Mjölköverkänslighet

Allergi och intolerans
Pediatrisk nutrition 150430
Ann Sofie Cavefors
Cecilia Hedström
Läkartidningen. 2014;111:CIC3
ANN SOFIE CAVEFORS PED NUTR 2015
Komjölksallergi
Laktosintolerans
• Immunförsvaret reagerar
på proteinet i komjölk
• Enzymbrist
• Rektionen kan vara snabb
eller långsam
• Kommer under ”skolåldern”
• Medfödd-extremt ovanlig
• Debuterar nästan alltid
första året
• Ovanligt hos infödda
svenskar
• Kan ”växa bort”
• Bubblig mage, diarré,
magsmärtor
• Test fungerar relativt bra på
snabba reaktioner
• Långsamma: eliminationprovokation
• Test: onödigt och dyrt
http://www.ensa-eu.org/health/lactose-intolerance/
ANN SOFIE CAVEFORS PED NUTR 2015
ANN SOFIE CAVEFORS PED NUTR 2015
Laktostabell
Livsmedel nedan är grupperade efter laktoshalt per 100 g
> 6 g laktos
Mesost och
messmör
Pulver till vissa
grötar och vällingar
Mjölkchoklad
Mjuk nougat
Vissa müslisorter
> 3 g laktos
Glass
Ädelprodukter
Mjölkprodukter
Getmjölk
Filprodukter
H-grädde
Kaffegrädde
Dofilus
Gräddfil
Kvarg
Bifilus
3-1 g laktos
1-0,1 g laktos
Konfektyrer
Vispgrädde
Créme Fraiche
Keso
Pannkaksmix
Majonnäs
Fiskfärs
Philadelfiaost
Korv
Yoghurt
Leverpastej
Vissa ljusa
knäckebrödssorter
Lätt& Lagom
Låglaktosprodukter
Låglaktosvälling
Kaffebröd
Svensk fetaost
Dansk fetaost
Margarin
Smör
Lättmargariner
Bröd bakat på
mjölk
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
< 0,1 g laktos
Smältost
Knäckebröd
Hårdost
Vitmögelost
Grönmögelost
Grekisk fårost
Bulgarisk
fetaost
Gräddersättning
Marmelad
Rågbröd
Mjölkfritt
margarin
Celiaki
• Immunologisk sjukdom på
genetisk grund
• Prevalens ca 1/100
• Reaktion mot gluten i vete,
råg och korn
- villusatrofi -kronisk
inflammation i tunntarmenmalabsorption
• Celiaki kan förekomma helt
utan symtom.
• Under de första
levnadsåren
- avplaning av viktkurvan
- viktnedgång, stor buk
och diarré/förstoppning.
• Förskolebarn
- påverkan på längdtillväxten
- buksmärtor och gnällighet
• Äldre barn
- mer ospecifika symptom
(anemi, trötthet, dålig
matlust, depression)
ANN SOFIE CAVEFORS PED NUTR 2015
| 2015-04-30
1
Misstanke reaktion på
Komjölksprotein* på BVC
< 6 mån
Kolik , diagnoskriterier. **
Flaskuppfött
Helammas
1 vecka mjölkfri kost
hos ammande mamma
+ ”Råd Mjölkfri hos
ammande mamma”
Mjölkallergiskola
1 vecka mjölkfri kost.
Mjölkfri
modersmjölkersättning
Vid rek. se Förskrivarstöd
VGR***
Uppföljning och
återinsättning av mjölk i
mammas kost. Mamman
återgår till normalkost,
ingen upptrappning.
Mål med kostbehandlingen
> 6 mån
Uttalat eksem
Dålig tillväxt
Blod i avföring
Kräkning
Diarré
Förstoppning
Sömnstörning
Luftvägssymtom
Matvägran
Återintroduktion med
vanlig
modersmjölkersättning
Remiss till
Barnläkare / BUM.
Besök inom 1 vecka.
Linje med direktnummer för BVC.
**Spädbarnskolik http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Allmant/Spadbarnskolik/
Fortsatt reaktion efter återintroduktion vid 4-5 månader eller vid tillkomna symtom
• Tillgodose energi- och näringsbehov trots elimination
av mjölk
• Uppnå normal tillväxt och utveckling
* Komjölksallergi http://www.rikshandbokenbhv.se/Texter/Allergi-ochintolerans/Komjolksallergi/
Om åter skrikighet- Fortsatt mjölkfri kostProvokation åter var 4:e vecka.
BVC-läkaren ordinerar Ersättning/Föräldrar köper
ersättning på Apotek
+ Mjölkallergiskola vid behov
• Symtomfrihet
***Förskrivarstöd VGR
http://www.vgregion.se/upload/Regionservice/
S%c3%a4rn%c3%a4r/F%c3%b6rskrivarst%c
3%b6d%20vid%20komj%c3%b6lksproteinalle
rgi%20131216.pdf
• Hitta fullgoda alternativ både näringsmässigt och
smakmässigt
•
Värna om matglädjen
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
2015-04-30
| 2015-04-30
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
Vid komjölksproteinallergi-/intolerans utesluts
dessa livsmedel/ingredienser
Hemsida Mjölk
Mjölk
Fil
Yoghurt
Torrmjölk
Mjölkpulver
Kärnmjölkspulver
Skummjölkspulver
Laktos/ Mjölksocker
Vassle
Vassleprotein
Kasein
Kaseinat
Natriumkaseinet
Mjölkprotein
Mjölkalbumin
Mjölkäggvita
Smör
Margarin
Vegetabiliskt margarin
Grädde
Gräddpulver
Créme Fraiche
Gräddfil
Läs alltid innehållsförteckningen!
Ost
Margarin
ost
Mjukost
Smältost
Keso
Kesella
Kvarg
Messmör
Mesost
Glass
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
Det viktiga kalciumet…..
• 75% av dagsbehovet av kalcium kommer från
mjölkprodukter i den nordiska kosten.
• Till barn och vuxna rekommenderas 5 dl
mjölkprodukt per dag. Viktigt att ersätta denna
kalciumkälla vid en mjölkelimination.
• Hemsidan Kalcium
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
Komjölksproteinfria
modersmjölksersättningar
• Hydrolysat (sönderspjälkat):
Nutramigen, Althéra, Pepticate, profylac
Hjälpmedel vid förskrivning av komjölksproteinfria
modersmjölksersättningar:
• REKO-lista
• Sortimentkatalog
• Aminsosyrablandningar:
• Förskrivarstöd Komjölksproteinfrimodersmjölksersättning
Nutramigen A.A, Neocate, Neocate Advanced
Kan även användas som bas till att göra gröt och välling.
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
www.vgregion.se/clp
(Centrum Läkemedelsnära produkter)
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
2
Förskrivarstöd Komjölksproteinfrimodersmjölksersättning, ww.vgregion.se/clp
Livsmedel
• Livsmedel för särskilda näringsändamål, enligt LVFS
1997:13
• Livsmedelsanvisning till barn under 16 år
• Förskrivande läkare ska ha specialistbehörighet enligt
SOSFS 1979:102
- Denna inkluderar specialist i allmänmedicin som tjänstgör på
barnavårdscentral (SOSFS 1987:4)
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
ANN SOFIE CAVEFORS PED NUTR 2015
| 2015-04-30
Förstoppning
Bild: Ragnar Hanås
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
2015-04-30
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
Förstoppning
• Barn som ammas
• Barn som får ersättning
• Vid tillvänjning
• Förskolebarn
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Buk/Forstoppning/
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
Julia Backlund, Ann-Sofie Cavefors, Cecilia Hedström
| 2015-04-30
3