verksamhetsberättelse 2014 vandrarklubben lundsbrunn

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2014
VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN
Foto Gullvi Johansson
Styrelsens sammansättning 2014
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Håkan Hermansson
Irma Särnqvist
Ann-Sofie Svensson
Bo Hellqvist
Cal-Åke Mowitz
Marita Johansson
Ingemar Nyberg
N Härene
Lidköping
Lidköping
Källby
Strö
Skara
Lidköping, död 6/5 2014
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Lisbeth Ehrnberg
Eva Bergström-Bryngelsson
P-O Johansson
Matti Larsson
Skara
Götene
Lindärva
Källby
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Ulf Evertsson
Urban Andersson
Henrik Lindqvist
Lidköping
Lundsbrunn
Skara
Valberedning
Åke Johansson
Lidköping
Hedersmedlem
Alan Scott
Lundsbrunn, död 11/8 2014
Övriga uppdrag
Verksamhet
Styrelsen har haft 7 st protokollförda styrelsemöten under 2014.
Föreningen hade 341 st medlemmar 2014-12-31.
Medlemstidningen Vandrarnytt gavs ut 2 gånger.
Tillhörighet
Vandrarklubben Lundsbrunn är ansluten till Svenska Gång- och Vandrarförbundet och
Svenska Folksportförbundet.
Representationer
Håkan Hermansson är ledamot i Svenska Gång- och Vandrarförbundets vandringskommitté.
Lennart Andersson och Håkan Hermansson är ledamöter i Västergötlands Gång- och
Vandrarförbunds styrelse.
Lennart Gustafsson är ledamot i valberedningen i Västergötlands Gång- och Vandrarförbund.
Aktivitetsgruper under 2014
Tjejsjuan:
Berit Everssson sammankallande
Monika Larsson
Lennart Gustafsson
Barbro Berg
Eva Bergström-Bryngelsson
Maj Junker
Ingemar Nyberg
Irma Särnqvist
Utbildning:
Håkan Hermansson
Stavgång Petersburg:
Gunnel och Lennart Gustafsson
Material- och klubbhusansvariga:
Berit och Ingemar Gustafsson
Statistik:
Cal-Åke Mowitz
Pressreferent och
klippbok:
Gullvi Johansson
Profilmaterialansvarig:
Bo Hellqvist
EVG-kommitté:
Kenneth Sandahl
Lisbeth Ehrnberg
Cal-Åke Mowitz
Marita Johansson
Helena Hermansson
Tomas Rigland
Matti Larsson
Håkan Hermansson
Bo Hellqvist
Årsmötet 20/2 2014
39 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet.
Håkan Hermansson valdes till ordförande för årsmötet.
Den nya styrelsen valdes och ordföranden Håkan Hermansson avtackade
Lennart Gustafsson för sina många år i styrelsen och aktivitetsgrupper.
Efter sedvanliga prisutdelningar och fika visade P-O Johansson bilder och föredrog
om Vänerns vatten.
Ulla Dirfeldts vandringspris tilldelades Gunnel Gustafsson för sitt mångåriga
engagemang i klubben.
Noteringskort
Det har varit 70 medlemmar som tillsammans lämnat in 444 noteringskort.
Totalt sträcka enligt dessa kort 64 776 km.
Namn
Antal Antal
kort arr.
Andersson Gullvi
6
19
Andersson Kristina
7
4
Annergrim Inger
7
3
Augustsson Birgit
4
12
Augustsson E-V
13
39
Augustsson Ingegerd
2
26
Augustsson Leif
10
19
Dalén Britt-Marie
14
10
Dalén Tore
13
9
Ehrnberg Lisbeth
5
49
Eriksson Anita
4
28
Everfalk Marita
3
6
Fors Birgitta
4
26
Fors Iréne
13
7
Fors Lennart
14
7
Fredriksson Birgitta
7
6
Gustafsson Berit
3
19
Gustafsson Gunnel
5
53
Gustafsson Ingemar
7
55
Gustafsson Lennart
4
53
Gustavsson Boel
1
9
Gustavsson Bosse
6
10
Granander A-C
5
22
Halldin Sture
5
14
Hellqvist Bo
10
22
Hermansson Helena
3
18
Hermansson Håkan
3
23
Hermansson Rasmus
1
0
Holm Anna-Lisa
13
16
Holm Sigurd
12
16
Högermark Kerstin
3
0
Isaksson Stig
4
0
Johansson Gullvi
14
55
Johansson Iréne
14
24
Johansson Marita
3
41
Antal
Km
1207
897
1215
450
2107
297
1495
2668
2126
808
606
321
520
1801
1698
893
464
630
1190
511
82
706
794
698
1487
514
535
31
1146
1096
321
468
1634
3545
430
Namn
Antal Antal
kort arr.
Karlsson Margith
1
0
Kling Hans
3
41
Kling Lisbeth
3
39
Larsson Björn
6
1
Larsson Christina
9
25
Larsson Monica
13
24
Larsson Rolf
14
22
Larsson Ulla-Britt
15
42
Lidmer Jan
2
0
Lidmer Susanne
2
0
Ljung Bertil
1
17
Ljung Inga
8
19
Mowitz Carl-Åke
4
12
Mowitz Eva
6
12
Nilsson Kerstin
1
5
Nilsson Maria
4
4
Nyman Gudrun
4
8
Nyman Gunnar
3
7
Olsson Tage
3
41
Olsson Viola
3
46
Persson Arne
2
15
Pettersson Anita
3
21
Pettersson Bo
2
20
Rehnstedt Bo
5
0
Rehnstedt Laila
4
0
Rigland Thomas
3
34
Sekund Chatarina
8
23
Stridh Marita
14
9
Svensson Anne Sofie 14
33
Svensson Gullmar
5
23
Svensson Ingrid
5
59
Svensson Johan
13
33
Tigerberg Bert-Inge
5
4
Tigerberg Gunilla
6
21
Wernersson Ewa
8
28
Medlemmar som deltagit i flest arrangemang
1. Ingrid Svensson 59
1. Ingemar Gustafsson 55
2. Gullvi Johansson 55
3. Gunnel Gustafsson 53
2. Lennart Gustafsson 54
3. Hans Kling och Tage Olsson 41 vardera
Antal
Km
88
383
393
553
1111
1259
1430
1765
147
149
139
835
426
501
110
507
403
333
383
397
445
362
355
404
362
449
1127
3933
3068
1633
689
2937
488
854
967
Svenska Gång och Vandrarfiirbundets Aktivitetstävling 2014
För 2014 har det inte varit någon al'r:tivitetståivling, men med samma
beriikningsgrund som tidigare ftckvi 5313 poåing, vilket skulle räckt till en
topplacering.
Kinnemilen 2014
Det har under året varit 1 656 vandrare på vårens 11- och 1041 på höstens 9
kinnemilar. Totalt 2 697 st på de 20 vandringar som ordnats. Detta var en
ordenlig ökning jämfört med förra året. Dels för att det var fler, 2 st, kinnemilar
och förmodligen för att fler har upptäckt att det går bra att gå halvmilen.
C:a25 %o av alla vandrare gjorde det.
Lite mer än 60% av vandrarna tillhör det täcka könet, och vi kan notera att
ungefiir 37% av deltagarna har varit " ickemedlemmar"!
För detaljerad information om varje vandring samt dragningen på startkorten
hänvisas till hemsidan "Vandrarklubben.se" eller klubbtidningen "Vandrarnytt".
Vandrarklubben har även under året haft andra aktiviteter såsom:
Stavgang i Petersburg Skara, Lennart o Gunnel Gustafsson, 30 ggr med totalt
1800 deltagare, vilket är mycket bra.
Medlemsvandringar 2 st, Helås och Ålleberg
Jubileurnsvandring, 20-år, vid Blombergs bad och Västerplana storäng.
Tjejsjuan med 137 deltagare
Gökotta - utan gök som vanligt
3-dagars, vandringsresa till Långberget i Värmland
Sverigemarschen vid-Gössäter, som även var Kinnemil
Kulturvandring vid Särestad
Skolvandringar i Vinninga med mer än 200 deltagare fördelat på 2 till fällen.
Nattsmyg runt Råbäcks egendom, så pass att värdinnan undrade vilka vi var. Det
var bara en av de kluriga frågor vi hade att svara på under denna mysiga aktivitet.
Medlemsträff i Löfivings Ateljd & Konstcafe med 90 deltagare, där konstnären
själv berättade om sin historia och verksamhet.
Tomtemarschen avslutade som vanligt vandraråret
Slutord
Under verksamhetsåret har tyvärr, grundaren av vandrarklubben, Alan Scott och,
mångårige styrelseledamoten, Ingemar Nyberg avlidit.
Medlemmarna har under året visat ett ökat intresse att hjälpa till vid arrangemangen
vilket är ett stort stöd för styrelsen vid förberedelserna inför EVG-vandringarna 2016.
Den avgående styrelsen tackar för sig och önskar den nya styrelsen lycka till inför det
nya verksamhetsåret som innehåller många spännande aktiviteter och nya utmaningar.
Håkan Hermansson
Irma Särnqvist
Ann-Sofie Svensson
Bo Hellqvist
Marita Johansson
Cal-Åke Mowitz
Lisbeth Ehrnberg