördag 21 mars
VI BYGGER FÅGELHOLKAR
Kl 14.00 Tillverkning av fågelholkar i
Bankeryd. Vi är i fågelringsfabriken,
IÖ Mekaniska, Fabriksvägen 6. Ta gärna
med egna verktyg och fika. Ansvarig:
Ingemar Hermansson 036-37 93 28
APRIL
Lördag 18 april
FAGNING AV ÄNGEN VID
TABERGS VÄSTRA TOPP
Samling på topparkeringen kl 09.00. Det
brukar ta ett par timmar att plocka pinnar
och räfsa. Vi fikar och lyssnar på vårfåglarna. Ta med fika. Samarrangemang
med Tabergs Hembygdsförening. Ansvarig:
Hans Fransson 072-312 45 54 och
Barbro Jern 036-640 94
Lördag 18 april
LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA
Representanter för kretsarna i länet
samlas till årsstämma i Holmenstugan,
Habo kommun.
Måndag 20 april
MEDLEMSMINGEL
Kl 17.30, Studiefrämjandet. Välkommen
att träffa styrelsen och medlemmar för
att prata natur och miljö i Jönköping. Vi
bjuder på fika och pratar om vad som är
aktuellt i föreningen. Ansvarig: Elin Ram
0730-65 71 14 [email protected]
Tisdag 21 april
GIFTFRI FÖRSKOLA
Om kemikalier i vår närhet. Nyarpsstugan i Bankeryd kl18.00. Projektledare Gudrun Bremle informerar om
kemikaliefrågan i kommunen. Redovisning av projektet ”Giftfri förskola” från
Nyarps förskola i Bankeryd. Servering.
Ansvarig: Sofia Spjut 070-315 34 46
Lördag 25 april
FÅGELUTFLYKT TILL TRANEBO
Samling kl 08.00 vid biblioteket i
Bankeryd. Ta med kikare, fika och
varma kläder. Ansvarig:
PerJonas Andersson 0736-79 73 40
Lördag 25 april
NATURSNOKAR
Natursnokarna vårspanar, barn 4-7 år.
Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg
Ansvarig: Jeanette Eld 076-048 50 40
[email protected]
MAJ
Torsdag 7 maj
VANDRING VID
ROSENLUNDS BANKAR
Vi besöker sandbankarna vid Rosenlund
när backsvalorna har anlänt till sin
häckningsplats! Ta med fika. Samling
vid Sannabadet kl 18.00. Ansvariga:
Jan-Olof Berlin 036-13 84 83 och
Bengt Ohlsson 036-14 41 38
Söndag 10 maj
MORGONVANDRING I BANKERYD
Natur och kultur på samma gång.
Samling vid Hembygdsgården intill
Bankeryds kyrka kl 09.00. Ta med
fika. Samarrangemang med Bankeryds
Hembygdsförening. Ansvarig:
Lennart Öhman 036-37 07 75
Torsdag 14 maj
GÖKOTTA PÅ KO MOSSE
Vi firar vårens ankomst med gökotta
vid Stora Björnsjön och vandring på
Björnöleden. Medtag fika. Samling för
samåkning vid Borstfabriken (Grännavägen 22) i Huskvarna kl 06.00 eller på
Västra torget kl 06.20. Ansvariga:
Bengt Ohlsson 036-14 41 38 och
Jan-Olof Berlin 036-13 84 83
Onsdag 27 maj
NATURSNOKAR
Natursnokarna deltar i Klimatveckan
Aktiviteter i naturen för barn 4-7 år.
Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg
Ansvarig: Jeanette Eld 076-048 50 40
[email protected]
JUNI
Torsdag 4 juni
JOHN BAUER-DAGEN
Kl 18.00 firar vi traditionsenligt
konstnärens födelsedag med ”natur och
kultur” i John Bauers park vid Rocksjön.
Medtag termoskaffe. För program se:
jonkoping.naturskyddsforeningen.se
eller annons i Föreningskontakten JP.
Ansvarig: Rocksjögruppen genom
Anna Madsen 036-16 88 87
Fredag 5 juni
KVÄLLSVANDRING I
VÄSTANÅ NATURRESERVAT
Upplev fågelsång och försommarblomning i ädellövskogen på Västanå raster.
Vi fikar med solnedgången över Vättern.
Samling vid gamla Borstfabriken i
Huskvarna kl 18.00 eller vid resevatsparkeringen söder om Röttle by kl 18.30.
Ansvarig: Jan-Olof Berlin 036-13 84 83
och Anders Berlin 036-535 31
Torsdag 11 juni
SKOGSVANDRING PÅ INGARYD
Följ med på sommarvandring i vår
skog på Ingaryd när linnéan blommar.
Samling vid Ingaryds gård kl 18.00.
Medtag matsäck. Ansvarig:
Föreningen Ingaryds Vänner. Kontakt:
Roland Gunnarsson 070-389 27 29
Fredag 12 juni
NATTSKÄRRA;
SPANING VID GRANARPSSJÖN
Här finns ett antal revir med nattskärra,
denna mystiska fågel med sitt speciella
läte. Vi hoppas få höra och kanske se
nattskärran denna sena kväll. Samling
vid Granarpsvägen 156, kl 22.30.
Ansvarig: Hans Fransson 072-312 45 54
Söndag 14 juni
DE VILDA
BLOMMORNAS DAG
Samarrangemang med
Botaniska Sällskapet
Bankeryd
Vi samlas för samåkning kl 14.00 på
Bankeryds kyrkas parkering.
Magnus Thorell guidar oss bland försommarens blommor.
Ta med kaffekorg och goda vänner.
Ansvarig: Kerstin Pilkvist 036-37 83 59
Jönköping
Utflykt bland försommarens blommor
på ängen uppe på Tabergs västra topp.
Samling på topparkeringen kl 10.00.
Ta med kaffekorgen!
Ansvarig: Pia Larsson 0708 -19 95 87
AUGUSTI
En lördag i augusti
REGIONAL UPPTAKT INFÖR
MILJÖVÄNLIGA VECKAN v.40
”Byt till eko!” är Miljövänliga veckans
tema. Blekinge län ansvarar för den
regionala upptakten, där vi får mera
bakgrundsfakta till årets fokus som är
fika och mellanmål. Vi ordnar med
samåkning till Blekinge.
Alla intresserade är välkomna!
Ansvarig: Pia Larsson 0708-19 95 87
Lördag 1 augusti
SLÅTTER PÅ TABERGSÄNGEN
Samling på topparkeringen kl 09.00
eller kom direkt till ängen på västra
toppen. Slåtterbalk för stora ytor och
liar där det är trångt. Det behövs många
personer som räfsar och bär gräs. Det
brukar ta cirka tre timmar. Ta med fika.
Samarrangemang med Tabergs Bergslags
Hembygdsförening. Ansvariga:
Hans Fransson 072-312 45 54 och
Barbro Jern 036-640 94
Söndag 23 augusti
SKOGSVANDRING VID RAMLAKLINT
Vandring i det kuperade landskapet i
naturreservatet Ramlaklint/Uvberget vid
Ramsjön. Ta med fika. Samling för
samåkning vid Borstfabriken, Grännavägen 22 i Huskvarna kl 08.00 eller vid
reservatsparkeringen kl 08.30.
Ansvariga: Anders Berlin 036-535 31
och Bengt Ohlsson 036-14 41 38
Lördag 29 augusti
EUROPEAN BAT NIGHT
Aktiviteter vid Tabergsgruvan.
Samarrangemang med Fladdermuseum.
facebook.com/fladdermuscentrum
Lördag 29 augusti
SVAMPUTFLYKT VID HÄGGEBERG
Vi samlas vid Brukshundsklubbens
parkering kl 14.00. Svampkonsulent
Lars-Göran Hellsten informerar om
svampar vi hittar under vandringen.
Ta med svampkorg och fika. Samarrangemang Bankeryds- och Habokretsen.
Ansvarig: Inga-Britt Fälth 036-37 77 36
SEPTEMBER
Lördag 5 september
BERGETS DAG I TABERG
Start kl 10.00. I tältet vid stationsplan
informerar vi om Miljövänliga Veckan
samt om föreningens verksamhet.
Försäljning av naturböcker mm.
Samarbete med Tabergs Gruvguider.
Se annons i lokalpressen. Ansvarig:
Hans Fransson 072-312 45 54
Måndag 7 september
MEDLEMSMINGEL
Välkommen kl 17.30 att träffa styrelsen
och andra medlemmar för att prata natur
och miljö i Jönköping. Vi bjuder på fika
och informerar om vad som är aktuellt
i föreningen. Lokal: Studiefrämjandet.
Ansvarig: Elin Ram 0730-65 71 14
[email protected]
Torsdag 10 september
NATURVANDRING
VID RYHOV OCH ROCKSJÖN
Upplev närnaturen mitt i staden!
Följ med och vandra runt Slingan på
Ryhovsområdet och Rocksjön i höstkvällen. Ta med fika. Samling vid
restaurang ”Hasse på sjökanten” kl 18.00.
Ansvarig: Bengt Ohlsson 036-14 41 38
och Jan-Olof Berlin 036-13 84 83
Lördag 19 september
NATURSNOKAR
Fladdermusspaning i Tabergs gruva.
Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg
Ansvarig: Jeanette Eld 076-048 50 40
[email protected]
OKTOBER
26 september - 3 oktober
MILJÖVÄNLIGA VECKAN V. 40
Byt till eko! Naturskyddsföreningens
kampanj vill få fler att förstå hur vår
mat produceras, och varför man gör en
stor insats genom att välja ekologiskt.
Ditt val i butiken kan bidra till förändring av hur vi hanterar jordens resurser.
Målet är att få fler att välja ekologiskt.
Årets tema är fika och mellanmål.
Vill du hjälpa till med aktiviteter, eller
lära dig mer om hur miljön och den
biologiska mångfalden påverkas av vår
matproduktion och matval?
Kontakta arbetsgruppen Hållbar
utveckling: Pia Larsson 0708-19 95 87
Söndag 4 oktober
TIPSPROMENAD I BANKERYD
Information om Miljövänliga veckan
samt den årliga teckningstävlingen.
Nyarpsstugan kl 10.00-12.00.
Promenad 3 km. Kom och rösta på
”ettornas” teckningar med naturtema
kl10.00-13.00. Kaffeservering.
Ansvarig: Inga-Britt Fälth 036-37 77 36
Lördag 10 oktober
”I BÄVERNS SPÅR”
Vi tar oss en titt på bäverspåren vid
Bankeryds åar. Samling vid biblioteket
i Bankeryd kl 10.00.
Obs! Stövlar är viktiga.
Ansvarig: Emil Werner 036-12 11 84
NOVEMBER
2016
Måndag 9 november
BRASAFTON I BANKERYDS
HEMBYGDSSTUGA
Välkommen kl 19.00 till vår återkommande trivselkväll med bildvisning
vid brasan. Kaffeservering. Ansvarig:
Sten-Olof Tilander 036-37 73 71
Söndag 24 januari
VINTERFÅGLAR I JÖNKÖPING
Fågelskådning i centrala Jönköping
kl 10.00–13.00. Från Liljeholmskanalen till Munksjön via leden utmed
Rocksjön. Samling vid kyrkogårdens
parkering kl 10.00.
Ta med kikare, fågelbok och fika.
Klä dig varmt! Samarrangemang med
Jönköpings fågelklubb. Ansvariga:
Roland och Monika Engstrand 036-694 29
Lördag 19 november
NATURSNOKAR
Natursnokarnas höstspaning.
Aktiviteter i naturen för barn 4-7 år.
Ledare: Jeanette Eld, Frida Moberg
Ansvarig: Jeanette Eld 076-048 50 40
[email protected]
Söndag 22 november
JULMARKNAD PÅ INGARYD
Gammaldags julmarknad på Ingaryds
gård kl 15.00–17.30. Tipspromenad,
försäljning, lotterier, utställning och
kaffeservering. Samarrangemang mellan
Föreningen Ingaryds Natur, scouterna,
Rogberga Hembygdsförening,
Röda korset och Svenska kyrkan.
DECEMBER
Lördag 5 december
STRÖMSBERGS JULMARKNAD
En lagom stor julmarknad på
Strömsbergs gård i Ljungarum.
Vi säljer böcker, spel, kort m.m. med
anknytning till djur, natur och miljö.
Lördag 19 december
TOMTELAND VID GRUVGÅRDEN
Taberg kl 15-18. Gruvgården med
Fladdermuseum och geologirum är
öppen för allmänheten. Fri entré.
Se hemsida och lokalpress för info
Torsdag 10 mars
ÅRSSTÄMMA MED
BANKERYDSKRETSEN
Kl 19.00 i Nyarpsstugan. Årsmötesförhandlingar, servering, bildvisning.
Ansvarig: Styrelsen.
Onsdag 16 mars
ÅRSSTÄMMA MED
HUSKVARNA-GRÄNNA KRETSEN
Kl 19.00 i SMU-gården, Drottningg.14
i Huskvarna. Årsmötesförhandlingar,
servering, föredrag om natur och miljö.
Ansvarig: Styrelsen.
Torsdag 17 mars
ÅRSSTÄMMA MED
JÖNKÖPINGSKRETSEN
Kl 18.30 Studiefrämjandet.
Årsmötesförhandlingar, servering.
Ansvarig: Styrelsen.
Andra arrangemang samt programändringar annonseras under ”Föreningskontakten” i Jönköpingsposten. Se även
hemsida och facebook. Välkomna!
jonkoping.naturskyddsforeningen.se
facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping
STUDIECIRKLAR 2015
NATURVÄRDEN & NATURVÅRD
Informationsträff: måndag 2 mars kl 18.00 på Studiefrämjandet.
Vi vill starta en arbetsgrupp för att öka kunskapen om naturvärden och naturvård inom Jönköpingskretsen och bättre kunna följa utvecklingen på området.
Vi inleder med några studieträffar för att läsa in oss och diskutera inriktningen.
Intresserad? Kontakta Pia Larsson 070-819 95 87
BÖRJA SKÅDA FÅGEL
Fågelcirkel för nybörjare och dig som vill lära dig lite mer. Start 25 mars
kl 18.30 på Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6 i Jönköping.
Därefter ytterligare sex fågelutflykter tidiga morgnar till olika naturtyper.
Ansvariga: Jan-Olof Berlin 036-13 84 83 och Bengt Ohlsson 036-14 41 38.
Anmälan till: Studiefrämjandet 036-16 25 99 eller via studieframjandet.se
NYFIKEN PÅ insekter och andra smådjur i John Bauers park– på land och i vatten?
En dagkurs/träff med inventering för alla generationer. En lördag eller söndag
i augusti eller september. Annonseras på Jönköpingskretsens hemsida samt
Föreningskontakten i Jönköpingsposten.
Kontakt: Anna Madsen 036-16 88 87. Rocksjögruppen/Jönköpingskretsen
i samarbete med Upptech, Ekobussen, Natursnokarna och Studiefrämjandet.
STUDIEFRÄMJANDET
Naturskyddsföreningen är medlemsorganisation i
Studiefrämjandet som är medarrangör i några av de
kulturarrangemang och studiecirklar som kretsarna ordnar.
studieframjandet.se 036-16 25 99
Rosenbergsgatan 6, Jönköping (Buss 1 & 2, hållplats Kilallén
INGARYDS GÅRD
Gården Ingaryd ligger strax norr om Tenhult och ägs och förvaltas av kretsarna i
Jönköping och Huskvarna-Gränna tillsammans med föreningen Ingaryds Natur.
Skogen är sedan 2009 naturreservat med länsstyrelsen som reservatsförvaltare.
Föreningen Ingaryds Vänner inbjuder till studiecirklar, föredrag och praktiskt
arbete för att värna om den gamla gästgivaregården och tingsplatsen.
Månadsträffar vissa torsdagar och söndagsträffar enligt särskilt program.
Kontakt: Roland Gunnarsson 036-921 94 och Asta Jansson 036-915 38
KRETSKONTAKT
BANKERYD
PerJonas Andersson 0736-79 73 40 [email protected]
Agneta Brasch 036-37 86 76 [email protected]
Inga-Britt Fälth
036-37 77 36 [email protected]
HUSKVARNA-GRÄNNA
Jan-Olof Berlin
Anders Berlin
Bengt Ohlsson
036-13 84 83
036-535 31
036-14 41 38
[email protected]
JÖNKÖPING
Elin Ram
Pia Larsson Jeanette Eld
0730-65 71 14 [email protected]
0708-19 95 87 [email protected]
0760-48 50 40 [email protected]
Hemsida: jonkoping.naturskyddsforeningen.se
Facebook: facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping
Natursnokarnas facebook:facebook.com/natursnokarjonkoping
ROCKSJÖGRUPPEN
hälsar fler välkomna som på olika sätt vill verka för och framhålla Rocksjöns naturvärden.
Kontakta oss även med synpunkter eller observationer: Anna Madsen, 036-16 88 87
TABERGSGRUVAN
Tabergsgruvan med naturreservat. Sveriges enda Fladdermuseum, Geologirum.
Gruvvisningar under sommarhalvåret. Vill du bli gruvguide?
Kontakt: Hans Fransson 072-312 45 54, gruvan.nu, facebook.com/tabergsgruvan
GRÄNNA SKOGSGRUPP
En ideell förening som ägnar sig åt skogs- och naturvärden i regionen. Verksamhetens
fokus ligger på biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Är du nyfiken på att veta mer?
Kontakt: Claes Hellsten 070-740 59 62, [email protected]