Välkommen till sommarmöte på Lärjungagården 27 juli – 30 juli 2015

Den rättfärdige ska leva av tro
Välkommen till
sommarmöte på Lärjungagården
27 juli – 30 juli 2015
Medverkande:
Jahan Binai, Askim, Norge
Per-Olof Hermansson, Horred
Lars Nordblom, Varberg
Hans Lundaahl, Rävlanda
Ingemar L Scott, Angered
Lars Stomnell, Varberg
16.00
18.00
19.00
Lär mig att leva! Lars Nordblom
kvällsmat
Glad i Din kärlek…
mässa med predikan, Lars Stomnell
kvällsfika
torsdag 30/7
8.30
frukost
9.30
morgonbön
10.00
bibelstudium: Oändlig nåd,
Rom. 1–4, Hans Lundaahl
12.30
middag
avslutning och hemfärd
Dagsprogram
måndag 27/7
16.00
ankomst och inkvartering
kaffe/te står serverat
18.00
kvällsmat
19.00
välkomnande
Trons lydnad, Per-Olof Hermansson
aftonbön – kvällsfika
Pris inklusive anmälningsavgift
(helpension, hela lägret):
en person i flerbäddrum 1.900:-/pers
Rum med toalett i korridoren:
enkelrum 2.500:-/pers, dubbelrum 2.200:-/pers
Rum med egen toalett (begränsat antal):
enkelrum 2.900:-/pers, dubbelrum 2.500:-/pers
Dagavgift inkl mat: 390:-/pers
Tag med lakan & handduk! (Finns att hyra, 65:-)
tisdag 28/7
8.30
frukost
9.30
morgonbön
10.00
bibelstudium: Guds glädjebudskap – evangelium
Rom. 1–4, Hans Lundaahl
12.30
middag
15.15
kaffe/te
16.00
Gudsfruktan – vad är det?
Per-Olof Hermansson
18.00
kvällsmat
19.30
Hur möter vi muslimer med
evangeliet?
Anmälan via telefon, post eller mejl senast fredag
den 17 juli. Anmälningsavgiften, 500 kr, betalas
samtidigt till bg-konto 5655-8356. Återstoden faktureras eller betalas kontant vid ankomst. Meddela oss eventuellt dietbehov! Tag med Bibel,
anteckningsmaterial, promenadkläder.
Ingemar L Scott, Jahan Binai
Behöver du vägbeskrivning är
du välkommen att höra av dig!
Välkommen!
aftonbön – kvällsfika
onsdag 29/7
8.30
frukost
9.30
morgonbön
10.00
bibelstudium: Världens skuld inför Gud, Rom. 1–4, Hans Lundaahl
12.30
middag
Fri tid med valfria aktiviteter
15.15
kaffe/te
Lärjungagården
Solbergavägen 2, 511 93 Torestorp
tel. 0320–558 40
www.larjungagarden.se
[email protected]