Tidning nr 10 juni 2015 - Bröstcancerföreningarnas

BRÖSTCANCERFÖRENINGEN PÅ GOTLAND
Tidning nr 10 2015
Månadsmöten, Årsmöte, Bröstkollen mm.
Ordförandet har ordet
Först vill jag tacka för förtroendet att leda
föreningens arbete.
Vem är då jag ?
Jag är en bondtös från Sudret. Jag föddes
i Eksta 1949 hemma i huset. Min karriär
har jag inom affärsyrket. Jag började
hemma i Eksta med betjäning över disk
(det är annat än dagens självskanning)
sedan flyttade vi till Visby och jag var bla
med när KappAhl kom till ön.
Vad vill jag då göra inom föreningen? Först
och främst att ta tillvara medlemmarnas intresse och önskemål så gott det är möjligt.
Verka för att vi i samarbete med Cancer
Gotland och RCC kan förbättra vården
både före och efter behandlingen. Här på
ön det finns mycket mer att önska.
Önskar alla en trevlig sommar
Yvonne Larsson
Mitt privatliv: Jag är gift sedan 1968. Vi har
2 barn och 4 barnbarn och en hund.
Jag började egentligen banan inom föreningslivet redan i unga år genom att vi
anordnade danser hemma i bygdegården.
Jag fortsatte inom golfens värld. Där har
jag varit aktiv i fler olika delar.
Damverksamheten som ordförande i huvudstyrelsen som sekreterare och i distriktet som ledamot.
Det var inte så givet på den tiden att damer kom och tog plats på banan och vi fick
också igång ett samarbete med de andra
klubbarnas damverksamhet
Om jag får skryta lite så har jag fått Gotlands Golfförbunds guldnål och Gotlands
Idrottsförbunds silvernål.
Jag har också varit ordförande i Astu
Stompers Linedanceförening.
Första gången jag kom i kontakt med
cancer och dess elände var när vår
mamma gick bort bara 47 år gammal i en
hjärntumör. Sedan var det lugnt tills i
februari 2012 då vår mellansyster drabbades av lungcancer. Samma år i augusti fick
jag mitt besked så vi turades om att kämpa
men hennes kamp tog slut i november
2013.
I GLÄDJE ELLER SORG
STÖD BCF Rosa på Gotland
Med en gåva.
Ditt bidrag ökar möjligheterna
för föreningen att hjälpa
bröstcancerdrabbade kvinnor.
Bankgiro 509-7266
Erbjudanden till medlemmar och stödmedlemmar
Månadsmöten med
Information
Föreläsningar
Utflykter
Trivsam samvaro med
varandra
Stöd genom personliga kontakter
Våra stödpersoner är själva bröstcancerbehandlade som har bearbetat sina egna kriser och kommit i
balans igen. Alla har genomgått
särskild utbildning genom BRO.
Vattengymnastik alt. Vattenyoga
Vi erbjuder att till rabatterat pris
delta i mån av plats. Bröstcancerbehandlade har dock förtur. Ca
15 tillfällen per termin.
Rabatt på Bh
BCf Gotland erbjuder alla opererade
kvinnor 100 kr rabatt på den första
bh som man inköper via Stomi/
Protesmottagningen på Visby lasarett.
Kontakta
Anette Löfqvist, tel. 0730-20 37 05
eller maila [email protected]
Bidrag
Bidrag till rehab i olika form som
passar just dig t ex medicinsk yoga,
mindfulness, etc kan ansökas hos
föreningen.
Kontakta
Visby (Skarphäll) måndagar kl 18.00 Yvonne Larsson, tel. 0733-10 77 38
Slite valfri dag och tid
eller maila [email protected]
Förfrågan/Anmälan Visby:
Anna Persson, tel. 0498-21 17 89
Gerty Wiklund tel. 0498-21 40 05
Förfrågan/Anmälan Slite:
Annika tel. 0707-43 08 06
Vattengymnastiken startar i
januari och september.
Program hösten 2015
Medlemsträffar inträffar den sista tisdagen kl.18.30 i varje månad (ej
juni, juli och december), avvikelser
kan ske. Programmet annonseras i
lokalpressen under föreningsnytt tisdagen före planerad medlemsträff
samt på hemsidan
Föreningen bjuder på kaffe och
smörgås på alla träffar.
www.bro.se/gotland
25 augusti
Stadsvandring
”Kända kvinnors hus i Visby”
med Calle Brobäck
28 oktober (OBS!!! Onsdag)
Slite, Katarina och Kjell Mathson Fårö
berättar om "Livsresan till i dag"
Lokal: Kupan
Tid: 18.30
24 november
Julfest med gröt, underhållning
Medtag julklapp för ca 30:Lokal: Kupan, Norra Hansegatan 14
Tid: 18.30
17 December (OBS! Torsdag)
Cafékväll på träffpunkt Gråbo
Samling: Adelsgatan utanför f.d
Schenholms (Hammer bar)
Tid: 18.00-19.30
En av våra medlemmar kommer
tillsammans med sin Grupp ur Capella
Gotlandica att framföra julsånger
Efter rundvandingen så har Elisabet både klassiska och i mordenare
tappning.
Forsman bjudit hem oss till sin trägård för att fika. Se hennes hemsida
Lokal: Träffpunkt Gråbo, Gråbotorg
villabetty.se
Tid: 19.00
OBS! Medtag eget fika!
17 September
Pysselkväll
Lokal: Träffpunkt Gråbo, Gråbotorg
Tid: 18.30
29 september
BROs ordförande Elizabeth
Bergsten Nordström kommer för att
berätta lite om Europa Donna
Lokal: Kupan, Norra Hansegatan 14
Tid: 18.30
27 Januari (OBS!!! Onsdag)
Towan Obrador kommer för att berätta
om sin bok ”VEM RIDER I NATTEN?”
Fortsättning på ”VAR INTE RÄDD”
Lokal: Kupan, Norra Hansegatan 14
Tid: 18.30
Danskurs via Skype
På årsmötet i mars hade vi som underhållning dansuppvisning av några amatörer
som gått danskurs via Skype mot Stockholm. De visade olika typer av dans som
dynamisk fox, dirty fox, slow bugg, dynamisk bugg, lindyhop, och argentinsk tango.
Se artikel om årsmötet på annan plats i tidningen.
Jag tänker här göra lite reklam för de danskurser som kommer starta i höst via Skype
mot Stockholm. Danskurserna leds av Kenneth Nordström och hans team och de kallar sig för Team Danskonsulten. Beroende
på vad det är för nivå på kursen och vilken
typ av dans det är, är det ibland Kenneth
själv som leder kursen och ibland hans
medhjälpare. Alla är väldigt pedagogiska.
Man lär dig både turer och teknik för optimalt lärande.
Kurserna kommer finnas i Hejde bygdegård
på måndagar och Vita Huset i Visby på
onsdagar.
Anmälan sker till Danskonsulten på deras
hemsida danskonsulten.se
Gå in under kurser/veckokurser.
Välj de kurser där det anges att det är
Skype mot Gotland.
För mer information och hjälp med anmälan kontakta
Susanne Ejnarsson, 073-9818748 eller
[email protected]
Försäkrade via Folksam
BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation betalar en samlingsförsäkring till
Folksam som innebär att vi är försäkrade till och från och under våra möten och alla
övriga arrangemang som Bröstcancerföreningen anordnar.
Har ni några funderingar om detta så får ni gärna höra av er.
Styrelsen
Mamma Majvors barndomsminnen
Kor på sommarbete
Vi hade korna på sommarbete i skogen på
Lövholmen, en halvö på andra sidan viken
Saltpannan, och dels på ängar i Kolbo,
som låg närmare vårt hus. Men ängarna
där var små och skulle först ge slåtter.
En fiskare tog med sig en annan man i sin
motorbåt och kom och drog loss vår båt.
Vi hade fastnat på en utlagd långrev! Jag
minns att jag tänkte, att så länge det inte
kom in något vatten i båten så behövde
jag inte vara rädd.
Lövholmen - skogsbete
På Lövholmen var korna hela sommaren
tills slåttern var över och det hade växt upp
gräs igen på ängarna. Mamma Anna, faster Anna och tant Hilma Grönberg rodde
därför ofta till Lövholmen, minst två gånger
per dag.
När de rodde till Lövholmen över viken och
mjölkade var det bra om en av oss barn,
låg i fören på båten och tittade efter stenarna Stor- och Lillhällen. Det var på Storhällen, som båten kunde fastna, trodde vi, för
ibland när det var lågvatten då kunde man
skönja Storhällen om man låg i fören på
båten och kikade.
En gång när vi rodde hem, låg jag i fören
och vi kom ingen vart. ”Ror du inte Anna?”
sa faster Anna. ”Jag tänkte fråga dig detsamma, jag ror och ror och ändå är vi på
samma ställe.” Stenarna hade vi då rott
förbi.
Kolbo
Kolbo var det andra stället, där vi vallade
korna. Det låg ju närmare vår bostad i Edsätra. Vi följde då med korna efter mjölkningen på morgonen och gick hem på eftermiddagen. Korna skulle mjölkas då igen
och fick sedan stå inne i ladugården över
natten. Så var det dag ut och dag in så
länge det fanns bete åt dem. När man
kom till Kolbo med korna, hade man med
sig smörgås, mjölk och något att läsa.
Till saken hör att de båda Annorna var
skrockfulla och de trodde säkert att de
hade att göra med hin onde själv. Vidare
hör det till att ingen av oss kunde simma.
Det var lördagkväll, en lugn och varm sommarkväll, så folk satt ute på sina verandor.
Mamma och faster Anna började ropa på
hjälp så det ekade över Saltpannan. Folk
som satt ute hörde dessa rop och många
blev uppskrämda. Maj-Britt, min syster, var
nere vid stranden och hon såg oss ute på
Saltpannan. Hon blev alldeles vettskrämd
och tänkte hoppa i sjön. Som tur var fick
någon tag i henne innan hon gjorde saken
än värre.
Ibland kunde något syskon komma och
hälsa på. Det var så lugnt och fridfullt,
kanske lite långsamt ibland att bara passa
korna, som fick beta bara på en äng i taget och där fanns inget staket. Det var vår
sak att se till att korna betade på rätt område.
Katarina Mattsson dotter till Majvor
Årsmöte 31 mars
Det var 24 stycken som kom för att vara
med på årsmötet. Vald till ordförande under
kvällen blev Elizabeth Bergsten Nordström . Elizabeth sitter även som ordförande i bröstcancerföreningarnasriksorganisation BRO.
Efter årsmöteshandlingarna var klara så
bjöds det på kaffe och smörgåstårta. Efter
kaffet blev det dansuppvisning som man
kan läsa om på ett annat ställe i tidningen.
Yoga
Det kommer att bli yoga grupper som
Marita Dahlby kommer att hålla i.
Medicinsk Yoga på onsdagar kl 15,45 på
Humlegårdsvägen 17, Visby samt Hemse
tisdagar kl 15,45 på Hemsegården.
En ny form av yoga är yin yoga det är att
man vilar sig in i lugnande djup stretch är
djupgående och antistress, kommer att
vara på torsdagar kl 17,45 HumelgårdsväSom ny ordförande valdes: Yvonne Larsson gen 17,Visby Anmälan till Marita Dahlby
telefon: 0701-72 70 71 mail:
Kassör Kristina Karlsson, som ledamot
valdes Leena Jibbefors Riarbäck samt
[email protected]
Solveig Ejdertun.
Tina Karlsson
Mannen var ute och provkörde sin nya
sportiga Porsche. Han fällde ned taket och
tryckte på gasen. När han körde över 120
såg han blåljus bakom sig. De kom ikapp
honom. Han tryckte gasen i botten, men
när han närmade sig 170 ändrade han sig
och stannade vid vägrenen.
Polisen kom fram till bilen med böteslappen i handen.
- Det har varit en låååång dag, mitt pass är
snart slut och det är dessutom fredag den
trettonde. Jag har ingen lust att börja
trassla med papper. Jag släpper dig om du
kan lämna en bra förklaring för fortkörningen, som jag inte har hört tidigare.
Mannen tänkte i 3 sekunder och svarade:
- Min fru lämnade mig förra veckan, hon
stack iväg med en polis. Jag trodde att det
var han som ville lämna tillbaka henne.
Polisen önskade mannen trevlig helg.
OBS!
Vattengymnastiken i Hemse vet
vi ännu inte om den blir av.
Då det är svårt att hitta ledare.
Vet ni någon så hör av er till
Yvonne i styrelsen.
Den som vill fortsätta gå på
måndagar hos Marita Dalhlby
Får själv boka detta samt betala
hennes pris, Maritas telefonnummer är 0701-727071
Bröstkollen invigning 12 juni
Fredagen den 12 juni var det vernissage för konstverken som skapats av
13 gotländska konstnärer, där de tagit inspiration från 12 gotländska
kvinnors mammografibilder.
Många hade tagit sig till Kopparsalen
på Clarion Hotel Wisby för att beskåda de mammografiinspirerade
verken.
Handgjord ring i silver med 18k
guld och på toppen en infattad
diamant 0,015 ct. Finns endast
detta exemplar. Av konstnären
Annika Gustavsson
"Milky Way" av Konstnären
Elisabet Lydia-Maria Kedziora
"I Marie Curies väntrum" av Jessica Lundeberg och med
landhövding Cecilia
Schelin Seidegård
som inspiration.
BRCA-resan
Nya styrelsen
För snart 10 år sedan somnade min mamma
in efter de obehagliga sviterna som följde
hennes aggressiva bröstcancer. Kanske var
det att bevittna den resan som gjorde min
resa värd det. Motivationen av att inte gå
samma väg till mötes.
Vår bästa gåva från mamma var ett samtal
till Uppsala och avdelningen för klinisk genteknik. Vetskapen om att det var en gen kom
halvåret efter mammas bortgång. Jag flyttade till Gotland och fick på egen hand ta mig
till Radiumhemmet för provtagning. Efter en
liten väntan stod det klart.
Doktorn gjorde det bästa tänkbara - hon sa
det rakt ut! Jag var bärare av bröstcancergen
BRCA-1.
Leena Jibbefors Riarbäck
Precis samma resultat fick min lillasyster
några månader senare. Den lättnaden vår
storasyster fick månaderna tidigare av att
hon att hon inte var bärare byttes mot
storasysterkänslor inför småsystrarnas öden
- båda systrarna med samma mål - brösten
ska bort!
Vi båda har genomfört profylaktisk subcutan
mastektomi. Lillasyster i Örebro helt smärtfritt och jag på Karolinska, med olika komplikationer som jag fortfarande korrigerar.
Men vi har fått en gåva - ett längre liv än
mammas 43 år.
Solveig Ejdertun
Sara Nilsson
BRCAsystrar.blogg.se
Yvonne Larsson
Tina Karlsson
Detta har vi hittills åstadkommit i styrelsen
Vi har fått en ny hemsida som Tina har varit på kurs och håller på att uppdatera. Det är
beslutat av BRO att alla föreningars hemsida skall ha samma utseende.
Du hittar hit www.bro.se/gotland
Ny domän använder vi oss av styrelsen och stödpersonerna alla har fått egna e-mail
adresser och en som går till info. Det är en fördel att ha en egen e-mail istället för sin
egen hemadress under den tid man är aktiv i föreningen.
Vi har ett avtal med Röda Korset som innebär att vi har våra pärmar, post, div annat ex.
till oktober kampanjen på Gråbo Träffpunkten. Det är en fördel att styrelsen och annan
utsedd kan hämta det som kan behövas vid något tillfälle. Vi får använda dator, skrivare och de olika lokalerna för sammanträden och andra aktiviteter. Kupan, lokalerna i
Hemse och Slite ingår i avtalet. Föreningens motprestation är att vi beställer fika och
arrangerar en cafékväll.
Vår logga ”Rosen” håller nu Peter Lindberg på att göra den tydligare och lättare att använda.
Till ordinarie ledamot i RCC (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland) utsågs ordförande Yvonne Larsson.
Formulär och riktlinjer för rehabiliteringsbidrag har utarbetats. Ansökningsblankett bifogas i tidningen. De som kommer att få bidrag hanteras med sekretess.
Det har varit en träff med valberedningen, revisorer och suppleant, badvärdar, stödpersoner och värdinnor.
Vi erbjuder de fullvärdiga medlemmar som vill delta i Blodomloppet 100kr rabatt. Det är
den 27 augusti. Vi kommer att erbjuda dem som vill dansa också rabatt.
Adelsgatan Goes Pink 29 oktober
Hela vecka 44 belyser Adelsgatan färgen
rosa och är med och kämpar mot cancern
tillsammans med bröstcancerföreningen
på Gotland.
Torsdagen den 29 oktober håller gatan
kvällsöppet till 21.00 med extra mycket
färg, flera aktiviteter och överraskningar.
Fast i tullen
Tulltjänstemannen ;
Vad har ni i väskan?
Passageraren;
En karta över Dalarna.
Tulltjänstemannen;
Vad är det som kluckar?
Passageraren
Siljan
Bröstkollen
Under namnet Bröstkollen kommer 13 konstnärer att skildra och tolka 12 gotländska kvinnors mammografibilder. Varje konstnär har parats ihop med en konstnär. Konstnären Marianne Laimer Molin har valt att tolka sina egna
mammografibilder och tvekade aldrig när initiativtagaren, Anna Hrdlicka, frågade om hon
ville vara med.
- Det var enkelt att svara ja när hon frågade
om jag ville vara med i konstprojektet, säger
Marianne Laimer Molin.
Ny logga en egen ros
Då många har hört av sig om vår tidigare ros att den påminner dels om
Socialdemokraterna och som Signalen
(affären). Därav kom tanken på en egen
målad ros. Leena såg en målning som
konstnären Peter Lindberg hade gjort
men tyvärr hade han inte rättigheterna
kvar. Peter gjorde en egen målning med
en ros till föreningen istället. Vilket vi är
mycket tacksamma för.
Förutom konstverken, som ska hängas i en utställning och auktioneras ut, till förmån för
Bröstcancerfonden, så kommer det att säljas
en kalender med bilder på konstverken.
Syftet med projektet är att få fler gotländska
kvinnor att gå på mammografi och på så sätt
upptäcka en eventuell cancer i tid.
Marianne Laimer Molin har valt att skildra sina
bilder som ett knypplat konstverk.
- Studerar man mammografibilder ser man att
blodådrorna bildar en väv av vita trådar där
tunna förgreningarna bildar små fyrkanter, sexkanter och andra mönster med varierande täthet. Liknande mönster kan skapas i en fri
knyppling, säger hon.
Första anhalten i projektet blir vernissagen på
utställningen, som kommer hänga på Clarion
Hotell i Visby, den 12 juni.
Alla intäkter från Bröstkollen kommer att gå till
bröstcancerföreningen på Gotland.
Detta är en livsviktig fråga. Även om 80% av
alla kallade kvinnor på Gotland kommer till sin
tid är det 20%, knappt 1900 kvinnor, som inte
kommer. Kan detta projekt bidra att att fler utnyttjar möjligheten är mycket vunnet, säger
Anna Hrdlicka om varför hon har tagit initiativet
till det här projeketet.
Marianne Laimer Molin
Cristina Jardim Ribeiro
Dansuppvisning årsmötet
Recept
Underhållningen på årsmötet stod Agneta
Linnerhed och Ola Klang för. De visade
upp olika danser som de lärt sig på kurser
som vi har på Gotland men även varit på
fastlandet och lärt sig. De visade oss först
separata danser i dynamisk fox, dirty fox,
argentinsk tango, lindyhop och bugg. Sedan kombinerade de alla dansstilar till en
och samma musik för att visa att det går
att blanda. På det sättet blir dansen mer
mångfasseterad.
Fröbröd 2 st
På annat ställe i tidningen kan ni läsa om
en danskurs här på Gotland som anordnas
via Skype, ett sätt att få bra danslärare
utan att de behöver komma till ön. Anmäl
dig vetja.
Ni som är intresserade av att var med och
börja dansa maila eller ring till
[email protected] eller 0708-207916
Senast 19 juli föreningen går in och stödjer med ett bidrag.
7 dl vetemjöl
3dl grahamsmjöl
2dl grovt rågmjöl
2tsk salt
2tsk bikarbonat
2dl mörk sirap
1 liter filmjölk
1 dl russin
150 gram fikon i bitar
2dl hasselnötter
Smörj 2 brödformar och bröa med sesamfrö.
Häll i den lösa brödsmeten och strö över 2
dl pumpakärnor.
Grädda bröden längst ner i ugnen i 200
grader i 40 minuter.
Sänk temperaturen till 175 grader och
grädda 40-50 minuter till.
Stjälp upp på galler och låt svalna.
Ica Maxi i oktober
Vi kommer att stå på Ica Maxi lördagen den 24 oktober kl 11.00-15.00
samt fredagen den 30 oktober kl.
11.00-19.00.
Vill ni hjälpa till med att stå där och
sälja lotter och produkter hör av er
till
Yvonne på 0733-10 77 38 eller maila
[email protected]
Ps. vi önskar bidrag till priser ex. hembakat, saft, sylt m m
Sponsorhuset
Inlämning av peruker mm.
BCF Gotland ligger med som förening på
websajten Sponsorhuset som har webadressen sponsorhuset.se
Via Sponsorhuset kan man handla varor
och tjänster på internet då Sponsorhuset
samarbetar med en mängd olika internetbutiker, tex Ellos.se där man kan köpa kläder,
Bokia.se där man kan köpa böcker eller
Solresor.se där man kan boka resor. Dessa
internetbutiker kan man handla på utan att
gå via Sponsorhuset och vad är då vitsen
med att
handla en söt klänning till sitt barnbarn via
Sponsorhuset än att gå direkt till den internetbutik som intresserar dig?
Jo, du bidrar till att föreningen får några kronor räknat på det värde du handlar för. Hur
många kronor föreningen tjänar beror på
vad just den butiken valt att skänka. Hur gör
du då för att handla via Sponsorhuset? Gå
in på sponsorhuset.se och välj den förening
du vill stödja, skriv Bröstcancerföreningen
på Gotland.
Du kan nu välja butik att handla i. Ta alltså
för vana att alltid kolla om Sponsorhuset
samarbetar med den internetbutik du vill
handla ifrån. För att se hur mycket pengar
föreningen tjänat in hittills tittar du i vänster
övre hörn. Om du klickar på texten mer
info... får du se mer detaljerad information.
Lycka till och varför inte handla någon julklapp från internet? Glöm inte informera era
anhöriga.
Om du vill ha mer information om detta,
kontakta Tina, 0708-207916 eller e-posta
till [email protected]
Vi har varit i kontakt med Systrarna Malmgrens då dem skickar iväg kläder till Lettland, vi tänkte försöka samla in peruker och
andra hjälpmedel till dem. Det går en bil i
november-december.
Så om det är någon som har peruk som ni
inte använder längre eller andrahjälpmedel
så tar vi tacksamt emot detta. Det är ett
samarbete med Systrana Malgrens.
Vi behöver ha dessa produkter senast 31
oktober, hör av er till Yvonne 0733-10 77 38
eller [email protected]
Vi erbjuder dig som är bröstopererad
och ännu ej medlem ett kalenderårs
gratis medlemskap i
Bröstcancerföreningen Rosa på
Gotland du får ta del av våra
månadsmöten och du får även vår
tidning.
Maila till [email protected]
om du är intresserad
Medlemsmöte April Biblioteket i Klintehamn
Historien om en spökande Jacob Nicklas
Donner, han är inte begravd på kyrkogården
utan i parken på Klintebysgård tillsammans
med sin familj. Innan han dog så ansökte
han hos kungen för att kunna slippa bli beIsabell tog emot oss och på ett inlevande
gravd på kyrkogården, det var inte en lätt
sätt berättade hon om familjen Donner. På
sak att få den genomförd, den gick inte hel1740-talet invandrade Jürgen Donner från
Lübeck till Gotland. I Visby grundade han ett ler igenom innan han dog, han fick begravas
handelshus med rederi. Jürgen gick bort re- på kyrkogården. Strax därefter började det
att spöka. Han tjuvåkte på vagnarna som
dan år 1751 då tog hustrun Margaretha
gick förbi kyrkogården så att dem knappt
”Madam Herr Donner” över efter honom
endast 25 år gammal. Jürgen hade skrivit ett kunde rulla fram dem gick jättelångsamt
som om dem var fullastade. Han brukade
testamente som innehöll att vid hans bortstöra folk på vägen med att skrika och
gång skulle hustrun ärva allt och sitta kvar.
gorma att han var felplacerad. Tillslut så
Vid Margarethas bortgång 1774 gick den i
grävde dem upp honom och flyttade honom
arv till dem två sönerna. Den yngre, Jacob
till parken. Kungen hade sagt nej, men faNiclas (1749-1809) bosatte sig i Klinte och
miljen flyttade honom ändå.
drev där tre kakelugnar och ett skeppsvarv
på Varvsholm. Han köpte flera egendomar i
Graven finns kvar men den ligger i en privat
Klintehamnstrakten.
trädgård.
Övervåningen pryds med väggmålningar.
Tina Karlsson
Som vid en renovering under 70-talet fick
man fram dem gamla väggmålningarna. På
ena sidan av rummet föreställer motiven "De
fem sinnena" och i den andra delen är temat
"De fyra årstiderna. Den stora kakelugnen i
salen går det numera att elda i och används
ofta i samband med kvällsarrangemang på
biblioteket.
Aprils månadsmöte var i Klintehamn på
Biblioteket Donnerska huset. Det var 17
Stycken som kom till detta möte.
Det gick i konkurs på 1850-talet (sonson till
Jacob Niklas) men det var inget dramatiskt eftersom firman var gammal och hade tacklat
av. Kamér som var rektor på Visby läroverk
köpte och renoverade det, då det var mycket
slitet och nedgånget, han byggde lägenheter
i huset.
Et tag låg det låg två banklokaler på nedervåningen som hade sina bankvalv gränsade
mot varandra.
Till Dig som behandlas för bröstcancer
Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer på Gotland
Får en gåva från oss i BCF Gotland. Gåvan är en liten
godybag med lite produkter i. Vi har under året också sponsrats av Body Shop och
Boots som har gett oss produkter att lägga i godybagen.
Syftet med godybagen är
Att vi vill påminna dig
om att vi är många kvinnor som vandrat
vägen före dig och vi vill att du ska känna
dig välkommen att ta kontakt med oss.
Tillsammans blir vi starkare!
Godybag delas ut gratis from 2011 och framåt
till dig på bröstmottagningen på Visby lasarett.
Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en godybag om du inte har fått den.
Styrelsen
Boots apotek Österport
Hästgatan 24
621 56 Visby
Telefon: 0498-212024
Mail: [email protected]
Öppet:
Mån-Fre 10-18
Lör 10-16
Sön stängt
Anslagstavla
Nummer som är bra att ha
Vi i styrelsen ser gärna att vi blir
fler som skriver i vår tidning.
Är du sugen?
Cancerupplysningen
Sjukvårdsupplysningen
Det kan vara vad som helst, t.ex. kåserier, recept, erfarenheter du vill dela med dig av eller
något annat.
Hör av dig till någon i styrelsen.
08-517 766 00
1177
Onkologmottagningen
0498-268022
Bröstmottagningen
0498-268211
Kurator Helené Carlsson 0498-268465
Mailadresser som är bra att ha
www.cancersamtal.nu
Annonsering
Vi jobbar för att få in fler företag i vår tidning.
Hjälp oss att tipsa om annonsörer.
Idéer lämnas till någon i styrelsen.
En liten kostar 200: -/annons/gång
Helsida kostar 500: -/annons/gång
www.bro.org.se
Tidningen ges ut i juni och december.
Manusstopp 1/12 till decembernumret,
Vill du hjälpa till i föreningen?
Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen,
se telnr på sista sidan.
Vivianne Thomsson
Lic. Handledare The Human Element® & Radical Collaboration®
Vägledare, Coach, Ledarskapsutvecklare, Handledare, Inspiratör
Kundanpassar utbildningsprogram för utveckling och hållbar förändring
Ger nya förutsättningar för personlig utveckling & nya utmaningar i arbetslivet
Någon att tala med...
... behöver man ibland.
Ring gärna någon av stödpersonerna i BCF Rosa på Gotland
Stödpersoner är:
Namn
Ort
Anette Löfkvist
Visby
Monica Bäckstäde Klintehamn
Telefon
Födelseår
Operationssår
0730-20 37 05
0498-24 00 91
1966
1947
2003
1994
Vill du bli medlem?
Kontakta Yvonne Larsson telenr: 0733-10 77 38 , eller e-posta till [email protected]
Medlemsavgift 175:-år
Bankgiro 509-7266
Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland
e-post: [email protected]
hemsida: www.bro.se/gotland
Styrelsen 2015
Yvonne Larsson, ordförande
Kristina Karlsson, kassör
Leena Jibbefors Riarbäck
Solveig Ejdertun
0733-10 77 38
0708-20 79 16
0707-31 10 49
0704-38 54 10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]