Klosterområdet i Vadstena 29 juni – 9 augusti

Pilgrimssommar
Klosterområdet i Vadstena
2015
29 juni – 9 augusti
1
Måndag 29 juni
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Pilgrimsguidning, Klostermuséet 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Tisdag 30 juni
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Onsdag 1 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
2
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 2 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Utflykt till ett pilgrimsmål. Start Pilgrimscentrum
19.00 Orgelkonsert, Birger Marmvik, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Fredag 3 juli
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
3
Lördag 4 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 5 juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrka, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Måndag 6 juli
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Tisdag 7 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
4
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
19.00 ”Drottning Kristinas akademi”, konsert, Klostermuséet
19.30 Rosenkrans bön för kristnas enhet, S:ta Birgittas kyrka
Onsdag 8 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 9 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
5
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Utflykt till ett pilgrimsmål, start Pilgrimscentrum
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Fredag 10 juli
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Lördag 11 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 12 juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
6
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrkan, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Måndag 13 juli
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
19.00 ”Vandring i de 800- åriga, klosterträdgårdarna” Klosterkyrkans Vänner,
guide Gunilla Sjösten, avgift 50: -/person.
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Tisdag 14 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
19.00 Orgelkonsert, Hans Fagius, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
7
Onsdag 15 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet?
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 16 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Utflykt till ett pilgrimsmål, start Pilgrimscentrum
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Fredag 17 juli
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
8
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Lördag 18 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.00 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 19 juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
10.00 Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrka, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
21.00 SSB Completorium, Vadstena klosterkyrka
Måndag 20 juli
SSB Pilgrimsvandring Ulfåsa ( Motala)-Vadstena , Start Ulfåsa kl. 9.30 med
Laudes, Buss avgår kl. 6.45 Rödtornet, Vadstena.
Anmälan Gunilla och Kenneth Sjösten 0142-70052
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.00 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
9
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgitta kyrka
18.00 Predikan och vesper SSB, Vadstena klosterkyrka
19.00 Completorium SSB, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
20.00 SSB ”Sedan kom jag, för den stora kärleks skull som jag hyser till
människorna, till världen och tog kroppslig gestalt genom jungfrun.” Predikan av
komministern Magnus Magnusson, Ärtemark. Completorium.
Tisdag 21 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
08.00 Laudes SSB (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
08.30 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.12.00 Sext SSB, Vadstena klosterkyrka
12.00 Sext (Middagsbön), Pilgrimscentrums kapell
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
15.00 Birgittasystrarna inbjuder till ekumenisk bön och sakramental andakt
Birgittasystrarnas kyrka).
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgitta klosterkyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
18.00 SSB. ”Jag lärde dem själv, genom handling och predikan, frälsningens sanna
väg. ”Predikan av komministern Daniel Pereyra, Dals-Ed. Vesper (på helgondag
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
10
Onsdag 22 juli
Pilgrimsvandring i heliga Birgittas fotspår 22-23/7. Pilgrimsvandringen börjar
med mässa kl. 8.00 i Pilgrimscentrums kapell.
Anmälan: www.pilgrimscentrum.se
07.45 Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
08.30 Mässa SSB, Vadstena klosterkyrka
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema. ca 1h. Start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet?
12.00 Sext, (Middagsbön) Pilgrimscentrums kapell
12.00 Sext SSB, ”För att visa dem fullkomlig kärlek och välvilja öppnade jag med
mitt eget blod himlen för dem.”. Meditation av SSB:s Superior, universitetslektorn
Anna Greek, Vickleby,.Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 23 juli
Den heliga Birgittas himmelska födelsedag
07.15 Matutin och Laudes SSB (Birgittaofficiet), Vadstena klosterkyrka
08.30 Högmässa SSB, Vadstena klosterkyrka
10.00 Romersk- katolsk Högmässa, S:ta Birgittas klosterkyrka
10.15 Pilgrimsvandring ” Heliga Birgitta”. ca 1h. Start vid Pilgrimscentrum
12.00 Sext SSB (Birgittaofficiet)– ”Andakt och avlat i Linköping och Vadstena under
senmedeltiden.” Högtidsföreläsning av teol. dr Hanna Källström, Uppsala., Vadstena
klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Vesper SSB (Birgittaofficiets andra), Vadstena klosterkyrka
19.00 Högtidsgudstjänst, SSB:s Confessor, Completorium, (Birgittaofficiet).
Procession till den heliga Birgittas skrin, Läsning om den heliga Birgittas sista
stunder, Vadstena klosterkyrka
11
Fredag 24 juli
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
08.00 Laudes SSB, Vadstena klosterkyrka
8.30 SSB. Requiemmässa. Celebrant
09.00 Laudes (Morgonbön), Pilgrimscentrums kapell
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
20.00 SSB. Completorium (på apostladag).
Lördag 25 juli
Sankt Jakobs dag,
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmäss vid st. Jakobs altaret, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Pilgrimscentrums kapell
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 26 juli
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrka, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
12
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgitta kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Måndag 27 juli
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Tisdag 28 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Onsdag 29 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
13
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseum
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.00 Kammarmusik med Vadstena solisterna, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 30 juli
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Utflykt till ett pilgrimsmål, start Pilgrimscentrum
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Fredag 31 juli
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
14
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Lördag 1 augusti
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Drama ”Visa mig vägen” Heliga Birgittas liv, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 2 augusti
Sankta Katarina av Vadstena
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrka, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
18.00 Drama ”Visa mig vägen” Heliga Birgittas liv, Vadstena klosterkyrka.
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Måndag 3 augusti
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
15
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas klosterkyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Drama ”Visa mig vägen” Heliga Birgittas liv, Vadstena klosterkyrka
19.00 ”Vandring i de 800-åriga klosterträdgårdarna”
Klosterkyrkans Vänner, guide Gunilla Sjösten, avgift 50:-/person.
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Tisdag 4 augusti
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa med sånger från Taizé, Pilgrimscentrums kapell
18.00 Drama ”Visa mig vägen” Heliga Birgittas liv, Vadstena klosterkyrka
19.30 Rosenkrans bön för kristnas enhet, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Onsdag 5 augusti
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
10.15 Pilgrimsvandring med tema, ca 1 h, start vid Pilgrimscentrum
11.00 S:ta Birgitta läser ur sina uppenbarelser, Gräsgården vid Klostermuseet?
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
16
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Torsdag 6 augusti
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Familjevandring, ”Klosterliv”, Vadstena klosterkyrka.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Utflykt till ett pilgrimsmål, start Pilgrimscentrum
18.00 Orgelkonsert, Ralph Gustafsson
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Fredag 7 augusti
Pilgrimsvandring på Marialeden! Samling Pilgrimscentrums kapell 8.00.
Hemkomst 17.00. Medtag matsäck för dagen.
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
11.00 Guidning Vallfartsmålet Vadstena. Guidningen inleds i Klostermuséet
och avslutas i Klosterkyrkan. 60 kr/pers.
12.00 Pilgrimsmässa, sjungen med samlingsmusik, Vadstena klosterkyrka
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
15.20 Visningsandakt, Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
18.00 Mässa, sjungen med predikan, Vadstena klosterkyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
17
Lördag 8 augusti
08.00 Pilgrimsmässa, Pilgrimscentrums kapell
09.00 Laudes, (Morgonbön), Vadstena klosterkyrka
09.30 Samtal om morgonbönens bibeltext, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, (middagsbön), Pilgrimscentrums kapell
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Vadstena klosterkyrka
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.25 Vesper, S:ta Birgittas kyrka
17.15 Romersk-katolsk mässa, S:ta Birgittas kyrka
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
Söndag 9 augusti
09.00 Pilgrimsvandring ca. ½ h med tema EKO
10.00 Romersk-katolsk Högmässa, S:ta Birgittas kyrka
09.00 Pilgrimsvandring ca. ½ h med tema EKO
11.00 Högmässa, Vadstena klosterkyrka, Kyrkkaffe Pilgrimscentrum
13.00 Seminarium ” EKO”
13.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
16.00 Dagens visning, Klostermuséet 60 kr/pers.
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka
18
 Under tre veckor 20 juli - 9 aug TIPSPROMENAD
Arr. Klosterkyrkans Vänner. Frågeformulär hämtas i Klosterkyrkans bokbord,
Klostermuseet eller Pilgrimscentrum. Svaren lämnas i bokbordet i kyrkan!
Vinstdragning av vinnare söndagar 26/7, 2/8, 9/8 kl.16.00 Vadstena
klosterkyrkas bokbord.
 Tycklingestigen med meditationer, ” Vandring i trädgården jorden”.
Folder och karta på Pilgrimscentrum
 Korsvägsvandring i Munkträdgården. Folder finns på Pilgrimscentrum.
 SSB den 19-24 juli, Heliga Birgittas himmelskafödelsedag 23 juli.
 Drama ”Visa mig vägen” Heliga Birgittas liv. 1-4/8 kl.18.00, Vadstena
Klosterkyrka
 Fredagar ”Pilgrimsvandra på Marialeden”, Omberg. Egen matsäck tas med.
Start 8.00 Pilgrimscentrum gemensam färd med buss (eller egen bil).
Hemkomst ca 17.00 i Vadstena. Medtag matsäck för dagen.
 Pilgrimsvandring Alvastra-Vadstena 21-24/7 med målet 23/7 ”Heliga Birgittas
himmelska födelsedag”
 Ekovandring den 10 juli-11september (11-13 september. Rikspilgrimsmöte)
 Utställning i S:ta Birgitta klostermuseum om mobbing, ”Häxjakt då och nu”!
19
Öppettider:
Vadstena Klosterkyrkan: Kl.8.00-19.00
Pilgrimscentrum: Ti- Lö kl.8.00-16.00
S:ta Birgittas Klosterbod: Må.-Lö kl.13.00- 15.30
S:ta Birgittas Klostermuseum: Kl.10.00-17.30
Vadstena Turistbyrån: Kl.10.00-18.00, Sö.10.00-16.00
Samverkans projekt 29/6- 9/8 2015
Vadstena församling, S:ta Birgittas abbedie, S:ta Birgittas klostermuseum,
Vadstena turistbyrå och Pilgrimscentrum.
Layout och redigering:
Pilgrimscentrum
Klostergatan 7
592 30 Vadstena
Telefon: 0143 – 105 71
[email protected]
www.pilgrimscentrum.se
20