Jobb - Swedbank

L E K T I O N ST I P S F R Å N S W E D B A N K O C H S PA R B A N K E R N A
N
ANTE
L
S
Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner
i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten.
TEMA JOBB a FÖLJ MED PÅ SVERIGES VANLIGASTE JOBB a
I FRAMTIDEN ÄR DET DATORER OCH ROBOTAR SOM JOBBAR
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
Till dig som är lärare i år 3 till 6.
Vi på Lyckoslanten arbetar för att barn redan i unga år ska få en inblick i
ekonomi och vad den betyder för individen och samhället.
För att underlätta för dig som lärare att jobba vidare med Lyckoslanten har vi
tagit fram lektionstips till många av Lyckoslantens temanummer. Så även till ­
temat Familjens ekonomi.
Tipsen är i pdf-format för att ladda ner och skriva ut.
Du hittar båda nya och gamla lektionstips, tillsammans med temasidorna, på
Lyckoslantens hemsida, www.lyckoslanten.se
Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om tipsen och om du har haft någon
nytta av dem! Du kanske saknar någonting som du skulle vilja att vi tar upp?
Du når oss på e-postadressen [email protected]
Hälsningar Lyckoslanten
Produktion: Bee Production
Illustration: Linda Carlsson
2
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
Tema: Jobb
Vad vill du bli när du blir stor? Det finns väl inget barn som inte har fått den frågan
från familj, släktingar och bekanta. Det är ofta en bra isbrytare för samtal med barn.
Vissa kan svara. Andra har ingen aning.
Lyckoslantens tema i detta nummer handlar om jobb. Det kan vara ganska
knepigt. Det finns lagar och kollektivavtal och fasta anställningar och egna företag
och semesterersättning och Arbetsförmedlingen och tusen saker till. I Lyckoslanten
tar vi upp det vi tror intresserar barn. Och med de här lektionstipsen hoppas vi
inspirera till roliga och nyttiga lektioner på tema jobb.
Med hopp om bra lektioner!
3
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
SVENSKA
Skrivuppgiften – Platsannonsen
Låt dina elever skriva sin egen platsannons där de söker någon att anställa. De kan
söka vem som helst, låt fantasin flöda – en egen danslärare, en rumstädare, en
glasstillverkare, en hundpassare, en sängbäddare. Titta först på annonserna på till
exempel Arbetsförmedlingens hemsida för inspiration.
Använd er av rubrikerna Arbetsuppgifter samt Kvalifikationer (till exempel utbildning, erfarenhet och krav på kunskaper).
För att avancera detta ytterligare kan ni anpassa språket efter syftet, med vanliga
inledningar så som ”Vi ser gärna att” samt ”Du är en …”
Sätt gärna upp alla platsannonser på väggen inne i lektionssalen, så att alla kan få
läsa dem. Och i ytterligare ett steg – kanske ska man testa att svara på en klasskamrats platsannons?
Lektionsdiskussion – Prata om jobb
Det finns med stor sannolikhet en del frågor kring jobb, som ofta kanske inte
kommer ut, eller som kanske inte får några svar hemma. Prata med era elever om
jobb. Det kan komma upp väldigt bra frågor. Här är några exempel på frågor av
barn, som har fått undra fritt om detta med att jobba:
Q: Varför jobbar inte alla människor?
Q: Får den som sitter i kassan på ICA alla pengar? (ingång till diskussion om fast lön,
arvoden och provision).
Q: Finns det människor som väljer att jobba med sopor?
Q: Varför får pappa sitta framför datorn hela dagarna på jobbet, när jag inte får det?
Q: Vår körledare gillade ju sitt jobb, och ändå blev hon sjuk av jobbet. Varför det?
(utbrändhet)
Ordförståelse – Yrkesord (”Gå till lagret och hämta ögonmåttet”)
Vad är ”spänningsprovare”? Vad är ”slutartid”? Vad är en ”traktörpanna”? Eller
kanske ännu bättre: Vad är yrkesord?
De flesta yrken har sin egen jargong, sin egen lingo och framförallt sina egna ord.
Den här uppgiften har vi delat in i två olika sektioner:
a) Här är en lista på typiska ord inom sjukvård, restaurang och journalistik att testa i
klassen. Kan eleverna lista ut vilket yrke de syftar på?
TIPS: Använd klassrummet som spelplan. Ett hörn kan representera sjukvård, ett kan
representera journalistik och ett restaurangköket. Barnen får gå till det hörn de tror
ordet hör till.
Sänka
Rubbe
Pratminus
Stetoskop
Bechamel
Byline
Krutong
Vinkla
Annons
Bräsera
Dropp
Remiss
4
A la carte
Kanyl
Dricks
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
b) Detta är en lämplig uppgift efter a). Släpp ut eleverna på jakt efter typiska yrkesord inom vissa vanliga yrken. Be dem förklara orden – och varför inte be dem
fotografera ”ordet” om det råkar vara ett objekt, så blir det ännu roligare? Redovisa
sedan allting tillsammans i klassen en vecka senare.
PS. ”Terminologiarbete behövs när det råder olika uppfattningar om ett begrepps
innebörd.” Så förklarar Socialstyrelsen sin uppgift när det kommer till ett gemensamt språk. Målet är att ”nationellt överenskomna begrepp och termer ska användas
i det praktiska vård- och omsorgsarbetet.”
Det kan vara värt att diskutera varför yrkesord är viktiga att kunna, och varför det är
viktigt med en gemensam terminologi.
SAMHÄLLSORIENTERADE
ÄMNEN
Vårt samhälle – viktiga jobb
”Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar
samhällen.” Så inleds kursplanen för Samhällskunskap.
Låt dina elever bygga upp ett samhälle – i form av en tio-i-topp-lista på yrken de
tycker måste ingå, de yrken de tycker är viktigast. För att göra det pedagogiskt kan
du hitta på en stad – kanske Lyckoboda? – och sedan be eleverna tänka igenom vilka
yrken de tycker absolut måste ingå för att Lyckoboda ska fungera. Samla sedan in
alla listorna, och gör gemensamt en tio-i-topp-lista. Vad kommer överst? Vad fick
flest röster – Lärare? Polis? Läkare? Brandman?
Be gärna dina elever först skriftligt förklara hur de tänker om sin förstaplats när de
gör sin lista. Sedan kan ni gemensamt prata om det. Ta gärna upp yrken som inte
alls kom med på tio-i-topp-listan.
OBS! Tänk på att det kan vara känsligt för eleverna om deras föräldrars jobb inte
hamnar på listan.
Besök – bjud in ett yrke
Ta dina elevers föräldrar till hjälp. Alltid finns det någon som kan ställa upp och
berätta om sitt jobb. Välj gärna ett glasklart yrke, och en person som ni vet har bra
hand med barn och/eller offentliga sammanhang. Det blir en levande och spännande
upplevelse. För att underlätta kan alla elever skriva ned två frågor till den person
som kommer – som hen får reda på i förväg.
Grupparbete - ”Detta är mitt yrke”
Dela in eleverna i grupper. Låt eleverna välja ett särskilt yrke. De ska ta reda på fakta
kring detta yrke. Vad är det för jobb? Hur många jobbar med det? Hur blir man detta
yrke (till exempel sotare)? Vad får man göra? Är det svårt att hitta jobb?
5
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
NATURORIENTERADE
ÄMNEN
Lämna klassrummet! Besök en bonde
På LRF:s hemsida finns chansen att boka in gårdsbesök, det vill säga besöka en
bondgård. På hemsidan står följande: ”Lantbruket är ett levande läromedel som kan
användas i undervisningen i en rad olika ämnen: biologi, kemi, naturkunskap,
teknik, samhällskunskap, kulturhistoria och mycket mera. Kom och besök oss!”
Varför inte ta chansen?
Historia – Uppfinningar och yrkesvärlden (grupparbete)
Alla har kanske inte möjlighet att besöka Tekniska Museet i Stockholm, men museets hemsida har en lång lista över uppfinnare som är inspirerande.
Låt eleverna välja någon av uppfinningarna – här finns allt från polkagrisen till
skiftnyckeln. Vad betyder uppfinningen för olika yrken? Skapar uppfinningen nya
jobb? Ersätter den andra jobb?
För de yngre – Gissa yrket
Samla på dig några olika verktyg eller objekt som är typiska för ett yrke. Lägg dem i
en kartong eller påse för större effekt, och ta fram en sak i taget. Låt eleverna gissa
vilket yrke de representerar. Det är lika mycket en utmaning för dig att hitta objekten, som för eleverna att gissa rätt.
Visst är det fler än journalisten som har nytta av en bläckpenna? Och vem har nytta
av en barnbok i sitt yrke? Och mjöl? Vattenpass?
Låt elever gå fram och skriva på tavlan vilka yrken som dyker upp. Till slut har du
15-20 yrken på tavlan, och därifrån kan en annan uppgift ta vid. Detta är en bra
introduktion till att prata om jobb eller yrkesord (se ovan).
Forska på egen hand - Arbetsmiljö
Barnens klassrum är deras arbetsmiljö. Och din. Låt eleverna tänka över sin arbetsmiljö. Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vad fungerar inte alls?
Upplys eleverna om skollagen, där följande står i femte kapitlet:
Arbetsmiljö
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö.
Känner eleverna igen sig?
Ett exempel för att komma igång: Hur ska man skapa studiero i klassrummet? Hur
ska bänkarna stå? Som ett U med kateder i mitten längst fram? Eller på det klassiska
viset i rader? Ska man sitta ensam, eller ska man sitta två och två?
6
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
MATEMATIK
Matematiklek – Differens-svansen (räkna ut differensen)
Det här är en lek som går som en svans genom hela klassen. Det gäller för varje elev
att räkna ut differensen (skillnaden), tills det blir 0. Då börjar man om.
Kom ihåg att elev 1 och elev 2 inte räknar alls. De ger bara startskottet, eftersom en
differens behöver två termer.
Eleverna måste hålla sig inom talen 5 och 50 för att det inte ska bli för svårt.
Alltså: Om elev A säger t termen 10 och elev B säger termen 29 kan leken börja: Elev
C ska säga differensen, som är 19. Elev D säger differensen mellan elev B (29) och elev
C (19) som är 10. Elev E säger differensen mellan elev C (19) och D (10), som alltså är 9
i detta fall.
Så fortsätter differenssvansen tills det blir 0. Då börjar man om med nästa elev och
två nya termer att utgå från.
Om elev A säger termen 5 och elev B säger termen 50 blir det något helt annat, och
lite enklare.
För att hjälpa eleverna kan du skriva alla tal på tavlan.
Genomsnitt – Månadslön
Lön är ett utmärkt sätt att räkna genomsnitt på, även om det är höga siffror. Dessutom är det något barn undrar över – vem tjänar mest?
Hos SCB finns mycket lönestatistik för kvinnor, män och totalt. Där kan man också
jämföra olika yrken. Här är exempel på medellön för olika yrken enligt SCB:
Tekniker inom maskinteknik: 34 800
Kurator: 30 400
Bibliotekarie: 28 200
Förskollärare: 26 900
Fritidspedagog: 26 100
Exempel på uppgift:
Räkna ut vad en maskintekniker tjänar på fem månader
…och vad en kurator tjänar på sex månader
…samt vad en fritidspedagog tjänar på sju månader?
• På den angivna tiden – vem tjänar mest?
• Hur mycket skiljer det mellan kuratorn och fritidspedagogen?
Det går att leka lite hur som helst med SCBs uppgifter. Multiplikation är bara ett
exempel.
Med medellönerna kan ni också göra många andra saker, se t ex notisen i Lyckoslanten med rubriken ”Hur stor är en lön egentligen?” Det är en ögonöppnare för många.
7
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
Räkna med kritor
Fram med kritorna! På Spara och Slösas mammas jobb målar de färgglada prickar på
väggarna för en roligare arbetsmiljö. Spara hjälper till och målar 20 prickar. Hälften
av dem är gröna. En femtedel är röda. Gula prickar motsvarar en fjärdedel av de
röda. Resten är blå. Rita prickarna.
Hela klassen – Pendling
Hur lång tid tar det för pappa/mamma att ta sig till sin arbetsplats? Både hem och
tillbaka? Be varje elev ta reda på det. Samla sedan ihop siffrorna, och addera. Det går
också att räkna ut ett genomsnitt.
Det här kan ge en spännande inblick i vuxenlivet, hur mycket tid vuxna lägger på att
ta sig till och från sitt jobb.
8
LYCKOSLANTEN NR 3 • 2015 | JOBB
RELEVANTA LÄNKAR
OCH ANNAT
www.arbetsformedlingen.se
• Här hittar du platsannonser.
bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/europa.eu
• LRF har flera besöksgårdar som alla kan ta emot elever och berätta om sitt yrke.
www.socialstyrelsen.se/terminologi
• ”Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård
och omsorg.”
www.tekniskamuseet.se
• Sök på ”svenska uppfinnare” så hittar du en lista över uppfinningar som har
påverkat Sverige och hela världen.
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Loneroch-arbetskostnader/Lonestrukturstatistik-primarkommunal-sektor/7627/7634/2012/28336/
ELLER
www.scb.se
• Sök på ”yrken lön”.
www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
• Arbetsmiljö hittar du i kapitel 5.
9